Doopwater = afwaswater ? Om ons schoon te wassen, te ‘reinigen van al onze zonden’…?! Als ouders een kindje krijgen, zijn ze God vaak dankbaar voor het wonder van nieuw leven. Ook dit kind is een kind van God, God houdt ook van dit kind, behoort gedoopt te zijn : het ontvangen van het teken én zegel van Gods verbond, Gods liefde en trouw is er ook voor dit kind, zeker weten!

Dopen is schoonwassen. Maar is een baby dan vies?!

Wie kent ons beter: onze ouders, wijzelf, God? God kent ons het beste, beter dan wij onszelf kennen, Hij doorgrondt ons -> Psalm 139 In de preek meer over, nu lezen we het doopformulier, hoe de Bijbel en christelijke traditie de doop uitlegt.

Doopformulier

We lezen Romeinen 6: 1-14 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Als we heel vies zijn, wat zeggen we dan? Ga jij je eerst maar eens schoonmaken. Of, bij baby’s, maken we ze zelf schoon, pas dan is de ander weer om te knuffelen/zoenen.

Doop als teken (zien) en zegel (zeker weten) van verzoening : in Gods ogen zijn wij weer om te zoenen.

Doopwater = afwaswater, om ons schoon te wassen, te reinigen van al onze zonden… God kent jou vanaf het begin, maar God kent ook de baby’tjes beter dan ouders van het baby’tje. In onze ogen zijn baby’tjes onschuldig, perfect, geestelijk gaaf en puur, zeker niet zondig. Maar God de Schepper die alles van ons weet, ons heeft gemaakt, ziet dieper. God weet : wij zijn allemaal geboren met de neiging om te zondigen en God los te laten. Thuis en op school leren we veel, maar ondeugend zijn / gemeen doen, gaat als vanzelf, van nature. Fijn dat ouders blij zijn met hun kind, als kind van God. En God houdt van ieder mens, jong en oud.

Maar de Bijbel zegt : er is een probleem! Iedereen is in zonde ontvangen en geboren, niemand is perfect. Soms zelfs letterlijk/lichamelijk, maar altijd geestelijk ziek. Daarover is God verdrietig en boos, omdat iedereen die niet perfect is niet bij Hem kan en wil komen. Gelukkig is God boos en verdrietig, uit liefde, anders zou Hij onverschillig zijn : zoek het lekker uit! Bedroefd, verdrietig : God weet dat het anders kan en moet, God wil voor ons het beste, heeft met ons grootse plannen. Als mensen dat niet willen begrijpen, aanrommelen in zijn schepping…kunnen we nooit hemels gaan leven. Vertoornd, boos : God wil niet dat het goede en mooie van Hem kapot gemaakt wordt. Wij karakter-moord plegen door te roddelen. Als mensen aan het waardevolle bezit van Hem zitten…wat hij geschapen heeft, zijn geliefde kinderen. Dus er is een probleem : God is verdrietig & boos omdat het niet meer perfect is tussen God en mens. Bij de doop erkennen we dus : iedereen, ook kleine kinderen, is niet perfect, onrein, verloren, heeft redding nodig. Dus elke baby is als vuile afwas die schoon moet worden om tot bestemming te komen. Doopwater = afwaswater, voordat God blij kan zijn moet er afgewassen worden, om ons schoon te wassen, te reinigen van al onze zonden…

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 

Allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt.
Allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn met Hem het afwaswater ingegaan.
Wij zijn door de doop in Christus’ dood met Hem begraven.
Wij zijn door de doop met Jezus begraven, ondergegaan in het afwaswater.
Om zoals Christus uit de dood is opgewekt, wij ook als nieuw zijn, een nieuw leven kunnen leiden.
Zoals Jezus uit afwaswater is gekomen, zo zijn wij ook met Jezus er uit gekomen: schoon!
Zoals Jezus door de dood nieuw leven kreeg, zo symboliseert de doop dat we in het water van de doop met Christus sterven én met Christus opstaan en een nieuw leven krijgen.

Het doopvont verbindt ons met het kruis : verzoening.

Jezus is niet voor niets of voor iets heel kleins uit hemel bij zijn Vader naar aarde gekomen. Jezus is niet voor niets of voor iets heel kleins aan kruis gespijkerd. Dat moest om ons te redden, schoon te wassen, van al onze zonden. Om ons met God te verzoenen, er voor te zorgen dat we in Gods ogen weer om te zoenen zijn, te knuffelen en omarmen als zijn geliefde kinderen die helemaal schoon zijn door Jezus. Het bloed van Jezus wast ons witter dan sneeuw, verzoening van al onze zonden.

Doop als teken (zien) en zegel (zeker weten) van vernieuwing.

Dopen is eigenlijk helemaal onderdompelen : zoals deze pop in glazen vaas met water. Als baby helemaal in water ondergedompeld wordt, wordt het één met het water, met Christus. Eén in zijn dood en één in zijn opstanding. Als je deelt in zijn dood, dan deel je ook zijn opstanding. Bij de doop erkennen we : iedereen, ook baby’s, heeft een tuintje in het hart waar onkruid harder, eerder en sneller groeit dan vrucht van Geest als er niets gebeurd… Daarvoor moest Christus aan het kruis : om het onkruid te vernietigen én om de vrucht van de Geest te doen groeien.

5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.
Als Christus sterft, sterft christen ook. Christus is gestorven aan het kruis, christen ook.
Christus is opgestaan, van zonde vrij, christen is met Christus ook opgestaan, van zonde vrij.
Omdat wij door de doop zijn gelijkgemaakt aan Christus. Niet omdat wij ons best hebben gedaan, maar omdat we één met Hem zijn geworden, dat is genade. Genade, mercy (niet krijgen, wat je wel verdiend hebt, straf) grace (wel krijgen, wat je niet verdiend hebt, leven). Voor eens en voor altijd : vrijgekocht als slaaf én als kind van God de Vader aangenomen.

Nadat God de Vader jou heeft één gemaakt met God de Zoon, geeft hij zijn heilige, goede Geest die bij je komt wonen en de relatie/band onderhoudt met Jezus.

7Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Als je schuld hebt en je sterft, wat gebeurt er dan met je schuld? Die verdwijnt, jij bestaat niet meer : door de dood ben je rechtens vrij van schuld. Als jij met Christus bent gestorven, ben jij in Gods ogen vrij van de zonde.

8Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

Dood/zonde heeft geen macht meer over jou : er komt een beschermlaag over jou, je bent minder vatbaar voor zonde.
Dat is geweldig gaaf van God : verzoening én vernieuwing! God lost het probleem op en zorgt dat alles goed komt! Voor nu is het een perfectie in gebrokenheid.

Als God zo veel voor ons heeft gedaan, geeft dat ons een grote verantwoordelijkheid. Telkens als je het doopvont ziet : ik ben gedoopt : verzoening met God & vernieuwing van mijn leven. Als God er zoveel voor over heeft gehad dat je bent schoongewassen, dan kunnen we daar niet onze schouders over ophalen. Gedoopte onverschilligheid = ergste onverschilligheid. Doopbewijs is geen kaartje enkele reis naar de hemel, geen garantie voor toegang tot de hemel. Wie de beloofde vernieuwing weigert, zal geweigerd worden op nieuwe hemel en nieuwe aarde. Doopwater wast ons schoon, redt ons, vernieuwt ons, maar je kan er ook in verdrinken…

Misschien ken je het verhaal wel van die twee jongens : Samen op het slechte pad, allebei veroordeeld, allebei in de gevangenis. De ene jongen heeft rijke vader die straf voor zijn zoon afkoopt, de jongen is vrij. De andere jongen heeft arme moeder die jaren hard moet werken om haar zoon vrij te kopen. Bloed, zweet en tranen, maar eindelijk heeft ze het losgeld bij elkaar en haar zoon komt ook vrij. Later komen de jongens elkaar tegen, de ene met rijke vader zegt : zullen we weer ons oude leven oppakken? Zegt de andere jongen : nee, dat kan ik niet meer, mijn vrijheid heeft mijn moeder alles gekost, ze heeft er alles voor gegeven, dat wil ik haar niet nog eens aandoen. Het zou onzin zijn als hij zou zeggen : ja het voelde goed, dat mijn moeder dit allemaal voor me overhad, dat wil ik nog eens, nog meer ervaren.

