27 November is er weer interkerkelijk bidden in Hervormd Enter.
De vorige bijeenkomst was een zeer gezegende avond met mooie opkomst van mensen uit diverse kerken.