Scriba

De scriba is de secretaris van de kerkenraad en het moderamen van de kerkenraad. Hij/zij maakt de agenda’s en verslagen van vergaderingen, zorgt dat besluiten worden uitgevoerd en voert alle correspondentie.

U kunt de adresgegevens van de scriba hieronder vinden. U kunt contact opnemen per e-mail: scriba@gereformeerdekerkenter.nl .

Globaal overzicht takenpakket van de scriba

  • •Post kerkenraad
  • •Agenda kerkenraad
  • •Notulen moderamen / ouderlingenberaad / kerkenraad
  • •Stuk ‘uit de kerkenraad’ in kerkblad
  • •Liturgiebriefjes kerkradioluisteraars
  • •afkondigingen
  • •Contacten met consulent / pastoraal medewerker

s.v.p. geboorte-, trouw-, rouwkaarten zenden naar
Sriba (zie contact gegevens onder aan deze pagina)

Huwelijksaanvragen en doopverzoeken: bij de predikant 
Voorbedes: via wijkouderling of scriba.

Voorbedes: via wijkouderling of scriba

Contactgegevens

Frida Altena – ten Seldam
Wierdenseweg 11
7468 PX Enter
Tel 0547-382237