Wat zijn de verschillen tussen een Kerstboom en fruitboom?

Als je moest kiezen, welke boom zou jij dan kiezen?

De verschillen tussen deze twee bomen helpen ons om te begrijpen wat Paulus wil uitleggen over de vrucht van de Geest in de brief aan de Galaten. We denken verder na over het groeiproces van de vrucht en wat de vrucht van de Geest voorstelt.

Lees thuis gerust al eens Galaten 5: 13-26.

In deze dienst wordt de doop bediend en worden er drie ambtsdragers bevestigd.

Van harte welkom in kerk! Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum, voor de kinderen van groep 1-6 is er kinderkerk.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter