Om kerk-tv/kerkomroep.nl zoveel mogelijk te ontlasten en te zorgen dat de ‘vaste’ kijkers gewoon kunnen kijken zoals ze gewend zijn, willen we iedereen die normaal gesproken gewoon naar de kerk gaat, vragen om de online kerkdienst te bekijken via Youtube.

Klik op onderstaande afbeelding om direct naar het juiste kanaal te gaan

Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu thuis meekijkt vanaf de bank, of geen contant geld bij je hebt tijdens de kerkdienst. Met Givt kan je gewoon blijven geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, kies hoe je wil geven en klaar!

Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt:

1. Tijdens het collecte moment open je, zoals je gewend bent, de Givt-app

2. Kies het bedrag dat je wil geven en druk op volgende

(Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies je bedrag voor de derde collecte.)

3. Kies vervolgens voor de tweede optie in je scherm: QR-code (geef door middel van een QR-code)

4. Scan de QR-code met je camera (Let op! Het kan zijn dat de app toestemming vraagt voor toegang tot je camera. Druk op OK om verder te gaan)

5. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien

Geven zonder QR code of zender in de buurt? Ook dan kan!

Volg de onderstaande stappen voor geven uit de lijst.

1. Open de app

2. Kies het  bedrag dat je wil geven.

(Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies je bedrag voor de derde collecte.)

3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de Lijst

4. Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje

5. Selecteer de kerk waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op geven!

6. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien.

Kerkdiensten en bijeenkomsten/activiteiten tot en met 1 juni alleen online.Gezien de nieuwe maatregelen vanuit de overheid rondom het coronavirus zijn kerkdiensten van Gereformeerd Enter alleen online en activiteiten en bijeenkomsten zijn online of afgelast tot en met 1 juniWe proberen zoveel mogelijk de online diensten door te laten gaan.Voor een alternatief van de kinderkerk verwijzen we naar Matthijs Vlaardingerbroek (www.creatiefkinderwerk.nl)De predikant, uw wijkouderling en wijkmedewerker blijven telefonisch beschikbaar voor een luisterend oor. Als u praktische hulp nodig bent of kan bieden kunt u zich melden bij de wijkdiaken.En voor nu, houd ook oog voor elkaar!Wees op een verstandige manier zorgzaam voor elkaar en anderen. Laten we blijven bidden voor de kwetsbaren en de ouderen. En onze regering om wijsheid en inzicht. God liefhebben én onze naaste blijft onze grootste opdracht.

Bekijk de kerkdienst via Youtube i.p.v. Kerk-TV/Kerkomroep.nl

Om kerk-tv/kerkomroep.nl zoveel mogelijk te ontlasten en te zorgen dat de ‘vaste’ kijkers gewoon kunnen kijken
zoals ze gewend zijn. Willen we iedereen die normaal gesproken gewoon naar de kerk gaat, vragen om morgen de kerkdienst te bekijken via Youtube.

Klik op onderstaande afbeelding om direct naar het juiste kanaal te gaan.

Broeders en zusters,
Heb vertrouwen!
Nu alles anders verloopt dan wij mensen gewend zijn en niets meer zeker is, kan de twijfel
snel toeslaan. Ons vertrouwen van alle dag krijgt een knauw en we moeten onze gedachten
opnieuw ordenen, waar is dat vertrouwen eigenlijk op gebaseerd? Hangt dit af van onze
lichamelijke behoeften zoals eten en drinken, veiligheid, zekerheid, sociale contacten,
waardering, erkenning? Hoe onzeker worden we als we alleen maar worden gevoed met
onzekerheden? Goed nieuws.

Lees verder…

Geliefde broers en zussen in Christus Jezus,

Ik sta hier in een lege kerk. Zoals altijd als ik zondags voorga, heb ik vandaag de preek voor zondagmorgen geoefend in een lege kerk. Maar nu zal ook zondagmorgen de kerk leeg zijn. Je zult misschien denken, dat ben je toch gewend om voor een lege kerk te preken bij het oefenen, wat is het verschil om zondagmorgen ook voor een lege kerk te preken?

Nou, de preek gaat pas leven met mensen voor me in de kerk. Als ik u en jou zie zitten, met uw en jouw levensverhaal. Daarom dat de preek bij het oefenen vaak korter dan 20 minuten duurt, maar op zondagmorgen in de kerkdienst vaak wat langer duurt. Dat komt deels door jullie, door de interactie, er gebeurt iets in een kerkdienst, tijdens de preek, noem het de Geest.

