In aflevering 4 van Heel Holland Bakt zie je een stukje concretisering van de Bergrede. In het onderstaande fragment zie je hoe Johan zijn soezenbeslag wil weggooien, maar…. dan is daar Robert. We gooien niets weg. Robert weet dit volkomen mislukte soezenbeslag in no-time te redden van de afvalbak.
Bekijk het fragment van heel Holland bakt 5 januari start bij 36.30 min tot 37.22, Wegens copyright rechten is deze video niet in te sluiten.

Wat dit te maken heeft met Jezus’ woorden : jullie zijn het zout van de aarde, het licht van de wereld?! Zondagmorgen lezen we verder in de Bergrede, Matteus 5:10-16. We lezen daar ook over vervolging en uitgescholden worden vanwege het goede doen, geloven in Jezus…

Naast Johan en Robert, komen ook prins Harry en Meghan, Mark Rutte en de spiegel uit de EV kantine langs. En tijdens het kindermoment gaat één van de kinderen over eieren lopen…

Welkom zondagmorgen in de (kinder)kerk. De dienst begint om 9.30u en is ook thuis live mee te volgen met geluid en beeld via de website www.gereformeerdekerkenter.nl Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum.

De preek eindigt met de vraag : hoe kunnen wij heel concreet kerk van Christus zijn, zout van de aarde, licht van de wereld in Enter? Ik praat graag met wie wil na de dienst heel kort, een half uurtje, door hierover in Ons Centrum.

’s Avonds is er een concert van Burgeon, aanvang 19.00u

Burgeon, een passievolle, jonge band neemt ons mee in hun pakkende verhaal met een prikkelende boodschap. Met hun akoestische, veelzijdige sound nemen ze ons mee met de moeilijkheden die het leven als christen met zich mee brengt, soms met en soms zonder oplossingen. In deze dienst doen we het net even anders: zonder dominee, zonder preek, en zeer toegankelijk voor iedereen, gelovig of niet. Voor meer info, zie hieronder.

Kom op tijd, want vol is vol!

In Long Live the Livin’ People neemt Burgeon het publiek mee in hun eigen verhaal.

Burgeon is een passievolle, jonge band die hun kijk op het leven deelt, met de Bijbel als basis. Met zeker 15 nummers weet de band het publiek mee te slepen in de passies, eigenaardigheden en moeilijkheden die het leven als christen met zich mee brengt, soms met en soms zonder oplossingen. Niet om hun mening op te dringen, maar om het publiek te prikkelen, aan het denken te zetten en te enthousiasmeren. Het geloof is namelijk veel minder suf dan op veel plekken gesuggereerd wordt, maar ook niet altijd zo gemakkelijk! Het gehele programma is door de band zelf geschreven en met diezelfde passie beklimmen ze ieder podium.

Laat je raken door de akoestische muziek, waar de twee gitaristen, de bassist en de drummer geweldig op elkaar ingespeeld zijn en de zangeressen met karakteristieke tweestemmigheid het pure verhaal vertellen en daarnaast met mondharmonica’s, mandoline en ukeleles in de weer zijn. De band heeft zelden een energietekort. De passende lichtvariaties versterken de sfeer, die ontstaat doordat de band niet bang is om vastgeroeste tradities op te schudden.

Nu alvast meer horen? De debuut CD ‘We Brought a Goat’ is te beluisteren via Spotify & YouTube!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384


Jezus preekte : Het Koninkrijk van God is nabij… Maar wat merken we van dat koninkrijk van God?

Mensen verdrinken op de Middellandse Zee, of we laten ze verdrinken….

Bevolkingsgroepen worden afgeslacht in het Midden Oosten en de wereld zwijgt…

Elektrische rijden is hip, maar het kobalt wordt door kinderhandjes gewonnen…

We dragen prachtige kleding maar het is waarschijnlijk onder erbarmelijk omstandigheden gemaakt…

En dan nog de sluimerende dreiging van een Derde Wereldoorlog.

Of dichterbij huis : voor je gevoel zijn er steeds vaker dodelijk schietpartijen.

Als je filmpjes ziet hoe jongeren hulpverleners beschieten met vuurwerk, hinderlagen leggen met zware bommen.

Agressie in samenleving, wat hulpverleners elk weekend meemaken, maar ook de agressie in de zorg en andere sectoren.

De samenleving is moordend, hoeveel boeren hebben al suïcide gepleegd?

Hoeveel jongeren zitten depressief, met een burn-out, opgebrand thuis?

Van de week was er extra aandacht voor suïcide onder jongeren.

Van hoeveel mensen is het leven verwoest door het falen rond de Toeslagen?

En in Enter hebben we dan nog noaberschap, maar daar zie je ook kleine scheurtjes in ontstaan.

Toen we vorige week op Follow Me over het koninkrijk hadden, zeiden de 20-ers : waar dan?! In het journaal, de krant, real life, is het toch alleen maar ellende?

Tja…

God dank, dan hebben we nog de gemeente van Christus!

Nou ja, als je het kerknieuws een beetje volgt…. Ruzies over vrouwelijke ambtsdragers, homoseksualiteit, samenwonen, in hoeverre is er echt ruimte voor de Geest, samen hardop bidden. Discussies over de inhoud en lengte van een dienst of preek.

2000 jaar later is die roep van Jezus nog steeds relevant : bekeer je! Focus je! Waar ga je voor, waar ga jij je tijd, energie, geld in investeren? We kunnen blijven klagen. We kunnen wegkijken, ontkennen, het valt wel mee. Als dat echt zo is, dan ben je vrij egoïstisch, omdat de ellende van anderen verder weg of dichtbij je blijkbaar niet raakt. Als één lid lijdt, dan lijden alle andere leden mee, is dan aan jou niet besteed.

Of we kunnen horen wat Jezus ons te zeggen heeft. Wat de verzoenende kracht van brood en wijn is. Hoe we als armen van geest, zachtmoedigen, treurenden, hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid van betekenis kunnen zijn in Gods plan, zijn koninkrijk hier op deze aarde. Wij denken vaak dat we pas invloed hebben als we rijk, machtig, belangrijk zijn. Jezus leert zijn leerlingen iets anders. Je kan ook positieve invloed hebben op de samenleving als armen van geest, treurenden, zachtmoedigen, hongerigen en dorstigen. Hij zegt zelfs dat ze de hele wereld kunnen beïnvloeden. De invloed zit niet in wat je kunt of wat je hebt, maar wie je bent. Daarom moeten we eerst leren wie we zijn. Armen van geest, treurenden, zachtmoedigen, hongerigen en dorstigen. Vanavond lezen we verder in Matteus 5…

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden / aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

Barmhartig, dan denken velen gelijk aan de barmhartige Samaritaan. Barmhartig zijn voor mensen die in nood verkeren, oog hebben voor zieken, eenzamen, losers, niet-geliefde mensen, heel praktische hulp verlenen, collecteren voor mensen zonder papieren. Kiezen om wel aardig te doen tegen die collega die gepest wordt. Kiezen om wel … En daar zie je heel mooie dingen van gebeuren, ook in Enter.

Maar barmhartigheid gaat dieper, staat niet toevallig na die zaligspreking over de gerechtigheid… Want wie hongert en dorst naar gerechtigheid, trapt bijna altijd in de val van eigengerechtigheid. Dat wat God je geeft, als geschenk, ga je al snel beschouwen als je eigen verdiende eigendom. Je denkt al snel dat jij het nog niet zo slecht doet en dat je dat toch wel tenminste ten dele aan jezelf hebt te danken. En vanuit die houding van eigen gerechtigheid ga je al snel neerzien op anderen die volgens jou veel minder is toegewijd. Je gaat al snel behoren tot de mensen die van zichzelf vertrouwen dat zij rechtvaardig zijn en op  anderen neerkijken. Jij leest tenminste elke dag uit de Bijbel, jij neemt deel aan de gebedsweek, jij gaat nog twee keer naar de kerk, op jou kunnen ze altijd een beroep doen. Je zegt het misschien niet hardop, maar denkt het stiekem wel bij jezelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Daardoor verandert de gerechtigheid van God in je eigen gerechtigheid. Innerlijk ervaar je dan geen rechtvaardiging, geen vrede meer… En dan moet je kiezen : of je wordt kwaad of je verootmoedigt je en belijdt je zonden. Dan ontdek je Gods barmhartigheid. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Dan ontdekken we dat God ons kan bevrijden van ongerechtigheid én eigen gerechtigheid. Dan wordt Gods barmhartigheid zichtbaar in ons leven. En als je Gods barmhartigheid ervaart, dan maakt dat je ook barmhartig naar de ander. Dan wil je ook barmhartig zijn voor mensen die ons verkeerd behandelen of behandeld hebben. Ook al gaat dat regelrecht in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel. We doen dan het tegenovergestelde van wat we in de  wereld om ons heen zien. Waar oog om oog, vergelding, de norm zijn in plaats van barmhartigheid, zachtmoedigheid. Zo mochten we samen het Avondmaal vieren. Broers en zussen, kinderen van één Vader. We hebben allemaal wat en we zijn allemaal raar, maar toch zijn we broertjes en zusjes.

Barmhartigheid is een goddelijke eigenschap, een kenmerk van God zelf. En Jezus benadrukt : wie barmhartigheid betoont, zal zelf ook barmhartigheid ontvangen. We kunnen Gods barmhartigheid niet verdienen, maar als we anderen vergeven, is dat wel een bewijs dat we ook vergeving van God hebben ontvangen. Het gaat hier niet om de voor-wat-hoort-wat, een dealtje met God. Dit is de opwaartse spiraal in plaats van de neerwaartse spiraal. Als we zien hoeveel God ons vergeven heeft, kunnen we onze barmhartigheid anderen niet weigeren. De armen van geest, zachtmoedigen, treurenden, hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid zijn zich ervan bewust dat ze Gods barmhartigheid nodig hebben. Hun houding is tegenovergesteld aan die van mensen die altijd op zoek zijn naar de fouten van anderen en daarover blijven zeuren. Als we barmhartig zijn voor anderen dan zullen we de barmhartigheid van God steeds beter leren zien.

Zalig zijn de reinen van hart / wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Jezus heeft vaak gezegd dat het God gaat om ons hart, onze innerlijke motivatie. God kijkt naar ons hart, Hij let op onze innerlijke overtuigingen en niet op onze uiterlijke gewoonten. Het gaat God om onze gezindheid, dat we de gezindheid van Christus eigen maken. Hij wil dat we een rein hart hebben, puur, zuiver, onverdeeld, net als schoon en helder water. Geen maskers dragen, niet elke keer een andere rol spelen, ook al is de druk van de wereld nog zo groot. Mens uit één stuk zijn, onszelf zijn, zoals God ons bedoeld heeft toen Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld. Onszelf niet anders voordoen dan dat we zijn. Doorzichtig leven waarbij mensen recht door ons heen mogen kijken omdat we niets te verbergen hebben. Oprecht zijn in relaties, vriendschappen, zakelijke deals. Open zonder iets te verbergen. Geen geheimen, geen duistere hoekjes, geen afgesloten kamers. Vorige week lazen we over de beproeving van Jezus, de verleiding die elke dag op loer ligt. Verleiding heeft nu eenmaal altijd de leugen in zich dat je denkt pas echt gelukkig te zijn als je dat verleidelijke hebt. En dat het je ongelukkig maakt als je het niet hebt. Denk aan Eva met de vrucht, David met Batseba, …. Maar als deze verhalen laten zien dat de duivel een leugenaar is. Door toe te geven aan de verleiding kwam de ellende in de wereld, werden alle geboden van de tweede tafel van de wet overtreden… Pas wie ziet dat reinheid gelukkig maakt, gaat het zoeken. Dat moest David door schade en schande ontdekken. Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Schep mij een rein hart o God. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Reinheid en blijdschap gaan samen, de reinen van hart, zalig zijn zij.

En nee, wij hebben de tijd niet mee. Er is altijd onreinheid geweest. Maar vroeger moest je fysiek in actie komen, nu heeft bijna iedereen zijn mobiel waar de onreinheid je overspoelt. Er is nooit een tijd geweest dat onreinheid zo opdringerig was. Het is moeilijker dan ooit om het te ontlopen. Wie niet met die stroom meegesleurd wil worden, zal radicaal moeten zijn. Soms zal je moeten vluchten, net zoals Jozef met de vrouw van Potifar. Hij kon dat omdat Hij dicht bij God leefde, de HEER met hem was. Maar het uit de weg gaan van onreinheid is niet voldoende. We zullen ons ook moeten uitstrekken naar reinheid. Niet alleen het negatieve weg,maar ook het positieve zoeken. Daarin speelt het lezen van Gods woorden een grote rol. Gods woord maakt en houdt ons hart rein en zuiver. Gods woord is levend en krachtig genoeg om ons een rein hart te schenken. Aanvaard je dat geschenk en pak je het ook uit om het te gebruiken? Want de reinen van hart, zij zullen God zien, aan hen zal God zich openbaren, bekend maken. Als we anderen bedriegen, raken we zelf verblind, zullen we God niet zien. Maar als we rein, eerlijk zijn, worden ons de ogen  geopend, zullen we God zien. Mensen die barmhartig zijn hebben niets te verbergen voor hun broers en zussen. Ze hebben een rein hart en laten aan anderen zien wie ze werkelijke zijn.

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Vredestichters verlangen er naar dat er vrede zal zijn. Niet alleen de afwezigheid van oorlog, geen koude oorlog, wapenstilstand of gewapende vrede, maar vrede : totale harmonie, anderen tot zegen zijn. Zoveel mensen ervaren geen innerlijke vrede, in zoveel mensen woeden burgeroorlogen, zijn in conflict met zichzelf, met anderen, met God…Gods tegenstander… En als we in conflict zijn met onszelf, dan heeft dat gevolgen voor onze relaties met anderen en beseffen we dat we geen vrede met God hebben. Het gaat dus om vrede op drie niveaus : innerlijke vrede, vrede tussen mensen, maar bovenal vrede met God. Als we vrede stichten, zullen we kinderen van God genoemd worden… We zullen lijken op onze hemelse vader, want Hij is de Vredestichter bij uitstek. Dat hebben we gevierd bij brood en wijn, vrede, verzoening tussen God en mens door het kruisoffer van Jezus Christus. Van de week lazen we het met de jongeren op Follow Me, Romeinen 5 : Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. (…) God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

Als God zijn Zoon gegeven heeft om zich met ons te verzoenen, dan zijn wij ook geroepen om vrede te stichten tussen mensen onderling. Dat is heel iets anders dan koste wat het kost de vrede te bewaren. Of om de lieve vrede wil maar te zwijgen. Soms moeten we moeilijke situaties onder ogen zien.  Misschien moeten we zelfs wel de confrontatie aangaan om vrede te kunnen stichten. Als kinderen van God is dat onze roeping. Het kan ook zijn dat we mensen met schijnbaar onverenigde standpunten tot elkaar moeten brengen.

Vredestichters doet denken aan brandstichters. Een vonk of klein vlammetje is al genoeg om een grote brand te stichten. Zo is het ook met vrede. Vrede moet gesticht worden en dat begint vaak heel klein. Elke dienst beginnen we met de belofte, het geschenk van God. Mijn genade en vrede, voor u, voor jou. Hopelijk hebben we iets van die vrede vandaag mogen ervaren bij brood en wijn. Een zeker weten dat het goed zit tussen God en jou door de verzoening in Christus. Hopelijk hebben wij de Vredestichter zelf ontmoet, heeft Hij ons gevoed en vervuld met zijn vrede om zelf ook vredestichters te zijn. Als God vrede heeft gesticht tussen mens en God, door het verzoenende werk van Christus, dan kan God ook vrede stichten tussen mensen onderling, vrede in ons. Als je dat aan jou laat gebeuren, als jij je daarvoor inzet, dan zal je ook de vreugde ervaren van herstelde relaties, dan zal je kind van God genoemd worden, geliefde door Vader, die vreugde in jou vindt!
Lees hier nog meer over het koninkrijk van de hemel, van God en de Bergrede.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 


In het Verenigd Koninkrijk is veel gedoe over het besluit van prins Harry om een stap terug te willen doen, een eigen leven op te willen bouwen, deels buiten het Verenigd Koninkrijk, financieel onafhankelijk te worden, …zónder de koninklijke familie los te laten, …zónder het recht op de troon en kroon op te geven. De koningin wil ze er bij houden, maar geeft ruimte voor eigen keuzes, het opbouwen van een eigen leven, te doen wat goed is in eigen ogen…

Elk voorbeeld gaat mank, maar wij als koningskinderen, onderdeel van het koninkrijk van God, worden juist uitgedaagd om een stap vóóruit te zetten, in plaats van een stap terug te doen. Niet om een eigen leven op te bouwen, maar om het koninkrijk van God uit te bouwen. Je bent onderdeel van het koninkrijk, met het recht op de troon en kroon, óf je bent geen onderdeel van het koninkrijk. Je moet kiezen, Jezus noemt het bekering. Het betekent dat jij moet gaan focussen, moet kiezen, tot inkeer komen, omkeren. Of : stoppen waarmee je bezig bent en het tegenovergestelde gaan doen, Jezus volgen…

Jezus biedt ons in de Bergrede aan om verder te gaan dan het gewone, voorbij je steppenland, zoals Mozes. Jezus biedt je aan om te leren om leer en leven nog meer met elkaar in overeenstemming te brengen én te houden. Jezus vraagt je : wil je niet alleen zeggen/vinden/denken, maar ook doen? De Bergrede is dus niet een nieuwe wet, geen aanvulling op de 10 geboden, geen extra eis, maar een uitdaging, een vraag, in de vorm van een aanbieding. Wat mij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Geloof je dat en wil je dat ervaren?

Vandaag de dag is het een extra uitdaging omdat de wereld om ons heen zegt : doe gewoon wat jij goed vindt, waar jij je goed bij voelt, kies voor jezelf. De Bijbel blijft zeggen : doe wat God goed vindt, waar God blij van wordt, ook als het niet goed voelt. Kies voor God en zijn Koninkrijk. God zegt : In jou vind ik vreugde, mijn geliefde kind. Leef dan vanuit mijn liefde, vanuit mijn Vaderhart. In die context lezen we over armen van geest, treuren, nederig/zachtmoedig, honger en dorst.

In de wereld draait het om de buitenkant, het uiterlijk. Lifestyle is super belangrijk, hoe zie je eruit, hoe kom je over, wat straal je uit? In de kerk van Christus gaat het om de binnenkant, de inhoud, om de gezindheid van Christus. Jezus biedt in de Bergrede een hemels alternatief voor het leven op aarde, voor het ‘doe maar wat jou goed lijkt, wat voor jou goed voelt’. Probeer maar of het werkt, die gezindheid van Christus, die vrucht van de Geest, om te leven zoals Jezus het voorstelt in de Bergrede.

Van de week had ik een gesprek op Follow Me hierover : onmogelijk!  zeiden de jongeren. Ik zei : Onzin, het is mij ook gelukt. Eén van de jongeren zei toen : Nou ja, ik wil het proberen.

Want ja, het is een uitdaging, net zoals het een uitdaging is om een marathon te lopen. Dat kost heel veel oefening, maar dat schijnt te kunnen in een paar maanden. Deze uitdaging kost je hele leven, kost ten diepste je leven zelf. Maar de vreugde en voldoening ervan is dan ook veel groter dan een marathon uitlopen. Niemand heeft de wereld ooit een grotere uitdaging voorgehouden dan Jezus in zijn Bergrede. Maar niemand heeft de wereld ook zoveel beloofd dan Jezus in zijn Bergrede.

Jezus heeft een hoge norm. Maar daar bidden we ook elke keer om als we het Onze Vader bidden. Dan zeggen we het letterlijk : laat uw wil geschiedde, zoals in de hemel, zo ook op de aarde…. Dan weet je, dat wat we nu doen, als werkers aan en burgers van het Koninkrijk van de hemel, van  God, dat het nog lang niet goed genoeg is. Dat we nog lang niet voldoen aan die hemelse norm die Jezus introduceert in de Bergrede. En dan beseffen we ook dat stilstand achteruitgang is.

Jezus wil altijd meer, is blij met alles wat we doen, maar het is nooit goed genoeg, we zijn nooit klaar. Zoals een coach niet na de eerste zege, niet halverwege het seizoen, maar pas als het team kampioen is, tevreden en vol-daan is. Natuurlijk, na elke overwinning, het bepalen van de periodetitel, is hij super blij, maar… er moet nog veel gebeuren voordat de missie echt volbracht is, het team kampioen is. Zo kunnen christenen pas tevreden zijn als Gods wil ten volle is gerealiseerd op aarde, zoals nu al in de hemel… Jezus heeft hemelse normen voor aardse mensen. Als Gods Geest in je werkt, je meegaat in het aanbod van de Bergrede, dan zal God in je werken en van binnenuit zichtbaar maken naar de buitenkant, wat het is als je Gods geliefde kind bent én ook zo wilt leven.

Jezus trok rond, preekte in de synagogen het koninkrijk van hemel, van God. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En een grote menigte, een mensenmassa, volgde Jezus. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Zoals eens Mozes de berg op ging om de 10 geboden van God te ontvangen en door te geven aan het volk. Zoals later Jezus op de heuvel Golgotha het zal uitschreeuwen : het is volbracht. Tussen die twee belangrijke momenten gaat Jezus de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, om als een rabbi zijn leerlingen te onderwijzen. En nam het woord en onderrichtte hen, opende zijn mond, opende zijn hart, spreekt recht vanuit zijn hart tot zijn leerlingen en over hun hoofden ook tot de menigte.

Zalig zijn de armen van geest / wie nederig van hart is, want van / voor hen is het Koninkrijk van de hemel, van God.

Zalig : gelukkig, maar nog veel meer dan dat : gezegend door God. Gelukkig en geestelijk rijk, leven ongeacht de omstandigheden.

Armen van geest/nederigen van hart : Arm/nederig, dat is, zoveel gebrek lijden, dat je afhankelijk bent van de steun van anderen. Geen gebrek aan geestelijke ruggengraat, maar wars van geestelijke hoogmoed. Het tegenovergestelde van : moreel gezien heb ik een goed leven geleid, ben ik een goed mens. Zo denken kan alleen maar, als jij je leven vergelijkt met andere mensen, niet met de normen van God. Armen van geest erkennen dat ze in geen enkel opzicht voldoen aan Gods normen. Dat je beseft dat je geest eens woonplaats was van Gods Geest, maar nu leeg staat, bewoond wordt, door andere geesten. En dat je voor rijkdom van geest ergens anders, bij Iemand anders moet zijn. Je erkent dat je voor 100% afhankelijk bent van Gods genade. Zo wordt het Avondmaal bediend, aan hen die arm, leeg zijn van zichzelf, met lege handen, arm van geest, ontvangen uit Gods overvloed, van God genadebrood, verzoeningswijn ontvangen. Voor deze mensen is het koninkrijk van de hemel, van God. Als jij van jezelf niets hebt, krijg jij alles van God, zijn koninkrijk!

Zalig zijn zij die treuren / de treurenden, want zij zullen getroost/vertroost worden.

