Missionaire Werkgroep

De naam van onze commissie zegt het al: we zetten ons in voor de verspreiding van het evangelie.
Wij zorgen ervoor dat onze gemeente verbonden is met andere christelijke gemeenten wereldwijd, door verschillende projecten financieel en met ons gebed te ondersteunen. Op deze manier dragen we een steentje bij aan het missionaire werk wereldwijd. Dit zijn projecten van Kerk in Actie, maar ook andere projecten. We hebben ervoor gekozen om actief bij te dragen aan (kleinschalige) projecten en initiatieven waarvoor onze gemeenteleden, Enternaren, familieleden, vrienden en/of streekgenoten zich inzetten. Daarmee hopen we ook de betrokkenheid van onze gemeente bij deze projecten te vergroten. Daarnaast zijn wij ook actief binnen Enter, ieder jaar staan we op de Kerstmarkt en proberen op deze manier in contact te komen met onze dorpsgenoten om hen het goede nieuws te vertellen.

Eén keer per jaar organiseren wij een buitendienst. Wij hopen hiermee mensen te bereiken die een bezoek aan de kerk een te hoge drempel vinden. In deze dienst zal een spreker zijn en wordt de zang begeleid door een band.

De missionaire werkgroep vergadert zo’n zes keer per jaar.