Hier volgt een mededeling voor u namens de kerkenraad:

Gisteren heeft een delegatie van de kerkenraad en de beroepingscommissie de

beroepsbrief overhandigd aan ds. F. den Oudsten uit Bruinisse.

Met dankbaarheid en grote blijdschap kunnen wij u melden dat ds. Den Oudsten het

beroep van onze gemeente direct heeft aangenomen.

Ik citeer nu een paar gedeeltes uit zijn brief gericht aan onze gemeente waarin hij

aangeeft het beroep aan te nemen:

We verlaten Bruinisse met gemengde gevoelens. In Bruinisse is er in de afgelopen

vijf jaar veel opgebouwd. Maar in het geloof dat het Gods kerk is, durf ik Bru de komende

maanden los te laten en Enter tegemoet te gaan. Om het goede van Bru in mijn hart te

bewaren en mijn hart te openen voor het onbekende van Enter. In geloof dat het goed is en

het God is die ons samenbrengt. God is al eeuwen werkzaam in Enter en vol geloof, hoop en

liefde wil ik me inzetten om de bij u aanwezige genade en vrede te doen vermeerderen

(1Petrus1:2) met het oog op de toekomst.

God zegt in Jesaja 41:10 ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want

Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die

gerechtigheid werkt.’ Met zo’n God durfde ik het predikantschap aan, en met deze God durf

ik ook een volgende stap in het predikantschap aan. Ervaar ik uw roep als Gods roep en kijk

ik er naar uit om te worden bevestigd als uw herder en leraar.

Met deze God durven we het als gezin aan om ons los te maken van het vertrouwde

Bruinisse en onze intrek te nemen in de pastorie van de Gereformeerde Kerk van Enter. In

het volste vertrouwen dat we spoedig ons thuis zullen voelen in het huisgezin van God te

Enter en elkaar tot zegen zullen zijn.

 

 

Lucas 24:2-6

Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.’

Onderstaande is op zondag 9 april bekend gemaakt aan de gemeente over het beroep op Ds. F. den Oudsten uit Bruinisse:

In de goed bezochte gemeentevergadering van afgelopen dinsdag, heeft de gemeente met ruime meerderheid aangegeven er positief tegenover te staan ds. F. den Oudsten uit Bruinisse te beroepen. De uitkomst van de gemeenteavond heeft ons op overtuigende wijze gesteund en was voor ons een bevestiging op het besluit dat eerder door de beroepingscommissie en de kerkenraad was genomen. Daarom zal de kerkenraad D.V. aanstaande zaterdag 15 april een beroep uitbrengen op ds. Den Oudsten. Na het uitbrengen van dit beroep zal ds. Den Oudsten drie weken bedenktijd krijgen om hierover een beslissing te nemen. De kerkenraad vraagt u om ds. Den Oudsten en zijn gezin én het beroep vanuit onze gemeente te gedenken in de gebeden.