Wel eens van ‘met lucht verrijkt vacuüm’ gehoord?

Deze broodjes waren 100% vacuüm verpakt, maar nu in ‘met lucht verrijkt vacuüm’…

Klein verschil, maar met grote gevolgen…

Paulus maakt in zijn brief aan de gemeenten in Galatië duidelijk dat het óf 100% het Evangelie van Jezus Christus óf een ander evangelie. Als aan het Evangelie ook maar iets wordt verandert dan is het een ander evangelie.

Klein verschil, maar met grote gevolgen…

Paulus gaat daarbij vol op het orgel, hij vervloekt zelfs die mensen die de jonge christenen verwarren met het andere evangelie.

Onder veel ‘oudere’ christenen leeft het wijdverbreide misverstand dat ‘het Evangelie’ vooral bedoeld is voor niet-christenen. Een soort van basisset ‘abc’-leerstellingen waarin wordt uiteengezet hoe iemand het Koninkrijk van God kan binnengaan. Eenmaal bekeerd, hoeven we niet meer het Evangelie te horen/bestuderen/begrijpen. Dan hebben we ‘materiaal voor gevorderden’ nodig. In de Galatenbrief maakt Paulus duidelijk dat het Evangelie niet het ‘abc’, maar het ‘a tot z’ van het christelijke leven is. Niet slechts de manier waarop je het Koninkrijk van God binnengaat, maar de manier waarop je leeft als je deel uitmaakt van het Koninkrijk. Het is de manier waarop Christus mensen, kerken en gemeenschappen verandert.

Genoeg redenen om er zondagmorgen bij te zijn als we starten met de prekenserie over de Galatenbrief. Geen makkelijke en ook niet altijd een even ‘vrolijke’ brief. Lees de brief gerust al eens door en mis de diensten niet. Paulus was geen zachte heelmeester, maar sneed diep in het vlees van zichzelf én zijn brievenlezers. Het kan dus soms pijn doen, confronterend zijn, maar zoals Matthijn Buwalda zong, sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

p.s.

Wist je dat meeschrijven tijdens de preek heel erg meehelpt om de preek beter te begrijpen? Bij de ingangen liggen pennen en schrijfblokjes en ze liggen er niet voor niets…