De jeugd van de Gereformeerde Kerk in Enter presenteert de seniorenavond op vrijdagavond 3 mei. Iedereen vanaf 65 jaar is van harte uitgenodigd in de Grote Zaal van het Reggedal. Het wordt een gezellige avond met een quiz en bingo, met prijsjes! Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. De avond begint om 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. Inloop met koffie, thee en iets lekkers is vanaf 19.15 uur. Familieleden, buren of vrienden die ook zin hebben om te komen, zijn ook van harte welkom op deze gezellige avond voor senioren.

Hopelijk tot vrijdagavond 3 mei!

Hartelijke groet,

De jeugd

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384

Twee thema-avonden over de doop

In het najaar stond er al een thema-avond op het programma, maar dat was lastig te plannen i.v.m. mijn afwezigheid door het volgen van de KPV. Maar wat het in het vat zit… Daarom hoop ik nu in mei de thema-avond te organiseren, samen met Margret Oplaat van de herstructureringscommissie. En dan niet één thema-avond, maar gelijk twee thema-avonden. En dan niet op één avond, maar gelijk op drie avonden. Zodat als je bijvoorbeeld op dinsdag niet kan, je misschien wel op een andere avond kan… Het wordt een tweeluik over de doop.

Thema-avond 1 : de doop en jij

dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 mei

We beginnen met het schilderij van Rembrandt over de thuiskomst van de jongste zoon uit Lukas 15. Daar beginnen we ook altijd de doopcatechese mee. We zoeken uit wat dit schilderij en het verhaal uit Lukas 15 vertelt over wie wij zijn. Wie ben ik dat ik gedoopt moest worden?

Daarna inventariseren we met elkaar onze vragen bij de doop. De doopcatechese beginnen we bijvoorbeeld met de vraag ‘Houd God evenveel van gedoopte als ongedoopte kinderen?’ Zo ja, waarom dopen we dan nog? Zo nee, is de doop dan zaligmakend. Welke vragen heb jij bij de doop?

Thema-avond 2 : de doop en God

zondag 12, maandag 13 en dinsdag 14 mei

We zetten ons gesprek over de doop voort aan de hand van het doopformulier. We zullen ontdekken dat dit formulier een heel beknopte samenvatting is van hoe de Bijbel, zowel Oude als Nieuwe Testament, spreekt over de doop in relatie met God.

Daarna bespreken en zingen we met elkaar het liep “Doop” van Sela. Want je kan heel veel zeggen over de doop, het beste is om er van te zingen!

Het is ons verlangen dat door deze twee thema-avonden we (nog meer) leren onze doop te verstaan. We ons (nog meer) verwonderen over Gods liefde gesymboliseerd in onze doop. Met een knipoog naar de Paaspreek over het Paaseffect, wat is jouw doopeffect? Wat betekent het voor jou dat jij gedoopt bent, dat jouw (klein)kinderen gedoopt zijn? Wat betekent het voor ons als gemeente van Christus dat onze kinderen worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

U/jij bent van harte welkom bij het tweeluik van de doop. Omdat de beide avonden op elkaar aansluiten en met elkaar zijn verweven, is het sterk aan te bevelen om zowel thema-avond 1 als thema-avond 2 bij te wonen.

Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven en om de groepsgrootte per avond te beperken, zodat we goed naar elkaar kunnen luisteren, zijn er drie data voor thema-avond 1 en drie data voor thema-avond 2.

Op lijsten in de hal van de kerk kan je aangeven wanneer je hoopt te komen. Zet je naam bij één van de data voor thema-avond 1 en bij één van de data voor thema-avond 2. Je kan ook altijd even mailen of bellen met ondergetekenden wanneer je hoopt te komen.

De avonden beginnen allemaal om 20.00u in Ons Centrum, om 21.30u ronden we af.

Margret Oplaat (herstructureringscommissie) en dominee Floris den Oudsten

p.s.