Ons schoonwassen, ons gelukkig maken, ons één worden met Christus, ons wortelen in  Gods liefde,
ons leven uit de Geest, heeft God alles gekost : zijn enig geboren zoon. Dan ga je toch niet extra zondigen?! om de genade te laten toenemen? Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?

Nee, als je weet dat God dat allemaal voor jou heeft gedaan… Dan zijn wij aan de beurt…

11Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.12Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid14De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Als teken en zegel van die genade werden Sam en Merle gedoopt, worden wij allemaal herinnerd aan onze eigen doop of worden we uitgenodigd om die genade te ontvangen. Laten we het lied ‘Doop’ zingend bidden…

Kerkdienst gemist luister hier.

Vanmorgen een Heilige mooie doopdienst, waarin Sam Smit en Merle ter Harmsel zijn gedoopt. Het prachtige lied van Sela was een zeer mooie aanvulling (mag vaker). Met dominee Floris Den Oudsten

Afgelopen zondag stond voor Gereformeerd Enter in het teken van de opening van het kerkelijk
seizoen. Thema dit jaar van de startzondag was “Kerkproeverij … een open huis”. Hiermee sloot Enter
aan bij de landelijke campagne “Kerkproeverij”, die kerken uitnodigt begin september hun deuren
wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen en “oude” gemeenteleden. Een open huis zijn is
immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.
Het werd een prachtige dag voor de bezoekers van “de proeverij”. Vanaf 10.00 uur opende de
Gereformeerde kerk haar deuren en stond de koffie en limonade klaar. Met een (kids)praise (de
jongste meisjes met gevlochten haren) onder leiding van de praisegroep Yadah werd de officiële
aftrap verricht, waarna rond de klok van elf uur in de ochtend dominee Floris den Oudsten de kansel
beklom voor een dienst voor “0 tot 100-jarigen”. Met een inspriratierijke preek waar de bevlogenheid
vanaf spatte, inclusief een preekbingo, waardoor de jongste jeugd eveneens aan de lippen hing van
de zielenherder, maakte de nieuwe predikant (net begonnen in Enter) een gloedvolle start voor het
komende jeugdwerk en catechesatiegebeuren.
Nadat het massaal opgekomen kerkvolk zich had gelaafd aan een gezamenlijke middagmaaltijd kon
rond half twee voortgezet worden met een kleine keur aan workshops. Erik van Otten die zijn
“levensverhaal” vertelde, graffiti spuiten, schminken, handlettering, “preek oet prakeseren” met Floris
den Oudsten (die daarmee een inkijkje gaf in zijn manier van een preek maken/voorbereiden), een
soos voor “hang”jongeren en voor de meer sportievelingen was ook nog een fietstocht rondom Enter
uitgezet. De Enterse seizoen opening werd afgesloten met een quiz en een borrel.
Degenen die er niet bij waren ……. hebben weer eens ongelijk gehad!!! (zie foto’s)
Jong en oud (en alles wat daar tussen zit) van (Gereformeerd) Enter kan zich in elk geval opmaken
voor een bezielend en geestdriftig kerkelijk jaar.

Er zijn veel activiteiten voor 0 – 100 jaar!!
Voor ons programma check dit evenement!
Om 12.00 uur gaan we samen lunchen, het is de bedoeling dat je allemaal iets lekkers meeneemt, zodat we een lopend buffet kunnen creëren.

Óok voor de (hang)jongeren hebben we een soos waar je je vrienden mee naar toe kunt nemen. (NIXX<<18))
Kom gewoon en bekijk ter plekke of het leuk is i.p.v. om vooraf te denken dat het niet wat voor je is. (zoooo anno 2016)
#startzondag

Vanwege het grote aantal jongeren dat naar de Follow Me mentorcatechese hoopt te komen, zijn we dringend op zoek naar minimaal twee extra mentoren. Na een centrale opening en inleiding door de dominee, gaan de jongeren in kleine groepjes verder met het thema. Dit gebeurt aan de hand van werkvormen in de werkmap. Als mentor leidt je het groepsgesprek.

God liefhebben boven alles en de jongeren als jezelf. Dat is het belangrijkste vereiste om een goede mentor te kunnen zijn. Je hoeft zelf nog geen belijdenis te hebben gedaan, zelfs niet naar de kerk te gaan. Als je maar van God en jongeren houdt en in alle kwetsbaarheid samen met hen in gesprek wil gaan.

Je krijgt een uitgebreide handleiding waarmee jij je kan voorbereiden en je onderdeel uitmaakt van het catecheseteam met de andere mentoren en predikant. Samen gaan we het avontuur aan met God en de jongeren.

Follow Me is op de dinsdagavonden vanaf 19 september 2017 tot en met februari 2018 van 19.30u tot 20.30u met de jongeren van 15 tot en met 20 jaar.

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met dominee Floris Den Oudsten (dominee@gereformeerdekerkenter.nl)

Like Jesus bestaat dit jaar 5 jaar! Reden voor een éxtra groot feest voor éxtra veel tieners uit het hele land! Ook wij willen graag met de tieners van hervormd en gereformeerd Enter hier naartoe. Op zaterdag 7 oktober in de Americahal in Apeldoorn. Daar staan niet alleen David de Vos en de Teenzoneband voor je klaar om je een toffe dag te bezorgen. Ook LZ7 en Lindz zijn dit jaar van de partij!

Wil jij graag mee ? reserveer zelf je ticket via : https://goandtell.nl/activiteit/like-jesus-2017/ en meld je via dit online formulier aan of  bij een van de jeugdouderlingen, Marije, Hans, Thijs of Herma, dan wordt er vervoer voor je geregeld.

Al bijna 40 tieners in de leeftijd van 15-20 jaar hebben zich aangemeld voor de Follow Me catechese op dinsdagavond. Geweldig!

Maar nog niet alle tieners hebben zich aangemeld. Omdat we niet alleen voor genoeg materiaal moeten zorgen, maar ook voldoende mentoren voor de groepjes, ontvangen we graag nog de reacties van de tieners die nog niet hebben gereageerd.

Aanmelden kan met het opgavenstrookje of via het online-formulier op de website.

En als je niet kan, laat dat dan ook even weten.

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!

 
Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter

Na de put-ervaring en verkoop op Marktsplaats door zijn broers, omdat Jozef zich onmogelijk had gemaakt bij zijn broers, omdat hij super irritant gedrag vertoonde (roddels, leugens, voortrekken, dromen vertellen) gaat het nu goed met Jozef in Egypte. Hij is op Marktplaats gekocht door een vooraanstaande man, Potifar, bevelhebber van lijfwacht van Farao. Potifar is Jozef goedgezind, Jozef vindt genade in zijn ogen, wordt Potifars persoonlijke bediende. Alles in huis en wat hij verder bezat geeft hij Jozef in beheer, hij maakt hem verantwoordelijk voor alles. Alleen zijn eten niet, vanwege vergiftiging? Of is hij een emotie-eter? Potifar kan zich zo focussen op zijn werk, heeft zo geen oog meer voor andere dingen, zijn vrouw…

 

Genesis is duidelijk: het gaat goed met Jozef en met Potifar, omdat de HEER met Jozef is. Dat lees je telkens, in verzen 1-6 drie keer : de HEER, de God die was, is en zal zijn, die is met Jozef. Vanaf het moment dat Jozef er is, begint de HEER Potifars bezit te zegenen, omwille van Jozef, zoals Laban voorspoed en succes had met zijn schapen, omwille van Jakob.

