Zondag lezen we met elkaar Lukas 15. Het verhaal van de vader en zijn twee zonen. ’s Morgens focussen we op de jongste zoon, ’s avonds op de oudste zoon én de vader. Wil je dus echt begrijpen wat dit verhaal ons vandaag de dag allemaal te zeggen heeft, dan zit er niets anders op dan komende zondag twee keer naar de kerk te komen

?

Weet je in elk geval van harte welkom

?

Lees thuis gerust alvast Lukas 15 : 1-3 en 11-32 en bedenk voor jezelf wat je van dit verhaal vindt, van de oudste en de jongste zoon én van hun vader.

In de beide diensten, en in het Reggedal, vieren we met elkaar het Avondmaal. Nog een goede reden om zondag de beide diensten niet te missen en ons te oefenen in de onderlinge gemeenschap van broers en zussen.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384

Zondagmorgen lezen we ook Galaten 3 : 26-29, maar staan we stil bij Galaten 4 : 1-7.
Voor wie nog even wil opfrissen, hier de terugblik bij de preek die over het bekleed worden met Christus ging.

Als kind van God, krijg je ook kleren van God, je wordt bekleed met Christus. We zijn van nature in zonde ontvangen en geboren. We hebben allemaal een tuintje in ons hart… Iedereen, ook baby’s, heeft een tuintje in het hart waar onkruid harder, eerder en sneller groeit dan de vrucht van Geest als er niets gebeurd… Daarvoor moest Christus aan het kruis. Om het onkruid te vernietigen én om de vrucht van Geest te doen groeien. Ons oude leven is met Christus gestorven, we hebben vergeving ontvangen, én we zijn met Christus in een nieuw leven opgestaan, we zijn verzoend met God. Vanmorgen denken we na over het voorrecht van christen-zijn, een nieuw leven en nieuwe kleren ontvangen als we met Christus bekleed worden…

Kindermoment :
W
aarom heb je kleren aan? Waarom heb je deze kleren aan? Heb je altijd deze kleren aan? Of verschillende kleren bij een feest/sporten/zwemmen? Toen kwam er een mystery-guest binnen, met een overall en klompen, een boer. Want waarmee je je bekleed, welke kleren je aan hebt, laat zien wie je bent, helpt om goed te werken. Maar toen deze mystery-guest zijn overall uittrok had een fietspak aan, was het een wielrenner. Want waarmee je je bekleed, welke kleren je aan hebt, laat zien wie je bent, helpt om goed te fietsen.

Met Christus/Jezus bekleed, laat zien wie je bent, van Jezus, helpt om te leven zoals Jezus wil. Bij doop worden we met Jezus bekleed, het laat zien (van) wie je bent : van Jezus. En het helpt om te leven als Gods kind.

We lazen met elkaar Galaten 3 : 26 – 4 : 7

Galaten.3:26 omschrijft de kern van het christelijke geloof : u bent allen kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. U bent het. Dus niet : u wordt het. We zijn het al. Het is dus niet iets wat we moeten proberen te bereiken. Kind van God zijn is niet een goed mens worden/zijn. Ook niet uitzoeken of je uitverkoren bent en je bent ook niet rechtvaardig door de wet. Jullie zijn allemaal kinderen van God! Dat is geen toekomst maar heden; we hebben het kindschap al ontvangen, zoals we nu zijn. We zongen ook reeds in dit leven.

Hoe wordt je kind? Daar hoef je niets voor te doen. Op een echofoto ziet het er vrij ontspannen uit. Hoe weet je nu zeker dat vader/moeder jouw vader/moeder is? Kwestie van je ouders geloven! Al kan je het ook zien aan karaktertrekken en je uiterlijk. Hoe weet je nu zeker dat God jouw Vader is, jij een kind van God bent? U bent allen kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. Kind van God ben je ‘door het geloof in Jezus Christus’, dat is de voorwaarde. Al kan je het ook zien aan karaktertrekken en uiterlijk, door de Geest van Jezus. Kan jij jezelf kind van God noemen, kind van Vader?

