Over dit onderwerp zullen we samen nadenken op een toerustingsavond in het centrum. We gaan eerst in kleine groepjes in gesprek over Mattheus 24:1-14. Daarna is er ruime gelegenheid om vragen te stellen in het centrale gedeelte. Ds. Jelle de Kok is beschikbaar als vraagbaak.

Deze avond is georganiseerd door de werkgroep toerusting. De werkgroep hoopt op een mooie en opbouwende avond. Komt u/jij ook?

Koffie 19:45, aanvang 20:00, afronding 21:30