Waar bent u/ben jij dankbaar voor?

en

waarvoor zou u/jij gedankt of gebeden willen hebben in deze dienst ?

Ds. Hanneke Paas wil deze verzoeken (anoniem) verwerken in de dankzeggingen in de dankdagavond dienst.

Verzoeken kunnen tot 30 oktober per mail ingebracht worden via HJpaas@xs4all.nl of via de scriba – scriba@gereformeerdekerkenter.nl