Op Oudejaarsavond lezen we verder in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Los van het feit dat het goed is om het oude jaar samen als huisgezin met God te eindigen, is het ook fijn om samen verder te lezen in dit geweldige Bijbelboek.

Op Oudejaarsavond staan we vooral stil bij het feit dat Christus onder ons heeft gewoond, ‘getabernakeld’, zijn tent naast onze levenshuizen heeft neergezet. Dat we daarmee Gods heerlijkheid zien, vol van genade en waarheid. Was het jaar 2017 voor ons een jaar van genade en waarheid, hebben we genade op genade ontvangen? Durf jij het aan om je eigen huis te verlaten en te naderen tot God? Welkom in de kerk om 17.00u!

Aan deze dienst verleent het mannenkoor zijn medewerking.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter