Dit is het verhaal van Yuksel en Michael die vanuit de stads kerk in Hengelo zijn uitgezonden. Ze zijn als zendelingen actief in Turkije in Izmir maar direct betrokken bij de kerk in Antiochië . Het aardbevingsgebied Hatay is ernstig getroffen. Ze verlenen daar hulp aan de slachtoffers ze werken samen met de plaatselijke kerken. Wat wij vaak niet weten is dat de kerk van Christus groeiende is. Yuksel vraagt om gebed en we kunnen hen ondersteunen middels het storten van geld op de onderstaande rekening. Het is zeker dat dit geld dan rechtstreeks bij Yuksel en Michael terecht komt. Als je iets wilt storten, doe het dan graag ten name van “OutTogether – Noodhulp”, dan komt het echt goed terecht.