Zondagavond 11 november a.s. zal de bekende dichter/dominee Hans Bouma voorgaan in een verhaaldienst in de Gereformeerde Kerk Enter. Wat is een verhaaldienst ? Over bijbelse figuren kun je een preek houden, maar je kunt hen ook zelf aan het woord laten. Dominee Hans Bouma zegt daarover: “In een eenvoudig liturgisch kader vertelt een bijbelse figuur bij monde van mij zijn of haar verhaal.”                                                                                                                                                                   Op basis van de woorden van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 staat de  cruciale vraag  “Wat voor mens wil je zijn ?” centraal. Pianist Roel Praas neemt muzikaal deel aan deze dienst. Het verhaal wordt ingeleid met poëtisch-muzikale collages “Spreek dan van geluk” en “Zo valt er te leven”; Hans Bouma legt zijn gedichten neer als papieren bootjes op een stroom van muziek.                                           Een ieder wordt van harte uitgenodigd voor deze bijzondere, inspirerende dienst.
Aanvang 19.00 uur.