Let op voor kerkmensen die het niet begrijpen, die gevangen zitten in  traditie en religie, wetjes en regeltjes. Niet de vrijheid in Christus kennen, niet in/uit relatie leven met God de Vader, de gezindheid van Jezus niet eigen hebben gemaakt!

Let op voor schijn-heiligen, die niet werkelijk in Christus geheiligd zijn, maar de schone schijn ophouden door vroom uiterlijk gedrag zonder liefde, die zich heiliger voordoen door hun werken i.p.v. in Christus.

Let op voor meelopers, mensen die niet uit navolging, maar uit angst elke zondag twee keer in de kerk zitten, ten diepste niet Jezus willen volgen, weigeren hun leven aan Hem te wijden.

Let op voor mensen die zeggen dat een christen te herkennen is aan ‘praat, daad, gewaad’. Daar is op zich niets mis mee, maar resulteert vaak in : als je netjes roddelt, voor het oog niets echt ergs doet, nette kleding aan hebt, dan ben je een goed christen.”

Welkom zondagmorgen in de kerk. We lezen weer verder in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3 vers 1-16.

Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum, voor de andere kinderen is er kindernevendienst.

Zie voor meer informatie, o.a. over de preken van de afgelopen weken over de Filippenzenbrief, www.gereformeerdekerkenter.nl

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384