Beleidsplancommissie

De beleidsplancommissie van onze kerk heeft als taak de diverse commissies te helpen invulling te geven aan hun plannen. Ze zorgt voor afstemming van hun plannen en de uitvoering ervan binnen de gestelde periode.