Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.
De nood is hoog!
Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis.

De diaconie en de ZWO-commissie van de Gereformeerde kerk van Enter hebben daarom besloten om de collecte van zondag 23 augustus a.s. te bestemmen voor de noodhulp na deze ramp in Beiroet.
Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig.

Maak uw gift over op rek. nr. NL50RABO0317402749 t.n.v. de ZWO-commissie of gebruik de GIVT-app of gebruik de QR-code.
De opbrengst van de collecte wordt aangevuld door de ZWO-commissie en gaat naar de noodhulp in Beiroet door Kerk in Actie.

Wilt u ook een gift overmaken? Alvast enorm bedankt!