Je zou in het Evangelie, de blijde boodschap, verwacht hebben : Zalig zij die blij zijn…  als vervolg op : zie, ik verkondig u grote blijdschap! Maar nee, treuren : bedroefd zijn, verdriet hebben. Jezus lijkt te zeggen : gelukkig de ongelukkigen…

Het is niet zo dat christenen nooit gelukkig mogen zijn, net zo goed als het niet zo is dat christenen nooit ongelukkig mogen zijn. Prediker zei het al : alles heeft zijn tijd, er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. We kunnen treuren, rouwen, huilen als iemand ziek is, als iemand overlijdt, net zoals Jezus bij het overlijden van zijn vriend Lazarus. We mogen ook huilen als we zien hoe iemand een puinhoop van zijn leven maakt. Vanwege de ellende ver weg en dichtbij, op tv en in je eigen netwerken, dat je raakt. Toch is dat niet het verdriet dat Jezus bedoeld. Jezus zegt dat we moeten treuren als armen van geest. We moeten niet alleen erkennen dat we arm van geest zijn, maar het moet ons ook verdriet doen. Zelfs christenen, Gods  geliefde kinderen in wie God vreugde vindt, doen dingen die om te janken zijn. Matteus schrijft aan het einde van zijn Evangelie hoe Petrus Jezus verloochend. Als Petrus zich dat realiseert dan lezen we : Hij ging naar buiten en huilde bitter. Het Evangelie is goed nieuws, blijde boodschap. Maar bij tijden ervaren we, als het goed is, verdriet over ons eigen leven, zoals Petrus. Over onze wereld, zoals Jezus zelf huilde over Jeruzalem, omdat de inwoners blind waren voor wat er in hun midden gebeurde. Als God met zijn licht in je leven schijnt, op die plekken waar het zonder Gods licht donker was, dan ontdek je van alles wat er in je leven aanwezig is, waar God niet blij van wordt, God verdriet om heeft. Dat maakt je verdrietig. En Jezus zegt, dat mensen die dat verdriet ervaren, vertroost zullen worden.

De Geest van God is uitgestort, ook wel de Trooster genoemd. Die Geest komt naast ons staan in ons verdriet, troost ons als we huilen om ziekte, dood, ellende. Maar overtuigt bovenal dat er vergeving is, dat we in Christus gerechtvaardigd zijn. Dan zien we door onze tranen heen wie God is en waar het naar toe gaat. En onderweg zullen we getroost worden.

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven, het land bezitten.

Zachtmoedig = kalm, zorgzaam en bescheiden. Mozes was een zeer zachtmoedig/bescheiden man (Numeri 12:3) Toch was Mozes zeker geen zwakke leider. Maar zijn sterke karakter werd door God in toom gehouden. Een zachtmoedig mens denkt niet meer zoveel aan zichzelf. Is niet altijd bezig met zichzelf en zijn eigen belangen. Hij probeert zichzelf niet altijd te verdedigen. Die beklaagt zicht nooit en heeft nooit medelijden met zichzelf. Als je zo bent, dan zal je de aarde beërven. Alles wat je ontvangt is een gave, omdat je weet dat je niets verdient.  

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Honger en dorst, zijn begrippen die bij ons iets anders betekenen dan in Israël. Iemand die echt honger en dorst heeft, dus geen knorrende maag of een droge mond, is zo wanhopig dat hij aan niets anders meer kan denken. Als je werkelijk wanhopig bent, dan wordt de wens om onze honger te stillen en dorst te lessen, een onbedwingbaar verlangen en een allesoverheersend ideaal. Jezus zegt dat wij deze houding moeten hebben als het gaat om gerechtigheid. We moeten er vurig naar verlangen om een zuivere relatie met God te hebben, rechtvaardig voor hem te staan en zijn gerechtigheid te zien in de wereld om ons heen.

Hoe begrijpelijk de wens van Prins Harry ook is om gedeeltelijk buiten het Verenigd Koninkrijk te willen leven om financieel zelfstandig te willen worden. Als kinderen van de Koning ligt ons geluk in het koninkrijk, hoeven we niet te streven naar financiële zelfstandigheid omdat wij als armen van geest uit Gods overvloed mogen leven. Waar Harry en Meghan hun tijd verdelen tussen Noord-Amerika en Verenigd Koninkrijk, leven wij voltijd in dienst van het Koninkrijk. Waar brutalen de halve wereld hebben, beërven wij als zachtmoedigen de hele aarde. Leef daarom niet gedeeltelijk, maar in een voortdurende relatie met Koning Jezus, zodat Hij invloed heeft op alles we doen, zeggen en denken.

Verlangen wij daar werkelijk naar vanuit het diepst van ons hart? Of aarzelen we om de prijs te betalen voor die aanbieding? Heer, heilig mij, maar nog niet helemaal? Jezus zegt dat God ons zelf zal vervullen, verzadigen, en ons verlangen naar gerechtigheid zal bevredigen, als we er werkelijk naar verlangen. Het is niet genoeg om arm van geest te zijn, erom te treuren en zachtmoedig te zijn. Honger en dorst naar verandering en een rechtvaardig leven en je zal in overvloed ontvangen, als lid van het Koninkrijk van God.

Lees hier nog meer over het koninkrijk van de hemel, van God en de Bergrede.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 


Jezus preekte : Het Koninkrijk van God is nabij… Maar wat merken we van dat koninkrijk van God?

Mensen verdrinken op de Middellandse Zee, of we laten ze verdrinken…. Bevolkingsgroepen worden afgeslacht in het Midden Oosten en de wereld zwijgt. Elektrische rijden is hip, maar het kobalt wordt door kinderhandjes gewonnen. We dragen prachtige kleding maar het is waarschijnlijk onder erbarmelijk omstandigheden gemaakt. En dan nog de sluimerende dreiging van een Derde Wereldoorlog.

Of dichterbij huis : voor je gevoel zijn er steeds vaker dodelijk schietpartijen. Als je filmpjes ziet hoe jongeren hulpverleners beschieten met vuurwerk, hinderlagen leggen met zware bommen. Leest over de agressie in de samenleving, wat hulpverleners elk weekend meemaken, maar ook de agressie in de zorg en andere sectoren. De samenleving is moordend, hoeveel boeren hebben al suïcide gepleegd? Hoeveel jongeren zitten depressief, met een burn-out, opgebrand thuis? Van de week was er extra aandacht voor suïcide onder jongeren. Van hoeveel mensen is het leven verwoest door het falen rond de Toeslagen?

En in Enter hebben we dan nog noaberschap, maar daar zie je ook kleine scheurtjes in ontstaan.

Toen we vorige week op Follow Me over het koninkrijk hadden, zeiden de 20-ers : waar dan?! In het journaal, de krant, real life, zie je toch alleen maar ellende?

Tja…

Is dat koninkrijk echt nabij? Of verder weg dan ooit?

Zondagavond horen we Jezus verder spreken in zijn Bergrede. Hoe we als armen van geest, zachtmoedigen, treurenden, hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid van betekenis kunnen zijn in Gods plan, zijn koninkrijk hier op deze aarde. Wij denken vaak dat we pas invloed hebben als we rijk, machtig, belangrijk zijn. Jezus leert zijn leerlingen iets anders. Je kan ook positieve invloed hebben op de samenleving als armen van geest, treurenden, zachtmoedigen, hongerigen en dorstigen. Hij zegt zelfs dat ze de hele wereld kunnen beïnvloeden. De invloed zit niet in wat je kunt of wat je hebt, maar wie je bent. Daarom moeten we eerst leren wie we zijn.

Zondagavond lezen we verder in de Bergrede, Matteus 5.

Welkom zondag in de kerkdiensten die om 9.30u en 19.00u beginnen.

Voor extra informatie bij de Bergrede en het koninkrijk van de hemel, klik hier.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

In het Verenigd Koninkrijk is veel gedoe over het besluit van prins Harry om een stap terug te willen doen. De keuze om een eigen leven op te willen bouwen, deels buiten het Verenigd Koninkrijk, financieel onafhankelijk te worden. Zónder de koninklijke familie los te laten, zónder het recht op de troon en kroon op te geven. De koningin wil ze er bij houden, maar geeft ruimte voor eigen keuzes, het opbouwen van een eigen leven, te doen wat goed is in eigen ogen…

Hoe is dat voor prinsen en prinsessen van het koninkrijk van de hemel, van God? Kunnen wij als koningskinderen, ook besluiten om een stap terug te doen, een eigen leven op te bouwen buiten het koninkrijk van God?

Zondagmorgen beginnen we te lezen in de Bergrede, Matteus 5. Waarin Jezus ons uitdaagt om juist een stap vooruit te zetten, in plaats van een stap terug te doen. Niet om een eigen leven op te bouwen, maar om het koninkrijk van God uit te bouwen. Je bent onderdeel van het koninkrijk, met het recht op de troon en kroon óf je bent geen onderdeel van het koninkrijk. Je moet kiezen, Jezus noemt het bekering. Het betekent dat jij moet gaan focussen, moet kiezen, tot inkeer komen, omkeren of stoppen waarmee je bezig bent en het tegenovergestelde gaan doen, Jezus volgen… Je geluk vinden ín het koninkrijk…

Welkom zondag in de kerkdiensten die om 9.30u en 19.00u beginnen.

Voor extra informatie bij de Bergrede en het koninkrijk van de hemel, klik hier.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 117468 AA Enter
0547-381384


In Matteus 4 : 12-17 lezen over hoe Jezus naar het noorden van Israel gaat, weer vlucht voor Herodes, nu als zijn neef Johannes de Doper is  gevangen genomen…

Dankzij TomTom, navigatie, GoogleMaps weet je waar de weg naar toe gaat. Zeker als het slecht verlicht is, het een onbekend gebied is. En als je fout rijdt, dat je dan niet verdwaald, maar al gelijk hoort : keer om! Wij vinden het fijn om te weten wat er komt. Wij vinden het belangrijk dat je wordt gewaarschuwd als er iets fout gaat. Helemaal als het spannend wordt, er gevaar dreigt. Zodat je weet wat je moet doen, welke acties je moet ondernemen.

Nou, bij Jezus is dat vrij duidelijk. Zijn preek is samen te vatten met : kom tot inkeer, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Er komt iets belangrijks aan : het koninkrijk van de hemel. En we moeten iets belangrijks doen : tot inkeer komen, bekeren, omkeren…

Maar we zijn goed, maar niet gek. Wacht even, wat is dat koninkrijk van de hemel waarvoor wij ons moeten omkeren? Het koninkrijk van de hemel is de focus van Jezus verkondiging én van zijn bediening. In die zin wel teleurstellend dat van de week de jongeren op de Follow Me er nog weinig over konden zeggen, terwijl het zo’n belangrijk onderdeel van het Evangelie, de blijde boodschap is.

Maar zal het bij volwassenen anders zijn? Leven wij elke dag met de focus om te dienen in het koninkrijk van God?

Koninkrijk van de hemel, van de hemelen, van God? In het Evangelie van Matteus heeft Jezus het over het koninkrijk van de hemel, in de andere Evangeliën heeft Jezus het over het koninkrijk van God. Het is een vorm van eerbied voor Gods naam, om in plaats van de naam van God zijn woonplaats te noemen, de hemel. De Joden spraken de Godsnaam niet uit en zo schrijft de Evangelist voor de Joden de Godsnaam niet op. Het gaat om het zelfde, koninkrijk van de hemel is het zelfde als koninkrijk van God. Maar het kan wel het misverstand oproepen dat het koninkrijk van de hemel iets te maken heeft met de hemel zoals wij vaak er over praten, als plaats waar we naar toe zouden gaan na onze dood. Dat heeft helemaal niets te maken met de verkondiging van Jezus dat het koninkrijk van God, van de hemel, nabij is gekomen.

Maar wat bedoelt Jezus als hij zegt dat dit koninkrijk nabij is gekomen? Voor ons is dat de vraag, voor de joden van toen een weet. Iedereen die in die tijd sprak over het koninkrijk van God wist wat dat betekende : revolutie! Jezus groeide op in een tijd van koninkrijks-bewegingen. De Romeinen hadden 60 jaar voor zijn geboorte Israël veroverd. Maar ze waren niet de eersten. De afgelopen honderden jaren was een geschiedenis van vijandige veroveringen door heidense volken. De Romeinen hadden Herodes de Grote als een marionet van Rome in Israël geïnstalleerd. En na Herodes waren het zijn zonen die het vuile werk voor de Romeinen mochten opknappen in dat ellendige stukje land aan de zee met die koppige joden. Het was dat het gelegen lag aan de zee en nodig was vanwege de belangrijke handelsroutes waarover ook legers konden marcheren, maar anders had niemand er zijn handen aan gebrand. In Israël was altijd wel wat. Omdat die joden geloofden dat er een God was die iemand zou sturen die zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. En telkens weer waren er mensen die dachten dat zij die door God gestuurde mensen waren. Die mensen om zich heen verzamelden om de bezetter te verdrijven, om te vechten voor hun vrijheid, als het moest om er voor te sterven. Als er een God was die hemel en aarde had geschapen, en als zij zijn volk waren, dan kon het niet zo zijn dat God wilde dat ze werden onderdrukt door heidense volken. Het was nog sterker : God had beloften gedaan en die stonden in hun heilige boeken dat op een dag er inderdaad redding, bevrijding, verlossing zou komen en dat alles goed zou komen : recht en gerechtigheid. En deze beloften focuste zich op één punt : God zou koning worden. Niet alleen koning van Israël, maar koning van heel de wereld. Een koning die niet alleen vrede en recht zou brengen, maar die alles zou omkeren, recht zou maken wat krom was, licht brengen in de duisternis. Er zou geen andere koning dan God moeten zijn, aldus de gelovigen in die tijd. Het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel, daar verlangden ze naar, daar keken ze naar uit, daar baden ze om, daar werkten ze voor en ze waren bereid om er voor te sterven.

En nu verkondigde Jezus dat dit koninkrijk van God er aan kwam, zoals je op je navigatie die gevaarlijke bocht aan ziet komen. Niets doen is geen optie. En wat doe jij dan? Ga je mee in die gevaarlijke beweging? Want het koninkrijk van God betekende zowel hoop als gevaar. Want als gerechtigheid en vrede er aan komen, dan is dat een bedreiging voor iedereen die onrecht en onvrede symboliseren. Johannes de Doper was opgepakt, nu gaat Jezus met dezelfde boodschap rond… Dan kan je op je klompen aanvoelen wat er gebeuren gaat…En als je meegaat in die gevaarlijke beweging die het wil opnemen tegen de onrechtvaardige heersers die jouw land bezetten dan kan je dat beter maar niet alleen doen, maar mensen om je heen verzamelen. En de oproep daarvoor was : bekeer je, kom tot inkeer, maak een keuze.

De ellende van het woord ‘bekeren’, is dat het in de loop van de geschiedenis een verkeerde klank heeft gekregen. Dat mensen het verkeerd begrepen. Alsof jij je slecht moest gaan voelen, slecht over jezelf moest gaan denken. Maar dat is nooit de bedoeling geweest. Het betekende dat jij moest gaan focussen, moest kiezen, tot inkeer komen, omkeren of stoppen waarmee je bezig bent en het tegenovergestelde gaan doen. Het punt is niet hoe jij je voelt, maar wat je doet. En omdat de mens zo vaak doet wat goed is in eigen oog, worden wij mensen telkens opgeroepen om te gaan doen wat goed is in Gods ogen. Zo roept het voorbereidingsformulier van het Avondmaal ons op om onszelf te onderzoeken.

Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de heilige Geest?

Zo riep Jezus de mensen in Israël op. Want Jezus was er van overtuigd dat zijn tijdgenoten de verkeerde kant opgingen. Ze waren gefocust op een revolutie op de standaard manier, met geweld tegen de heersende machthebbers om een machtsovername te realiseren. Dat was de ondertoon van de beproeving in de woestijn, dat satan suggereerde dat Jezus zijn macht zou gebruiken als zoon van God om een soort beweging te starten die hem macht, privileges en aardse glorie zou  geven.

