Moderamen

Het breed moderamen bestaat uit 9 kerkenraadsleden, d.w.z. predikant, preses, en 2e preses, scriba en vervolgens één afgevaardigde namens ouderlingen,  jeugdouderlingen, de proces coördinator  en de voorzitters van respectievelijk de diaconie en het college van Kerkrentmeesters.