Na bekendmaking van de trainingstijden van Enter Vooruit deze week bleek dat kinderen uit groep 3-6 op dinsdagavond moeten trainen met de voetbal. We zijn aan het kijken of er nog iets te schuiven valt met de clubavond. Het lastige is wel dat we voor de dinsdagavond 9 clubleiding hebben, voldoende om de twee groepen clubs te kunnen draaien. Op de andere avonden hebben we nu maar 2 of 3 leiding, te weinig om de club te gaan doen.
Als de club naar een andere avond gaat, bijvoorbeeld maandag of woensdag, dan heeft dat wel de consequentie dat we 3-4 extra leiding nodig hebben. Wie van de (groot)ouders en/of andere gemeenteleden melden zich daarvoor aan? Je kan je opgeven via dominee@gereformeerdekerkenter.nl

Los daarvan is bovenstaande ook sterk afhankelijk van de opkomst. Op dit moment hebben we geen idee welke kinderen er naar de club zouden willen komen.
Jullie kunnen ons helpen door z.s.m. door te geven wanneer jullie kinderen (naam, leeftijd, adres) naar de club zouden kunnen komen. De club wordt van 18.30u tot 19.30u gegeven.
Mail dit z.s.m. naar dominee@gereformeerdekerkenter.nl

Hartelijke groet,

De clubleiding en de WIJ

 

Samen zingen, daar word je blij van! Op zondagavond 12 augustus staan om 19.00 uur de deuren van de Gereformeerde Kerk, Rijssenseweg 13 in Enter wijd open voor iedereen die plezier heeft in zingen. Onder leiding van organist Daan ten Hove zingen we een breed scala aan christelijke liederen, van Psalmen tot Opwekkingsliederen, van gezangen tot aanbiddingsliederen. De songteksten worden geprojecteerd, dus iedereen kan meezingen. Als we uitgezongen zijn, staat er voor iedereen koffie, thee en frisdrank klaar. De toegang is vrij, er is een collecte voor de onkosten.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Tijdens dit concert zullen Gerald Troost en band de liedjes van de nieuwe cd Luid & duidelijk ‘live’ gaan uitvoeren. De liedjes van Gerald hebben al velen harten geraakt en de teksten hebben tijdens een concert nog veel meer impact!

Spreker Wim Hoddenbagh zal spreken over de blinde Bartimeus. Dwars door de schaamte en afkeurende reacties van de mensen om hem heen laat hij zich luid horen. Zijn nood is zo groot dat hij zijn kans wil pakken om Jezus te ontmoeten. De moed van de blinde Bartimeus is een inspiratie en voorbeeld voor gelovigen van deze tijd. Het programma zal warm en bemoedigend zijn en geschikt voor jong en oud.

Kaarten zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl

Tijdens het concert zal er een presentatie zijn over het werk van Kerk in Actie. Deze keer staat het thema ‘Noodhulp in Bangladesh en Nepal’ centraal. Wervelstormen zorgen voor alles verwoestende overstromingen in Bangladesh. Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen mensen getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Door de klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Bij zo’n ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp? Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijke noodhulp netwerk ACT Alliance om lokale partner kerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.

We collecteren voor dit doel en roepen mensen op om donateur te worden. Mensen die hieraan gehoor geven ontvangen als welkomstcadeau 2 cd’s van Gerald Troost.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het nieuwe seizoen van club en catechese. Sommige dingen zullen wat anders gaan dan vorig jaar. Maar hetzelfde is en blijft : er zijn heel veel enthousiaste mensen die uitkijken naar gave ontmoetingen met onze jongeren en met God. Zodat onze kerk bruist van vreugde en plezier.

Hieronder alvast de info die nu al bekend is. Meer info volgt t.z.t.

