Zondagmorgen vragen we ons af wie wij zijn. Zoals dat ook aan Johannes werd gevraagd: wie ben jij?! We zien Johannes en andere volgelingen van Jezus in hun zoeken en vinden, in hun scepsis en getuigen van wie Jezus is. Hoe verschillende karakters, met verschillende benaderingen, tot de ontdekking van hun leven komen. En we ontdekken dat Marco Borsato gelijk had toen hij zong dat de hemel steeds een stukje open kan gaan en dat dit geen bedrog hoeft te zijn. Jezus zegt zelf namelijk dat zijn volgelingen de hemel geopend zullen zien… Dan verbleken de sterren niet, zien we ook geen sterretjes, maar zien we de sterren steeds helderder stralen, als tekenen dat het Licht steeds meer en krachtiger de duisternis verdrijft.

Tijdens deze Nieuwjaarsdienst is er géén kinderkerk, want de kinderen doen tijdens de preek een preekbingo. En er zijn meerdere ‘kindermomenten’ tijdens de dienst en de preek. Een dienst voor jong én oud. Er is wel crèche voor de aller-allerkleinsten. Na de dienst willen we onder het genot van koffie en thee elkaar het goede toewensen voor het nieuwe jaar. Van harte welkom in deze Nieuwjaarsdienst die deze zondag een half uur later begint, om 10.00u!

Hartelijke groet,

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter