Zondagmorgen hebben we 1 dopeling. De max is 4 dopelingen per dienst, om het organisatorisch allemaal behapbaar te houden. Maar stel dat we 3000 dopelingen zouden hebben? En stel dat Petrus predikant zou zijn in Gereformeerd Enter? Dan zouden we meer dan een paar problemen hebben…

Want hoe weet Petrus of alle ouders belijdenis hebben gedaan? Is Petrus ook voor de volwassendoop? Is met iedereen een doopgesprek gevoerd? Worden ze ook allemaal lid van onze kerk? Doen ze nog belijdenis? En kan dat organisatorisch allemaal wel? Tja, 4 dopelingen per dienst wordt wel een heel lang verhaal. Dat zouden dan 750 diensten zijn. En verdeeld over de 5 kerken in Enter – het is toch één en dezelfde doop? – nog steeds 150 diensten. Je moet er niet aan denken, 150 zondagen van die lange doopdiensten.

En 3000 tegelijk? Weet je hoe lang die kerkdienst dan gaat duren? En hoe doen we dat organisatorisch, met handen geven, koffie drinken, crèche, kindernevendienst, etc. En wat zullen de gemeenteleden daar van vinden? Er is nu soms al gemopper over een te lange dienst als het iets langer dan een uur of vijf kwartier is…

Nee Petrus, dat kan echt niet! Werk van Gods Geest? God, dit kan niet. Niet in Enter! Daar zouden we de hele dag, misschien wel dagenlang, mee bezig zijn. Geest, stop maar! Dit is veels te veel van het goede voor Gereformeerd Enter.

Als we realistisch zijn, dan is het krachtige werk van de Geest zoals we dat zondagmorgen lezen in Handelingen 2:37-47 op dit moment onmogelijk in Enter. Hoewel velen er om bidden, zijn er ook veel anderen die dit helemaal niet zien zitten. Want het stopt niet met die 3000 dopelingen. Reken maar uit : duizenden, in elk geval honderden extra kerkgangers, dat zullen in de toekomst nog meer doopdiensten betekenen. Er komen veel meer avondmaalvierders bij, dus die diensten zullen ook nog veel langer gaan worden. En ze moeten ook nog wel belijdenis doen, en dat zijn vaak ook niet de kortste diensten. En wie gaan ze allemaal bezoeken? De ouderlingen? We hebben al een lastig te vervullen vacature! De wijkteams? Ze zien ons aankomen…

Zo is er een hemels dilemma ontstaan rondom Gereformeerd Enter. Wat moet God met ons?

Nou, Petrus zou net als toen ook nu preken en zeggen : bekeer u!

Want in de kern is het probleem van Enter ook het probleem van Jeruzalem op die Pinksterdag. Het ging best wel lekker, de vrede was getekend, de onrust veroorzaakt door Jezus was een vroege dood gestorven en nu waren duizenden bijeen in Jeruzalem voor een religieus feest. Geweldig! Allemaal vrome gelovigen uit de toenmalige wereld die dachten goed bezig te zijn. Gelovigen die zich heel prettig voelden in hun religieuze systeem van regels, structuren en gewoonten. Totdat de Geest wordt uitgestort en Petrus gaat preken. Hun wereld wordt op z’n kop gezet. Bekeer u?! Wie?! Zij?! “En toen ze dit hoorden werden ze diep geraakt in het hart…” Ben jij al bekeerd? Diep geraakt in je hart? Ben jij al behouden uit het verkeerde geslacht, waar Petrus het over heeft?

We lezen zondagmorgen Handelingen 2:37-47, met de focus op de verzen 37-41. Wat is daar gebeurd en wat moeten wij daar nu mee in Gods naam?

Er is crèche voor de allerkleinsten in de kelder van Ons Centrum, er is kinderkerk voor de kinderen en na afloop is er koffiedrinken in Ons Centrum. Iedereen is van harte welkom!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Openluchtdienst bij de Lee ‘met volle teugen’
m.m.v. Promises en Eric Braamhaar

Zondagmiddag 24 juni zal bij goed weer een Openluchtdienst gehouden worden bij De Lee.

Vanaf 13.00u is er de mogelijkheid om te genieten van de verschillende wandel- en fietstochten die zijn uitgezet. Rond 15.00u begint de Openluchtdienst zelf. Het koor Promises verleent muzikale medewerking en wethouder Eric Braamhaar verzorgt de Schriftlezing. Psalm 23 staat centraal, de Herder en de schapen. We proberen door de romantiek heen te lezen en zullen dan zien dat het herderschap zwaar werk is en dat schapen eigenwijze dieren zijn… Waar zitten wij dan in dit verhaal?!

Iedereen is van harte welkom. Iedereen, dus ook jij die misschien nooit naar een kerk gaat. Alle dorpsgenoten mogen mee komen genieten van deze openluchtdienst. Daarom zijn we ook heel blij dat wethouder Braamhaar de Schriftlezing verzorgt. Wethouder van en voor iedereen in een dienst die óók van en voor iedereen is. Weet je van harte welkom om met volle teugen te genieten!