Het is voor mij nu dus ook oefenen om zo levendig te preken voor een lege kerk alsof ik u en jou zie zitten. Het is in die zin dus best wel spannend hoe het zondag zal gaan. Preken voor een lege kerk terwijl onzichtbaar thuis tientallen, honderden mensen meekijken.

Maar zoals het voor mij onwennig en spannend is, zo ook voor de meesten van jullie. Of je nu alleen, met z’n tweeën of als gezin de kerkdienst via kerk-tv meemaakt, de spannende vraag is en blijft : ga je meezingen alsof je in een volle kerk zit? Ga je er echt voor zitten om de liederen, de schriftlezing, de preek en de gebeden ook echt binnen te laten komen?

Zo zal het zondag bij ons allemaal wat onwennig en spannend zijn. Bidden jullie mee om een gezegende en levendige kerkdienst?

Het bijzondere is dat we dan wel op een punt zijn aangekomen dat we als gemeenteleden die gewoon zijn naar de te kerk gaan ons nu een beetje kunnen verplaatsen in die gemeenteleden die door ziekte, ouderdom of anderszins al jaren, zondag aan zondag, op afstand de diensten meemaken. Van deze  gemeenteleden kunnen we in deze dagen iets leren. Want wat mij altijd opvalt in de gesprekken met de thuis meevierende gemeenteleden, is dat kerk-tv voor hun ook echt hun kerk is. Ze gaan er echt voor zitten, zingen uit volle borst mee en voelen zich betrokken bij de gebeden en de woorden die klinken.

Zo mogen we als gemeenteleden die het allemaal zo normaal en vanzelfsprekend vonden om naar de kerk te gaan, ons verplaatsen in deze gemeenteleden die er alleen maar van kunnen dromen om nog eens naar de kerk te gaan.

En wen er maar aan, want in elk geval de komende weken, zal dit de situatie zijn. Wat zal het een feest  zijn als we dan weer voor het eerst naar de kerk mogen! En wat zullen we ons dan echt verbonden weten met al die gemeenteleden die thuis blijven meekijken en zo meevieren. Zo zal deze periode ook een leerzame, heilzame periode zijn voor ons als kerk.

Zondagmorgen om 9.15 uur luidt de kerkklok. De kerkenraad komt de kerk binnen en we luisteren naar drie liederen ter bemoediging en als inleiding op de kerkdienst. De kerkdienst begint zoals gebruikelijk gewoon om 9.30 uur.

Zorg dat er thuis een kaars op tafel klaar staat, die je kan aansteken als we in de kerk de paaskaars aansteken. Zo weten we ons allemaal in de lichtkring van Christus opgenomen, verbonden met elkaar in Gods liefde, ook als we elkaar niet zien. En als het licht van Christus thuis brandt, dan zal hopelijk ook alle schroom wegvallen om uit volle borst mee te zingen, te vieren, te luisteren en te bidden.

En als er thuis kinderen zijn, zorg dan voor een tweede kaars, die je kan aansteken als we in de kerk de kaars voor de kinderkerk aansteken. De kinderkerk gaat wel anders dan gebruikelijk. We verwijzen naar Facebook-pagina van Matthijs Vlaardingerbroek of zijn website www.creatiefkinderwerk.nl Matthijs heeft een leuk en creatief kinderprogramma met filmpjes gemaakt, zowel voor zondagmorgen als voor alle schooldagen. Zo kan je thuis op zondag én doordeweeks met de kinderen bezig zijn met het geloof. Misschien een idee om straks al even te kijken wat Matthijs allemaal aanbiedt. Je kan ook het programma van afgelopen zondagmorgen nog even samen met de kinderen bekijken. Dan ben je komende zondagmorgen er helemaal klaar voor. Er zit bij het programma van afgelopen zondagmorgen ook een goocheltruc die wordt uitgelegd. Welk kind wil dat nu niet, goochelen?!

Nog een paar laatste dingen:

– We willen graag weten waarvoor u/jij zondag wilt laten bidden. Je kan dat in het formulier op de website aangeven. Deze gebedspunten worden meegenomen in de voorbede in de kerkdienst op zondag. De persoonlijke voorbede en dankzegging kunt u doorgeven aan uw wijkouderling, zoals dat voorheen ook gebruikelijk was.

