Beamergebruik

Al geruime tijd maken wij in onze kerk gebruik van de beamers. Een prachtig instrument ter ondersteuning van de erediensten en als informatiebron voor de gemeente. Om voor iedereen duidelijkheid hierin te geven, hebben we vanuit het moderamen regels opgesteld, die hopelijk voor iedereen duidelijk maken hoe de beamers te gebruiken.
Wat mag/kan geprojecteerd worden op de beamers:

  • Info, die komt vanuit de commissies en werkgroepen die gerelateerd zijn aan de Gereformeerde Kerk in Enter.
  • Info, die betrekking heeft op activiteiten en gebeurtenissen die plaats vinden in de gebouwen van de Gereformeerde Kerk in Enter.
  • Info, die betrekking heeft op de collectes van de betreffende zondag kunnen ook tijdens de collecte vertoond worden. Collectes voor andere zondagen worden alleen na de diensten vertoond.
  • Info, die binnenkomt van buiten onze gemeente wordt ter beoordeling aan het moderamen voorgelegd.

De tekst moet ingeleverd worden in Word. Geluid in mp3. Filmpjes in WMV-bestand. Geen informatie inleveren in PowerPoint.

Hoe verloopt de aanvraag om iets op de beamer te plaatsen:

Aanleveren:

Vóór donderdagavond 18.00 uur moet de tekst en/of film/foto’s voor de beamers aangeleverd worden aan de scriba. Het mailadres is: scriba@gereformeerdekerkenter.nl.

Vervolg:

De scriba beoordeelt de aanvraag op tekst, afkomst en doel. Deze wordt dan doorgemaild naar de beamerleden:gereformeerdekerkenter@gmail.com en de aanvrager.

Onderzoek naar techniek:

De beamerleden kijken of het aangeleverde technisch van goede kwaliteit is om op de beamer te zetten.

Verwerken en terugontvangen van de informatie:

De scriba krijgt, indien nodig, informatie van de beamerleden als de presentatie niet van goede kwaliteit is om te projecteren. De scriba neemt contact op met de aanvrager, zodat er eventueel naar iets anders gezocht kan worden. Dit is de reden dat de aanvraag vóór donderdagavond binnen moet zijn.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba.