Gereformeerde Kerk Enter

Verbonden door het Woord van God

Wie zijn wij?

De  Gereformeerde Kerk van Enter wil een bijbelgetrouwe gemeente zijn, die God eert en Christus dient en geleid wordt door Gods Geest. Zij rekent zich dan ook tot het confessioneel – evangelicale gedeelte van de Protestantse Kerk in Nederland. Met “confessioneel” bedoelen we dat we willen staan in de confessionele (= belijdende) traditie van de kerk door de eeuwen heen en in het bijzonder in de traditie van de Reformatie uit de zestiende eeuw. De Bijbel is bron voor prediking, geloof en sacrament. Met “evangelisch” bedoelen we dat we ons willen laten onderwijzen door de Bijbel, ook voor wat betreft ons dagelijks leven. En ook : de nadruk op een persoonlijke band met Jezus Christus en aandacht voor het brede werk van de Heilige Geest.

Ons gemeente-zijn is geen doel op zichzelf, maar een middel om de liefde van God zoals die in de Here Jezus Christus tot ons is gekomen, te delen en uit te dragen. Het vuur van Gods aanwezigheid, dat de Heilige Geest in ons hart doet branden, mogen wij gebruiken om onze eigen levens en de levens van onze naasten te verlichten en te verwarmen. De Gereformeerde Kerk wil kerk voor het hele dorp zijn, zodat de liefde van Goed als een ‘lopend vuur’ door Enter kan gaan.  Wij mogen levende getuigen van die liefde zijn!

Het thema van het beleidscompas is: “het vuur brandend houden”;  bouwen aan eenheid in de gemeente vanuit Geloof, Hoop en Liefde.

  • Geloof: vanuit een kerk van meer dan 2000 jaar oud, maar nog altijd een bloeiende gemeente als onderdeel van Gods Koninkrijk.
  • Hoop: vanuit de bemoediging en lofprijzing leven met de hoop, die tevens een verwachting is.
  • Liefde: leven en geloven vanuit Gods Liefde als onderdeel van onderlinge verbinding als gemeente van de Gereformeerde Kerk Enter.