Voor meer info zie www.gereformeerdekerkenter.nl en/of de Facebookpagina.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

In de ochtenddienst hebben we stil gestaan bij het eerste gedeelte van Filippenzen 3:1-16. De terugblik is ook op de website na te lezen en de dienst is er na te beluisteren. In de avonddienst stonden we meer stil bij het tweede gedeelte.

Paulus waarschuwt in zijn brief heel stellig : let op de honden, de slechte arbeiders, de mensen van de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die in relatie met Jezus leven. Het is nog bizarder : alles wat van waarde/betekenis was, winst, is nu schade/vuiligheid/schijt, verlies.

Paulus wil er niets meer mee te maken hebben met al het goede uit het verleden, maar wat misbruikt wordt om mensen buiten te sluiten of gevangen te houden in slechte patronen. Zoals schepelingen de kostbare lading overboord gooien om niet te vergaan, zo moet christenen alles als schade beschouwen, hoe kostbaar en waardevol ook, wat in bepaalde situaties levensbedreigend kan zijn voor de vrijheid in Christus. (zie voor meer uitleg de terugblik op de ochtenddienst)

Je winst loslaten en voor ogenschijnlijk verlies gaan. Zoals spits Henri Knol die van Enter Vooruit naar sv Enter zou gaan. Na een pracht seizoen, kampioen worden, promotie naar de 1e klasse, waar hij een groot aandeel in heeft gehad en dat dan achter je laten. Het zou ongelofelijk zijn, niemand zou dat begrijpen. Al het mooie loslaten, inwisselen voor iets veel minders op sportief gebied. Er afstand van nemen, het doet me niets meer, het stelt niets voor : ongelofelijk. We moeten er maar niet aan denken…

Maar zo is het wel gegaan bij Paulus. Hij had alles, was de perfecte gelovige, maar hij laat alles los, 100% verlies, belandt daardoor zelfs in de gevangenis… Maar hij ervaart blijdschap en vrede die je ergens anders ervaart, in zijn relatie met Jezus… Ongelofelijk! Zijn winst maakt hij tot verlies.

Maar nog bizarder is het bij Jezus gegaan. Jezus was aan God gelijk in de hemel, 100% winst, lees maar Filippezen 2:5-11. Jezus legde alles af, werd aan de mensen gelijk, werd slaaf van de mensen, 100% verlies. Ongelofelijk! Zijn winst maakte hij tot verlies om nog veel meer terug te winnen. Jezus redde de mensheid/wereld, ontving daarvoor een naam boven alle namen. Wordt daarvoor door de hele wereld aanbeden, iedereen dat gelooft is nu al meer dan overwinnaars, omdat je Jezus hebt gewonnen.

Wat vind je daarvan? Een onzin verhaal? Of je leest/hoort het, maar het doet je niets of jij doet er niets mee… Wat wil jij winnen en wat mag je daarvoor verliezen? Jezus was daarin duidelijk en realistisch : Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Spannende vraag : wil jij Christus winnen? Mag jij daarvoor zelf verliezen? Of Jezus op nummer 1 en jij op de 2e plek?

 

Paulus :…opdat ik Christus mag winnen en in Hem gevonden wordt!!!

Wat was vroeger jouw beste verstopplek? Waar wordt jij gevonden? In Jezus Christus?

Niet omdat wij zo goed zijn/doen, omdat wij iets verdienen vanwege onszelf.

Maar omdat Jezus zo goed is/doet, omdat Hij alles heeft verdient voor ons.

Zo kunnen we tussentijds het volgende concluderen :

1) Onze identiteit, wie wij ten diepste zijn, is te vinden in Jezus. Wij zijn in Gods ogen veel meer waard dan 50euro, wij zijn voor God net zoveel waard als zijn zoon… Als God naar ons kijkt, zie Hij zijn geliefde kind.

2) Christus kennen, is niet met je hoofd weten, maar kennis hebben aan, relatie met Jezus hebben.

3) En de gezindheid/levensinstelling van Christus eigen maken.

Conclusie : je identiteit is in Jezus, het gaat om de relatie met Jezus en leven zoals Jezus wel… Zo hebben we avondmaal gevierd. En nu verder, dankbaar, vol blijdschap, verder met Jezus.

 

Zo schrijft Paulus ook al weer snel verder:

opdat ik Hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Door de rechtvaardiging door het geloof, alleen zo, wordt je gered van de dood, geroepen tot nieuw leven. Het is bij Paulus Jezus voor en het is Jezus na. Christenen leven met Christus, in een persoonlijke relatie,  ze zullen de kracht van zijn opstanding ervaren, en leven het leven gekenmerkt door het eigen maken van de gezindheid van Christus, in eensgezindheid als gemeente. Het is Jezus voor en het is Jezus na. Maar ook delen in zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden…

 

Paulus is enthousiast, zelfverzekerd van zijn boodschap, maar lijkt dan te gaan twijfelen:

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.