Club groep 3-4 en 5-6

Dinsdagavond 18.30u-19.30u

Clubleiding : Joanne Averink, Hendrika ten Brinke, Ellen Egberts, Erna Egberts, Gerrit ter Harmsel, Marleen den Oudsten, Margreet Roddeman, David en Marjolein Vugteveen, Floris den Oudsten

Basiscatechese On Track groep 7 en 8 en klas 1

Woensdagavond 19.00u-20.00u

On Track mentoren : Ilona ten Brinke, John ten Brinke, Eline Damkat, Wim Getkate, Anja Jansen Eupe, Ard-Jan Lubbers, Janneke Velten, Floris den Oudsten

Mentorcatechese FollowMe klas 2 tot en met 20 jaar

Dinsdagavond 19.30u-20.30u

Follow Me mentoren : Edwin ten Brinke, Mirjam ten Brinke, Sjany ten Brinke, Ria Brinkman, Dinant en Ellis Getkate, Marije Getkate, Henk en Manna ter Harmsel, Jannie ter Harmsel, Henk en Jannie ten Hove, Jos ten Hove, Gert Kolkman, Wilbert Oltvoort, Annemarie Scholten, Darly Schuitemaker, Ruben en Carien Vugteveen, Floris den Oudsten

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Zondagmorgen hebben we 1 dopeling. De max is 4 dopelingen per dienst, om het organisatorisch allemaal behapbaar te houden. Maar stel dat we 3000 dopelingen zouden hebben? En stel dat Petrus predikant zou zijn in Gereformeerd Enter? Dan zouden we meer dan een paar problemen hebben…

Want hoe weet Petrus of alle ouders belijdenis hebben gedaan? Is Petrus ook voor de volwassendoop? Is met iedereen een doopgesprek gevoerd? Worden ze ook allemaal lid van onze kerk? Doen ze nog belijdenis? En kan dat organisatorisch allemaal wel? Tja, 4 dopelingen per dienst wordt wel een heel lang verhaal. Dat zouden dan 750 diensten zijn. En verdeeld over de 5 kerken in Enter – het is toch één en dezelfde doop? – nog steeds 150 diensten. Je moet er niet aan denken, 150 zondagen van die lange doopdiensten.

En 3000 tegelijk? Weet je hoe lang die kerkdienst dan gaat duren? En hoe doen we dat organisatorisch, met handen geven, koffie drinken, crèche, kindernevendienst, etc. En wat zullen de gemeenteleden daar van vinden? Er is nu soms al gemopper over een te lange dienst als het iets langer dan een uur of vijf kwartier is…

Nee Petrus, dat kan echt niet! Werk van Gods Geest? God, dit kan niet. Niet in Enter! Daar zouden we de hele dag, misschien wel dagenlang, mee bezig zijn. Geest, stop maar! Dit is veels te veel van het goede voor Gereformeerd Enter.

Als we realistisch zijn, dan is het krachtige werk van de Geest zoals we dat zondagmorgen lezen in Handelingen 2:37-47 op dit moment onmogelijk in Enter. Hoewel velen er om bidden, zijn er ook veel anderen die dit helemaal niet zien zitten. Want het stopt niet met die 3000 dopelingen. Reken maar uit : duizenden, in elk geval honderden extra kerkgangers, dat zullen in de toekomst nog meer doopdiensten betekenen. Er komen veel meer avondmaalvierders bij, dus die diensten zullen ook nog veel langer gaan worden. En ze moeten ook nog wel belijdenis doen, en dat zijn vaak ook niet de kortste diensten. En wie gaan ze allemaal bezoeken? De ouderlingen? We hebben al een lastig te vervullen vacature! De wijkteams? Ze zien ons aankomen…

Zo is er een hemels dilemma ontstaan rondom Gereformeerd Enter. Wat moet God met ons?

Nou, Petrus zou net als toen ook nu preken en zeggen : bekeer u!

Want in de kern is het probleem van Enter ook het probleem van Jeruzalem op die Pinksterdag. Het ging best wel lekker, de vrede was getekend, de onrust veroorzaakt door Jezus was een vroege dood gestorven en nu waren duizenden bijeen in Jeruzalem voor een religieus feest. Geweldig! Allemaal vrome gelovigen uit de toenmalige wereld die dachten goed bezig te zijn. Gelovigen die zich heel prettig voelden in hun religieuze systeem van regels, structuren en gewoonten. Totdat de Geest wordt uitgestort en Petrus gaat preken. Hun wereld wordt op z’n kop gezet. Bekeer u?! Wie?! Zij?! “En toen ze dit hoorden werden ze diep geraakt in het hart…” Ben jij al bekeerd? Diep geraakt in je hart? Ben jij al behouden uit het verkeerde geslacht, waar Petrus het over heeft?

We lezen zondagmorgen Handelingen 2:37-47, met de focus op de verzen 37-41. Wat is daar gebeurd en wat moeten wij daar nu mee in Gods naam?

Er is crèche voor de allerkleinsten in de kelder van Ons Centrum, er is kinderkerk voor de kinderen en na afloop is er koffiedrinken in Ons Centrum. Iedereen is van harte welkom!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Openluchtdienst bij de Lee ‘met volle teugen’
m.m.v. Promises en Eric Braamhaar

Zondagmiddag 24 juni zal bij goed weer een Openluchtdienst gehouden worden bij De Lee.

Vanaf 13.00u is er de mogelijkheid om te genieten van de verschillende wandel- en fietstochten die zijn uitgezet. Rond 15.00u begint de Openluchtdienst zelf. Het koor Promises verleent muzikale medewerking en wethouder Eric Braamhaar verzorgt de Schriftlezing. Psalm 23 staat centraal, de Herder en de schapen. We proberen door de romantiek heen te lezen en zullen dan zien dat het herderschap zwaar werk is en dat schapen eigenwijze dieren zijn… Waar zitten wij dan in dit verhaal?!

Iedereen is van harte welkom. Iedereen, dus ook jij die misschien nooit naar een kerk gaat. Alle dorpsgenoten mogen mee komen genieten van deze openluchtdienst. Daarom zijn we ook heel blij dat wethouder Braamhaar de Schriftlezing verzorgt. Wethouder van en voor iedereen in een dienst die óók van en voor iedereen is. Weet je van harte welkom om met volle teugen te genieten!

Voor meer info zie www.gereformeerdekerkenter.nl en/of de Facebookpagina.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

In de ochtenddienst hebben we stil gestaan bij het eerste gedeelte van Filippenzen 3:1-16. De terugblik is ook op de website na te lezen en de dienst is er na te beluisteren. In de avonddienst stonden we meer stil bij het tweede gedeelte.

Paulus waarschuwt in zijn brief heel stellig : let op de honden, de slechte arbeiders, de mensen van de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die in relatie met Jezus leven. Het is nog bizarder : alles wat van waarde/betekenis was, winst, is nu schade/vuiligheid/schijt, verlies.

Paulus wil er niets meer mee te maken hebben met al het goede uit het verleden, maar wat misbruikt wordt om mensen buiten te sluiten of gevangen te houden in slechte patronen. Zoals schepelingen de kostbare lading overboord gooien om niet te vergaan, zo moet christenen alles als schade beschouwen, hoe kostbaar en waardevol ook, wat in bepaalde situaties levensbedreigend kan zijn voor de vrijheid in Christus. (zie voor meer uitleg de terugblik op de ochtenddienst)

Je winst loslaten en voor ogenschijnlijk verlies gaan. Zoals spits Henri Knol die van Enter Vooruit naar sv Enter zou gaan. Na een pracht seizoen, kampioen worden, promotie naar de 1e klasse, waar hij een groot aandeel in heeft gehad en dat dan achter je laten. Het zou ongelofelijk zijn, niemand zou dat begrijpen. Al het mooie loslaten, inwisselen voor iets veel minders op sportief gebied. Er afstand van nemen, het doet me niets meer, het stelt niets voor : ongelofelijk. We moeten er maar niet aan denken…

Maar zo is het wel gegaan bij Paulus. Hij had alles, was de perfecte gelovige, maar hij laat alles los, 100% verlies, belandt daardoor zelfs in de gevangenis… Maar hij ervaart blijdschap en vrede die je ergens anders ervaart, in zijn relatie met Jezus… Ongelofelijk! Zijn winst maakt hij tot verlies.

Maar nog bizarder is het bij Jezus gegaan. Jezus was aan God gelijk in de hemel, 100% winst, lees maar Filippezen 2:5-11. Jezus legde alles af, werd aan de mensen gelijk, werd slaaf van de mensen, 100% verlies. Ongelofelijk! Zijn winst maakte hij tot verlies om nog veel meer terug te winnen. Jezus redde de mensheid/wereld, ontving daarvoor een naam boven alle namen. Wordt daarvoor door de hele wereld aanbeden, iedereen dat gelooft is nu al meer dan overwinnaars, omdat je Jezus hebt gewonnen.

Wat vind je daarvan? Een onzin verhaal? Of je leest/hoort het, maar het doet je niets of jij doet er niets mee… Wat wil jij winnen en wat mag je daarvoor verliezen? Jezus was daarin duidelijk en realistisch : Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Spannende vraag : wil jij Christus winnen? Mag jij daarvoor zelf verliezen? Of Jezus op nummer 1 en jij op de 2e plek?