 

Jozef uit Gen.37 is blijkbaar veranderd. De HEER is met hem, hij kan dienen en krijgt vertrouwen. Patronen worden doorbroken, boezemzonden verdwijnen, nieuwe  ronde, nieuwe kansen, Jozef is een nieuw mens. Onmogelijk maar waar : Jozef is ineens een totaal ander persoon in deze familiesoap…

 

Anderen worden gezegend door de aanwezigheid van een mens met wie de HEER is. Je omgeving vaart er wel bij met iemand die God dient. De huizenprijs in jouw straat stijgt, wie wil er niet wonen? De onderneming waar je werkt, gaat het voor de wind, wie wil er niet werken of klant zijn? Er komt een wachtlijst voor jouw werkgroep, jullie studentenhuis, jouw sportteam… Als jij God dient, heeft dat effect op je omgeving : niet de werken van het vlees, maar de vrucht van de Geest groeit. Liefde/blijdschap/vrede/geduld/vriendelijkheid/goedheid/geloof/zachtmoedigheid/zelfbeheersing Anderen plukken daar vruchten van. Het geheim van de christelijke geloofsgemeenschap is dat anderen Gods goedheid proeven. Zolang wij de lofzang gaande houden, volharden in gebed, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Voor iedereen die nu met €  tekens in de ogen zit te luisteren, er staat niet dat het om geld gaat. Voorspoed en geluk zit gelukkig vaak in het kleine, is onbetaalbaar…

 

De zegen van de HEER rustte op alles? Toch niet… Bij zo’n successtory  weet je: ergens gaat het mis.  Bij GTST en al die andere, wat je vroeger keek, ging er dan ook vaak iets mis…

Alles lijkt prima en voorspoedig te lopen totdat …  Genesis zou Genesis niet zijn als het weer fout gaat op seks gebied, de schone schijn. Een verhaal uit zo’n achterlijk boek dat ineens wel heel modern overkomt : een vrouw die de man actief verleidt. Evenals moeder Rachel, is Jozef mooi van gestalte, knap om te zien, aantrekkelijk, nog geen twintig. En dat gaat op een bepaald moment problemen geven. Genesis is heel sober, maar onwillekeurig ga je het plaatje inkleuren. Was Potifar zo enthousiast over zijn nieuwe aanwinst Jozef, zoals een man over een nieuwe auto? Is de vrouw jaloers op die slaaf die alles voorspoedig maakte? Alle aandacht van haar man krijgt? Of zijn ze ongelukkig getrouwd? Voor de buitenwereld een goed huwelijk, maar binnenskamers… Was zij uitgehuwelijkt aan een oudere man, totaal niet aantrekkelijk, geen enkele romantiek of liefde? Potifar was vaak afwezig, elk stadje een ander schatje? Wat zijn vrouw op gedachten bracht?

 

Tussendoor : Zeg jij het als je ongelukkig bent in je huwelijk? Vragen jullie nog wel eens aan elkaar of je werkelijk gelukkig bent? Zoeken jullie hulp? Of stort jij je in je werk? Sport? Netflix? Drugs?

 

Zal Potifars vrouw knap en aantrekkelijk zijn geweest? Belangrijke mensen hebben vaak jonge en aantrekkelijke partners, ook als ze zelf niet aantrekkelijk zijn… Dat was toen denk ik niet anders. Als het een oude, onaantrekkelijke vrouw was geweest, zou het voor Jozef ook helemaal geen verleiding, geen gevecht zijn geweest… En over een ouwe fiets had maagd Jozef waarschijnlijk vast nog nooit gehoord.