Jagen, vergeten wat achter je is. Jagen: net als Eric Liddell. Hij werd geboren in China waar zijn ouders werkten als zendelingen. Hij bleek een uitstekend atleet te zijn en kreeg al snel de reputatie de snelste Schotse loper te zijn. In 1923 liep hij een Brits record op de 100 meter dat 35 jaar lang niet gebroken zou worden. De Olympische Spelen van 1924 werden gehouden in Parijs. De voorronde van Liddells sterkste afstand, de 100 m, werd gehouden op een zondag. Uit geloofsovertuiging besloot hij van deelname op deze afstand af te zien. Hij trainde daarom intensief op de 400 m en won de finale met ruime voorsprong in een wereldrecordtijd. In de film Chariots of Fire zien we hoe hij in die finale op de grond valt. In werkelijkheid was het niet deze finale maar een andere wedstrijd, maar het idee is hetzelfde, kijk maar wat Eric doet als hij jaagt naar de prijs, maar daarbij ten val komt…

maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel:  de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Het verhaal gaat dat Eric toen hij viel aan deze Bijbeltekst moet denken. Jagen, alles er voor geven, niet achterom kijken, er vol voor gaan, wat er ook gebeurt. (in de preek leg ik uit dat ik dan ook aan Henri Knol moet denken) Jagen, geen teleurstelling dat je uiteindelijk er naast grijpt, de prijs misloopt, nu al meer dan overwinnaars. En als je valt, niet blijven liggen; als je lijdt, niet opgeven, maar doorgaan, blijven jagen… En geloven dat je na race wordt opgewacht, opgevangen, meer dan overwinnaar bent. Het enige wat je moet doen, is volgen als je wordt geroepen, en als je volgt nadat je geroepen bent ontvang je de prijs. Bij de doop heeft jouw naam geklonken en anders nu : wil je mij volgen, en de prijs ontvangen?!

 

Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn.

Paulus waarschuwt tegen ‘gearriveerdheid’/berusting…stoppen met lopen/jagen. Dat je er klaar mee bent, kunt rusten, het volbracht is, je hebt het allemaal al. Het is een waarschuwing van Paulus vanwege super-christenen: die waren er al, alles van toekomst hebben ze nu al. Er is niets meer om je naar uit te strekken, om naar te jagen.

Gearriveerdheid was toen niet : je bent nog niet goed genoeg voor God, je bent er nog lang niet. Nu je hoor dat zo wel in reformatorische kerken… Pas maar op dat jij denkt dat jij er al bent, zo makkelijk kom je er niet, zo gaat dat niet…

Nee, gearriveerdheid bij Pauls gaat om een proces, om rijping, waarvan je weet dat je op goede weg bent, maar er komt nog meer, there is more

Gearriveerdheid is er nu ook op een andere manier : wel vergeving kennen, maar nog niet verzoening. Wel opgelucht vanwege de vergeving, maar nog niet de blijdschap vanwege je geliefd kind van God weten. Wel Jezus, maar nog niet zijn gezindheid eigen gemaakt, nog niet leven vanuit de Geest van Jezus. Vaak ook nog geen blijdschap, vreugde, maar morren/mopperen, negatief denken/praten (beluister nog eens de preek van vorige week zondagavond van ds. Jelle de Kok hierover). Dan ben je nog niet geestelijk volwassen, ook al ben je al lang volwassen… Dan ben je nog een zeurend kind in geestelijk opzicht… Begrijp je Paulus niet : verblijd u in de Heer!

Je kan/mag pas rusten bij het einde, als de eigenaar van jouw leven, van de schepping en wereld het aangeeft. Waar we naar jagen is de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Dat is niet de hemel, dat je naar boven gaat (Left Behind), maar het komt van boven, namelijk Jezus Christus zelf die uiteindelijk zal komen de om wereld en mensheid te transformeren gelijkvormig aan zijn verheerlijkt lichaam. Niet leven in de hemel is het doel, maar leven op Gods nieuwe hemel en aarde. Ons leven hier en nu, is leven in de werkelijkheid van de toekomst die op ons toekomt, maar het nog niet is. Ik wil het grijpen, omdat ik door Christus ben gegrepen. Noch je verleden, noch je jagen, is de reden dat je tevreden achterover kan leunen. Pas daar voor op, blijven jagen, verder gaan in het eigen maken van deze gezindheid, die van Jezus. Laat je geen schrik aan jagen door honden, slechte arbeiders, versnijders, maar wees eensgezind. Omdat je samen sterker bent, je eenheid vind in Jezus Christus, ons ter voorbeeld. Maar niet alleen als voorbeeld, in Hem mogen we ons verheugen vanwege Gods goede daden, Hij geeft ons zekerheid, in Hem roemen wij, op Hem vertrouwen wij, Hem willen wij dienen, want Gods kracht is uitgestort, zijn licht is ontstoken, wij zijn meer dan overwinnaars in Hem. Daarover zongen we met de woorden van Psalm 92.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Paulus waarschuwt drie keer : let op !!!

Let op de honden! Dat zijn niet onze schattige huisdieren, maar gevaarlijke en onreine straatbeesten die je tot bloedens toe verwonden.

Let op de slechte arbeiders! Die verkeerd bezig zijn, door te eisen dat je de goede werken uit Torah moet doen.

