Over Frank

Deze auteur moet nog zijn bio toevoegen
Laten we wel zeggen trots te zijn dat Frank al 3 bijdragen op zijn/haar naam heeft staan.

Artikelen door

Evenmens – rouw en verlies deelgenotengroep

Jonge mensen die een verlies van een naaste in hun leven moeten integreren zijn gebaat bij het kunnen delen van hun gevoelens in contact met leeftijd-deelgenoten en ervaringsdeskundigen. Dit helpt hen het gemis te verweven in het leven. Om deze reden organiseert Evenmens ontmoetingsmomenten voor nabestaanden in de leeftijd tussen 30 en 60 jaar die […]

Online formulier ambtsdragersverkiezing 2024

We zijn verheugd u te informeren dat we voor de ambtsdragersverkiezingen van 2024 een nieuwe stap hebben gezet in de richting van modernisering en gebruiksgemak. Naast het vertrouwde papieren formulier bieden we nu ook de mogelijkheid om uw stem digitaal uit te brengen via ons nieuwe online formulier. Met deze digitale aanvulling op het traditionele […]

Actie Kerkbalans 2024

Van 13 tot 27 januari 2024 is het zover: Actie Kerkbalans.Wij vragen al onze leden een bijdrage te geven voor onze kerk. Ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn. Maar, kerk-zijn kost geld. Uw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan. Daarom benaderen we u de komende weken met een […]