Wie is (ge)heilig(d)?

Wie is de ideale christen(jongere)?

Is de ideale christen ook automatisch een (ge)heilig(d)e?

In het beleidsplan van de kerk staat : Gereformeerde Kerk Enter gunt elk van haar leden een vurige, hartstochtelijke en persoonlijke relatie met God.

Heeft de ideale christen ook een vurige, hartstochtelijke, persoonlijke relatie met God?

Leeft elke christen zo dat anderen nieuwsgierig/jaloers worden gemaakt?

Zondagmorgen denken we na over het thema van afgelopen Follow Me. We zijn apart gezet, geheiligd en daarmee apart/heilig…

We gaan op zoek naar de Bijbelse oorsprong en betekenis van deze eretitel én wat dit betekent voor ons leven van alledag. Daarbij is ‘nekveldocent’ Gerrit Keeman een voorbeeld voor veel christenen als het gaat om wat je ‘heilig’ is in het dagelijkse leven.

Welkom in de Gereformeerde Kerk, Rijssenseweg 13, zondagmorgen 17 januari om 9.30u.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384