Afscheid en bevestiging ambtsdragers – vooruitblik zondagmorgen

Hoe belangrijk is Bijbelkennis? Voor een christen, in het bijzonder voor kerkenraadsleden? Laten we niet te snel vergoelijkend ‘nee hoor’ zeggen. Want Bijbelkennis kan je namelijk tot een nog betere ambtsdrager maken… En tot een nog betere christen…

Petrus schrijft in zijn brief : “wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, woorden van de profeten waarop ons vertrouwen alleen maar is toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die schijnt in een donkere ruimte.

Met de kinderen gaan we dan eerst maar eens bekijken hoe belangrijk een lamp in een donkere ruimte is. Benieuwd wie van de kinderen in het luik voor in de kerk durf te gaan, met een lamp in de donkere ruimte onder de vloer…

Iedereen van harte welkom in deze dienst waarin we afscheid nemen van ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers bevestigen. Een extra goede reden om naar de kerk te komen. Als blijk van waardering voor wat de vertrekkende ambtsdragers hebben gedaan voor de kerk én als welkom en ondersteuning voor de aantredende ambtsdragers. Na afloop is er in Ons Centrum gelegenheid om de vertrekkende en komende ambtsdragers een hand te geven onder het genot van koffie, thee, water of limonade.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Bevrijdingsconcert 5 mei 2018 Dorpskerk in Wierden

Viert u de vrijheid met ons mee? Op Bevrijdingsdag, 5 mei a.s. is er namelijk weer een feestelijk
bevrijdingsconcert in de Dorpskerk in Wierden. De organisten Gerard Bartels, Marco Borkent en Jan-
Willem Timmerman zullen een afwisselend programma op het orgel ten gehore brengen. Er worden
werken gespeeld van diverse componisten. Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid voor samenzang.
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een
collecte gehouden voor stichting Kimon. Allen hartelijk welkom!

Bijbel Bier & Bbq

Namens de Gereformeerde kerk in Rijssen wordt een ieder uitgenodigd:

BBB is inmiddels een begrip voor de bezoekers en de organisatie. Bijbel, Bier en Bbq zijn onderwerpen die verbinden. De ene man vindt het ver van elkaar af staan, de ander ziet een gouden combi. Wars van de publieke opinie heeft het BBB-team weer een nieuw evenement op stapel staan: Bijbel Bier & Bbq 2018.

De 5 heren van het eerste uur, Arjan Assink, Chris Veurink, Erik ter Steege, Leon ter Harmsel en Wim van Wingerden bedachten het concept en voerden het samen uit. Onafhankelijk van derden is er een plek ontstaan waar mannen elkaar kunnen ontmoeten en gezellig bezig zijn met sport, geloof, speciaal bier en barbecue. Niets is verplicht maar er is ruimte voor allen! De organisatoren kennen elkaar via de Rijssense Ontmoetingskerk en juist dat ontmoeten is de rode draad geworden.

Op zaterdag 16 juni vindt BBB 2018 plaats aan de Scholendijk 17 in Elsen. We starten om 16:00 en ronden de dag af om 22:00. Onze toegangsprijs stijgt niet en blijft € 27,50 , met daarbij inbegrepen de koffie, een smakelijke barbecue, sportieve activiteiten, live muziek, uitdagende programma onderdelen op geloofsgebied en enkele consumptiemunten. Uiteraard kun je op de dag zelf munten bijkopen om meer bieren te proeven bij de lokale brouwer van Pochpoater (uit Elsen). Naar een tweede brouwer wordt nog gezocht. Hou je niet van bier dan is dat geen probleem, er is tevens voldoende fris, radler en wijn om de dorst te lessen.

BBB heeft een mooie stap gemaakt door de oprichting van Stichting BijbelBierBbq  hetgeen zaken als sponsoring alleen maar makkelijker maakt. De plannen voor het komende evenement krijgen langzaam vorm. Zo is de band U2 Faces geboekt om de avond af te sluiten met een optreden vol U2-covers. In navolging van zijn prikkelende hagepreek van vorig jaar is ds. Sander Ris bereid gevonden om ook komend jaar een korte Hagepreek te verzorgen. De sportieve activiteiten gaan een absoluut hoogtepunt beleven tijdens deze editie! De mooie mix van ‘mannendingen’ blijft 100% gewaarborgd. Het is goed om te weten dat het aantal kaarten beperkt is. Wie betaalt is binnen en op = op. Ben je 21 jaar of ouder en spreekt Bijbel Bier & Bbq je aan? Komt allen en we maken er zeker weer een topdag van! Wil je met je bedrijf sponsor van ons evenement worden, dan graag! Hoe meer sponsoren, hoe beter we het programma neer kunnen zetten. Opgave als deelnemer of sponsor kan via de vernieuwde site www.bijbelbierbbq.com en voor vragen mail je naar bijbelbierbbq@gmail.com. Wil je op de hoogte blijven, op onze Facebook pagina verschijnen met regelmaat updates.

Namens Stichting BijbelBierBbq: Wim van Wingerden (06 26301544)

 

Geloven is onmogelijk én rationeel – terugblik Paasmorgen

Wat is de kern van het christelijke geloof nu precies? Het wordt het beste zichtbaar op Goede Vrijdag, maar vooral met Pasen.

