Voorzitter:  voorzitter@gereformeerdekerkenter.nl

Scriba :  scriba@gereformeerdekerkenter.nl

Voorzitter diaconie  : diaconie@gereformeerdekerkenter.nl

Voorzitter kerkrentmeester : kerkrentmeesters@gereformeerdekerkenter.nl

Proces – coördinator  :  email tzt