Ben jij slaaf of vrije? Vertrouw jij op eigen inspanning, het natuurlijke, of vertrouw jij op Gods belofte, het bovennatuurlijke? Kind van Hagar of kind van Sara? Kind van de werken of kind van de belofte?

In een afrondend betoog over de functie van de wet in het leven van christenen haalt Paulus de slavin Hagar en de vrije vrouw Sara erbij. Beiden kregen ze een kind. De één na eigen inspanning, de ander na de belofte van God. De één op een natuurlijke wijze, de andere op een bovennatuurlijke wijze. Met de één liep het goed af, met de ander slecht.

We denken zondagavond met elkaar na over gelukkig leven door goede werken te doen of te vertrouwen op Gods belofte. We lezen met elkaar Galaten 4.

Iedereen is van harte welkom!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384