Jezus dronk de beker van Gods toorn leeg, zodat wij uit de beker van genade mogen drinken. Gods toorn over de zonde is weggenomen, we hoeven nooit meer bang te zijn voor God, maar mogen ons eeuwig geliefd geweten door de Vader.

Jezus leed dorst, voor ons, zodat wij nooit meer dorst hoeven te lijden, nooit meer tekort hebben, nooit meer andere bronnen nodig, maar in ons een bron met levend water hebben, tot in eeuwigheid.

Alles is volbracht, het is voldaan, zichtbaar in de weegschaal (beluister de preek voor verdere uitleg) : geen oordeel, geen balans of slechts vergeving, maar verzoening met God, de weegschaal is definitief doorgeslagen : Jezus leeft! Jij bent mijn geliefde! Genade, mercy (niet krijgen, wat je wel verdiend hebt, dood) en grace (wel krijgen, wat je niet verdiend hebt, leven) We ontvangen Gods geweldigste cadeau, nieuw leven, door geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Hoe reageren wij daar op? Vol geloof of vol twijfel of ongeloof?

Door geloof in Christus is er vergeving van zonden, verzoening met God, ontvangen we Gods erfenis, worden we opnieuw geboren.

We lezen Johannes 20 : 1-18

Stel : iemand vertelt je dat een dode vriend weer leeft, wie zou dat geloven? Wat is nodig om jou te overtuigen?

Thema van de preek : geloven is onmogelijk én rationeel.

Geloven is onmogelijk betekent niet : het is voor niemand mogelijk om te geloven en christen te zijn. Maar, niemand heeft het van nature in zich om het verhaal van God, het Evangelie van Jezus, te geloven. Met Kerst lazen we in het begin van het Johannes-evangelie.

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.

Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Geloof is daarom voor iedereen onmogelijk, zonder tussenkomst of hulp van buitenaf.

Jezus heeft meerdere keren verteld over zijn sterven en opstaan op de derde dag. Deze bewering van Jezus was zo algemeen bekend dat zijn vijanden zelfs wachters bij het graf zetten. En toch ziet Maria Magdalena als ze bij het graf van Jezus komt dat de steen is weggerold en dan rent ze meteen weg. Ze zegt : ze hebben zijn lichaam weggehaald. Maria heeft net zo goed als alle anderen gehoord dat Jezus zijn opstanding voorspelde. Waarom zegt ze dan niet bij zichzelf, als het ze het lege graf ziet : o ja, hij heeft het gezegd dat hij zou opstaan, zou het dan toch echt waar zijn? Nee, dat komt zelfs niet in haar op… Het geloof in het persoon en het werk van Jezus komt niemand vanzelf aanwaaien. Met al het overtuigende bewijs voor het christelijke geloof kan je niemand overtuigen. Zelfs het lege graf, wat Jezus erover had gezegd, dat Hij zou opstaan uit de dood, overtuigt Maria niet. Elk mens is van nature geestelijk blind, we kunnen de waarheid niet zien, niet op onszelf toepassen. Het meest overtuigende bewijs van de grootste daad van verzoening in de geschiedenis, God die de macht van zonde en dood verbreekt door de opstanding van Jezus uit dood; vooraf gegaan door maanden, jaren onderwijs van Jezus over deze gebeurtenis en betekenis ervan. Toch hebben we hier Maria die er met haar neus bovenop staat, vlak voor het lege graf en ze kan het niet zien, ze krijgt het niet op een rijtje.

Geloof is onmogelijk zonder tussenkomst van God zelf. Zoals het bepaalde boeren niet lukt om liefde van hun leven te vinden zonder tussenkomst van Yvon.

Sommigen zeggen : Geloven in God is ‘wishful thinking’ : wat je heel graag wilt zien en geloven, ga je ook zien en geloven. Ik betwijfel het, omdat geloven inhoudt dat je de leiding van je leven in handen van God legt. Tot op zekere hoogte raak je de controle kwijt over je leven. Daar verzetten wij ons van nature tegen, wij willen zelf ons leven bepalen. Geloven is juist geen wishful thinking, ten diepste hopen we dat het christendom geen gelijk heeft. Dat we zelf ons geluk kunnen maken, we God niet nodig hebben, onafhankelijk kunnen leven. Maar door gebrokenheid van bestaan, door MNoDtV weet je dat je het zelf niet kan. Wees daarom eerlijk tegenover jezelf. Twijfel aan je twijfels… Ja, het  christendom heeft op eerst gezicht misschien nadelen, je geeft je eigen vrijheid op, maar relaxed. Zei Jezus zelf niet : Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest, zal het behouden. Stel dat dat waar is….

Geloven is niet een aantal filosofische of rationele stellingen ondertekenen, set regels volgen. Geloven is een persoonlijke relatie aangaan met de Zoon van God die ons God de Vader verklaart. Waarom zou je niet proberen die relatie te onderzoeken, kennis te krijgen, verkering te nemen? Zoals bij BZV : sommigen zijn gelijk smoorverliefd, anderen moeten gaan uitzoeken of het iets kan worden. Waarom zou je niet zeggen : God, ik weet niet of u er bent, maar ik weet wel dat er twijfel in mij zit, omdat ik mijn eigen leven liever heb dan het leven met u, maar tegelijk ook ergens weet dat het misschien ook heel mooi kan zijn om te leven met u. Daarom, als u er bent en als ik misschien twijfels heb, de deur dichthoudt, help mij dan! Niemand hoeft dat te weten, dat kan je gewoon doen als je alleen bent, niemand je ziet/hoort. Als je dat durft, neem je de eerste stap om God de kans te geven zich te laten zien in jouw leven, om hem beter te leren kennen waardoor mogelijk andere vooroordelen of onjuiste gedachten verdwijnen.

Anderen hebben het tegenoverstelde probleem : ze maken zich druk over of ze wel genoeg geloof hebben. Ze zijn telkens bezig met hun twijfels, hun motieven, hun mate van geloof. Ze denken dat geloof afhangt of hun gedachten en hart wel op juiste dingen zijn gericht. Uiteindelijk maken ze net als de eerste groep de vergissing dat ze te veel op zichzelf vertrouwen. Zien ze niet wat we van Maria kunnen leren op Paasmorgen

Je bent niet in staat om te geloven zonder hulp van buitenaf, zonder tussenkomst van God, zonder dat Jezus naar je toekomt en je helpt, zoals God in alle verwarring Maria helpt. Maria geloofde niet, totdat Jezus naar haar toekwam. Ze was nerveus, in paniek, in tranen en niet in staat om Jezus te zien, terwijl Hij voor haar neus stond. Maar Jezus opende haar ogen, wil ook ons de ogen openen, dus vraag daar om. Misschien dat als je op zoek bent naar Jezus dat het wel een teken is dat Jezus je al aan het helpen is. Het gevoel dat Jezus er niet is, kan een teken zijn dat Hij er wel is, in jouw leven aan het werk is. Net als bij Maria kan Jezus wel eens vlak voor je staan, zonder dat het tot je doordringt. Uit onszelf kunnen we dus niet geloven, maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God.

Maar geloof is ook rationeel, op bewijzen gebouwd, het is niet achterlijk of voor goedgelovige mensen.

Waarom hadden leerlingen en de vrouwen niet een tentje opgezet bij het graf van Jezus? Slingers opgehangen? Waarom hield niemand er rekening mee dat Jezus op de derde dag zou opstaan uit de dood, terwijl hij er herhaaldelijk over gesproken had? Waarom overweegt niemand de mogelijkheid dat Jezus is op gestaan uit de dood zoals hij had gezegd? Waarom zaten ze niet te wachten totdat het wonder zou geschieden, zoals ze al heel veel wonderen hadden gezien en konden verwachten dat Jezus zoiets nog eens zou kunnen doen?

Niemand in die tijd hield de lichamelijk opstanding van een mens voor mogelijk. Als moderne lezers beschouwen we de mensen uit de Oudheid als heel bijgelovig. En tot op zekere hoogte was dat ook zo : mensen in die tijd geloofden allerlei beweringen over magie, wonderen en bovennatuurlijke wezens en machten, die wij vandaag de dag niet meer geloven. En daarom zal het wel gemakkelijk zijn geweest, zo redeneren velen, om Jezus’ volgelingen te overtuigen van de opstanding. Ze zouden er vol verwachting naar hebben uitgekeken en zodra er ook maar een gerucht de ronde zou gaan doen over een verschijning van Jezus zouden duizenden goedgelovige mensen dat gelijk als waarheid hebben aangenomen en door verteld hebben aan iedereen die het wilden horen. Het probleem is dat van deze theorie geen enkel bewijs is, maar juist het tegenovergestelde. De evangelisten beschrijven dat de leerlingen de opstanding totaal niet verwachtten, het niet geloofden.  De leerlingen waren net zo ongelovig en vol twijfel als moderne mensen zouden zijn. Ze hadden dezelfde soort verschijningen en daadwerkelijke ervaringen van ooggetuigen nodig als wij nodig zouden hebben om hen ervan te overtuigen dat Jezus echt leeft. Mensen toen vonden de opstanding net zo onmogelijk en onvoorstelbaar als de meesten van ons. Wat voor bewijs zou jij nodig hebben om je twijfels te overwinnen, te geloven in opstanding uit dood? Wat voor bewijs zou jij nodig hebben om te geloven : Jezus is de Zoon van God én uit dood opgestaan? Wat voor bewijs het ook is, in die tijd zouden ze dat bewijs ook nodig hebben gehad. En als dat zo is, dan is het bewijs dat hen toen overtuigde en toen tot geloof bracht, misschien ook genoeg om jou te overtuigen en nu tot geloof te brengen, of je geloof te versterken. Geloof is niet je hoop vestigen op dingen die niet waar zijn, maar zekerheid hebben over dingen die je niet ziet. Dan is overtuigend bewijs, waarbij je verstand wordt ingeschakeld, helpend voor het christelijke geloof. Over één van die bewijzen hebben we gelezen : want wie is de eerste ooggetuige? Maria Magdalena… In die tijd konden vrouwen niet als getuige gehoord worden voor de Joodse en Romeinse rechtbank. Het getuigenis van een vrouw werd als onbetrouwbaar beschouwd en kon het niet als bewijs dienen. Als je een verhaal zou verzinnen over de opstanding om je godsdienst of beweging te promoten dan zou je nooit een vrouw verzinnen als eerste ooggetuige. Toch is in alle evangeliën de eerste ooggetuige van de opstanding een vrouw… De enige historisch verklaring waarom vrouwen sowieso in het verhaal voorkomen – waarom mannen over vrouwen schrijven, terwijl hun getuigenis als onbetrouwbaar werd beschouwd – is omdat het zo gebeurd moet zijn: Maria moet er geweest zijn, ze moet Jezus als eerst hebben gezien

Geloof is dus niet alleen rationeel, niet alleen maar even logisch nadenken. Maar geloof vereist ook goed nadenken, als je gaat geloven hoef je jouw verstand niet uit te zetten. Het christelijke geloof kan tegen een stootje, het verhaal van God kan jouw vragen en twijfels wel aan. Tenminste, het heeft mijn vragen en twijfels tot op de dag van vandaag overwonnen…

Geloof in God is onmogelijk en het is rationeel. En door en uit genade. Dat zie je vanaf het allereerste begin, bij Adam en Eva in de tuin, als God ze opzoekt en naar ze vraagt. Zo ook bij Maria, ook in de tuin, als Jezus haar opzoekt en vraagt : Waarom huil je? Wie zoek je? Als de steen op het hart van Maria maar niet weg wil, noemt Jezus haar bij haar naam : Maria. Echt geloof is altijd persoonlijk. Als je alleen gelooft dat Jezus gestorven is om de zonden van de mensen weg te nemen, dan is het geloof iets onpersoonlijks, staat Jezus op afstand. Alleen als je gelooft dat Jezus ook gestorven is voor jouw zonden, kan het geloof iets persoonlijks worden, komt Jezus heel dichtbij, gaat het deksel eraf… Maria zoekt de verkeerde Jezus, de dode Jezus, maar die zou ze nooit hebben gevonden zonder Jezus. Maar Jezus zoekt haar op en rolt persoonlijk de steen van Maria’s hart door haar persoonlijk aan te spreken. Maria is de eerste christen, die gelooft dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgewekt. Toevallig? Nee, Jezus heeft Maria bewust gekozen. Een vrouw, niet een man; iemand die psychiatrisch patiënt is geweest, niet een sterk iemand; een zwakke vrouw die in haar twijfels in Jezus ging geloven, niet een leider met veel theologische kennis. Het maakt dus niet uit wie je bent of wat je gedaan hebt. Jezus’ genade is niet gebaseerd op wie je bent of wat je doet, maar op Zijn liefde tot in de dood. Daar is geloof een geschenk van God. Gebaseerd op goed nadenken en bewijs, en de radicale ontdekking dat Jezus alles volbracht heeft wat wij moesten doen en dat God ons macht heeft gegeven, door geloof in Christus, om zijn geliefde kinderen te worden. Het testament wordt geopend na de dood van Gods Zoon, nu vangt het nieuwe leven aan. Leven door Christus dood bereid, leven in zijn heerlijkheid, nu in alle gebrokenheid, straks volmaakt. Zoals de boeren hun vragen en twijfels hebben, Yvon ze helpt. Zoals iedere boer op zijn eigen manier zoekt naar de vrouw van zijn dromen, zo hebben wij allemaal onze vragen en twijfels, maar God helpt ons. Iedere christen zoekt en vindt op zijn/haar eigen manier, spontaan of met veel hulp. Daarom, Geest leer ons om  te geloven, hopen en liefhebben, dat wij met Christus zijn opgestaan.

Geloven is je hart openen en beseffen dat nu, op dit moment, de verzegelde steen wordt weggerold, en dat nu, op dit moment, de warme lichtstralen het gewonnen hebben van het koude, donkere graf.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan.

Wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

 

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan.

Een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

De hele dienst inclusief intro, voorbeelden en preek, is te beluisteren via www.gereformeerdekerkenter.nl

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Ik heb dorst! – Terugblik Goede Vrijdag

‘Ik heb dorst!’ Herkenbaar?    Vervelend, maar gelukkig kunnen wij onze dorst snel, makkelijk en goedkoop lessen. Ik weet nog goed dat er een keer zout in het glas water op de kansel was gedaan : daar krijg je alleen maar meer dorst van. Gelukkig was dat na de kerkdienst zo opgelost door een glas […]

Geloven is onmogelijk én rationeel – vooruitblik Paasmorgen

Geloven is onmogelijk…. Geloven is een kwestie van goed nadenken…

Op Paasmorgen lezen we het verhaal van Maria Magdalena die bij een open graf en na heel wat uitspraken van Jezus dat Hij zou opstaan, vol ongeloof is. Voor haar is geloven onmogelijk. Je zou denken, hoeveel bewijs heb je nodig?! Maar we ontmoeten ook de boeren uit Boer-Zoekt-Vrouw. De één smoorverliefd, de ander aarzelend. Zonder tussenkomst van Yvon waren ze nooit zo ver gekomen in de ontdekkingstocht naar de ware liefde. Staan wij open voor de hulp in onze zoektocht om de Liefde van ons leven te vinden? Niet een dode Jezus, maar een levende Jezus…

Thema van de preek is ‘Geloven is onmogelijk én rationeel’ De preek sluit af met de volgende quote:

“Geloven is je hart openen en beseffen dat nu, op dit moment, de verzegelde steen wordt weggerold, en dat nu, op dit moment, de warme lichtstralen het gewonnen hebben van het koude, donkere graf.”