Voor wie zich er nog meer in wil verdiepen, is er een boekje wat mij heel erg geholpen heeft om helderheid te krijgen in de Bijbelse lijnen over de doop. Het gaat om “Volwassendoop-kinderdoop-herdoop. Een bijbelse verkenning” van dr. C. Graafland. Ik heb het papieren boekje, en het is ook tweedehands te koop, maar omdat het in de boekwinkels is uitverkocht, is het nu ook digitaal te lezen. https://www.hervormdbodegraven.nl/uploads/themas/doop/kinderdoop.pdf

Een andere brochure die ik tegenkwam, is te lezen via https://www.hoeksteenkerk.nl/hoeksteenkerk.nl/brochures_pdf/kinderdoop.pdf Ik zou zeggen, neem en lees!Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384

Nederland zingt het massaal en uit volle borst mee met Claudia : ‘Mag ik bij jou schuilen?!’

Een prachtig lied, maar wel een lied met voorwaarden. Het zingt over een schuilplaats met voorwaarden. “Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.”

Goddank zong Jezus dit niet op Goede Vrijdag… Zo van ‘als jullie mij helpen, dan help ik jullie voor altijd’. Want, wat als wij Jezus niet zouden helpen, niet zouden steunen…

Welkom vrijdagavond in de kerk. Als we het Lijdensevangelie lezen en Psalm 118 zingen. Als we zingen ‘het is beter bij de HEER te schuilen, dan…’

De kerkdienst begint om 19.30u en is ook live/later naar te luisteren/bekijken via www.gereformeerdekerkenter.nlFloris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384

We willen jullie op Stille Zaterdag meenemen in het lijdensverhaal. Dit zullen we doen door middel van Schriftlezingen afgewisseld met zang en muziek, ondersteund door beelden op de beamer.

We beginnen om 19.00u zodat ook de kinderen er bij kunnen zijn.

Iedereen is van harte welkom ‘op weg naar Pasen’!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384

Jezus’ preken over het Evangelie van het Koninkrijk van God, ondersteund door wonderen, genezingen, dodenopwekking, demonenuitdrijving : het had geen effect bij het volk.

Herkenbaar?

Wat je zegt, bijvoorbeeld op je werk, wordt door niemand serieus genomen. Jouw adviezen worden genegeerd. Als je waarschuwt, adviseert, over wat wel/niet gedaan moet worden met oog op toekomst : het heeft geen effect. Pas jaren later blijk je gelijk te hebben (gehad). Als ze echt naar je hadden geluisterd, dan… Je had goede woorden gesproken, maar het had geen enkel effect. Je had het bij het rechte eind, maar trok aan kortste eind…

Of andersom : soms lijken dingen onmogelijk om te geloven, onvoorstelbaar als ze worden verteld. Je kan er niets mee, en je gaat door zonder er iets mee te doen. Ene oor in, andere oor uit : het heeft geen effect op je. Omdat andere verhalen/ervaringen/meningen dominant zijn, geen ruimte laten voor iets anders. Omdat goede kleding niet meer in de mode is, niet meer kan, daarom wordt het niet gedragen. Omdat meningen niet populair zijn, niet gehoord willen worden, daarom wordt er gezwegen. We horen/zien, alleen wat we willen horen/zien, de rest negeren / ontkennen we, bewust of onbewust : het heeft geen effect…

In de toekomst zal het niet anders zijn. Het is voor nu onvoorstelbaar dat bepaalde zaken over 10 jaar totaal anders zullen zijn. Stel je voor : de Notre Dame nog mooier, verbroken relaties herstelt, wereldproblemen opgelost…

Het is ooknog eens heel dubbel : er zijn nu al oplossingen, bijvoorbeeld voor het voedseltekort, maar er wordt niets mee gedaan. Omdat het ondenkbaar lijkt, niet past in het plaatje, omdat mensen in hun eigen wereld leven, horend doof, ziend blind voor iets nieuws, het niet past in ons leef/denkwereld.

We vieren het Paasfeest : niet de dood, maar het leven, opstanding van Jezus uit de dood geeft ons reden tot feest. Jezus had veel gesproken over opstanding uit de dood, maar niemand hoorde wat hij zei. Ene oor in, ander oor uit. Als Jezus sprak over opstanding uit de dood, dachten ze aan een eindgebeuren. Aan het eind, voor alle rechtvaardigen, in één keer, niet eerder, niet voor één persoon, niet wat op Paasmorgen gebeurde. Dat paste niet in hun plaatje.