Let op de (mensen van) de versnijdenis, verminking, in stukjes snijden, die denken dat besnijdenis een vereiste is om christen te zijn.

Waarom deze stijlbreuk in de meest vriendelijke brief van Paulus…?!

Paulus was eerder toch relaxt over sommigen die Christus uit afgunst, uit eigen belang preken, niet zuiver; maar nu is Paulus heel scherp. In het voorgaande vers nog zo positief : verblijd u in de Heer! Nu : let op! Waarom zo’n felle toon in brief? Paulus zit gevangen! Heeft geen keuze…In machteloosheid óf zwijgen óf op deze manier schrijven!

Op basis van andere brieven weten we waarom Paulus opeens zo boos is. De Jood Paulus waarschuwt heidense, niet-joodse, christelijke Filippenzen tegen de heel gevaarlijke boodschap van joodse predikers die in andere christelijke gemeenten de boel dreigen kapot te maken: heidenen moeten jood worden, tot besnijdenis toe…anders ben je maar een halve christen, hond… Als deze personen komen en beginnen over de besnijdenis, dan ben je gewaarschuwd… Want de besnijdenis maakt je niet tot beter christen, niet meer geliefd bij God… De Filippenzen zijn onzeker, na afscheid van het heidendom, zijn de tradities en cultuur van de oude joodse religie aantrekkelijk. Paulus wil hun identiteit, zelfvertrouwen, vergroten nu hij zelf in gevangenis zit, slachtoffer van joden. De Filippenzen worden vervolgd om hun geloof in Jezus. Misschien hebben ze het elkaar/zichzelf wel gevraagd : hebben zij of heeft Paulus zich vergist? Als er dan ook nog andere predikers zouden komen die over de besnijdenis zouden beginnen, dan was het risico groot dat ze zouden gaan denken : staat God toch nog aan de kant van de besnijdenis? Blijkt het spoor van afvallige Farizeeër met zijn charismatische optreden nu dood  te lopen in de cel?

Paulus bestrijdt dat, gaat er frontaal tegen in : wij zijn besnijdenis… die God in de Geest dienen, in Christus Jezus roemen. Wij die niet op het vlees vertrouwen, niet de joodse afkomst als roof beschouwen, onterecht trots zijn. Paulus had veel om trotst op te zijn, om op te vertrouwen, kende het als geen ander, was ook zijn trots geweest lees maar vss 5-6 : onberispelijk! Hij was een echte Jood, ook nog eens ideale uitvoering ervan : model-Jood!

Vandaag ook nog wel besnijdenis : perfecte christen, echt goed gereformeerd, trouw in kerk, alle wetjes&regeltjes gehoorzaam, veel voor kerk gedaan, in kerkenraad/commissies : wordt soms gekoesterd, als roof beschouwt : wat ben ik eigenlijk goed bezig. Wat de rechtvaardigheid betreft die uit de wet is, onberispelijk…

Benadruk dus niet wat je wel/niet hebt en waardoor je dan anders/apart ben vergeleken met rest. Paulus : Gooi het niet op uiterlijke kenmerken, maar op je gezindheid, je levensinstelling. Ze kunnen je hele lichaam versnijden, vlees vergaat, maar je innerlijk, je gezindheid blijft. Vertrouw niet op het vlees, maar dien God in de Geest, roem in Christus Jezus.

Paulus: let op!!!

Let op de honden. Dat was aanduiding voor de onbesnedenen, heidenen en god-lozen in het taalgebruik van de vrome joden. Maar Paulus draait het om, honden zijn die vrome joden zelf…

Let op de slechte arbeiders, mensen die beweren dat je alleen bij Gods volk hoort als je als jood gaat leven, zonder vraag naar onderliggende liefde.

Let op de mensen van de versnijdenis : die zeggen dat de besnijdenis is vereist om christen te zijn, terwijl het niets is om trots op te zijn.

Let op voor kerkmensen die het niet begrijpen, gevangen zitten in  traditie en religie, wetjes en regeltjes. Niet de vrijheid in Christus kennen, niet in/uit relatie leven met God de Vader, de gezindheid van Jezus niet eigen hebben gemaakt!

Let op voor schijn-heiligen, die niet werkelijk in Christus geheiligd zijn, maar de schone schijn ophouden door vroom uiterlijk gedrag zonder liefde, die zich heiliger voordoen door hun werken i.p.v. in Christus.

Let op voor meelopers, mensen die niet uit navolging, maar uit angst elke zondag 2x in kerk zitten, ten diepste niet Jezus willen volgen, weigeren hun leven aan Hem te wijden.

Let op voor mensen die zeggen dat christen te herkennen is aan ‘praat, daad, gewaad’. Niets mis mee, maar het resulteert in : als je netjes roddelt, voor het oog niets echt ergs doet, nette kleding aan hebt, dan ben je goed christen.