Je kan reageren vol ongeloof, het ‘feit’ als leugen, sprookje beschouwen. Dan geloof je zelf niet dat je kind van vader bent, maak je het voor jezelf onmogelijk. Ervaar je nooit het thuisgevoel, ontvang je geen erfenis, wordt je niet bekleed met Christus.

Je kan ook reageren vol twijfel bij dit ‘feit’, is het wel echt zo?! Dan leef je in onzekerheid, kan je angstig worden als het gaat over thuis komen, de erfenis en de kleren van Christus.

Je kan het ook geloven, zeker weten, vast vertrouwen. Ik ben thuis bij Vader, ik ben erfgenaam, ik heb nieuwe kleren en ervaar een diepe blijdschap.

Wat betekent dat, wat heb je er aan : behandeld worden als een kind van God? Gal.3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Door geloof, waarvan de doop een zichtbare teken is die ons één maakt met Christus, met Christus bekleed. Paulus vergelijkt Christus met een kledingstuk dat we aantrekken:

  1. Onze identiteit is in Christus.

Kleding maken de man, met bepaalde kleding kom je ook anders over, beter dan zonder die kleren… Maar je gaat je ook anders gedragen, voelt je er beter in, kan iets beter doen vanwege juiste kleding. Met klompen of fietsschoenen voetballen, dat voetbalt niet lekker.

De identiteit van een voetballer ligt in zijn shirt. Tijdens een EK/WK is voor iedereen duidelijk : iedereen met dit shirt hoort bij Nederlands elftal.  Met Wilhelmus, Nederlandse vlag, manier van voetbal, kan je zo laten zien bij welk land je hoort. Natuurlijk, die voetballer is ook vader, broer, zoon, partner, buurman, maar in dat shirt voetballer van het  Nederlands elftal.

Met Christus omkleed betelemt : ik ben christen, kind van God. Als je mij als kind ziet, zie je iets van mijn Vader. Je gaat je ook anders gedragen, het lukt je om beter als goed mens te leven, het goede te zoeken…

  1. Zeer intieme relatie met Christus.

Kleding draag je dichter op lijf dan al je andere bezittingen, in de kleedkamer laat je allemaal waardevolle spullen achter. Kleding geeft bescherming, geen voetballer gaat zonder scheenbeschermers, geen keeper zonder handschoenen de wedstrijd in. Kleding gaat altijd met je mee, is er altijd. Je neemt er geen afstand van : niet paar dagen zonder… Door met Christus omkleed te zijn ben je in alles van Hem afhankelijk, is Hij altijd bij je, kan én wil je niets voor Hem te verbergen. Gal.3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

  1. We volgen Christus na.

Als mensen ons zien met Christus bekleed, zien ze Christus, zien ze dat we op onze grote broer lijken. Dat betekent : Jezus op alle terreinen van je leven toelaten en deze terreinen laten veranderen naar zijn wil en geest. Uw wil geschiede op aarde, in mijn leven, zoals nu al in de hemel, in Jezus’ leven Dat is een levenslang proces om Jezus’ karakter en gedrag aan te trekken, te verkleden als Jezus, met hulp van Gods Geest.

  1. God aanvaardt ons daardoor.

Kleding wordt gedragen als versiering, bedekking van naaktheid en schaamte. Zeggen : ik ben met Christus omkleed is zeggen : ik ben geliefd in Gods ogen vanwege Jezus’ werk en redding. Als God naar ons kijkt, dan ziet Hij ons als zijn kinderen, omdat Hij zijn Kind ziet. Dan wordt God blij, omdat we versierd zijn, mooier zijn, door Christus kleding. Want Jezus heeft ons zijn gerechtigheid en heiligheid, volmaaktheid, geschonken om die te dragen. Daarom is Gal.3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed een verstrekkend en veelomvattend beeld voor het heel nieuwe leven. Inderdaad, we zijn in zonde ontvangen en geboren, maar…daarna met Christus bekleed : vergeving én verzoening. Gaandeweg ga je voortdurend aan Christus denken, zijn Geest en karakter bepaalt alles wat je zegt, denkt en doet. Dat is veel meer dan het houden van regels, gaat veel verder dan gehoorzaamheid of gewoon een goed mens zijn. Zoals de ideale Oranjespeler er helemaal voor gaat, vanuit de diepte van zijn hart voor zijn land, zoals een (klein)kind er helemaal voor gaat bij wedstrijd/uitvoering/afzwemmen omdat (groot)ouders aan kant staan, zo gaat christen, kind van God, er helemaal voor : God liefhebben boven alles en daardoor de naasten als jezelf!