Dat kan dus : dingen horen, ze aanhoren, dingen zien, getuigen van zijn, maar het heeft geen effect. Want het onvoorstelbaar, onmogelijk. Je wilt alleen horen wat je wilt horen, er geen rekening mee houden in je leven.

Dat is de verwarring van Goede Vrijdag en Pasen, van ons leven, waar we in de  dienst op Paasmorgen bij stil willen staan… Welk effect heeft Pasen op jou? Wat is ons Paasverlangen? Verlangen we naar Licht in onze duisternis, Liefde voor haat? Willen wij met Jezus opstaan, als start van iets nieuws? Is onze blijdschap en vrolijkheid het effect van het Paashaasverhaal en het begin van de lente of het effect van Jezus’ opstanding en het begin van nieuw leven?

Welkom zondagmorgen in de kerk. Als we het Paasevangelie lezen en de Paasjubel aanheffen om het Paasfeest te vieren.

De kerkdienst begint om 9.30u en is ook live/later naar te luisteren/bekijken via www.gereformeerdekerkenter.nlFloris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384

T

Regelmatig hoor je erover in het nieuws, over tragisch ongevallen bij het bergbeklimmen. Dit bericht bijvoorbeeld (http://www.parool.nl/buitenland/vrouw-ziet-gezin-in-ravijn-storten~a24377/), over een moeder die voor haar ogen ziet hoe haar man en drie kinderen in de afgrond verdwijnen tijdens een klimtocht op de Mont Dolent, onderdeel van het Mont-Blanc Massief. Na de top te hebben bereikt en de daling te hebben ingezet, zou na ongeveer tweehonderd meter één van hen zijn uitgegleden en de andere drie hebben meegesleurd. De vier waren met touwen aan elkaar verbonden. Dit systeem helpt minder ervaren klimmers, maar kan ook fataal zijn voor de hele groep.

Een touw kan helpen en redden als één iemand uitglijdt, maar kan ook doden, door allen mee te trekken in de val. De val van één iemand, kan worden opgevangen door anderen, maar kan ook het vallen van allen betekenen. Dat laatste wil Jezus koste wat het kost voorkomen bij zijn discipelen, als hij weet dat hij overgeleverd wordt aan de macht van de duisternis, als hij een in vrije valt terecht komt… Zondagavond lezen we verder in Lukas 22, staan we stil bij wat Jezus met het touw doet als hij in een vrije val terecht komt…en wat dat met ons doet…

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384

Gods Koninkrijk wordt door Jezus aangekondigd. Het komt dichterbij, God wordt in Jezus koning over hemel én aarde. Daarmee is het verhaal van Jezus ook een revolutionair verhaal. Het gaat over de invulling van een vacature, terwijl er geen vacature is. Toen Jezus aankondigde dat God de leiding had op aarde, betrad hij niet neutraal terrein, maar bezet gebied. Er was namelijk al een koning van de joden, er was al een hogepriester. Er was geen vacature voor een nieuwe koning en priester. Maar Jezus is Gods kandidaat. Jezus komt een vacature vervullen, terwijl er geen vacature was voor koning van de joden, voor hogepriester…

Hoe dat afloopt? We lezen er zondagmorgen én zondagavond meer over in Lukas 22.

Het Avondmaal wordt bediend en we mogen van onze overvloed geven voor de hulp aan de slachtoffers van de grootste natuurramp ooit. Hiervoor kan ook gedoneerd worden op NL25RABO0317402617 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Enter

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384

Vanavond lezen we een belangrijk gedeelte, zeker voor de mannen : we hebben het aan Paulus te danken dat de mannen niet meer besneden hoeven worden…

Voor het goed begrijpen van de brief aan de Galaten zijn er drie groepen belangrijk:

  • joden, besneden, maar ze verwerpen Jezus als Christus/Messias,
  • christelijke joden, besneden, ze belijden Jezus als Christus/Messias,
  • Galaten, christelijke heidenen, niet besneden, ze belijden Jezus als Christus.

Voor de christelijke jood Paulus, besneden, is het geen probleem dat Galaten, christelijke heidenen, niet besneden zijn. Maar andere christelijke joden zijn bij de Galaten gekomen en hebben aangedrongen om zich te laten besnijden met als doel inlijving bij het joodse volk.

Het gevaar dreigt dat de Galaten op korte termijn toe geven en zich laten besnijden. Door eventuele besnijdenis dreigen de Galaten onbewust de blijde boodschap van genade en vrijheid te verliezen.