 

Paulus :…opdat ik Christus mag winnen en in Hem gevonden wordt!!!

Wat was vroeger jouw beste verstopplek? Waar wordt jij gevonden? In Jezus Christus?

Niet omdat wij zo goed zijn/doen, omdat wij iets verdienen vanwege onszelf.

Maar omdat Jezus zo goed is/doet, omdat Hij alles heeft verdient voor ons.

Zo kunnen we tussentijds het volgende concluderen :

1) Onze identiteit, wie wij ten diepste zijn, is te vinden in Jezus. Wij zijn in Gods ogen veel meer waard dan 50euro, wij zijn voor God net zoveel waard als zijn zoon… Als God naar ons kijkt, zie Hij zijn geliefde kind.

2) Christus kennen, is niet met je hoofd weten, maar kennis hebben aan, relatie met Jezus hebben.

3) En de gezindheid/levensinstelling van Christus eigen maken.

Conclusie : je identiteit is in Jezus, het gaat om de relatie met Jezus en leven zoals Jezus wel… Zo hebben we avondmaal gevierd. En nu verder, dankbaar, vol blijdschap, verder met Jezus.

 

Zo schrijft Paulus ook al weer snel verder:

opdat ik Hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Door de rechtvaardiging door het geloof, alleen zo, wordt je gered van de dood, geroepen tot nieuw leven. Het is bij Paulus Jezus voor en het is Jezus na. Christenen leven met Christus, in een persoonlijke relatie,  ze zullen de kracht van zijn opstanding ervaren, en leven het leven gekenmerkt door het eigen maken van de gezindheid van Christus, in eensgezindheid als gemeente. Het is Jezus voor en het is Jezus na. Maar ook delen in zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden…

 

Paulus is enthousiast, zelfverzekerd van zijn boodschap, maar lijkt dan te gaan twijfelen:

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.

Jagen, vergeten wat achter je is. Jagen: net als Eric Liddell. Hij werd geboren in China waar zijn ouders werkten als zendelingen. Hij bleek een uitstekend atleet te zijn en kreeg al snel de reputatie de snelste Schotse loper te zijn. In 1923 liep hij een Brits record op de 100 meter dat 35 jaar lang niet gebroken zou worden. De Olympische Spelen van 1924 werden gehouden in Parijs. De voorronde van Liddells sterkste afstand, de 100 m, werd gehouden op een zondag. Uit geloofsovertuiging besloot hij van deelname op deze afstand af te zien. Hij trainde daarom intensief op de 400 m en won de finale met ruime voorsprong in een wereldrecordtijd. In de film Chariots of Fire zien we hoe hij in die finale op de grond valt. In werkelijkheid was het niet deze finale maar een andere wedstrijd, maar het idee is hetzelfde, kijk maar wat Eric doet als hij jaagt naar de prijs, maar daarbij ten val komt…

maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel:  de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Het verhaal gaat dat Eric toen hij viel aan deze Bijbeltekst moet denken. Jagen, alles er voor geven, niet achterom kijken, er vol voor gaan, wat er ook gebeurt. (in de preek leg ik uit dat ik dan ook aan Henri Knol moet denken) Jagen, geen teleurstelling dat je uiteindelijk er naast grijpt, de prijs misloopt, nu al meer dan overwinnaars. En als je valt, niet blijven liggen; als je lijdt, niet opgeven, maar doorgaan, blijven jagen… En geloven dat je na race wordt opgewacht, opgevangen, meer dan overwinnaar bent. Het enige wat je moet doen, is volgen als je wordt geroepen, en als je volgt nadat je geroepen bent ontvang je de prijs. Bij de doop heeft jouw naam geklonken en anders nu : wil je mij volgen, en de prijs ontvangen?!

 

Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn.

Paulus waarschuwt tegen ‘gearriveerdheid’/berusting…stoppen met lopen/jagen. Dat je er klaar mee bent, kunt rusten, het volbracht is, je hebt het allemaal al. Het is een waarschuwing van Paulus vanwege super-christenen: die waren er al, alles van toekomst hebben ze nu al. Er is niets meer om je naar uit te strekken, om naar te jagen.

