We nodigen iedereen van harte uit voor de tuindienst op zondagmiddag 2 juli.

Praiseband Amaze! zal ons hierbij verrassen en verblijden met bekende praise- en worshipnummers.

Amaze! daagt je uit om je te verwonderen, te verbazen over de grootheid van God.

Gedreven om mensen voor te gaan in aanbidding en lofprijzing. Gedreven om met enthousiasme voor God en Zijn onmetelijke liefde anderen aan te steken.

Zingen, juichen, stil zijn, luisteren, fluisteren: dit alles alleen voor Hem!

We ontvangen jullie graag vanaf 14.30 uur met koffie/thee/ranja, om 15.00 uur zal de dienst starten.

Na de dienst is er de gelegenheid om na te praten en te genieten onder het genot van een drankje en een broodje hamburger/knakworst.

Deze dienst vervangt de avonddienst.

Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de Gereformeerde Kerk Enter.