 

Als de vrouw begint te flirten, haalt Jozef gelijk God erbij. Jozef weerstaat de voortdurende verleiding van Potifars vrouw. Hij beargumenteert ook uitvoerig waarom hij niet ingaat op haar voorstel. Hij wil het geschonken vertrouwen van Potifar niet beschamen. Het zou ook een misdaad zijn, als slaaf zou hij gedood mogen worden door Potifar. Opvallend : Jozef zegt niet dat hij het niet wil…

Maar het kan ook niet voor God, het zou zonde zijn, niet zoals God bedoeld had. Dit laat zien dat Jozef in het verre land dichter is gaan leven bij God. Jozef staat dag aan dag bloot aan de verleidingen, en dag aan dag weigert Jozef. Zou zo’n Jozef in het echt bestaan vandaag de dag? Dagelijks verleiding, maar niet toegeven? Jozef kon niet anders, hij moest gewoon blijven werken, hij kon als slaaf niet wisselen van baan. Ook wanneer de vrouw Jozef wil dwingen, geeft Jozef niet toe en vlucht hij naar buiten.

 

Is die vrouw nu een slechte vrouw, een sloerie/slet? Als getrouwde vrouw is dit niet de bedoeling, hoe ongelukkig je ook bent. Het zegt dus veel over die relatie, blijkbaar mist ze iets. Potifar was ook weinig thuis, had weinig/geen aandacht voor wat er thuis speelt, daar had hij Jozef voor. Of zat ze in midlife-crisis en is zo’n knappe kerel, aantrekkelijk om te zien, begin van het drama? Jozef die ook nog eens zeer voorspoedig is, alles wat hij doet is een succes, ook relationeel? Was Jozef een heel speciaal iemand, de eerste man voor wie ze echt liefde voelt? Of zijn er ook vrouwen die heel bewust, terwijl ze alles hebben, met vuur spelen? Heel bewust overspel plegen, met anderen het liefdesspel bedrijven, de echt breken, ontrouw zijn… Vreemd gaan, naast hun eerste liefde een tweede liefde, second love, opzoeken.

 

Voor het zwakke geslacht, de mannen : Als jij in Jozefs schoenen had gestaan, had die vrouw dan ook zo veel moeite moeten doen? Of was je gelijk met haar het bed in gedoken? Volgens vrouwen is Jozef uniek, zou geen man bestand zijn tegen deze verleidingen. En tegelijk : als je elke dag bloot staat aan verleidingen, niet even, maar voortdurend, als een specifieke vrouw je verleidt, in bed wil hebben, dan krijg je een man de kop wel gek.

Vrouwen : ik denk dat veel mannen vandaag de dag elke dag bloot staan aan die verleidingen. Vroeger waren het bepaalde blaadjes, nu zitten de pornozenders gewoon in het tv-pakket. En niemand merkt als je lid bent van datingsites…porno kijkt, erotische chat… En voor vrouwen is dat het ook steeds meer ‘gewoon’ geworden om te kiezen voor het avontuur.

Hoe (on)gelukkig je ook bent getrouwd, ga geen avontuur aan met je beeldscherm of met een ander. Zoek niet een second love maar blijf bij je eerste liefde : zoek hulp!

 

Jozef had geen keuze, moest standhouden, er voor vechten. Wij zijn trouwens vaak wel in staat om keuzes te maken. Om van baan te veranderen vanwege collega, om computer/telefoon van filter te voorzien, computer in woonkamer te zetten i.p.v. zolder, bepaalde tv-kanalen te laten blokkeren. Wij hoeven niet telkens het hol van de leeuw in zoals Jozef. Pas op voor die momenten dat niemand er is, dat je gegrepen wordt, achter je computer, op je werk.

 

Zou jij op Jozef willen gaan lijken? Niet (meer) toegeven aan verleidingen? Hoe zou je dat kunnen volhouden? Als je vriend(innet)je telkens er over begint, je collega blijft flirten, … Jozef moet er voor vechten, het komt ons ook niet aanwaaien als we heilig en rein willen leven. Uiteindelijk kunnen we het alleen volhouden als God met ons is.

 

Die Jozef verprutst zijn carrière omdat hij niet ingaat op avances van deze vrouw. Het kost hem alles, want na de put, daalt hij nu nog dieper af, in de diepten van gevangenis. Hij had  toch gewoon één keertje die vrouw haar zin kunnen geven om er maar vanaf te zijn? Maar hij gaat niet in op haar voorstel dat ze dagelijks zingt: kom bij me liggen…sla je arm om me heen Hiermee doorbreekt hij het familiepatroon van kijken en nemen, van lust en aanrommelen. Het patroon wordt doorbroken. Hoe is dat bij ons? Wat moet er bij ons gebeuren voor dat we veranderen?

 

Hoe mooi de vrouw ook geweest kan zijn, haar karakter is verre van mooi. Deze vrouw die waarschijnlijk alles had wat ze wilde, alles kreeg wat ze vroeg, wordt heel gemeen als ze ‘nee’ te horen krijgt en dat nog wel van een slaaf. Bij de vrouw zien we fout op fout: na oneerbare voorstellen, gaat ze nu liegen en bedriegen. Die Hebreeër, die buitenlander : het zondebok-effect. De buitenlanders de schuld van alles geven is al een oud mechanisme.

 

Bij thuiskomst is Jozefs meester, zijn naam wordt niet meer genoemd, woedend. Op wie? Machteloos omdat hij het misschien wel zag aankomen, omdat zijn vrouw voor zijn lievelingsslaaf ging? Woedend omdat zijn vrouw hem van alles de schuld geeft? Die slaaf die jij bij ons hebt gebracht. Gelooft Potifar zijn vrouw op haar mooie ogen? Is hij blind voor ongeluk en haar second love?

Hij laat Jozef naar de gevangenis brengen, maar niet vonnissen. Hij gelooft blijkbaar zijn vrouw toch niet, maar wil dat niet publiekelijk toegeven. Het is geen happy end, Jozef zit in de gevangenis. Ja, voorspoed, maar wat heb je daar aan als je gevangen zit? Maar aan de andere kant : ondanks alle ellende, zegen van God….

Weer herhaalt zich het patroon vanuit het begin van Gen.39. Weer zit Jozef aanvankelijk in de put, maar ook in de gevangenis is de HEER met Jozef.  Dit betekent niet dat Jozef alle spanning en onzekerheid bespaard blijft, maar wel dat de HEER met hem is t.m.v. alle ellende en tegenspoed. Het hoofd van de gevangenis vertrouwt alle gevangenen aan Jozef toe, want de HEER is met Jozef, alles gaat voorspoedig. Evenals Potifar heeft ook het hoofd van de gevangenis er alle vertrouwen in dat Jozef deze verantwoordelijkheid kan dragen.

Daar heeft bij geholpen dat Jozef leiderschapskwaliteiten heeft net zoals in het huis van Potifar. Naast Gods leiding hebben ook de talenten van Jozef bijgedragen aan zijn levenswending. Terwijl Jozef eerst niet veel tact toonde in de omgang met zijn broers weet hij enkele jaren later precies hoe hij met mensen moet omgaan.

 

Dat is de omkeer in het verhaal van Jozef : het beeld van Jozef verandert totaal, er staat een nieuw karakter op. Eerst een ‘pestventje’, nu is de HEER met hem… Mensen, maar ook kinderen, kunnen radicaal veranderen in hun manier van doen. Besef je je dat wel eens?  Als je al geïrriteerd raakt bij het zien van iemand?  Sta je open voor de mogelijkheid dat iemand gewoon echt anders is? Probeert u dat ook bij uw opgroeiende kinderen, misschien wel lekker aan het puberen? Misschien morgen wel, als u weer gaat werken…je naar school gaat. Hebben we nog beetje geduld met anderen, met onszelf? Geloven we : ook wij kunnen veranderen? Het heeft jaren geduurd voordat Jozef veranderd, er heeft eerst heel wat moeten gebeuren… Door de rotzooi heen heeft Jozef God leren kennen. Ontdekt dat God hem niet los heeft gelaten, terwijl hij en zijn familie er een zooitje van maakte. De HEER heeft beloofd bij jou te zijn, bij jouw (klein)kind…bij de doop : God laat niet los, jou niet, anderen niet. Geloven we dat, durven we daar op te vertrouwen?! De HEER is met je, mag Hij ook aan je zijde zijn?! Hij die zegt, is : Ik zal er zijn !

