Vanwege het grote aantal jongeren dat naar de Follow Me mentorcatechese hoopt te komen, zijn we dringend op zoek naar minimaal twee extra mentoren. Na een centrale opening en inleiding door de dominee, gaan de jongeren in kleine groepjes verder met het thema. Dit gebeurt aan de hand van werkvormen in de werkmap. Als mentor leidt je het groepsgesprek.

God liefhebben boven alles en de jongeren als jezelf. Dat is het belangrijkste vereiste om een goede mentor te kunnen zijn. Je hoeft zelf nog geen belijdenis te hebben gedaan, zelfs niet naar de kerk te gaan. Als je maar van God en jongeren houdt en in alle kwetsbaarheid samen met hen in gesprek wil gaan.

Je krijgt een uitgebreide handleiding waarmee jij je kan voorbereiden en je onderdeel uitmaakt van het catecheseteam met de andere mentoren en predikant. Samen gaan we het avontuur aan met God en de jongeren.

Follow Me is op de dinsdagavonden vanaf 19 september 2017 tot en met februari 2018 van 19.30u tot 20.30u met de jongeren van 15 tot en met 20 jaar.

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met dominee Floris Den Oudsten (dominee@gereformeerdekerkenter.nl)