Gal. 3:26 Want u bent allen kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. Gaat over de relatie Vader God en zijn kinderen.

Gal.3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Gaat over de nabijheid Zoon van God en zijn broers en zussen.

Gal. 3:28 Want allen bent u één in Christus Jezus Gaat over Gods kinderen of broers en zussen van Jezus onderling : iedereen is één. Eén in Christus Jezus is niet dat in de kerk er totaal geen onderscheid meer tussen mensen is. We blijven uniek, typische dingen houden die horen bij bepaalde leeftijd, voorgeschiedenis of identiteit. Het is niet allemaal gelijk en uitwisselbaar, maar we zijn wel samen één. Gaan we eindelijk eens geloven dat we gewoon verschillend zijn, maar daarmee niet beter/slechter dan de ander? Dit heeft verstrekkende sociale gevolgen :  alle barrières die in de wereld er voor zorgen dat mensen vijandig of onverschillig tegenover elkaar komen te staan, worden in Christus weggehaald. Barrières van cultuur, subcultuur, sociaal, economisch, opleiding, arm/rijk, geslacht. geaardheid vallen weg. Buiten de kerk moeten ze verwonderd en verbaasd zijn hoe in de gemeente van Christus alles wegvalt.

Gal. 3:26-27 Want u bent allen kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Niet door goed ons best te doen, maar op basis van vss. 26 en 27. Hoe kan je dan nog neerkijken op, roddelen over, jaloers worden op iemand die net als jou met Christus omkleed is?!

Vss.26-29 zijn zo wezenlijk. Daar heb je je hele leven voor nodig om te waarderen, geven ons de eeuwigheid om van te genieten.

Zoals ouders hun baby kleren aan doen, maar ook bij kinderen, tieners, partner, ouders om er goed uit te zien. Zo kiezen ouders bij de doop er voor om hun kind met Christus te bekleden. Wij gaan goed gekleed door het leven, jij ook. Wij leven met Christus, jij ook. Jij mag er helemaal bij horen, zoals we op een feest kleding ook op elkaar afstemmen, een eenheid zijn. Vandaag koop je als het ware nieuwe kleren voor je kinderen, bekleed je ze met Christus : gratis! En als je eerder bij het doopvont stond : hoe zit het met jezelf, met je kinderen, met de kinderen van de gemeente? Zijn we nog steeds bekleed met Christus, hebben we nog steeds de kleren van Jezus aan? Van geloof, hoop en liefde? Helpen we elkaar om te groeien in het geloof, de kleren van Jezus aan te trekken, laten zien hoe te leven met die kleren, in relatie met Jezus? Door het water van de doop, worden we daar telkens aan herinnerd,  dat we uit de dood van zonde zijn opgestaan tot nieuw leven, leven met Christus, vernieuwd. Dat we verbonden zijn met God, dat ons leven bij God veilig is!

We zingen het lied Doop

 

en Jezus’ liefde voor mij.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Ben jij een erfgenaam van God?

Is bij jou het deksel er al af?

Heb jij de Geest ontvangen?

Zondagmorgen denken we met elkaar na over erfgenaam van God zijn, over het deksel dat er af moet, over de Geest die je ontvangt. We lezen met elkaar Galaten 3 : 26 – 4 : 7. We zingen met elkaar prachtige psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. Bas Scholten, Corien Baan en Sanne ter Harmsel begeleiden ons daarbij.

In deze dienst belijden 10 gemeenteleden in het openbaar van hun geloof in Jezus Christus. Petra en Laura zullen daar nog iets meer over vertellen. Van iedereen is in de Samenhang te lezen waarom hij of zij deze keuze maakt.

Voor de kinderen van de basisschool is er kinderkerk, voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum.

Na de dienst is iedereen van harte welkom om in Ons Centrum de jonge lidmaten te feliciteren en elkaar te ontmoeten.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384