 

 

Hartelijke groet,

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

Hallo allemaal,
17 september is het weer zover, de startzondag!
Een mooi begin van het nieuwe seizoen.
En deze keer van 10.30 uur tot 15.00 uur, met als thema “proeverij”.
Het belooft weer een mooie dag te worden met voor elk wat wils.
Van jong tot oud, iedereen is van harte uitgenodigd.
Hieronder ziet u de indeling van de zondag.

10.00 uur : Inloop met koffie en ranja
10.30 uur : (kids)praise in de kerk en je kan je haren laten vlechten.
11.00 uur : Kerkdienst voor 0 tot 100 jarigen! Voor elke smaak wat en met
preekbingo.
Dus echt voor iedereen! Ook de allerkleinsten mogen mee.
Voel je daarbij niet bezwaard, de dominee is wel wat gewend.
En wil het écht niet, dan is er oppas beschikbaar.

12.00 uur : Samen lunchen. Hiervoor vragen we, of u zelf eten mee wilt brengen,
dat kan van alles zijn, broodjes, quiche of hartige taart, salade. Zodat we een
mooi buffet kunnen maken van deze lekkernijen.
En dat voor het aantal mensen waar u zelf mee komt .

13.30 uur : Begin van diverse workshops:
Erik van Otten vertelt zijn verhaal in zaal 2 van 13.30 tot 14:15 uur.
Graffiti spuiten graag van te voren aanmelden : jeugwerk@gereformeerdekerk.nl
DENK ERAAN KLEDING KAN WEL VIES WORDEN DUS TREK JE KIDS NIET DE MOOISTE KLEREN AAN :))
Handlettering van 13:30 tot 14:15 en van 14:15 tot 15:00 uur
Preekoetprakesereren oetprobeern, met dominee Floris den Oudsten van 13:30 tot 14:15 en van
14:15 tot 15:00 uur
Soos voor hangjongeren vanaf 13:30 uur
Fietstocht :vertrek 13:30 uur
Portret/gezinsfoto laten maken. Van alle foto’s wordt een mozaïek gemaakt.
In de kelder is er film en kan je worden geschminkt en je haren laten vlechten.
Buiten is er sport en spel voor de kinderen vanaf 13.30 uur

De workshops duren 45 min. Daarna kunt u wisselen naar een andere
workshop.
15.00 uur : Quiz en borrel

Voor de laatste nieuwtjes, volg onze facebook pagina.
We zien je graag, voel je welkom!
De startzondagcommissie

Yes! De catechisatie gaat binnenkort weer beginnen!
Alle tieners in de leeftijd van 15-20 jaar krijgen deze week een uitnodiging mét opgavestrookje. Graag opgavestrookje inleveren voor a.s. vrijdag bij dominee Floris Den Oudsten, Rijssenseweg 11. Of meld je aan via dit online formulier.

Alle ouders van tieners in de leeftijd van 15-20 jaar worden komende zondagmorgen 10 september na de kerkdienst in Ons Centrum verwacht. Dan wordt kort uitgelegd hoe de vernieuwde catechese dit seizoen georganiseerd wordt en waarom uw tiener dit niet mag missen 🙂
Alle tieners in de leeftijd van 15-20 jaar verwachten we dinsdag 19 september om 19.30u in Ons Centrum.

De jongeren van 21 jaar en ouder krijgen volgende week een uitnodiging. Zij worden op maandag 18 september verwacht in Ons Centrum. Ook als je al belijdenis hebt gedaan, ben je van harte welkom. Ook hiervoor kun je je online opgeven.