Voor Paulus is dit de aanleiding om zijn waarschuwende en bezorgde brief te schrijven: de christelijke vrijheid loopt gevaar in Galatië.

Maar waarom moeten de Galaten overtuigd worden zich te laten besnijden?

Dat is heel praktisch: uit de brief valt op te maken dat christelijke joden een probleem hebben waarin ze de Galaten betrekken.

Maar welk probleem van christelijke joden buiten Galatië kan door besnijdenis van christelijke heidenen in Galatië worden opgelost? Wanneer christelijke joden teveel contact hebben met onbesneden christelijke heidenen, beschouwen hun niet-christelijke volksgenoten dit als verraad met als resultaat bedreiging en vervolging. Zoals Paulus die vroeger zelf christelijke joden bedreigde en vervolgde. Voor christelijke joden zou het een uitkomst zijn wanneer Galaten zich zouden laten besnijden. Er was dan geen of in elk geval minder gevaar van vervolging. 

Voor ons is het misschien vreemd als de Galaten op zo’n pijnlijk voorstel zouden ingaan. Maar laten we niet vergeten dat de Galaten nog geen identiteit, geschiedenis en traditie hadden, vergeleken bij het oude volk van Abraham. Ze blijken betrekkelijk makkelijk over te halen zich te laten besnijden om jood te worden.

In feite gaat het in Galatië om compromisvoorstel om het lijden van christelijke joden te minimaliseren. Dit pragmatisme is echter zeer bedreigend voor christelijke vrijheid!

We lezen Galaten 1 : 6 – 2 : 10 (NBV)

We zijn op een vergadering in Jeruzalem beland. Misschien klinkt het nog saai, maar wat we zojuist gelezen hebben is explosief. Er staat heel veel op het spel, en niet alleen besnijdenis, het is een vergadering met enorme consequenties. Voor ons allemaal, tot op de dag van vandaag. Op die dag, tijdens die vergadering heeft God ons allemaal beschermd : u, jou en mij. Laat het me uitleggen…

Paulus is naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas en Titus, twee betrouwbare medewerkers van zijn zendingsteam. God heeft hem in een openbaring opgedragen te gaan. Maar Paulus wilde zelf ook. Paulus wil namelijk weten of hij niet voor niets aan het werk is. De vurige ex-vervolger, nu apostel, is niet onzeker over zijn eigen boodschap, maar onzeker over de effectiviteit. Heeft het allemaal nog wel zin, als de andere apostelen zijn boodschap niet zouden onderschrijven en ze de dwaalleraars niet zouden afwijzen? De dwaalleraars vertelden de jonge christenen dat Paulus een evangelie verkondigde waaraan iets ontbrak, dat minder volledig was dan het oorspronkelijke evangelie van de apostelen uit Jeruzalem. Paulus stelde het allemaal veels te gemakkelijk voor. Alsof door alleen maar te geloven je rechtvaardig voor God zou zijn… Nee, daar hoorde ook nog bij dat je ging leven als jood. En in Jeruzalem hebben ze blijkbaar om de lieve vrede wil, uit angst voor vervolging door de joden, zich hier niet tegen verzet. Als joden hebben ze zich laten verleiden om deze jood-vriendelijke boodschap te accepteren als evangelie. Een kleine aanpassing met grote gevolgen…zoals bij die beschimmelde broodjes…

Maar hebben ze in Jeruzalem wel door wat hun gedogen/pragmatisme voor uitwerking heeft in zijn missionaire werk onder heidenen?

Ik vertelde al, er zijn 3 groepen: joden, christelijke joden, christelijke heidenen.

Binnen die tweede groep, christelijke joden, zijn er 2 groepen:

  • Paulus : Evangelie van geloof in Jezus Christus is bestemd voor mensen uit alle culturen.
  • Tegenstanders : niet alle joden zijn christen, maar alle christenen moeten wel joods worden.

Dat kan niet samen : op welke lijn zitten de apostelen, de joods-christelijke leiders in Jeruzalem?

Het Evangelie van Christus : is dat slechts een vernieuwingsbeweging binnen het jodendom of is het goed nieuws voor de hele wereld? De kerk van Christus als internationaal huisgezin van God?

