De morgendienst op tweede Pinksterdag is een gezamenlijke dienst die in de gereformeerde kerk gehouden wordt. Het thema voor deze dienst is ‘Pinksteren 2.0’. Want Pinksteren is niet eenmaal gebeurd. Pinksteren moet het telkens opnieuw worden!

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar aanmelden@gereformeerdekerkenter.nl of door te bellen met Jille Pultrum (06-53277792) of Jannie ter Harmsel (06-57319442). Aanmelden kan tot vrijdag 18.00 uur voor betreffende dienst. De kerk is open voor 45 bezoekers, waarbij het dringende advies wordt opgevolgd om niet te zingen.

Vanaf zondag 16 mei is er weer kinderkerk en oppasdienst. Kinderen van groep 1 tot en met 8 komen eerst in de kerk en gaan tijdens de dienst met de leiding naar de kinderkerk. Kinderen tot 4 jaar kunnen voor de dienst naar Ons Centrum worden gebracht. We hopen jullie snel weer te zien.