BELEIDSPLANCOMMISSIE

Een beleidsplan is in gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland een notitie waarin duidelijk wordt waar de gemeente voor staat, wat zij de komende vier jaar van plan is en hoe zij dat wil bereiken.

In het seizoen 2013 – 2014 is er hard gewerkt om een nieuw beleidsplan te schrijven.
Klik hier om deze te lezen of te downloaden.

Dit door de kerkenraad goedgekeurd plan heeft de titel ‘Als een lopend vuur!’ meegekregen.

De startzondag was ook het moment waarop we met het nieuwe beleidsplan van start zijn gegaan.

Nu het plan klaar is, kan het echte werk beginnen.

Het thema van dit beleidsplan werd geïnspireerd door twee Bijbelteksten.

Handelingen 2: 3 en 4

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

2 Timotheüs 1:6-7

Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid

In Gods Woord staat ‘vuur’ symbool voor de werking van de Heilige Geest. Sinds het Pinksterwonder mogen we geloven, dat ‘gewone mensen’ bijzonder vurige, aanstekelijke personen kunnen worden. Waar de Geest van God ruimte krijgt om Zijn werk te doen, wordt het vuur van Gods aanwezigheid brandend gehouden. Daar kan men zich warmen aan verbondenheid met elkaar, daar kan de vonk van passie overslaan. Enkel heilig vuur, vanuit het Evangelie, biedt de energie en de warmte voor blijvende verandering en vernieuwing. Wij belijden, dat onze gemeente alleen kan groeien en bloeien door de werking van Gods Geest. Zonder God en Zijn Woord kunnen en willen wij geen aantrekkelijke, wervende gemeente zijn.

In het seizoen, 2014 – 2015, zijn de werkplannen gemaakt.

In dit seizoen start de beleidsplancommissie met het begeleiden van de commissies, helpen invulling te geven aan de vier prioriteiten die genoemd zijn in het nieuwe plan, te weten:

–        Inspirerende erediensten
–        Hartstochtelijk geloofsleven
–        Missionair werk
–        Handvaten krijgen

De beleidsplancommissie bestaat vanaf 2016 uit:

  • Elly ten Brinke-Bouwhuis (afv. Kerkenraad, voorz.)
  • Erik ter Denge (voorz./secr.)
  • Marianne Nijland-Mensink
  • Johan Ooms (voorzitter kerkenraad)
  • Dirk Getkate
  • Tineke Velten- Blaak (afv. Kerkenraad)
  • Arno Voorhuis