Wij zijn de besnijdenis: als je God dient in de Geest, in Christus Jezus roemt, niet op uiterlijk vertrouwt!  Los van afkomst, uiterlijkheden, voldoen aan lijstjes, halen van zelfbedachte testjes mag je bij God horen. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd Alles waar je soms ook terecht trots op kan zijn, wat winst was, is verlies als je er op gaat vertrouwen. Paulus is dus niet anti vroeger, anti joods, ook geen mislukte jood die toen maar christen is geworden, maar heeft ontdekt dat God van Abraham, God van Israel, radicaal anders handelt in zijn verkiezende liefde dan iemand ooit had kunnen denken. Daarom verblijdt Paulus zich en waarschuwt hij drie keer heel fel. Ter bemoediging van Filippenzen : ik had het allemaal waar jullie jaloers op zouden kunnen zijn… Ik had alles wat jullie misschien wel zouden willen om er echt bij te horen volgens die honden. Tegenover alles wat je als mens kan inbrengen, heeft God Jezus ingebracht, in wie we/jullie geloven. Waarover die hymne zingt waar we ons geloof vanmorgen mee hebben beleden.

Het zit heel hoog, ja, beslist, ik beschouw het als schade en vuiligheid/vuilnis : Paulus heeft er letterlijk schijt aan…het is allemaal als vuiligheid/vuilnis/stront… Hij wil niets meer mee te maken hebben met al het goede uit het verleden, maar wat misbruikt kan worden om god-loze scheidslijnen te trekken om anderen buiten te sluiten of gevangen te houden. Zoals schepelingen de kostbare lading overboord gooien om niet te vergaan, zo moet christenen alles als schade beschouwen, hoe kostbaar en waardevol ook, wat in bepaalde situaties levensbedreigend kan zijn voor de vrijheid in Christus.

…opdat ik Christus mag winnen en in Hem gevonden wordt!!!

Niet mijn rechtvaardigheid, die uit het houden van de wet is of uit…

Maar Zijn rechtvaardigheid, die uit God is, d.m.v. geloof in Jezus Christus.

Paulus schrijft al weer snel verder:

…opdat ik Hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Door rechtvaardiging door het geloof, alleen zo, wordt je gered van dood, geroepen tot nieuw leven. Christenen leven met Christus, in een persoonlijke relatie, gekenmerkt door het eigen maken van de gezindheid van Christus, in eensgezindheid als gemeente. Het is Jezus voor en het is Jezus na. Ook delen in zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden…

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe Jezus Christus, onze Heer en Heiland, in de wereld is gekomen om ons te verlossen…

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

In de sport wordt heel wat afgejaagd. Paulus schrijft er ook over in zijn brief aan de Filippenzen:

“Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.”

Jagen, vergeten wat achter je is. Jagen : net zoals Eric Liddell. Hij werd geboren in China waar zijn ouders werkten als zendelingen. Hij bleek een uitstekend atleet te zijn en kreeg al snel de reputatie de snelste Schotse loper te zijn. In 1923 liep hij een Brits record op de 100 meter dat 35 jaar lang niet gebroken zou worden. De Olympische Spelen van 1924 werden gehouden in Parijs. De voorronde van Liddells sterkste afstand, de 100 m, werd gehouden op een zondag. Uit geloofsovertuiging besloot hij van deelname op deze afstand af te zien. Hij trainde daarom intensief op de 400 m en won de finale met ruime voorsprong in een wereldrecordtijd. In film Chariots of Fire zien we hoe hij in die finale op de grond valt. In werkelijkheid was het niet deze finale maar een andere wedstrijd, maar het idee is hetzelfde, kijk maar wat Eric doet als hij jaagt naar de prijs, maar daarbij ten val komt…

Zondagavond horen we wat wij van Eric kunnen leren als navolgers van Christus.

Welkom zondagavond in de kerk. We lezen weer verder in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3 vers 1-16.

Zie voor meer informatie, o.a. over de preken van de afgelopen weken over de Filippenzenbrief, www.gereformeerdekerkenter.nl

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Let op voor kerkmensen die het niet begrijpen, die gevangen zitten in  traditie en religie, wetjes en regeltjes. Niet de vrijheid in Christus kennen, niet in/uit relatie leven met God de Vader, de gezindheid van Jezus niet eigen hebben gemaakt!

Let op voor schijn-heiligen, die niet werkelijk in Christus geheiligd zijn, maar de schone schijn ophouden door vroom uiterlijk gedrag zonder liefde, die zich heiliger voordoen door hun werken i.p.v. in Christus.

Let op voor meelopers, mensen die niet uit navolging, maar uit angst elke zondag twee keer in de kerk zitten, ten diepste niet Jezus willen volgen, weigeren hun leven aan Hem te wijden.

Let op voor mensen die zeggen dat een christen te herkennen is aan ‘praat, daad, gewaad’. Daar is op zich niets mis mee, maar resulteert vaak in : als je netjes roddelt, voor het oog niets echt ergs doet, nette kleding aan hebt, dan ben je een goed christen.”

Welkom zondagmorgen in de kerk. We lezen weer verder in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3 vers 1-16.

Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum, voor de andere kinderen is er kindernevendienst.

Zie voor meer informatie, o.a. over de preken van de afgelopen weken over de Filippenzenbrief, www.gereformeerdekerkenter.nl

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Bij het kindermoment schreef dominee Eva zowaar een Grieks woord op. Later ontdekten we het geheim. Ze had heel goed gekeken en het dunne lijntje wat er al stond als voorbeeld overgetrokken. Door te focussen op het voorbeeld leer je schrijven, kan je dingen doen die je eerst helemaal niet kon.