Gearriveerdheid was toen niet : je bent nog niet goed genoeg voor God, je bent er nog lang niet. Nu je hoor dat zo wel in reformatorische kerken… Pas maar op dat jij denkt dat jij er al bent, zo makkelijk kom je er niet, zo gaat dat niet…

Nee, gearriveerdheid bij Pauls gaat om een proces, om rijping, waarvan je weet dat je op goede weg bent, maar er komt nog meer, there is more

Gearriveerdheid is er nu ook op een andere manier : wel vergeving kennen, maar nog niet verzoening. Wel opgelucht vanwege de vergeving, maar nog niet de blijdschap vanwege je geliefd kind van God weten. Wel Jezus, maar nog niet zijn gezindheid eigen gemaakt, nog niet leven vanuit de Geest van Jezus. Vaak ook nog geen blijdschap, vreugde, maar morren/mopperen, negatief denken/praten (beluister nog eens de preek van vorige week zondagavond van ds. Jelle de Kok hierover). Dan ben je nog niet geestelijk volwassen, ook al ben je al lang volwassen… Dan ben je nog een zeurend kind in geestelijk opzicht… Begrijp je Paulus niet : verblijd u in de Heer!

Je kan/mag pas rusten bij het einde, als de eigenaar van jouw leven, van de schepping en wereld het aangeeft. Waar we naar jagen is de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Dat is niet de hemel, dat je naar boven gaat (Left Behind), maar het komt van boven, namelijk Jezus Christus zelf die uiteindelijk zal komen de om wereld en mensheid te transformeren gelijkvormig aan zijn verheerlijkt lichaam. Niet leven in de hemel is het doel, maar leven op Gods nieuwe hemel en aarde. Ons leven hier en nu, is leven in de werkelijkheid van de toekomst die op ons toekomt, maar het nog niet is. Ik wil het grijpen, omdat ik door Christus ben gegrepen. Noch je verleden, noch je jagen, is de reden dat je tevreden achterover kan leunen. Pas daar voor op, blijven jagen, verder gaan in het eigen maken van deze gezindheid, die van Jezus. Laat je geen schrik aan jagen door honden, slechte arbeiders, versnijders, maar wees eensgezind. Omdat je samen sterker bent, je eenheid vind in Jezus Christus, ons ter voorbeeld. Maar niet alleen als voorbeeld, in Hem mogen we ons verheugen vanwege Gods goede daden, Hij geeft ons zekerheid, in Hem roemen wij, op Hem vertrouwen wij, Hem willen wij dienen, want Gods kracht is uitgestort, zijn licht is ontstoken, wij zijn meer dan overwinnaars in Hem. Daarover zongen we met de woorden van Psalm 92.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Paulus waarschuwt drie keer : let op !!!

Let op de honden! Dat zijn niet onze schattige huisdieren, maar gevaarlijke en onreine straatbeesten die je tot bloedens toe verwonden.

Let op de slechte arbeiders! Die verkeerd bezig zijn, door te eisen dat je de goede werken uit Torah moet doen.

Let op de (mensen van) de versnijdenis, verminking, in stukjes snijden, die denken dat besnijdenis een vereiste is om christen te zijn.

Waarom deze stijlbreuk in de meest vriendelijke brief van Paulus…?!

Paulus was eerder toch relaxt over sommigen die Christus uit afgunst, uit eigen belang preken, niet zuiver; maar nu is Paulus heel scherp. In het voorgaande vers nog zo positief : verblijd u in de Heer! Nu : let op! Waarom zo’n felle toon in brief? Paulus zit gevangen! Heeft geen keuze…In machteloosheid óf zwijgen óf op deze manier schrijven!

Op basis van andere brieven weten we waarom Paulus opeens zo boos is. De Jood Paulus waarschuwt heidense, niet-joodse, christelijke Filippenzen tegen de heel gevaarlijke boodschap van joodse predikers die in andere christelijke gemeenten de boel dreigen kapot te maken: heidenen moeten jood worden, tot besnijdenis toe…anders ben je maar een halve christen, hond… Als deze personen komen en beginnen over de besnijdenis, dan ben je gewaarschuwd… Want de besnijdenis maakt je niet tot beter christen, niet meer geliefd bij God… De Filippenzen zijn onzeker, na afscheid van het heidendom, zijn de tradities en cultuur van de oude joodse religie aantrekkelijk. Paulus wil hun identiteit, zelfvertrouwen, vergroten nu hij zelf in gevangenis zit, slachtoffer van joden. De Filippenzen worden vervolgd om hun geloof in Jezus. Misschien hebben ze het elkaar/zichzelf wel gevraagd : hebben zij of heeft Paulus zich vergist? Als er dan ook nog andere predikers zouden komen die over de besnijdenis zouden beginnen, dan was het risico groot dat ze zouden gaan denken : staat God toch nog aan de kant van de besnijdenis? Blijkt het spoor van afvallige Farizeeër met zijn charismatische optreden nu dood  te lopen in de cel?

