Moderamen

Het breed moderamen bestaat uit 9 kerkenraadsleden, d.w.z. predikant, preses, en 2e preses, scriba en vervolgens één afgevaardigde namens ouderlingen,  jeugdouderlingen, de proces coördinator  en de voorzitters van respectievelijk de diaconie en het college van Kerkrentmeesters.

  • Naam:
  • {{content-1}}
  • {{content-2}}
  • Contact:
  • {{content-1}}
  • {{content-2}}
  • Naam:
  • {{content-1}}
  • {{content-2}}