Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

De wijziging betreft met name het zingen: vanaf zondag 04-10-2020 wordt dit in verband met de aangescherpte maatregelen rondom corona naar 6 minuten teruggebracht.