De kerkenraad heeft besloten om twee seniorenouderlingen te gaan benoemen.

De seniorenouderlingen zullen de wijkouderlingen en de predikant ondersteunen in het pastorale bezoek aan onze senioren. Om zo extra pastorale aandacht aan onze senioren te kunnen geven. De seniorenouderlingen krijgen geen eigen wijk, worden ook niet verantwoordelijk voor het pastoraat aan de senioren, maar zijn een aanvulling op het bestaande pastoraat.

De opzet van het pastoraat in wijken met wijkteams en wijkouderlingen blijft zoals het nu is. De seniorenouderlingen zullen in overleg met de wijkouderlingen en de predikant actief zijn in het pastoraat.

Ken jij of ben jij zelf iemand met een pastoraal hart voor ouderen? Die één keer in de week of twee weken een pastoraal bezoek wil brengen aan de senioren in onze gemeente? We horen graag van u.

Hieronder het formulier met daarop nog meer informatie over de benoeming van de seniorenouderlingen.

De formulieren kunnen worden ingeleverd tot en met zondag 9 juni.