Welkom zondagmorgen om 9.30u in kerk. We lezen Johannes 20:1-18. Er is crèche voor de allerkleinsten, kinderkerk voor alle kinderen. De kinderen van de crèche komen samen terug met de kinderen van de kindernevendienst en hebben dan nog een muzikale verrassing…

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

‘Ik heb dorst!’ en ‘Geef me te drinken!’ – vooruitblik Goede Vrijdag

Herkenbaar? Het gevoel van dorst?

Vervelend, maar gelukkig kunnen wij onze dorst snel, makkelijk en goedkoop lessen. Wij zijn er zo aan gewend geraakt dat als we de kraan opendoen we onze dorst kunnen lessen. Dat merk je soms als je tijdens het fietsen of wandelen, vergeten bent een flesje water mee te nemen. Vervelend, soms ook meer dan vervelend. Het is irritanter als iemand anders het telkens zegt ‘ik heb dorst’ en ‘geef mij te drinken’. Soms is het ook hartverscheurend, als iemand dood gaat van de dorst…

Als Jezus is gekruisigd, roept Hij : ‘ik heb dorst!’

Wat voor dorst is dat? Roept Jezus het als mens met menselijke dorstervaring? Als een zeurend kind? Of als zoon van God, als een klagend kind, die dood gaat van de dorst?

We lezen op de avond van Goede Vrijdag met elkaar over Jezus die dorst lijdt, maar ook over Jezus die aan de Samaritaanse vrouw vraagt ‘geef mij te drinken’. En we ontdekken in dit verhaal de kern van het christelijke Evangelie.

Welkom vrijdag 30 maart in de kerkdienst die om 19.30u begint.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Wat voor beeld ben jij? – terugblik zondag 25 maart

Overal in het Romeinse Rijk stonden beelden van de keizer, als herinnering aan the man, de grote man in Rome. Tegelijk ook herinnering aan de man die belasting int, vrijheid strijders doodt, cultuur bedreigt -> dood! Het beeld als herinnering aan, vertegenwoordiging van de macht van een mens ver weg, met macht dichtbij. Niemand kon om deze beelden heen: wie je ook bent, waar je ook leeft, wat je ook doet: vergeet de keizer in Rome niet! Hij is de enige en echte machthebber, eindbaas van het grote Romeinse Rijk. Ook al had jij de keizer nooit gezien, het beeld verwees naar de realiteit/werkelijkheid die je leven bepaalde. Dat is the man die over ons heerst, die vrede en gerechtigheid heeft gebracht of had willen brengen.

Vandaag de dag worden er nog steeds beelden opgericht van machthebbers, dictators : Saddam. Het omhalen van het beeld van Saddam zegt veel. Het is niet slechts het beeld, maar de bevestiging en herinnering aan de macht van deze man, daarom weg met hem, met de herinneringen, met het beeld wat hem vertegenwoordigde, aan hem herinnert.

In het Johannesevangelie, op vrijdag, de zesde dag van de week, zei Pilatus : zie de mens! De mens die op de zesde dag van de week werd geschapen, naar Gods beeld. God, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, wil dat wij Hem nooit vergeten. Als bevestiging en herinnering plaatst God een beeld in zijn wereld, schiep God de mens naar zijn beeld. Als herinnering aan, vertegenwoordiging van Gods macht op aarde. Wij zijn allemaal beelden, herinneringen aan God, het origineel naar wiens beeld we zijn geschapen, Wij zijn vertegenwoordiging van de macht van God die vaak ver weg en onzichtbaar lijkt, maar met zijn macht dichtbij is, dóór ons zijn wil laat geschieden op aarde, zoals nu al in de hemel geschiedt. Toen, op de zesde dag van de scheppingsweek, zei God als het ware : zie de mens. De mens, waardoor God zijn wereld regeert, want de mens kreeg de opdracht om te heersen, in Gods naam leiding te nemen, om Gods wil te laten geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij leven niet toevallig, ons leven is niet één groot feest, ons leven heeft een doel. Wij zijn allemaal door God als mens naar zijn beeld geschapen en in zijn schepping geplaatst. Levende beelden die God vertegenwoordigen op aarde waardoor God kan regeren over zijn schepping. Omdat wij die in Gods naam bebouwen en bewaren, om Gods wil op aarde te doen. Levende beelden die de mens herinneren aan God onze Schepper, zijn liefde voor zijn schepping. En God schiep de mens naar zijn beeld op vrijdag…, daarmee werd het een Goede Vrijdag.

In begin van het Johannesevangelie lezen we dat het Woord is vlees/mens geworden, niet een beeld of herinnering, maar God zelf werd mens, heeft onder ons gewoond. Op deze vrijdag, net als op die zesde scheppingsdag, klinkt het weer : zie de mens! Deze Mens, ware beeld van God, God zelf, werd mens, heeft ons God doen leren kennen. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (…) Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Maar wereld en zijnen wilden Hem niet, niet bij zijn geboorte en niet bij zijn dood : Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. (…….) Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem!