De apostelen waren in Jeruzalem gebleven. Ze hadden niet over verdere consequenties nagedacht, waren niet geconfronteerd met praktische gevolgen van het evangelie voor alle volken, met bekeerlingen uit het heidendom. In Jeruzalem leefde angst voor het dreigende gevaar van vervolging door joden. Angst is een slechte raadgever : dan wordt je vaak pragmatisch, ga je dingen door de vingers zien…

Maar de praktische gevolgen van zo’n kleine vergissing, zouden enorm zijn geweest. Er zouden binnen het vroege christendom twee partijen vijandig tegenover elkaar hebben gestaan op dit fundamentele punt. Gemeenten uit de heidenen : redding door geloof alleen. Gemeenten uit de joden : redding door geloof én door joodse leefwijze.

Paulus is heel scherp : Er zijn valse broeders binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, en zo ons misschien wel onbewust tot slavernij brengen.

De casus besnijdenis gaat om de waarheid van het Evangelie. Deze vergadering had ook tot kerkscheuring kunnen leiden. Want er staat heel veel op het spel…de eenheid van kerk.

Paulus speelt het spel heel slim, hij neemt Titus mee naar Jeruzalem: een heiden, niet besneden, maar belijdt Jezus als Christus. Niets geen theoretische discussie, maar met een concrete testcase:

moet deze christelijke heiden naast geloof zich ook besnijden? Is christelijke levensstijl, zichtbare buitenkant van ons geloof, voorwaarde voor aanvaarding of hebben we voldoende aan ons geloof in Jezus Christus, onzichtbare binnenkant ervan?

Titus wordt niet gedwongen zich nog te laten besnijden, daarom wij ook niet…

Christelijk geloof gaat over wie ik ben in Christus, niet om wat ik voor Hem doe. De christelijke boodschap is vrijheid, terwijl de boodschap ‘verdien-je-verlossing’ de mens tot slaaf maakt.

We bungelen niet aan die drie elastiekjes : wat je doet, wat je hebt, wat anderen over je zeggen

bepalen niet wie je bent. U, jij en ik : wij zijn Gods geliefde zonen en dochters, geliefd door God. Wij bungelen niet, maar wij worden gedragen, door God.

Maar… vrijheid en de kerk? De kerk lijkt vaak niet het bolwerk van vrijheid, lijkt vaak te gaan om regeltjes en sociaal wenselijke gedrag. Kerkmensen lijken het vaak ook lastig te vinden om goed om te gaan met vrijheid die er is als je in Jezus gelooft. Vanmorgen benoemde ik het verschil tussen gelovig/godsdienst en christen. Een christen, is niet alleen met verstand gelovig, maar ervaart persoonlijke relatie met God, laat aan anderen zien wie Jezus is, in wie jij bent, wat jij doet.

Godsdienstige/gelovige mensen kennen vaak geen vrijheid, schrijven vaak specifieke kleding- en gedragsvoorschriften voor. Sommigen vinden het namelijk fijn als alles duidelijk is, als ze weten wat er van ze verwacht wordt. En daarvoor bedenken ze graag regeltjes, die heel concreet zijn, uitvoerbaar en duidelijk, voor één uitleg. Als mensen dan opmerking maken: ik  toch doe gewoon wat er staat?! Niet zoiets vaags als: heb je naaste lief als jezelf. Want: wie is dan mijn naaste, hoe vaak moet ik vergeven, moet ik koosjer eten, besneden worden? Vertel me gewoon wat ik moet doen in plaats van dat ik zelf moet nadenken.

Als de dwaalleraars hadden gewonnen, zou je geen christen kunnen zijn zonder joodse manier van leven. Christenen zouden dan in elk plaats hun eigen getto’s vormen om hun manier van leven in stand te houden. Ze zouden dan zo druk bezig zijn geweest met uiterlijke dingen, dat er geen oog zou zijn voor innerlijke levenshouding. Dan wordt je slaaf, denk je in ‘goed’ en ‘fout’ gedrag. Wordt je veroordelend, intolerant, liefdeloos…

