Tijdens de stille week mogen we elke avond samen komen tijdens een korte dienst om te zingen, te luisteren en stil te zijn. Verschillende groepen hebben een dienst voorbereid met het thema: wat een liefde….

We mogen ontdekken hoeveel liefde Jezus had en heeft voor een ieder van ons. Zelfs voor Zijn verrader of Zijn vijanden…

Alle diensten in deze week zullen om 19.30 uur beginnen. 

Welkom!