Het probleem van alle eerdere koninkrijksbewegingen was dat het duisternis met duisternis bestreed, oog om oog, tand om tand. Terwijl Israël juist geroepen was om het licht van God in de wereld te brengen. Zo introduceert Matteus Jezus door Jesaja 9 te citeren, over mensen die in duisternis leven maar een schitterend licht zien. En dat zij die woonden in de schaduw van de dood door dat licht worden beschenen. Dit licht verwijst naar die Messias die zou komen waardoor God zijn volk Israël op het laatst zou bevrijden. Jezus wist dat de standaard revolutie van vechten en doden om een einde te maken aan vechten en doden nooit de oplossing zou zijn. En omdat ook nog eens in Gods naam te doen, dan zou het godslasterlijk zijn. Maar het probleem van Jezus was dat veel van zijn tijdgenoten graag door wilde gaan met vechten. Je kind van 2 of jonger zal maar dertig jaar geleden zijn vermoord in opdracht van Herodes. Zijn boodschap van bekering was dus niet daarvoor, dat ze zich schuldig moesten voelen voor persoonlijke zonden. Hoewel Jezus dat natuurlijk ook wilde. Maar zijn boodschap van bekering was gericht op dat ze als volk moesten stoppen om naar de rand van de afgrond te stormen van een gewelddadige revolutie om te pletter te vallen. In plaats daarvan moeten ze zich bekeren, een andere weg bewandelen, die van Gods koninkrijk, van licht, vrede, genezing, vergeving, voor Israël en de wereld.

Wat als ze dit niet zouden doen? Dan blijven ze overgeleverd aan zichzelf, dan zal iedereen blijven doen wat goed is in eigen oog en dan zullen ze daar de wrange vruchten van plukken… Dat zal geen straf van God zijn, dat is wat ze over zichzelf afroepen. Daarom moeten ze zich bekeren nu het nog kan. Het koninkrijk is nabij, maar het volk staat nog in de weg.

En die oproep tot bekering is vandaag de dag nog net zo belangrijk. Of nog wel belangrijker voor ons die na Goede Vrijdag en Pasen leven. Matteus wil ons duidelijk maken dat het koninkrijk dat Jezus realiseert door zijn verkondiging, zijn bediening, zijn lijden, sterven en opstanding ons met dezelfde uitdagingen confronteert. Werken we er aan om Gods koninkrijk in de wereld uit te breiden? Of staan we in de weg? Dat is dus iets anders als ‘ben jij christen’, ‘ben je een goed mens’? Ben jij een werker aan Gods koninkrijk, volg jij de koninklijke weg?

We lezen verder, Matteus 4 : 18-25

Ben jij een werker aan Gods koninkrijk, volg jij de koninklijke weg? Gelukkig hebben we verder gelezen. Want Jezus gaat zijn eerste medewerkers voor het Koninkrijk uitkiezen… En wie zijn dat? Vissersmannen, harde werkers, zzp-ers, kleine familiebedrijfjes. Niet gericht op grote winsten, maar om het goed met elkaar te hebben en er iets aan over te houden. Hard werken met soms de nodige gevaren op het onstuimige water. Waarom geven ze dit eerlijke, goede leven op om Jezus te volgen? Waarom zouden ze de rust van het dorpje aan de zee verlaten om een koninkrijksbeweging te gaan ondersteunen? Het is dezelfde vraag die wij vandaag de dag elkaar kunnen stellen. Waarom wordt je ambtsdrager, mentor, leiding, oud-papier-man, wijkteamlid? Je kan toch wel leukere dingen verzinnen? Geloof, daar krijg je alleen maar ellende van. Werken in de kerk, dat levert alleen maar gedoe op. Minder gaan werken om meer tijd en energie voor het kerkenwerk te hebben? Snipperen omdat je ambtsdrager bent bij een begrafenis of bruiloft? Je vrije tijd opofferen om bezig te zijn in de kerk, in de beweging van Jezus? Het antwoord kan alleen maar liggen in Jezus, in zijn aantrekkingskracht, in zijn aanstekelijkheid. En dat is geen wonder als we bedenken dat hij Immanuel is, God met ons. In Jezus proefde, zagen, hoorde ze iets van God. En wie wil daar niet van proeven, bij zijn, bij horen? Soms komt zijn roep als een zacht gemompel dat aanzwelt tot een roep die we niet langer kunnen ontkennen.  Soms roept Jezus ons heel direct, zoals Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes. Wanneer dat je overkomt, met welke middelen en in welk tempo, dan zal je het weten, kan je het niet negeren. Jezus heeft een manier om door te komen. En waar we ook mee bezig zijn – welke netten we ook repareren, of vissen die we vangen – op de één of andere manier zullen we ons voldoende bewust zijn van zijn aanwezigheid en roep om te weten wat het is dat ons wordt gevraagd te doen.

We zullen weten als we gevraagd worden hem te volgen. We zullen niet noodzakelijkerwijs weten waar het allemaal naar toe zal gaan. En we zouden misschien niet eens zo enthousiast zijn als we dat wisten. Tegen Petrus en Andreas zei Jezus : jullie zullen vissers van mensen worden. Wat zullen ze gedacht hebben wat dit betekende? Zullen ze geweten hebben hoe dat voor die mensen zou voelen die ze moesten vangen? Zullen ze enige idee hebben gehad hoe ze allebei aan een kruis zouden eindigen, net zoals hun meester? Zou Jakobus, de broer van Johannes, enig idee hebben gehad dat hij binnen enkele jaren gedood zou worden op bevel van Herodes? Nee, ze hadden geen idee. Gelukkig dat God in zijn genade zijn plan stapje voor stapje onthult. Net zoals Petrus nooit heeft geweten dat één van de bekendste kerken van de wereld, de Sint Pietersbasiliek, naar hem zou worden vernoemd. En Andreas nooit heeft kunnen vermoeden dat hij de patroonheilige van o.a. Schotland, Spanje, Griekenland en Rusland zou worden. Zij zagen noch de ellende, noch de glorie die nog in het verschiet lag, op die dag dat een jongeman langsliep en hun toeriep hem te volgen. Ze zagen alleen Jezus en dat was genoeg. Daar gaat het Evangelie over…Maar het was niet alleen zijn persoonlijkheid die mensen van heinde en verre aantrok. Het waren ook zijn genezingen waar Matteus later over zal schrijven. En we hoeven ons alleen maar even te realiseren wat die wonderen betekende in een wereld waar nog geen medische wetenschap en medicijnen waren zoals wij die kennen en velen levenslang pijn leden, in isolement leefden of heel jong stierven om redenen waar wij ons niets meer bij kunnen voorstellen. En het waren ook zijn preken, waar we vanaf volgende week naar gaan luisteren, zijn Bergrede. Voor Jezus waren zijn genezingen de ondersteuning van zijn verkondiging, het plaatje bij zijn praatje om duidelijk te maken dat het koninkrijk van God nabij was gekomen. Dat God door hem heen nieuwe dingen aan het doen was.

Wat moeten wij doen om de boodschap van Koninkrijk te ondersteunen? Wat moeten wij doen om mensen te triggeren, te laten zien dat God nieuwe dingen door ons heen doet om mensen die nu nog in het duister leven, in de schaduwen van de dood, het licht van Christus te laten zien? Wat zou nu mensen op de been brengen om achter Jezus aan te gaan? Grootse evenementen, heftige gebeurtenissen, een derde wereldoorlog? Wat moeten we als volgelingen van Jezus doen om er voor te zorgen dat mensen elkaar app-en dat er iets bijzonders is gebeurd en waardoor mensen zullen toestromen? Ik weet het niet. Ik weet wel dat God telkens heel gewone mensen roept om te helpen om zijn Koninkrijk uit te bouwen. Denk er maar eens over na wat jouw reactie zal zijn als je gevraagd wordt als ambtsdrager of ergens anders voor. Of misschien dat je van binnen zelf iets ervaart van Gods roep en dat jij jezelf aanmeld. Laten we samen zoeken naar het plan van onze Heer. Die met zijn licht schijnt in de duisternis. En waar zijn licht en liefde schijnt, daar verdwijnt de duisternis, worden wij vernieuwd. Daarom : Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de hemel is nabij!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter

De doop van Jezus. Wat moet dat een geweldig moment zijn geweest voor Jezus! De stem van zijn Vader, de Geest die op Hem neerdaalt. Om te horen vanuit de hemel : Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.