Hoe Pilatus ook benadrukt dat Jezus in zijn ogen onschuldig is, de joden denken daar anders over : Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt : godslastering

Pilatus wordt nog meer bevreesd : is Jezus de Zoon van God, de eretitel voor de keizer…?! Stel dat ze later in Rome zeggen: zoon van God, koning van de joden, en die heb jij laten gaan?! De Joden zien hoe ze Pilatus kunnen chanteren : Pilatus, denk aan je toekomst… Pilatus laat zich chanteren, i.p.v. voor zijn zaak te staan en te zeggen : Jezus is onschuldig en ik ben hier de baas. Pilatus probeert nog het machtspelletje met Jezus te spelen, maar Jezus staat wel voor zijn zaak, trapt er niet in en dan staat Pilatus met lege handen, moet hij macht uit handen geven. Jezus : jij macht? Die heb je van boven gekregen. God heeft alle macht, zelfs macht om Pilatus te gebruiken in goddelijke plan, aanwijzen van the man

Van toen af probeerde Pilatus Jezus los te laten, Jezus moest vrij, maar hoe…hij staat met de rug tegen de muur. Pilatus leek een onschuldig wedstrijd te fluiten, maar verliest grip op de wedstrijd …er ontstaat weer chaos! Dan wordt Pilatus speelbal van de joden die door hebben dat ze Pilatus aan het lijntje hebben. Als je deze loslaat dan ben je geen vriend meer van keizer Pilatus heeft geen karakter, spreekt als rechter geen recht, gooit al zijn principes over boord. Groot onrecht : alsof na een beslissende wedstrijd, die je wint met 5-0, de scheids daar 0-5 van maakt, uit angst… Hij had Jezus gewoon moeten vrijspreken, naar waarheid moeten handelen. Maar hij redt zijn eigen hachje ten koste van onschuldige Jezus die hij onschuldig ter dood veroordeelt. Maar dan verlies je echt alles, als je bewust een onschuldige ter dood veroordeelt…

Lijken wij op Pilatus?
Een onschuldige geselen, kapot maken, uit angst, om je eigen hachje te redden. Hoe ga jij op je werk om met je medemens? Pleeg je uit angst voor je eigen baan karaktermoord? Sneuvelt bij jou de waarheid ook als eerste als er tegenstand komt? Angst is en blijft slechte raadgever, je gevoel volgen kan dodelijk zijn. Gaan we machtspelletjes spelen? Jij weet dat ik jou kan maken of breken? Zijn wij te chanteren? Of staan we voor onze zaak, welke consequenties dat ook heeft, ook verliezen? Pilatus wilde Jezus loslaten, maar stopten toen de joden hem gingen chanteren… ‘als… dan…’

Lijken wij op de joden?

Wij hebben onze eigen regels, totaal niet belangrijk of ander wel/niet schuldig is. Volgens je eigen wetjes en regeltjes de ander kapot maken, laten kapot maken, ongenadig, een onschuldige laten doden, karaktermoord laten plegen, zelf schone handen houden? Chanteren wij anderen. Als… dan…

De Joden en Pilatus kunnen niet met en niet zonder elkaar. De Joden hebben Pilatus nodig om Jezus te doden. Pilatus heeft de Joden nodig om geen problemen met zijn baas in Rome te krijgen. Zoals in onze wereld we ook elkaar te vriend houden, om de lieve vrede wil dingen doen of dingen laten gebeuren, in het groot en in het klein. De mens wordt niet meer gezien, verdwijnt achter de regeltjes en wetjes, die moordend zijn. De mens wordt speelbal van bange mensen die geen besluiten durven te nemen op grond van recht : Syrië. In die wereld horen we : zie de Mens!

Jezus, onze Heer en Heiland die in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’ – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’

Daarmee is de weegschaal definitief doorgeslagen. Daardoor mogen wij, beelddragers van God, de beker van God aanpakken. Niet de beker van oordeel, maar van genade, omdat Jezus voor ons de beker van het oordeel leeggedronken heeft mogen wij de volle beker van Gods liefde en genade aanpakken.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

 

Pilatus roept : Zie, de mens! Het roept herinnering op aan de mens die werd geschapen, naar Gods beeld. God, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, wil dat wij Hem nooit vergeten. Als bevestiging en herinnering plaatst God een beeld in zijn wereld, schiep God de mens naar zijn beeld. Als herinnering aan, vertegenwoordiging van Gods macht op aarde. Wij zijn allemaal beelden, herinneringen aan God, het origineel naar wiens beeld we zijn geschapen, Wij zijn vertegenwoordiging van de macht van God die vaak ver weg en onzichtbaar lijkt, maar met macht dichtbij is, dóór ons zijn wil laat geschieden op aarde, zoals nu al in hemel geschiedt. De mens, waardoor God zijn wereld regeert, want de mens kreeg de opdracht om te heersen, in Gods naam leiding te nemen, om Gods wil te laten geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij leven niet toevallig, ons leven is niet één groot feest, ons leven heeft een doel. Wij zijn allemaal door God als mens naar zijn beeld geschapen en in zijn schepping geplaatst. Levende beelden die God vertegenwoordigen op aarde waardoor God kan regeren over zijn schepping. Omdat wij die in Gods naam bebouwen en bewaren, om Gods wil op aarde te doen. Levende beelden die mens herinneren aan God onze Schepper, zijn liefde voor zijn schepping.

Pilatus probeert het nog één keer: Zie, uw koning!

God hoe onzichtbaar misschien heeft alle macht: nadat Pilatus Jezus als de mens aanwijst, the man, verhoogt Pilatus onbewust Jezus nu als koning. Jezus als Koning die van God alle macht gekregen heeft in hemel en op aarde. Wie is Jezus ? : misdadiger/levensgevaarlijke gek óf Zoon van God; leugen óf waarheid… Heiden en jood hebben leugen liever dan waarheid, omdat anders hun eigen leventje er aan zou gaan. Ongelofelijk wat er gebeurt als God in de wereld komt :  wereld, jood en heiden, kerkganger en atheïst, haten Gods zoon, geloven liever in hun eigen waarheid van eigen wijsheid, dan in Gods waarheid. Ze leven liever in hun eigen koninkrijk waar ze zelf koning kunnen blijven, dan Gods Koninkrijk met Koning Jezus.

Joden: Kruisig Hem! Pilatus: Uw Koning kruisigen? Maar joden maken het alleen maar erger: wij hebben geen koning dan de keizer. Alsof F-side Ajax-shirts/vlaggen verbranden, met Feyenoord spullen clublied zingen : onvoorstelbaar! Hier verklaren ze het Jodendom failliet, de oude Joodse droom van Gods Koninkrijk wordt een nachtmerrie. Geen andere koning dan de keizer… Ze leveren zich vrijwillig uit aan de grootste vijand, de keizer van Rome… Duizenden jaren van geloven in God als Koning, in de beloofde Messias die Gods Koninkrijk zou realiseren, het verzet tegen alle heersers die zich als God waanden. In het uur van de waarheid gaat het allemaal overboord om die Jezus het zwijgen op te leggen… De Joden roepen NIET: geen andere koning dan God. Maar ze verkopen hun eerstegeboorterecht voor  een bord keizerlijke soep. Hoe zullen deze joden ooit nog de koningspsalmen kunnen zingen in de tempel?! Geprezen zij de Heer mijn Koning (ps.31:17)/Gezegend zij de grote Koning die tot ons komt in Heeren naam (ps.118:9)

En wij….is Jezus jouw Koning?

Als Jezus niet je koning is, wie dan wel? Dan ben je overgeleverd aan wreedaards zoals keizer… De ‘keizer’ is er vandaag in vele vormen, religieus en a-religieus. Religieuze systemen zoals ongenadige uitleg van uitverkiezing, a-religieuze systemen van geld, seks, macht, schone schijn, pakken wat je pakken kan, verslavingen.

Is Jezus voor jou the man, de Man die het verschil maakt in jouw leven of bepalen mensen ons leven? Bepalen mensen vol ongenade en leugen ons leven, die zich laten leiden door hun gevoel, eigen wetjes, of de Mens die ons God verklaart, vol genade en waarheid, die zich laat leiden door liefde? Pure liefde, die om ons zondaren te bevrijden, zo zwaar wou lijden? Zien anderen in ons, hoe verwrongen ook, het Origineel naar wiens beeld we zijn geschapen? Herinneren wij anderen door onze manier van leven aan de God van liefde? Vertegenwoordigen wij de Machthebber van hemel en aarde, geschiedt Gods wil door ons heen? Als de Mens opstaat, ons God verklaart, de Koning ons leven wil regeren, wat is dan onze reactie? Kruisig Hem? Of wijden wij Hem ons hart?

Op wie lijken wij?

Lijken wij op Pilatus?

Een onschuldige geselen, kapot maken, uit angst, om je eigen hachje te redden. Hoe ga jij op je werk om met je medemens? Pleeg je uit angst voor je eigen baan karaktermoord? Alles ten koste van de waarheid, waarbij je te laat ontdekt dat  het spelletje met de waarheid niet onschuldig is. Sneuvelt bij jou de waarheid ook als eerste als er tegenstand komt? Bevreesd: door halfslachtigheid en onverschilligheid geen andere keus hebben dan doormodderen, in web van leugens gevangen, over lijken moeten  gaan, van leugen tot leugen, om eigen hachje te redden. Angst is en blijft slechte raadgever, je gevoel volgen kan dodelijk zijn. Gaan we machtspelletjes spelen? Jij weet dat ik jou kan maken of breken? Zijn wij te chanteren? Of staan we voor onze zaak, welke consequenties dat ook heeft, ook verliezen? Pilatus wilde Jezus loslaten, maar stopten toen de joden hem gingen chanteren… ‘als… dan…’

Lijken wij op de joden?
W
ij hebben onze eigen regels, totaal niet belangrijk of ander wel/niet schuldig is. Volgens je eigen wetjes en regeltjes de ander kapot maken, laten kapot maken, ongenadig, een onschuldige laten doden, karaktermoord laten plegen, zelf schone handen houden? Chanteren wij anderen. Als… dan… Liever keizer dan Koning Jezus, wetten belangrijker dan de mens, de Mens? Zelfverzekerd om orde op zaken te stellen, waarbij we de puinhoop alleen maar groter maken, gevangen in eigen ongenadige regels, als zogenaamde dienaars van God ons uitleveren aan Gods tegenstander.

