Vakantie Bijbel Week

In onze gemeente wordt jaarlijks, in samenwerking met de Hervormde kerk, een Vakantie Bijbel Week (VBW) georganiseerd. Dit is een week voor kinderen van 4 tot 13 jaar. In een gezellige sfeer worden zij door Bijbelverhalen, liederen en andere middelen bekend gemaakt met het Evangelie van Jezus Christus. Hierbij hebben we de groepen zo ingedeeld dat de kinderen van 4 tot 8 jaar een ander programma hebben dan de kinderen van 8 tot 13 jaar. De kinderen van de bovenbouw zijn deze dagen in “de Bron” naast de Hervormde kerk en de kinderen van de onderbouw zijn deze dagen in Ons Centrum (achter de Gereformeerde kerk). Deze programma’s zijn zo veel mogelijk afgestemd op de belevingswereld van de desbetreffende leeftijdscategorie.

De VBW wordt altijd gehouden in de laatste week van de grote schoolvakantie. Op zondag sluiten we samen af met een kinderkerkdienst. Het ene jaar in de Hervormde kerk, het andere jaar in de Gereformeerde kerk.

Vrijwilligers om te komen helpen tijdens de VBW zijn altijd zeer welkom!

Voorzitter van de VBW-stuurgroep is: Dianne Pluimers.
Mail: vbw@hervormdenter.nl