We lazen met elkaar Filippenzen 1 : 27-2:18 (NBV)

Paulus schrijft : Laat je in geen enkel opzicht schrik aanjagen/op geen enkele manier angst aanjagen

Ben jij wel eens bang? Ik vroeger wel, voor honden. Als krantenjongen ben ik een paar keer gebeten door honden waarvan de eigenaars zeiden : je hoeft niet bang te zijn, ze doen niets… (luister voor het hele verhaal de preek na).

Bij het ouder worden ontdekken mensen wel eens dat geloven lastiger is dan toen ze jonger waren. Geloven kan ook lastiger zijn als je alleen staat in je gezin/familie/vriendengroep om te leven door de Geest van God, je relatie met God aangaat i.p.v. religie in stand houdt. Geloven is lastig in onze omgeving (radio, krant, internet, tv) die uitstraalt dat geloven in God achterhaald is. Of het wordt lastig als het leven je schrik aanjaagt/beangstigd, door ziekte, dood, anderen die  geen oog voor jou hebben… Dan heeft Paulus het ook nog over lijden, dat je uit genade gegeven is…

Stel je voor : je ouders zouden echt heel blij zijn als jullie als kinderen eensgezind zijn, dezelfde liefde, dezelfde gedachten, niet egoïstisch, niet jezelf belangrijker vinden, maar ander voortreffelijker achten dan jezelf…hoe lang zou dat goed gaan?

Eensgezind, waar heeft Paulus het over? Hoe kan je als zo verschillende mensen werkelijk eensgezind zijn, vaststaan in één geest, één van Geest, dezelfde liefde, één van ziel, één van gevoelen?

Het geheim van Paulus is dat je met elkaar niet naar jezelf of anderen moet kijken, maar gezamenlijk moet focussen op Jezus. Waardoor je dingen kunt die je nu nog voor onmogelijk houdt! Zoals dominee Eva ineens Grieks kon schrijven door zich te focussen op het voorbeeld.

Laat daarom die gezindheid bij/in u zijn die in Christus Jezus was. Hé, wat is dat?!

De gezindheid, levensinstelling van Christus Jezus is dat je bent zoals Jezus. Nee, dat je in zijn Geest leeft. Dat je als navolger van Christus zijn levensinstelling in je eigen leven werkelijkheid laat worden.  Dat je praten/zwijgen/doen/laten, alles is in de Geest van Jezus.  Dat zijn leven op aarde ons tot voorbeeld is. En toen kwam er een moeilijke zin, in HSV wat logischer dan we net lazen:

Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn.’

Jezus was bij God, was gelijk aan God en was in de gestalte van God. Maar die status van aan God gelijk zijn, legt Hij af door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Jezus koesterde het aan God gelijk zijn niet zoals iemand iets waardevols bij zich kan houden voor zichzelf en vanuit eigenbelang het waardevolle tot iedere prijs wil verdedigen. Niet als een verwend/rijk kind dat alles heeft en niets wil delen met anderen; nee, alles weggegeven, dienen. Jezus heeft het aan God gelijk zijn niet uitgebuit voor zichzelf, maar komt in de gestalte van een slaaf die zichzelf vernedert. Jezus die gelijk was aan God, werd aan de mensen gelijk, niet als koning of koningszoon, maar als slaaf. Onvoorstelbaar als zou blijken dat koning Willem-Alexander ’s nachts de wc’s van treinen schoonmaakt! Zijn status zou weg zijn, omdat dit volgens onze opvatting niet hoort. Door zich zo te verlagen zou Willem Alexander…zichzelf vernietigen. Maar Jezus, kind van de Koning en Koning tegelijk, ging de avond voor zijn gevangenneming door de knieën om het werk van een slaaf te doen, omdat zijn volgelingen na drie jaar onderwijs er allemaal voor bedankten om die slavenklus op zich te nemen en ruzie maakten wie van hen de meeste was. Jezus legt zijn status af, door mensen gelijk te worden, ja door de slavengestalte te kiezen, meest vernederende omstandigheden. Geen eigen baas, maar gehoorzaamheid aan God die Hij gelijk was en aan mensen die niet op Hem zaten te wachten. En die vernedering liep uit in de kruisdood. En nu? Gaat Paulus nu zingen over Pasen? Nee, niets over de opstanding. Of in elk geval niet zoals we in de Evangeliën er over lezen. Paulus gaat verder met de verhoging van Jezus. Die verhoging is niet de Hemelvaart.

Paulus wisselt tegelijk in vs. 9 ook van hoofdpersoon.

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam

Nu is niet meer Jezus, maar God aan het werk. God verhoogt Jezus die aan Hem gehoorzaam was. Jezus krijgt een naam boven alle naam. In de diepste vernedering aan het kruis wordt Jezus verhoogd. Hoe zit dat? De kruisdood van Jezus was de diepste vernedering. En dat was voor de joden een ergernis: de Messias in vorm van een slaaf aan het vloekhout? Dat kan niet! En voor de Grieken een dwaasheid: een koning/heer in vorm van een slaaf zo’n dood? Dwaasheid! En op dat dieptepunt, zo bezingt deze hymne, wordt Jezus verhoogd, Hemelvaartsdag is kroningsdag.