Anderen doen het heel anders, helemaal geen regels, denken dat het ónze vrijheid is, God daar niet meer bij nodig. 10 geboden niet meer van nut, gewoon doen wat in je opkomt, vrijheid : alles kan en mag, toch? Nergens in de Bijbel worden de gedragsregels van 10 geboden ongeldig verklaard. We zijn wel vrij van de wet, als middel om gered te worden. Maar we zijn niet vrij van de wet, om in dankbaarheid er naar te leven. We zijn niet God gehoorzaam omdat we bang en onzeker zijn over onze redding die we ermee hopen te verdienen. Maar we gehoorzamen God vanuit de vrijheid en zekerheid dat we weten dat we al gered zijn in Christus. We zijn gehoorzaam in dankbare vrijheid. Als jouw reden om Gods wet te gehoorzamen een andere is dan dankbaar zijn voor Gods genade, dan ben je een slaaf…

Het is nog best lastig om goed om te gaan met christelijke vrijheid,  toen en nu. Het is een wonder als onze goede omgang met vrijheid, weer zorgt voor een verandering van beeldvorming over ons als huisgezin van God. Het is een wonder als we allemaal heel persoonlijk het geheim van christelijke vrijheid mogen kennen en uitleven.

Van de vrijheid nog even terug naar de eenheid waar we mee begonnen. Valt het ons op dat de Bijbel (Jezus, apostelen) voortdurend de nadruk legt op de eenheid tussen christenen?

1.) Paulus’ statement in Jeruzalem is : eenheid betekent dat we iedereen accepteren die in Christus Jezus is.

“Een christen uit Nederland heeft veel meer gemeenschappelijk met een christen uit één of andere nomadenstam in Verweggistan, dan met zijn ongelovige buurman die in dezelfde auto rijdt en de kinderen naar dezelfde school doet…”

Met ongelovige mensen om ons heen deel je bijzaken, met een christen uit Verweggistan deel je het meest wezenlijke : het geloof in de zelfde God. Samen ben je kinderen van dezelfde Vader, gered door dezelfde Christus, leven door dezelfde Geest.

“Christelijke eenheid negeert cultureel onderscheid en heeft niets te maken met culturele overeenkomsten.”

Maar volgens mij gaat het daar vaak fout, wordt het daar spannend. Omdat we culturele overeenkomsten gaan zoeken. Handen bij de handen, voeten bij de voeten, … Daar christenen die verplichte volwassendoop toevoegen. Daar christenen die verplicht belijdenis-doen toevoegen. Daar christenen die vol op het orgel gaan, dat is pas serieus. Daar christenen die dansen met een band, dat is pas echt.

Veel kerken zeggen wel dat we door geloof alleen gered worden, maar alleen als je deze kenmerken vertoont, hiermee instemt, weten we zeker dat je echte christen bent. En als je niet aan onze regels voldoet, is het onmogelijk dat je een echte christen bent.

Goddank : niets kan ons scheiden van liefde van Jezus, geen besnijdenis, regels voor doop en belijdenis, muziekvoorkeur, … Daarom kan ook niets scheiding brengen tussen Gods geliefden. We mogen, kunnen niet anders dan iedereen te accepteren als broeder en zuster die zich door geloof in Jezus Christus kind van onze Vader weet.

2.) Eenheid is ook verschil in roeping accepteren, er waren apostelen van joden en apostelen van heidenen. We kunnen het evangelie aan passen aan verschillende mensen, zonder de essentie ervan kwijt te raken. Mijn woordkeuze, mijn voorbeelden, mijn vormen zijn anders dan die van collega’s of gemeenteleden. Dat is geen probleem : als de boodschap, de kern, maar hetzelfde blijft.

Het gevaar bestaat dat de boodschap wordt verandert.

Het evangelie wordt soms aangepast zodat het minder ‘aanstootgevend’ is. Het doopformulier is dan te ‘zwaar’, over zonde, oordeel. Maar als er met ons geen probleem is, dan hebben we Jezus niet nodig, dan kunnen/moeten we onszelf redden als goed mens door onze goede werken.

Anderen willen het evangelie juist helemaal niet aan passen. Vasthouden aan muziekstijl, organisatiestructuur, kerktaal. Jammer genoeg haken te veel mensen af omdat het evangelie dat wordt verkondigd voor hen nietszeggend is.