Joden en Pilatus kunnen niet met en niet zonder elkaar. De Joden hebben Pilatus nodig om Jezus te doden. Pilatus heeft de Joden nodig om geen problemen met zijn baas in Rome te krijgen. Zoals in onze wereld we ook elkaar te vriend houden, om de lieve vrede wil dingen doen of dingen laten gebeuren, in het groot en in het klein. De mens wordt niet meer gezien, verdwijnt achter de regeltjes en wetjes, die moordend zijn. De mens wordt speelbal van bange mensen die geen besluiten durven te nemen op grond van recht : Syrië

Of lijken wij op Jezus?
Zwijgend, tot in dood bezig met Gods liefde te verklaren in wereld die van God los lijkt
Waar de onschuldige eerst werd gemarteld, wordt de onschuldige tot slot overgeleverd om te kruisigen. Opgeofferd uit angst voor wat mensen zouden gaan zeggen. Waar Jezus, de Mens en Koning, kwam om ons God te verklaren, om ons leven te regeren, wordt deze God-mens veroordeeld volgens menselijke wetten, uit angst voor bedreiging van leventje van mensen die voor zichzelf het goed geregeld hebben?

Waar de mensheid telkens faalde, nog steeds telkens faalt, klinkt vandaag weer die stem : zie de mens! De Mens die op het eerste gezicht ook lijkt te falen, te verliezen, het zelf ook zei : Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven zal verliezen, zal het behouden tot het eeuwige leven. De Mens die Gods wil op aarde heeft gedaan, maar de mensen konden daar niet mee leven. De Mens die in de wereld is gekomen om ons God te verklaren, vol genade en waarheid. Toen wilden ze Hem niet, niet bij geboorte en niet bij dood, en nu?

Dankzij Geest die Jezus belooft (Joh. 14:26) Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb, kunnen wij nu anders reageren. Hoe gaan wij om met de Mens die ons God verklaart? Mensen in wie God zichtbaar wordt? Hoe zijn wij in alle gebrokenheid beelddrager van God? Vertegenwoordigen wij Gods macht, kan God door ons heen zijn wil op aarde laten geschieden? Herinneren wij anderen door onze manier van leven aan God als Schepper, Koning van ons leven?

Wordt het er beter op als we dictators en leiders wegsturen? Worden we gelukkiger als we uit haat onze liefde verloochenen, het leven liefhebben, willen behouden ten koste van alles, maar daarbij onszelf verliezen?

Daarom : zie de Mens, die ons God verklaart, zie uw Koning, die jouw leven wil regeren! Laat je leven los om niet als Pilatus en de joden het leven te behouden, maar uiteindelijk toch te verliezen. Focus je op de Mens die zijn leven gaf waardoor wij herschapen kunnen worden naar Gods beeld. Focus je op de Koning die stierf waardoor het nieuwe testament open ging, wij koningskinderen zijn. Zie de Mens, uw Koning en leer Christus’ lijden te begrijpen, te betrachten, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden…

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Stille week – Jezus, het Lam van God

Is Hij de bevrijder van Israël? Zou Hij hun bevrijden van de macht van de Romeinen? Het is Johannes de Doper die Hem herkent als “het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Joh. 1:19). Jezus is het Lam, dat de toorn van God tegen de zonde gedragen heeft. Hij draagt die zonde weg op Goede Vrijdag door aan een houten kruis Zijn leven voor velen op te offeren. Maar Johannes mag meer zien, veel later op Patmos ziet Johannes dat het Lam de dood heeft overwonnen. In de komende stille week mogen we naast het Lam dat geslacht wordt verder kijken en zien naar het Lam dat overwonnen heeft. Van harte welkom om 19:30 uur van maandag t/m zaterdag m.u.v. vrijdag in de Hervormde Kerk!

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Filmavond Follow me

‘Hacksaw Ridge’ vertelt het waargebeurde verhaal over Desmond T. Doss. Desmond was een Amerikaanse legerdokter die zich op het slagveld van 1942 bevond, maar weigerde om te moorden en wapens te dragen. Tijdens de slag om Okinawa wist hij 75 mannen te redden, gewonden te evacueren en werd hij een oorlogsheld die risico’s nam om de levens van zijn kameraden te redden.

Op vrijdagavond 13 april willen we met elkaar deze indrukwekkende film bekijken in de kelder van Ons Centrum. Jij én jouw vrienden zijn van harte welkom. Ook als ze niet naar de Follow Me kwamen of lid van ons kerk zijn, iedereen is van harte welkom.

Laat even aan Jos ten Hove weten of je er bij hoopt te zijn.
Geef je op via onderstaande filmknop.

Wel zin in een gezellige avond zonder deze heftige film? Ook welkom, in de chillhoek 😉

Inloop vanaf 19.15u, start film vanaf 19.30u

We hopen jou en jouw vrienden te ontmoeten.

Hartelijke groet,
De mentoren van Follow Me

p.s.
De film is officieel vanaf 16 jaar. Overleg eventueel met je ouders als je jonger bent.