Van maandag 22 januari tot en met vrijdag 26 januari komen christenen in Enter bij elkaar om samen te bidden voor de vreemdelingen in ons midden, slachtoffers van geweld, onze gezinnen en kerken, de armen en slachtoffers van mensenhandel. Ook jij bent van harte uitgenodigd om één of meerdere avonden mee te bidden.

Bidt u met ons mee? De bijeenkomsten zijn van 19.30u tot uiterlijk 20.15u, zodat je nog genoeg tijd hebt om iets anders te doen die avond. De inloop is er vanaf 19.15u, na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of water.

– maandag 22 januari – Heb de vreemdeling lief, door Sander de Jong

– dinsdag 23 januari – Hoop en herstel (geweld), door Harriët Smit en Diny Hegeman

Beide avonden in de kerkzaal van de Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 55

– woensdag 24 januari – Gezin en kerk als familie, door Daan Spoon

In activiteitencentrum ’t Zumpke, Reggestraat 85, de locatie van Reggestroom.

– donderdag 25 januari – Als een geliefd mens (mensenhandel), door Floris den Oudsten

– vrijdag 26 januari – De armen roepen, door Floris den Oudsten

Beide avonden in “Ons Centrum” van de Gereformeerde Kerk, Putman Cramerstraat 55 (achter de kerk)

Weet je van harte welkom, wie je ook bent…

Hieronder nog meer informatie over het thema.

Het thema van de gebedsweek is: Recht door zee

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. God deed het volk dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren recht. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid in 2018. De kerken uit het Caribisch gebied verzorgden het materiaal.

In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over de kracht van Gods rechterhand. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. God bevrijdde Israël uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig gebaar. Het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit. Uw rechterhand, HEER, ontzagwekkend in kracht (Exodus 15:6a) Het verhaal over de bevrijding van het volk van God spreekt de Caribische christenen erg aan. De Caribische christenen uit veel verschillende tradities herkennen de hand van God in het beëindigen van de slavernij. God brengt vrijheid. God verricht de reddende daad. Het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15:1–21) is een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018.

egenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen. De menselijke waardigheid, geschTapen naar het beeld en de gelijkenis van God, is opnieuw in gevaar. Persoonlijke misstappen en sociaal onrecht tasten de menselijke waardigheid aan. Het ontbreekt de wereld te vaak aan rechtvaardigheid en inlevingsvermogen. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie bezorgen mensen veel pijn, verdriet en angst. De rechterhand van God, die het volk Israël uit de slavernij haalde, gaf hoop en moed aan de Israëlieten. Zo geeft God nu hoop aan de christenen van de Cariben en Nederland waardoor ze geen slachtoffer zijn van de omstandigheden. Als getuigen van deze gezamenlijke hoop werken de kerken samen om aan alle mensen uit het gebied hulp te verlenen, en met name aan de meest kwetsbare en genegeerde mensen.

De “Week van Gebed” wordt georganiseerd door de Gereformeerde Kerk, Reggestroom en de Hervormde Gemeente te Enter.

Zie voor meer informatie over de organiserende kerken www.gereformeerdekerkenter.nl , www.hervormdenter.nl of www.reggestroom.com

Meer informatie over de Week van Gebed is te vinden op www.raadvankerken.nl of www.missienederland.nl