Scriba

De scriba is de secretaris van de kerkenraad en het moderamen van de kerkenraad. Hij/zij maakt de agenda’s en verslagen van vergaderingen, zorgt dat besluiten worden uitgevoerd en voert alle correspondentie.

U kunt contact opnemen per e-mail: scriba@gereformeerdekerkenter.nl .

Globaal overzicht takenpakket van de scriba

    • •Post kerkenraad
    • •Agenda kerkenraad, in samenwerking met de notuliste
    • •Stuk ‘uit de kerkenraad’ in kerkblad
    • •afkondigingen
    • •Contacten met consulent / pastoraal medewerker

s.v.p. geboorte-, trouw-, rouwkaarten zenden naar
Scriba

Huwelijksaanvragen en doopverzoeken

Voorbedes: via wijkouderling of scriba

Contactgegevens

scriba@gereformeerdekerkenter.nl