Voor Paulus is deze gezindheid van Jezus die bezongen wordt in hymne de weg naar de echte vrijheid. Paulus heeft ontdekt dat Jezus in het afleggen van zijn status – het aan God gelijk zijn – écht vrij en onafhankelijk was en vanuit die vrijheid relaties aan kon gaan met iedereen. Vernedering = gehoorzaamheid aan God = het verliezen van jezelf en in dat verliezen ervaar je vrijheid. Jezus was echt vrij, niet geworteld in sociale structuren of menselijke denkpatronen, liet zich niet weerhouden door culturele of godsdienstige barrières. Jezus ging om met vrome joden, gewone mensen, vrouwen, melaatsen, heidenen en Romeinen. Hierdoor keken anderen op Hem neer, wezen ze Hem af, werd Hij gekruisigd. En dat patroon van vernedering en verhoging heeft Paulus ontdekt in zijn eigen leven. Niet alleen een apostel voor de joden, maar ook voor de heidenen van alle rangen en standen. Door het afleggen van zijn status als fanatiek Farizeeër en de gezindheid van Jezus Christus eigen te maken, lijdt hij in de gevangenis om het geloof, maar hij verheugt zich daarin, net als Jezus. Dat kan Paulus, omdat hij iets heeft met Jezus: hij is in Christus, bij Christus en met Christus. Dat is voor Paulus het fundament voor alle relaties, in het bijzonder die met Jezus. Pasen bij Paulus is een bron van vreugde, waarin de relatie met Jezus centraal staat.

Maar leven in die vrijheid, met gezindheid Jezus Christus, brengt verdrukking en lijden met zich mee. En dat merken de Filippenzen elke dag. En het is juist in dat lijden, dat je volgens Paulus de ware vrijheid weer ontdekt en beleeft, door samen vast te staan in één geest, eensgezind te strijden.

Gezien de weerbarstigheid van het verzet tegen de ware vrijheid brengt het ook nu nog lijden en verdrukking met zich mee. Mensen willen vasthouden aan structuren omdat die het gevoel van vrijheid in stand houdt. Maar door het geloof vindt je vreugde in het lijden als je de strijd aangaat met verstikkende structuren. Zelfs als je weet dat je moet lijden, je er aan onder door gaat, het je dood betekent, ga je door omdat je weet dat dood niet het laatste woord meer heeft, omdat Jezus gehoorzaamt heeft en heeft overwonnen. Door samen te geloven: alleen wordt je snel bang, met Jezus laat je in geen enkel opzicht schrik aanjagen.

Deze les leert mij begrijpen waarom vervolgde en lijdende christenen in Noord-Korea het vol kunnen houden en vol blijdschap kunnen vertellen over hun geloof terwijl ze ondragelijk lijden. Is voor hun niet het geheim dat ze alles hebben losgelaten, in lijdende Christus voorbeeld hebben? In die vrijheid, niet alleen, maar samen met anderen, met Jezus, vaststaan in één geest, eensgezind strijden door het geloof, vol vreugde zijn en van hun geloof in Jezus kunnen getuigen in de gevangenis en de strafkampen en zich geen enkele schrik laten aanjagen? Dat is de gezindheid van Christus, die aan het kruis zijn beulen vergaf. Dat ga je merken als je in de vrijheid gaat leven, niet alleen ver weg, ook wij, hier en nu. Als je alles hebt losgelaten waarvan je eerder dacht dat het je zekerheid en vreugde zou geven. Je niet op mensen vertrouwt, het niet bij jezelf zoekt, maar met elkaar juiste gezindheid bij Christus vindt.

Paulus verlangt ernaar dat die vrijheid/gezindheid van Christus, in de gemeente te vinden is. Zo moeten we verzen 1-4 lezen waar Paulus de gemeente aanspoort tot eensgezindheid en het elkaar liefhebben, niets uit eigenbelang doen, maar de ander voortreffelijker achten dan jezelf.  Deze woorden zijn niet van een fanatiekeling die het de gemeente nog eens even zal vertellen. Dan zou je kunnen denken, daar gaan we weer: we moeten lief zijn voor elkaar, we moeten geen ruzie maken, we moeten de ander belangrijker vinden dan onszelf’. Paulus spoort niet aan tot kruiperigheid, wilt niet dat Filippenzen zichzelf maar wegcijferen, over zich heen laten lopen. Niets ‘alles om de lieve vrede wil in Jezus’ naam’.

Als we denken dat Paulus dat bedoelt, dan hebben we Paulus nog niet goed begrepen.