– Ik als predikant, de wijkouderlingen en wijkmedewerkers zijn beschikbaar voor een persoonlijk moment van telefonisch contact.

Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met de wijk-diaken.

Tot slot : we gaan niet naar de kerk, maar we zijn de kerk. De kerk zal de wereld niet veranderen, maar is draagster van de hoop die de wereld kan veranderen. Laten we juist ook in deze dagen kerk zijn, draagster van Gods hoop voor de wereld!

Tot zondagmorgen!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

De kinderkerk van zondag en voor de komende weken is met Matthijs Vlaardingerbroek. Zie hiervoor de Facebook-pagina van Matthijs Vlaardingerbroek of zijn website www.creatiefkinderwerk.nl

Matthijs heeft een leuk en creatief kinderprogramma met filmpjes gemaakt, zowel voor zondagmorgen áls voor alle schooldagen.

Zo kan je thuis op zondag én doordeweeks met de kinderen bezig zijn met het geloof.

Misschien een idee om straks al even te kijken wat Matthijs allemaal aanbiedt. Je kan ook het programma van afgelopen zondagmorgen nog even samen met de kinderen bekijken. Dan ben je komende zondagmorgen er helemaal klaar voor.

Er zit bij het programma van afgelopen zondagmorgen ook een goocheltruc die wordt uitgelegd. Welk kind wil dat nu niet, goochelen?!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

De komende weken zullen de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Enter alleen online te volgen zijn. Voor deze kerkdiensten zouden we graag willen weten waarvoor u/jij wilt bidden. Zouden jullie dat in dit formulier willen aangeven? Klik daarvoor op de volgende link: https://forms.gle/v5fCvB43KarSPWWy6
Alvast bedankt!

En wanneer u bidt, / jullie bidden… Voor Jezus is het geen vraag, geen optie, of je bidt. Bidden is voor hem een gegeven, dat hoort er helemaal bij. Net zoals je eet, drinkt en naar de wc gaat. Voor de leerlingen van Jezus was en is bidden dus een onderdeel van het dagelijkse leven.

Maar toch hebben ze er onderwijs over nodig, toen en nu. De leerlingen kenden als joden hun gebeden uit het Oude Testament, uit de joodse traditie. Net zoals wij ook onze gebeden kennen : Ik ga slapen ik ben moe, O Vader die al ’t leven voedt, Onze Vader Toch hebben de leerlingen toen en nu onderwijs nodig over het gebed. Niet omdat het niet goed genoeg is, maar omdat het altijd beter kan. Omdat een leerling leert, zoals een plant groeit. Wij zijn en blijven altijd leerlingen van de Meester, wij volgen permanente educatie, wij raken nooit uitgeleerd. Jezus begint er in elk geval over in zijn meest bekende preek, de Bergrede. Twee keer zelfs. Vanavond het eerste stukje onderwijs over het gebed, in Matteus 6:5-15. Om nog beter te leren bidden…

Bij God is het nooit goed genoeg, het kan altijd beter. Zoals binnenkort die basiscursus over bidden of die verdiepingscursus ministry-gebed van Jelle de Kok, hoe je bidt voor genezing van zieken bijvoorbeeld. Bidden kan je leren, kan je in doorleren… Zoals je in groep 1 leert kleuren, groep 2 leert lijnen en bochten, groep 3 leert schrijven enz. Bij de belijdenisgroepen mochten ze de eerste keer een brief aan God schrijven, we eindigen altijd met wat ons is opgevallen en waar we mee aan de slag willen. Of, stel dat God hier zou zijn, wat zou je dan zeggen? Om zo toe te groeien naar het hardop bidden met elkaar.