Want wat wist Jezus allemaal over zichzelf? Al levend en lezend in de Bijbel is Jezus er achter gekomen dat Hij degene is over wie de Schriften gaan, de profeten hebben gesproken, God beloften heeft gedaan. Onvoorstelbaar, wat een liefde, een hemelse stem op aarde… Wat een bevestiging van God, juist op dit moment, want : Daarna…

We lezen Matteus 4 : 1-11 en Hebreeën 4 : 14-16

Momenten dat je Gods vrede, liefde ervaart, voelt, je lijkt te zweven op de wind, gedragen door de Geest en de kracht van Gods liefde. Hoogtepunten, piekervaringen, bergtoppen, geweldig, je kan de wereld aan. Maar het nadeel is : het is vaak maar tijdelijk… Hoogtepunten liggen vaak heel dicht bij dieptepunten. Momenten dat je sterk was, worden vaak zo snel opgevolgd door momenten dat je zwak bent. Na euforie op de bergtop, de teleurstelling in het dal… Voor Jezus was dat niet anders. Hij hoorde die hemelse stem van zijn Vader nog na-echoën in zijn hoofd : Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Als Hij al een andere stem hoort : als jij Zoon van God bent, dan… De duivel herinnert Jezus aan die stem van zijn Vader uit de hemel. Duivel als de aap van God, na-aper. Hij lijkt zo veel op God, dat je er bijna intrapt. Als je kind van God bent, dan …

Hoor jij wel eens stemmen in je hoofd fluisteren? Voorstellen die zo aanlokkelijk lijken, gedachten die je eerst nog kan wegduwen, maar waar je later toch aan toegeeft? Herkenbaar?

Voor dat Jezus zijn publieke optreden begint, gaat Jezus de confrontatie aan met Gods tegenstander. Bij de doop was Jezus bevestigd in zijn identiteit : jij bent mijn geliefde Zoon. Bij de verzoeking zien we hoe deze geliefde Zoon van God zijn roeping gestalte geeft. Hoe Jezus in volstrekte afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God leeft. Bij de doop daalt de Geest op Jezus neer, nu voert deze Geest Jezus mee naar de woestijn, om door de duivel beproeft te worden. Het ontvangen van de Geest betekent dus niet een relaxt leven. En het is dus geen toeval, God heeft de regie in handen. God vind het blijkbaar nodig om het geloof van zijn geliefde Zoon te beproeven. Zo ook soms het geloof van zijn andere kinderen …

Verzoeking 1 focust op de lichamelijke behoeften van de mens. Na 40 dagen vasten heeft Jezus honger, verlangt hij naar eten. Maar dat is toch helemaal niet nodig?! Als Zoon van God kan je toch alles? Als kind van God zou je toch nooit gebrek hebben? Maar Jezus weigert om kunstjes te vertonen. Zoals Israël in de woestijn afhankelijk was van manna, brood uit de hemel, zo is Israël in persoon, Jezus, afhankelijk van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Hij wil Gods macht niet voor zichzelf gebruiken. Er is niets mis mee naar brood te verlangen als je honger hebt. Er is niets mis mee om te verlangen naar…. Maar niet ten koste van alles, niet ten koste van wat belangrijker is dan brood. Jezus’ prioriteit ligt bij het Koninkrijk van God : vanavond meer hierover. Zijn eigen behoeften zijn daar aan ondergeschikt. Het doel heiligt niet altijd alle middelen. Waar liggen jouw prioriteiten?

Verzoeking 2 focust op onze nieuwsgierigheid, het uitzoeken of het wel klopt wat in de Bijbel staat, wat God belooft. Dat begon al in het paradijs: is het waar dat God heeft gezegd? Maar is dat ook echt zo? Weet jij dat 100% zeker?

Uitdaging : vertrouwen op God met geloof dat geen bewijs nodig heeft. Waarom moet je dat vertrouwen op de proef stellen door naar bewijs te gaan zoeken?

Valt het je op dat duivel, de aap van God, de Bijbel heel goed kent? Maar dat hij ook heel selectief selecteert, voor eigen doel. Jezus kent de Bijbel beter, gebruikt de hele Bijbel voor balans als duivel dingen scheef trekt. Hoe goed ken jij de Bijbel? Als de duivel bij jou zou aankloppen met ‘als…dan’ vragen op basis van de Bijbel, wat is dan jouw antwoord, heb jij dan een antwoord paraat?

Verzoeking 3 focust op het eigenaarschap van onze wereld. Het toont de tactiek dat duivel heel veel belooft wat hij nooit waar kan maken. Voor wie zal deze wereld zijn?

Jezus claimt die voor God. Niet via een knieval, maar via de weg van lijden, vernedering, kruisdragen, sterven. De duivel biedt voor deze weg een alternatief die mooier lijkt op korte termijn. Maar op langere termijn brengt het je verder van huis, brengt het ongeluk, krijg je de rekening alsnog gepresenteerd. Dan blijkt de duivel, ondanks die mooie bijbelverzen, Gods tegenstander te zijn.

Uiteindelijk komen er toch nog engelen, waar duivel het over had. Engelen die Jezus komen verzorgen. Bewijs : God is onverwoestbaar trouw.

Bij de eerste twee verzoekingen probeerde de duivel nog aan te sluiten bij de woorden uit de Bijbel, de stem van God. Als aap van God, bouwde duivel voort op de bevestiging, belofte bij de doop. Twee keer klinkt : als jij de Zoon van God bent, dan… De derde keer is de duivel niet meer die aap van God, komt hij niet met een Bijbeltekst aan.  Dan komt de aap uit de mouw. Vergeet je Vader in de hemel, aanbidt mij en ik zal je alles geven. Maar elke keer, of het nu vroom of zakelijk klinkt, Jezus antwoordt met een open Bijbel en hart gericht op God. Verleiding is geen spelletje, geen flirten met duivelse machten in deze wereld. Leef net als Jezus met een open Bijbel, gevouwen handen en een hart gericht op God.

De eerste mens in het paradijs, zonder gebrek, bezweek voor één enkele verzoeking. Dat was appeltje eitje voor satan. Het bracht de ellende in de wereld. Wij volgden de eerste mens allemaal hierin, de Menselijke Neiging om Dingen te V….. Dat is het verhaal van Israël, van de wereld, van kwaad tot erger. Maar dan komt God in de gestalte van een mens, Immanuel, God met ons. En deze ene mens in de woestijn, hongerig, bezwijkt niet als hij 3 keer wordt verzocht. Hij zal zeggen, door lijden, sterven en dood heen : Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar daarvoor neemt Jezus niet snelste weg, geen sluiproute…

Misschien heb je het wel eens meegemaakt. File, mensen die over de vluchtstrook rijden om bij de eerstvolgende afslag eraf te gaan. En als je verder tuft, zie je dat ze allemaal op de bon worden geslingerd. De snelste weg is niet altijd de beste. Wie het laatste lacht, lacht het hardst. Een sluiproute nemen kan je juist in de problemen brengen. De duivel wil Jezus verleiden om de kortste route te nemen, sluiproute, vluchtweggetje. Deze sluiproute zou de vestiging van het Koninkrijk van God onmogelijk maken. Maar Jezus neemt de langere weg. Langzamer, maar zekerder op einddoel af. Jezus is vastbesloten om op deze manier Gods gerechtigheid te vervullen (3.15). Om alles te doen wat wij hadden moeten doen, maar niet gedaan hebben. Om goed te maken wat wij verkeerd hebben gedaan en om aan te vullen waar wij te kort schieten. Door zich te laten dopen neemt Jezus ons leven op zich en gaat Hij voor ons de strijd aan met de duivel. Vernietiging van satan, doodsmachten en het leven terug te brengen, tot in eeuwigheid. En Hij vervult Gods opdracht aan Israël : het licht van de wereld te zijn

Dit is dus een cruciaal moment : wat doet Jezus, Zoon van God? De verzoeking van Jezus is echt, Jezus is geen Superman. Jezus is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Jezus is niet vervallen tot zonde, maar dat had dus wel gekund… Satan is bezig met de verstoring van het plan van God. Wil de roeping van Jezus in de war schoppen. Die mens die echt mens wil zijn, geschapen naar het beeld van God, de mens zoals door God bedoeld, God met ons op deze aarde, die mens moet uit evenwicht, ten val worden gebracht. Jezus moet kiezen welke stem Hij volgt. Jij bent mijn geliefde Zoon in jou vind ik vreugde. Of : als jij Gods zoon bent, dan… Gods stem volgen zou begin van alle ellende zijn, maar tegelijkertijd verzoening van mens met God. Satans stem volgen zou hem alle ellende besparen, maar de mens in de ellende laten, los van God. Maar Jezus blijft staande, Jezus slaagt voor de beproevingen, door op God te vertrouwen. Een goed begin is het halve werk…

Verzoeking is niet alleen de duidelijk herkenbare verleiding tot concrete zonden waarvan je zelf ook wel weet dat het verkeerd is. Maar door zwakte, eenzaamheid, invloed van drugs, alcohol kan je alsnog voor de bijl gaan. Verzoeking is alles wat ons geloof op de proef stelt, alles wat probeert jou van God los te maken, los te weken, door je minder op God te laten vertrouwen. En het kan er heel onschuldig uitzien. Waar ligt voor jou de verzoeking op de loer?