Onze samenleving is harder dan we zelf vaak geloven: voor wat hoort wat, eens…altijd…, schone schijn. Die levensinstelling nemen we bewust of onbewust mee naar de gemeente van Christus. Dan gaat het fout, moet Paulus zeggen ‘doe niets uit eigenbelang, acht ander voortreffelijker dan je zelf’. Juist in de gemeente van Christus geldt: Laat daarom die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. Wat betekent die gezindheid voor ons als christelijke gemeente? Waar moet u/jij aandenken bij het toe-eigenen van die gezindheid?  Verlangen we naar die gezindheid in de gemeente, dat je werkelijk eensgezind dezelfde liefde hebt? Dat we werkelijk onszelf kunnen zijn in ware vrijheid onderlinge relaties aan te gaan? Avondmaal vieren? Dat is het ideaal, maar doordat nog niet iedereen focust op Jezus, die gezindheid nog niet eigen heeft gemaakt, ontbreekt liefde vaak : niet somber, maar realistisch: ‘doe alles zonder morren’… Tegelijk ook bemoedigend, omdat mensen inzien : zoals we soms met elkaar omgaan is niet normaal, zeker niet leven door Geest, gezindheid van Christus.

Als we de gezindheid van Christus hebben, ontdekken we dat ‘eenheid’ vaak geen eenheid is. Dan ‘moeten we één zijn!’ of dan ontstaan er verschillende kerken/clubjes waarin we de eenheid zoeken. En hoe zit dat voor Gereformeerd Enter: werkelijk vaststaan in één geest, samen eensgezind strijden, dezelfde liefde hebbend? Kennen we de vrijheid waarin we  de andere broeders en zusters uitnemender dan onszelf achten? Laten we klein beginnen, achten we iedereen hier in de kerk, of de mensen die hier ooit gedoopt zijn, uitnemender dan onszelf? Zijn mensen die ‘anders zijn’ welkom in onze gemeente?  Want de gezindheid van Christus hebben is voor Paulus niet iets voor iedereen persoonlijk. Ik denk dat we de gezindheid van Jezus vooral wat persoonlijk zien. Maar Paulus zegt dat in zijn brief aan de hele gemeente in Filippi: laat in jullie die gezindheid zijn. Je kan dus niet alleen die gezindheid uitoefenen, maar moet het met elkaar doen. Deze boodschap om samen deze levensinstelling toe te eigenen is weerbarstig in een tijd van individualisme, een moeilijk woord voor ikke-ikke-ikke. Daarvoor moet onze gezindheid, onze manier van leven, veranderen.  Stapje voor stapje moeten we gaan leven in de geest van Jezus. Om te beginnen binnen de gemeente van Jezus, als broeders en zusters onderling. Niet door naar anderen te kijken, maar te focussen op Jezus: Hij is ons voorbeeld! Jezus en zijn gezindheid, levensinstelling, moet centraal staan. Bij het overschrijven niet naar je buurman kijken, maar naar centrale voorbeeld. En in vrijheid relatie aangaan is je niet uitleven aan de ander, maar is er liefde, vertrouwen en tederheid.

De hymne sluit af met dat elke knie voor Hem zal buigen en elke tong Hem zal belijden als Heer. Het is een erkenning van Christus macht en majesteit en een openlijke verering. En er komt een moment dat iedereen Jezus als Heer zal erkennen, moeten erkennen. Nu in vrijheid of straks gedwongen omdat je niet anders kan. Laat daarom de gezindheid van Jezus Christus in ons zijn, om met die gezindheid Avondmaal te vieren.

      2018-06-10%20Ochtenddienst%20Ds.%20Den%20Oudsten

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Paulus roept in Filippenzen 1:27-2:18 op tot eensgezindheid. Maar hoe kan je als gemeente, als groep zo verschillende mensen, werkelijk eensgezind zijn, vaststaan in één geest, één van Geest zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, één van gevoelen? En dan ook nog eens niets uit eigenbelang doen, maar de ander voortreffelijker achten dan jezelf?!

Paulus heeft een oplossing : Laat daarom die gezindheid bij / in u zijn die in Christus Jezus was. De gezindheid van Christus, wat is dat nou weer?!

 Voor de volgende zin moet je echt even pen en papier meenemen om de uitleg op te schrijven en de betekenis ervan nog beter te begrijpen en onthouden voor de rest van je leven…. ‘Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn.’

En die valse hond dan, als plaatje bij dit praatje? Zou je daar bang voor zijn? Als voormalige krantenjongen heb ik daar zo mijn gedachten bij. Maar Paulus zegt dat wij ons op geen enkele manier schrik moeten laten aanjagen… Hoe kan dat, hoe doe je dat?

 Welkom zondagmorgen in de kerk! Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum, voor de kinderen is er kindernevendienst en voor de volwassenen die deze masterclass allemaal te veel van het goede vinden, is er de ouderennevendienst in zaal 3.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Beste ouders of opa’s en oma’s,

Slaagt u kind of kleinkind dit jaar
voor zijn of haar middelbare opleiding?
( VMBO, HAVO…)
Wilt u dat dan doorgeven?
Dan kunnen wij zorgen voor een leuke attentie!
Als u dan de naam en het adres,
en voor welke opleiding ze geslaagd zijn,
door zou willen geven op het volgende e-mailadres
wij@gereformeerdekerkenter.nl
of via 06-42737217
Alvast bedankt,
namens de WIJ