Bidden is praten, communiceren met God. Zoals je kan leren praten, zo kan je ook leren praten met God. In mijn predikantsopleiding kregen wij spraakles. Niet omdat we een spraakprobleem hadden, maar omdat goed spreken belangrijk is voor predikanten. Iedereen had wel verbeterpunten : snelheid, volume, ademhaling, articulatie. Jezus geeft een mini-cursus gebed. Niet omdat ze een gebedsprobleem hadden, maar omdat goed bidden belangrijk is voor volgelingen van Jezus. Zo kan jij ook leren bidden én je er in bijscholen. Vooraf aan de cursus ministry-gebed, geef ik een workshop van één avond over bidden. Maandag 6 of donderdag 16 april voor wie meer wil leren over bidden. Vanavond leren we al een aantal dingen over bidden in het onderwijs van Jezus

We lezenMatteus 6 : 5-8

Twee punten : het gaat niet om wat je zegt en ook niet hoe je het zegt. Het gaat om de intentie, om je hart. Samen en hardop bidden is heel goed. Maar Jezus heeft hier twee fronten in gedachten waar hij het over heeft als hij zegt : Niet in het openbaar, en niet hardop. Jezus denkt allereerst aan de Joden, die hij hier huichelaars noemt, die bidden om gezien en gehoord te worden. En Jezus denkt aan de heidenen, die een omhaal van woorden gebruiken, eindeloos voort prevelen, om maar geen god te kort te doen of te vergeten.

In die context spreekt Jezus over in je huis terugtrekken, de binnenkamer (HSV). De stilte opzoeken om je te focussen op God. Een vaste plek in huis, een vaste tijd, mobiel uit doen. Papier naast je om alle gedachten die opborrelen te parkeren. Zodat je zo min mogelijk wordt afgeleid door anderen, je eigen gedachten, en helemaal op God bent gericht.  

In die context spreekt Jezus over dat onze Vader weet wat wij nodig hebben, nog voor we het hem vragen. Zoals je als ouders wel weet wat je kinderen gaan vertellen als ze uit school komen op 5 december. Hoogstwaarschijnlijk over Sinterklaas, Zwarte Piet, pepernoten, cadeaus, gedichten, surprises. Wij bidden dus niet om God te informeren. We bidden om God bij ons leven te betrekken. Want wat zeg je op 5 december tegen je kind? Dat wist ik al, hou je mond maar? Nee! Je praat mee, geeft antwoord, gaat mee in de belevingswereld van je kind. Zo wil God op ons leven betrokken zijn. Dat is een Godswonder : er is communicatie, contact mogelijk tussen ons mensen en de heilige God. Hij weet alles al van ons, nog voordat we bidden. Wat mij ten diepste houdt bewogen, ’t ligt alles open voor uw ogen… Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. (Psalm 139 : 1 en 2)

We lezen Matteus 6 : 9 en 10ab

‘Onze’ Vader, niet ‘mijn’ of ‘jullie’ Vader. Maar Jezus en wij hebben dezelfde Vader… Vader, niet Eeuwige. Heel persoonlijk. Dan 3x ‘uw’. Uw Naam : HEER, die was, is en zal zijn. Uw Koninkrijk/Koningschap. Uw wil.

Gods Naam heiligen, zijn Naam eer aan doen. Zijn karakter, wie God is, eren. Niet alleen door wat je zegt, maar vooral ook door wat je doet. Gods Koninkrijk laten komen, zichtbaar maken, door ambassadeur te zijn van dat Koninkrijk, God overal en altijd te vertegenwoordigen.  Waar jij bent is God, daar wordt God vertegenwoordigd. Gods wil doen, Gods wil wordt gedaan door ons heen. Dan moet je wel Gods wil kennen… Gods Naam, Koninkrijk, wil staan centraal aan begin van ons gebed : lofprijzing.

We zongen “Glorie aan God” als belijdenis.

We lezen verder, Matteus 6 : 10c : zoals in de hemel zo ook op de aarde / op aarde zoals in de hemel. Dat slaat niet alleen op Gods wil doen, dat dacht ik altijd… Maar ook op zijn Naam heiligen en dat Koninkrijk van God laten komen.

Gods Naam heiligen, Gods Koninkrijk/Koningschap, Gods wil

laat uw naam geheiligd worden,        }

laat uw koninkrijk komen                   }           op aarde zoals in de hemel

en uw wil gedaan worden                  }

Zoals in de hemel volmaakt, zo mogen wij dat in de gebrokenheid, door ons leven heen, op aarde zichtbaar maken… Dan bidt je nogal wat…

De focus in dit voorbeeldgebed ligt dus niet op de hemel. De focus van Jezus is gericht op de aarde. Zoals het in de hemel is, zo moet het ook op de aarde worden. Zoals je in een showroom naar meubels kijkt, maar daar niet gaat wonen. Nee, je neemt de spullen mee naar huis, zo wil je het thuis ook hebben. We weten hoe Gods naam wordt geheiligd, geëerd in de hemel. We weten hoe God Koning is in de hemel, door zijn dienaren in alle volmaaktheid wordt gediend en aanbeden. We weten hoe Gods wil realiteit is in de hemel, zijn wil is wet. En dat willen we ook op deze aarde, daar bidden we om.