Zowel bij te veel als te weinig aanpassing raak je het evangelie van Gods genade kwijt. Als je tradities verheft tot normen waarover niet te onderhandelen valt, creëer je een wettisch systeem. Als je een echte christen bent, dan …Dus wetticisme (geen aanpassing) is net zo gevaarlijk als liberalisme ( te veel aanpassing).

De apostelen waren vastbesloten om de boodschap van het evangelie te behouden en ook de gedragsregels die daaruit voortvloeien. Maar ze waren ook bereid om de boodschap langs verschillende wegen te verkondigen, die vrijheid is er.

Verrassend, ook voor mij, is het derde kenmerk van eenheid. Het ondersteunen van de armen….

Petrus en Paulus hadden verschillende zendingsgebieden. Maar voor beiden gold de verplichting om voor de armen te zorgen. De apostelen in Jeruzalem wilden hieraan vasthouden, en dat is precies waarvoor Paulus zich heeft ingezet.

Maar waarom is zorgen voor de armen essentieel voor de christelijke eenheid?

1.) De gemeente in Jeruzalem was veel armer dan gemeenten die Paulus aan het stichten was in heidense gebieden, vaak welvarende havensteden. Zoals er met elkaar werd gedeeld in Jeruzalem, de plaatselijke kerk, ze hadden alles met elkaar gemeenschappelijk, zo moet ook alles met elkaar worden gedeeld in de wereldkerk, versterk de kerk in Kameroen.

2.) De zorg voor de armen is een rode draad in de Bijbel.

Het gevaar van materialisme waar de Bijbel voor waarschuwt, is nog steeds een groot gevaar en ernstige zonde.

De zorg voor de armen was zo belangrijk, dat er gelijk in het begin al bijzondere ambtsdragers voor worden aangesteld. Diakenen die de dienst van barmhartigheid van de kerk moeten coördineren. Dienst van barmhartigheid is essentieel en onmisbaar binnen de kerk. Net zo belangrijk als de dienst van het Woord en het pastoraat.

Eenheid tussen christenen, hoe belangrijk vinden we die? Als mensen het niet met ons eens zijn,

dan vertrekken zij of wij maar? Het gevaar is altijd aanwezig dat we vooral letten op wat ons scheidt van medegelovigen in plaats van wat ons bindt, ons gezamenlijke geloof in Jezus Christus als onze Heer en Heiland. Waarbij het andere gevaar ook kan ontstaan, de eenheid zozeer benadrukken dat het christen-zijn op het spel komt te staan, het Evangelie van Gods genade verbleekt

De enige reden dat Paulus niet bij anderen in één kerk wilde zitten, was omdat de anderen een ander evangelie verkondigden. De basis voor eenheid is overeenstemming over de kern van het evangelie. Dat je elkaar de broederhand kan geven. De broederhand is een teken van vriendschap, samenwerking, instemming over de kern van het Evangelie, met verschil in bijzaken. De broederhand is niet een vorm van beleefdheid. Geen broederhand betekent uitsluiting en afwijzing van valse leraars, gaat niet over bijzaken… Daarom geeft de ouderling van dienst de voorganger de hand. Niet dat je het altijd met elkaar eens bent over bijzaken, maar wel over de kern. Daarom geef ik u van harte de hand bij binnengaan en vertrek, we vormen een eenheid.

Gemeenschap met Christus is voldoende als basis voor gemeenschap met elkaar. We mogen nooit iemand buitensluiten die God heeft opgenomen in zijn gezin. We mogen nooit iemand binnenlaten,

die een kind van God niet ziet als broer of zus. Maar de gemeenschap met Christus is tegelijk ook de enige basis voor gemeenschap met elkaar. We mogen nooit de eenheid onderhouden ten koste van het evangelie.

Vrijheid en gemeenschap zijn twee sterke menselijke verlangens. Laten we in Christus die vrijheid genieten, door aanvaarding door God, ongeacht onze prestaties. En genieten van de eenheid die culturele en geografische grenzen negeert. Deze eenheid en vrijheid verkondigde Paulus. Scheuring en geestelijke slavernij waren zaken waarvoor Paulus helemaal naar Jeruzalem ging, waar hij geen moment voor gezwicht is. Laten wij ons voornemen dat ook nooit te doen…. Gods gunst/genade alleen maakt waarlijk vrij, God wil ons hart verblijden!