De collecte van zondag 18 oktober is bestemd voor “Because We Carry

Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via Because We Carry wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen.

Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van BWC ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen. Ze houden van daadkrachtige naastenliefde en het motto is dan ook #‎nietlullenmaarpoetsen.

Om deze hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te laten verlopen, bepalen ze ter plekke waar het meeste behoefte aan is. Voor dit handen-uit-de-mouwen-werk hebben ze goedkeuring van de UNHCR en werken ze dagelijks intensief samen met andere hulporganisaties, zoals o.a. Movement On The Ground en The Giving Food Truck.

De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring; elke gedoneerde euro komt zo rechtstreeks bij zijn doel terecht.

De ZWO dankt u hartelijk voor uw giften.

Ronny woont al 16 jaar in de jungle van Borneo. Hij is daar met een team bezig met de bouw van een kinderdorp waar in totaal 1000 kinderen opgevangen kunnen worden. Zij krijgen daar verzorging en onderwijs en worden bovendien begeleid om te terug te kunnen keren naar hun dorpen om daar het evangelie te brengen.

God doet nog steeds wonderen. Een ervan is Living Waters Village.
Ronny zal op een inspirerende manier vertellen over zijn leven daar en over Gods goedheid en grootheid.

De avond is in de Gereformeerde Kerk, Rijssenseweg 13 in Enter en begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15.

Het is een Corona-proof avond, daardoor zal het maximum aantal personen 30 zijn. Om dat te kunnen hanteren en direct te registreren wie er zijn zal er met inschrijving worden gewerkt.

Inschrijven kan via het mailadres: ronnyinenter@gmail.com

Iedereen is van harte welkom

Een videoboodschap van de diaconie:

D.V. zondag 11 oktober vieren wij het Heilig Avondmaal. In de kerk nemen twee diakenen en de dominee deel aan het avondmaal als symbool voor de gemeente. Gemeenteleden in de kerk nemen dus niet deel aan het avondmaal. Thuis kan het avondmaal op eigen gelegenheid worden gevierd.

Hierbij de laatste informatie over de boswandeling / Emmaüswandeling georganiseerd door de bijzondere diensten commissie van de Gereformeerde kerk Enter. 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving verzamelen we niet om 15.00u, maar kun je op je eigen tijdstip starten vanaf restaurant “de Poort van Twente”. Dit om de deelnemers zoveel mogelijk te spreiden i.v.m. corona.

Deelnemers met alleen volwassenen 

Deelnemers met alleen volwassenen hoeven enkel de “routeomschrijving” en de “Emmaüswandeling voor volwassenen” te printen en/of te downloaden op je mobiel. Volg de route vanaf “de Poort van Twente” en lees bij de start het document “Emmaüswandeling voor volwassenen” door. De rest volgt vanzelf.  

Let op! Onderweg zijn er allerlei QR-codes die je met de camera van je mobiel kunt scannen. Hier ben je wel internet voor nodig om de filmpjes en bestanden te kunnen openen. Vergeet je mobiel dus niet! 

Deelnemers met kinderen 

Gezinnen moeten alle bestanden printen en/of downloaden op de mobiel, behalve “Emmaüswandeling voor volwassenen”. Volg de route vanaf “de Poort van Twente” en lees bij de start het document “Emmaüswandeling voor gezinnen” door. In de bestanden met de speurtocht staan allerlei voorwerpen die de kinderen moeten zoeken in het bos. De rest volgt vanzelf.  

Let op! Onderweg zijn er allerlei QR-codes die je met de camera van je mobiel kunt scannen. Hier ben je wel internet voor nodig om de filmpjes en bestanden te kunnen openen. Vergeet je mobiel dus niet! 

Heel veel plezier! We horen achteraf graag wat jullie er van vonden via bijzonderediensten@gereformeerdekerkenter.nl. Ook tips en/of vragen kunnen naar dit mailadres worden gestuurd. 


Woensdagavond 7 oktober is er een gemeenteavond onder leiding van de visitatiecommissie. Voor deze avond is een uitzonderingsbepaling van toepassing, deze avond kan daarom doorgang vinden in overleg met de PKN en binnen de richtlijnen van de RIVM. Het is van belang dat een ieder na afloop naar huis gaat en niet buiten blijft samenscholen. I.v.m. de aangescherpte maatregelen zal deze avond geen koffie worden geschonken.

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

De wijziging betreft met name het zingen: vanaf zondag 04-10-2020 wordt dit in verband met de aangescherpte maatregelen rondom corona naar 6 minuten teruggebracht.