De eerste helft draait dus helemaal om God in de hemel die op aarde door ons heen zichtbaar en realiteit wordt. Dat kan alleen maar, als jij wilt wat God ook wil. Dat je helemaal met God vergroeid bent, zoals die tak geënt op stam/wortel… God is daardoor nog veel meer betrokken op ons, dan wij op elkaar…

Daarna 3x ‘ons’. Na onze focus op God, met onze motieven gezuiverd, bidden we voor onszelf : Matteus 6 : 11

Om brood, dat staat voor alles wat we nodig hebben in het dagelijkse leven. ‘Ons’ brood… Maar wij hebben toch al alles? Waarom  bidden voor iets wat je al hebt, in overvloed, nog veel meer dan alleen maar brood… Daar komt ons egoïsme en individualisme om de hoek kijken. We bidden dat namelijk ook voor al die mensen die leven van de voedselbank. Dat bidden we ook voor al die mensen die dood gaan van de honger en de dorst. Als we bidden om ‘ons’ brood, verbinden we ons met iedereen die ‘onze Vader’ bidt. Worden we uit onze eigen bubbel getrokken. Beseffen we ook dat we het niet alleen met woorden kunnen volstaan. Dan is het bidden én werken om het dagelijkse brood voor iedereen te realiseren… God geeft namelijk genoeg voor ieders behoefte, te weinig voor ieders begeerte… Je kunt het dus niet bidden zonder je ogen te openen voor de nood in de wereld, zonder daarin je verantwoordelijkheid te nemen, je portemonnee te open. Een kerkdienst waarin we wel bidden ‘geef ons heden ons dagelijks brood’ zonder een diaconale collecte, is dus een onmogelijkheid… We overdenken deze bede tijdens het luisteren naar het volgende lied…

Maak ons hart onrustig” –

We lezen verder in Matteus 6 : 12, 14-15

Met een onrustig hart kan je nooit rusten met onrecht… Dan bidden we verder om vergeving. Ook hier bidden we niet alleen om vergeving van mijn zonden, mijn schulden, maar onze… Zo bidden we voor allen die het zelf niet bidden. Niet kunnen of niet willen bidden… Zoals Jezus bad : Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zo mogen wij voor de wereld bidden, ons dorp, familie, vrienden, kinderen… Dagelijks om vergeving bidden, het is gratis verkrijgbaar. Maar het werkt alleen als we zelf vergevend zijn. Anders is geen vergeving voor jou… Maak er geen rotonde van, zondigen en bidden om vergeving. Het is een groeiproces, je moet dus wel in groeien in vergeven, vergevingsgezinder worden…

Na het zingen van Psalm 32 : 1 en 2 lezen we verder, Matteus 6 : 13

Laatste gebed, als je dit allemaal gebeden hebt, in afhankelijkheid van God leeft. Breng ons niet in verzoeking, beproeving. Die is er, dat is een gegeven. De vraag is : welke keuze maak je? Goed of kwaad?

God dank weten wij van de heilige Geest die ons helpt om zo te leven zoals we bidden. De Geest wil ons dit gebed eigen maken. Om het niet egoïstisch te bidden, maar in verbondenheid met allen die dit gebed bidden. Om het niet alleen voor onszelf te bidden, maar voor iedereen te bidden. Om het niet alleen te bidden, met woorden, maar ook te koppelen aan daden van gerechtigheid. Zo bidden we zingend om een hart dat leeft in het licht, een vaste geest die diep van binnen zonder onzekerheid God blijft beminnen, om Gods heilige Geest, die mijn hart verblijdt en mijn wil richt op Gods liefdesgebod.

Na het zingen van Psalm 51 : 5 bidden we het Onze Vader met stiltes…

Onze Vader die in de hemelen zijt

Als we u Onze Vader noemen, met wie weten wij ons dan verbonden op deze aarde?


Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
We loven uw heilige naam, uw koningschap, uw volmaakte wil

In de stilte overdenken we hoe wij meer hemel op aarde kunnen realiseren…

Geef ons heden ons dagelijks brood

We bidden voor waar wij en onze wereld behoefte aan heeft…

Eten/drinken, onze voedselvoorzieners, goede omstandigheden voor groei, werk om te kunnen voorzien in levensonderhoud, medische zorg, onderwijs, wijsheid bij bestuurders, naasten tegen vereenzaming, barmhartigheid voor ontheemden.


En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
We belijden onze schuld dat wij mensen vaak zo traag zijn in vergeven. Geef dat wij, ook onze naasten, anderen hun misstappen vergeven, en wij de vrede zullen ervaren als onze hemelse Vader ook ons vergeeft. In stilte benoemen we hoe wij stappen kunnen zetten in vergeven en vergeving ontvangen.

En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze
Schep in mij  God een hart dat leeft in het licht.

Want van U is het Koninkrijk/koningschap, de kracht en macht, de majesteit en heerlijkheid, tot in eeuwigheid . Amen

Bekijk deze dienst via onze kerktv.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 


Biddag, voor gewas en arbeid, gaat over bidden én werken. Want zonder zaaien, is er geen oogst…toch? Wij doen daarom heel erg ons best voor goede resultaten : op school, op ons werk, bij het sporten. Want zonder werken, geen eten, toch? Zonder trainen, niet winnen, toch? Zonder leren, geen voldoendes, toch? Wij moeten in heel veel situaties goed ons best doen voor goede resultaten.

En toch, wij krijgen heel veel dingen, waar we niets voor doen… Welke dingen krijg je, zonder dat je er iets voor doet? Veel dingen krijg je, omdat die ander van jou houdt…

We gaan in de Bijbel daarover lezen… Matteus 6 : 25-34

Preek 1 : Geen zorgen maken om eten, drinken en kleren

Bidden is leven met God. Als je met God leeft, dan hoef je geen zorgen te maken… Jezus zegt : maak je geen zorgen over eten en drinken, over kleren. Want je leven, je geluk, je lichaam, je gezondheid, is veel belangrijker.

Ik denk dat Jezus wil zeggen : maak je niet druk om bijzaken. Ja, eten, drinken en kleren zijn belangrijk. Hoe vaak zeggen we niet : Wat eten we vandaag? Of : Ik heb helemaal geen leuke kleren! Maar ga je daar dood van als je een keer iets minder lekkers eet? Stort de wereld in als die leuke broek in de was zit? Nee, dat zijn maar bijzaken. Je leven, je geluk, liefde, gezondheid : dat is allemaal veel belangrijker.

De meesten van ons maken zich geen zorgen over eten, drinken en kleren. En vergeleken met anderen hebben wij het goed, niemand zal sterven door honger of dorst. Maar de mensen tegen wie Jezus heel lang geleden zei ‘maak je geen zorgen’? Ze waren vaak wel bezorgd over wat ze zouden eten en drinken en of er wel kleren waren. De Romeinen waren de baas en er was vaak hongersnood. Dan is het heel vreemd als iemand zegt: maak je geen zorgen. Want Jezus zegt niet: maak je wat minder zorgen. Nee, Hij zegt, maak je geen zorgen. Misschien hebben ze Jezus wel uitgelachen : jaja, makkelijk praten.

Wij, die niet bang hoeven te zijn om te sterven door gebrek aan eten en schoon drinkwater, kunnen het moeilijk beseffen hoe mensen zich toen voelden. Al besef ik me weer hoe goed ik het heb, als we denken aan de mensen in Oost-Europa voor wie we eten hebben ingezameld, of als ik bijvoorbeeld kijk naar de tv-beelden van vluchtelingen op Lesbos…Dan moet ik wel even slikken, dan klinken Jezus woorden ook ineens heel anders.

‘Maak je geen zorgen’

Is Jezus nu niet een beetje wereldvreemd? Iedereen maakt zich toch zorgen als er geen eten, drinken en kleding is?! Natuurlijk en daar is niets mis mee! Maar maken we niet veel te vaak zorgen over de dingen van het leven die we ten diepste niet zelf kunnen regelen, dingen die onmogelijk voor ons zijn. Ons lichaam, ons leven, ons bestaan is meer dan eten, drinken en kleding. Vergeten we niet vaak ons in te spannen voor de dingen die nog veel belangrijker zijn? Het zorgen voor onszelf is namelijk niet belangrijkste van ons leven hier op aarde. Jezus wil zeggen: zorg goed voor jezelf, zo goed, dat je juist aandacht moet geven aan andere dingen, aan liefde, aan wat God van je vraagt.