De grootste verzoeking zit vaak niet in de verleiding tot het laagste maar in de uitnodiging om op een verkeerde manier te streven naar het hoogste. Bederf van het beste is het slechtste. Op welke punten herken je dit in je eigen leven?

In opdracht van God de Vader, geleid door de Heilige Geest, komt de Zoon om ons leven te leven. Om ons te verlossen van de macht van het kwaad en ons te brengen in het Koninkrijk van God. Doop en verzoeking markeren de eerste grote wending in het Evangelie van Matteus. We zullen het vanavond lezen, 4.17 : Vanaf dat moment. Pas dan kan Jezus zijn werk beginnen, preken (5-7) en genezen (8-9).

In ons leven ligt de verleiding overal op de loer, worden we telkens op de proef gesteld. Als jij dat niet herkent, dan mag jij je zorgen maken. Dan vind satan het blijkbaar prima hoe jij je leven leidt, is er aan jou voor hem geen eer meer te behalen. Hoe meer jij op God vertrouwt, leeft als kind van God, hoe meer je te maken zult hebben of krijgen met Gods tegenstander. Soms op hele vrome manieren, soms op heel grove wijze. Het is anders dan bij Jezus, het zal voor ons allemaal ook weer anders zijn. Iedereen heeft zijn eigen zwakke en sterke kanten en satan weet die als de beste. Zo geldt voor ons allemaal : voed je met het woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Satan probeert ons niet gewoon te verleiden tot het begaan van een zonde. Hij probeert ons af te leiden, ons af te wenden van de weg die God ons wijst. Satan probeert ons los te maken van onze roeping, te doen twijfelen over onze identiteit : geliefde kind van God. De belofte en bevestiging van onze doop te vergeten. God heeft een geweldige roeping voor een ieder van ons, als zijn geliefde kinderen in wie Hij vreugd vindt. Maar Gods vijand zal al het mogelijke doen om ons af te leiden en Gods doel te dwarsbomen. Als we Gods stem horen die ons als zijn kinderen verwelkomt, zullen we ook de gefluisterde suggesties van de vijand horen. Maar als Gods kinderen hebben we het recht om dezelfde verdediging te gebruiken als de zoon van God zelf. Bewaar Gods woorden in je hart én weet hoe je deze moet gebruiken. Houd je oog God gericht en vertrouw op God in alles. Onthoud je roeping, om Gods licht in de wereld te brengen. En zeg een krachtig ‘nee’ tegen de stemmen die je terug lokken naar de duisternis.

Wat een bemoediging voor ons die elke dag bloot staan aan verleiding, die worden beproefd door satan, dat wij een Heiland volgen die weet wat wij meemaken. Johannes zal later schrijven : Dit is wat wij hem, Jezus, hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Zo mogen we toelevend naar het Avondmaal  bemoedigd worden. Als wij zondigen, brengt Jezus verzoening voor onze zonden. Zo mogen we op basis van onze doop, bevestiging ontvangen. Als we duivelse stemmetjes horen fluisteren, die hemelse stem horen zeggen: jij bent Gods geliefde kind, in jou vind God vreugd. Telkens als wij niet staande zijn gebleven, mogen wij het doopvont zien staan Als getuigenis van de hoop die in ons leeft dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. God is onverwoestbaar trouw, ons leven is veilig bij Hem.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384

Wat bedoelt Jezus als hij zegt dat het koninkrijk van de hemel nabij is gekomen? Iedereen die in die tijd sprak over het koninkrijk van de hemel wist wat dat betekende : revolutie! En nu verkondigde Jezus dat dit koninkrijk van de hemel er aan kwam… Niets doen is geen optie. En wat doe jij dan? Ga je mee in die gevaarlijke beweging? Want het koninkrijk van hemel betekende zowel hoop als gevaar. Want als gerechtigheid en vrede er aan komen, dan is dat een bedreiging voor iedereen die onrecht en onvrede symboliseren. Johannes de Doper was opgepakt, nu gaat Jezus met dezelfde boodschap rond… Dan kan je op je klompen aanvoelen wat er gebeuren gaat… En als je meegaat in die gevaarlijke beweging die het wil opnemen tegen de onrechtvaardige heersers die jouw land bezetten dan kan je dat beter maar niet alleen doen, maar mensen om je heen verzamelen. En de oproep daarvoor was : bekeer je, kom tot inkeer, maak een keuze.

Zo riep Jezus de mensen in Israël op. En zo worden ook wij opgeroepen…

Werken we er aan om Gods koninkrijk in de wereld uit te breiden? Of staan we in de weg? Dat is dus iets anders als ‘ben jij christen’, ben je een goed mens? Ben jij een werker aan Gods koninkrijk, volg jij de koninklijke weg?

Petrus is één van de eerste werkers van het koninkrijk. Hij wist niet wat het allemaal zou inhouden. En als hij het had geweten was hij er waarschijnlijk niet enthousiast van geworden. Toen Jezus tegen hem en Andreas zei : jullie zullen vissers van mensen worden. Wat zullen ze gedacht hebben wat dit betekende? Zullen ze geweten hebben hoe dat voor die mensen zou voelen die ze moesten vangen? Zullen ze enige idee hebben gehad hoe ze allebei aan een kruis zouden eindigen, net zoals hun meester? Nee, ze hadden geen idee. Gelukkig dat God in zijn genade zijn plan stapje voor stapje onthult. Net zoals Petrus nooit heeft geweten dat één van de bekendste kerken van de wereld, de Sint Pietersbasiliek, naar hem zou worden vernoemd. Zij zagen noch de ellende, noch de glorie die nog in het verschiet lag, op die dag dat een jongeman langsliep en hun toeriep hem te volgen. Ze zagen alleen Jezus en dat was genoeg.

Wat is voor ons nodig om Jezus te volgen, waar hij ook gaat, waar hij ons ook zend?

Welkom zondagavond om samen na te denken over Matteus 4 : 12-25, de boodschap van Jezus en de roeping van de eerste discipelen.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 


Velen binnen/buiten de kerk, wel/niet gelovig, zien Jezus als de christelijke versie van filmheld Superman. Superman kan alles wat hij wil, kan zonder problemen de realiteit veranderen/aanpassen zoals hij het wil. Superman lijkt gewoon mens, maar is dat in werkelijkheid niet. Onder zijn vermomming is hij almachtig, een soort van computerachtige super-tovenaar, onverslaanbaar. Velen zien Jezus als iemand die alles kan, onaantastbaar en onoverwinnelijk. Voor wie die verzoeking in de woestijn peanuts is, weinig spannend, onschuldig, kinderspel. Jezus als iemand die niet werkelijk geraakt kan worden door de pijlen die de duivel op Hem afschiet… Mooie anekdote die Matteus kan gebruiken om te laten zien wat voor held Jezus is… Maar Jezus is geen Superman! En zijn volgelingen ook niet…

Welkom zondagmorgen in de kerk als we verder lezen in het Evangelie van Matteus. ’s Morgens lezen we Matteus 4 : 1-11 (’s avonds lezen we de rest van hoofdstuk 4) en worden drie ambtsdragers bevestigd. Na de dienst kan de gemeente de nieuwe ambtsdragers de hand drukken in Ons Centrum en elkaar ontmoeten bij koffie, thee, fris en iets lekkers.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter