Jeugdwerk

Het beleidsplan van onze gemeente zegt: De WIJ staat voor Werkgroep Integratie Jeugdwerk en heeft als taak om het jeugdwerk binnen de gemeente te coördineren en sterker te maken. Er zijn heel veel enthousiaste jeugdwerkers actief voor ons jeugdwerk. Het is daarom van belang dat hiervoor de juiste aandacht wordt gecreëerd. Door goed te luisteren, te signaleren en te coördineren binnen alle onderdelen van het jeugdwerk probeert de WIJ dat te bewerkstelligen. Op die manier proberen we samen een sterk en integraal jeugdwerk te realiseren. Het is ons verlangen dat de jeugd mag ontdekken hoe geloven praktisch tot uiting komt in de relatie met God, met zichzelf en met de wereld waarin ze leeft. De WIJ zal prioriteiten vormgeven en door alle contacten met de jeugdwerkers willen we ze motiveren en zijn we in staat om eventuele knelpunten te signaleren. Mocht u contact willen opnemen dan kunt u  een e-mail sturen naar jeugdwerk@gereformeerdekerkenter.nl