En dan noemt Jezus de vogels die zorgeloos leven, die een aantal dingen gewoon niet kunnen. Ooit een maaiende vogel gezien die met een kar achter zich aan naar zijn schuur ging? Het andere voorbeeld van Jezus is de veldbloem die maar heel kort bloeit en mooi is.

En zelfs deze bloemen maakt God zo mooi, mooier dan de kleren van de grote koning Salomo. Als vogels zo zorgeloos kunnen leven en bloemen zo prachtig worden gemaakt dankzij Gods zorg, niet door eigen inzet. Waarom zouden wij ons dan nog druk maken om zaken die met Gods zorg te maken hebben?! Want dan zorgt bezorgd zijn er voor, dat we ons niet meer richten op het belangrijkste, namelijk het bezig zijn met Gods nieuwe wereld van vrede en liefde. En het doen wat God van je vraagt : God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Bidden is leven met God, vertrouwen dat Jezus niet liegt en geen grapje maakt als Hij zegt: maak je geen zorgen. Hij zorgt voor ons en geeft ons zoveel dingen die we als normaal zijn gaan beschouwen. Als je met God leeft, dan hoef jij je geen zorgen te maken. Zoals na elke winter er weer een nieuwe lente komt. Daar hoef je geen zorgen om te maken, dat komt als vanzelf goed. Bij God is het altijd : eind goed, al goed. Maak jij je daar maar geen zorgen over!

We zingen “Weet je dat de lente komt” –

We lezen verder in de Bijbel : 1 Korinte 15 : 35-43

Preek 2 : Geen zorgen maken om je lichaam en leven

We zongen over de lente, en over Pasen. En we lazen over dood gaan en opstaan. Als iemand heel ziek is, of zelfs dood gaat, dan kunnen we ons zorgen maken. Maar dat hoeft niet…

Paulus zegt : in de natuur is het zo : eerst zaaien we zaad, dan oogsten we. Maar daartussen, tussen zaaien en oogsten, gebeurd er nog iets… Je stopt bijvoorbeeld een bloembol in de grond en dat wordt een bloem. Maar die bloembol is als het ware dood, daar is niets levends aan. Maar die bloembol gaat in de grond uit elkaar vallen, blijft niets van over. Pas daarna komt er een klein groen bloemsteeltje die weer levend is. Die dode bloembol wordt een levende bloem. Het is iets heel anders, maar ook wel weer een beetje hetzelfde. Een bloembol wordt geen perenboom… Maar een bloem is ook niet hetzelfde als een bloembol. Daar zorgt God voor. (dit is in de dienst al pratende met twee dames ter sprake gekomen)

Over vier weken is het Goede Vrijdag : Jezus sterft, is dood, niets levends aan. Als was het een bloembol, wordt Jezus gezaaid, in een graf gestopt. Iedereen is verdrietig, iedereen maakt zich zorgen. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders : Jezus staat op uit de dood, Jezus leeft! De leerlingen hadden zich geen zorgen hoeven te maken. Er verschijnt iets heel nieuws, een nieuw lichaam. Nu kan ons lichaam nog ziek worden, kunnen we pijn hebben, kunnen we ons zorgen maken. Maar dat nieuwe lichaam zoals Jezus, dat is perfect. Dat nieuwe lichaam is onsterfelijk, krachtig en schitterend.

Daarom, maak je geen zorgen over eten, drinken, kleren, zelfs niet over je lichaam en leven. Want ons aardse lichaam sterft uiteindelijk ook. Maar we zullen met een nieuw lichaam opstaan uit de dood, net zoals Jezus. Dat lichaam is een hemels lichaam. Wij hoeven ons dus nooit zorgen te maken. Niet over eten, drinken, kleren, maar ook niet over ons lichaam en leven. Want God maakt uiteindelijk alles goed…

Veel dingen krijg je, omdat die ander van jou houdt… Een hemels lichaam, een leven voor altijd met God, krijg je omdat God van jou houdt. En tot die tijd zingen we : God heeft een plan met je levenWees maar niet bang, Hij is altijd bij jou, God is trouw

God heeft een plan met je leven” –

Bekijk deze dienst via kerktv.