On Track / Follow Me / Catechisatie

On Track (groep 7 – klas 1)

Vanaf  groep 7 t/m klas 1 van het voortgezet onderwijs zijn uw kinderen van harte welkom bij On Track. Elke woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur zal er samen met de leiding een verhaal of thema met vragen of opdrachten worden behandeld. Dit kan zijn aan de hand van een werkboek, maar het kan ook een thema zijn die de kinderen zelf aandragen

Follow Me

Vanaf klas 2 van de middelbare school zijn uw tieners en jongeren welkom bij Follow Me.
Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp. We beginnen met een gezamenlijke inleiding, welke aan de hand van een werkboek wordt besproken in een klein groepje o.l.v. een mentor. Het werkboek bevat boeiende vragen en opdrachten waardoor het thema begrijpelijk wordt voor de tieners en jongeren.

 Jeugdactiviteiten

Het jaarlijks hoogtepunt: Het KAMPWEEKEND vanaf groep 5 van de basisschool tot en met de jongeren in de leeftijd van 18 jaar
Vakantiebijbelweek
Kinderkerstfeest op 2e kerstdag
Zwemmen
En nog meer…..

Belijdeniscatechese

Jongeren of ouderen die overwegen om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, kunnen zich aanmelden voor belijdeniscatechese bij onze jeugdwerker Gineke Abbes. (gineke@gereformeerdekerkenter.nl)