Ledenadministratie

Het Kerkelijk Bureau voert via het landelijk PKN systeem (LRP) de ledenadministratie van deze kerk. U kunt er terecht voor het doorgeven van geboortes, huwelijk of overlijden. Wilt bij deze gebeurtenissen ook een email bericht of indien beschikbaar, een kaartje sturen naar:

Scriba Gereformeerde Kerk Enter
p.a. Marcus Samuelstraat 14
7468 BP Enter
scriba@gereformeerdekerkenter.nl

  • Aanmelding als nieuw lid
  • Opzegging kerkelijk lidmaatschap
  • Verhuizing of andere wijzigingen in gezinssituatie
  • Overschrijving naar of vanuit een ander kerkgenootschap
  • Wijziging (mobiel) telefoonnummer
  • Wijziging emailadres

Belangrijk: De persoonsgegevens worden alleen voor eigen kerkelijke doeleinden gebruikt.

Contactgegevens Kerkelijk bureau:
Kerkelijk Bureau Gereformeerde Kerk Enter
p.a. Marcus Samuelstraat 13, 7468 BP Enter
06-83446822 (na 18.00 uur)
kerkelijkbureau@gereformeerdekerkenter.nl

NB: Sinds 2011 krijgt de kerk in een aantal gevallen gegevens ook binnen via de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Toch vragen wij u om ons een bericht te sturen bij één van de bovengenoemde wijzigingen.