Paulus bestrijdt dat, gaat er frontaal tegen in : wij zijn besnijdenis… die God in de Geest dienen, in Christus Jezus roemen. Wij die niet op het vlees vertrouwen, niet de joodse afkomst als roof beschouwen, onterecht trots zijn. Paulus had veel om trotst op te zijn, om op te vertrouwen, kende het als geen ander, was ook zijn trots geweest lees maar vss 5-6 : onberispelijk! Hij was een echte Jood, ook nog eens ideale uitvoering ervan : model-Jood!

Vandaag ook nog wel besnijdenis : perfecte christen, echt goed gereformeerd, trouw in kerk, alle wetjes&regeltjes gehoorzaam, veel voor kerk gedaan, in kerkenraad/commissies : wordt soms gekoesterd, als roof beschouwt : wat ben ik eigenlijk goed bezig. Wat de rechtvaardigheid betreft die uit de wet is, onberispelijk…

Benadruk dus niet wat je wel/niet hebt en waardoor je dan anders/apart ben vergeleken met rest. Paulus : Gooi het niet op uiterlijke kenmerken, maar op je gezindheid, je levensinstelling. Ze kunnen je hele lichaam versnijden, vlees vergaat, maar je innerlijk, je gezindheid blijft. Vertrouw niet op het vlees, maar dien God in de Geest, roem in Christus Jezus.

Paulus: let op!!!

Let op de honden. Dat was aanduiding voor de onbesnedenen, heidenen en god-lozen in het taalgebruik van de vrome joden. Maar Paulus draait het om, honden zijn die vrome joden zelf…

Let op de slechte arbeiders, mensen die beweren dat je alleen bij Gods volk hoort als je als jood gaat leven, zonder vraag naar onderliggende liefde.

Let op de mensen van de versnijdenis : die zeggen dat de besnijdenis is vereist om christen te zijn, terwijl het niets is om trots op te zijn.

Let op voor kerkmensen die het niet begrijpen, gevangen zitten in  traditie en religie, wetjes en regeltjes. Niet de vrijheid in Christus kennen, niet in/uit relatie leven met God de Vader, de gezindheid van Jezus niet eigen hebben gemaakt!

Let op voor schijn-heiligen, die niet werkelijk in Christus geheiligd zijn, maar de schone schijn ophouden door vroom uiterlijk gedrag zonder liefde, die zich heiliger voordoen door hun werken i.p.v. in Christus.

Let op voor meelopers, mensen die niet uit navolging, maar uit angst elke zondag 2x in kerk zitten, ten diepste niet Jezus willen volgen, weigeren hun leven aan Hem te wijden.

Let op voor mensen die zeggen dat christen te herkennen is aan ‘praat, daad, gewaad’. Niets mis mee, maar het resulteert in : als je netjes roddelt, voor het oog niets echt ergs doet, nette kleding aan hebt, dan ben je goed christen.

Wij zijn de besnijdenis: als je God dient in de Geest, in Christus Jezus roemt, niet op uiterlijk vertrouwt!  Los van afkomst, uiterlijkheden, voldoen aan lijstjes, halen van zelfbedachte testjes mag je bij God horen. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd Alles waar je soms ook terecht trots op kan zijn, wat winst was, is verlies als je er op gaat vertrouwen. Paulus is dus niet anti vroeger, anti joods, ook geen mislukte jood die toen maar christen is geworden, maar heeft ontdekt dat God van Abraham, God van Israel, radicaal anders handelt in zijn verkiezende liefde dan iemand ooit had kunnen denken. Daarom verblijdt Paulus zich en waarschuwt hij drie keer heel fel. Ter bemoediging van Filippenzen : ik had het allemaal waar jullie jaloers op zouden kunnen zijn… Ik had alles wat jullie misschien wel zouden willen om er echt bij te horen volgens die honden. Tegenover alles wat je als mens kan inbrengen, heeft God Jezus ingebracht, in wie we/jullie geloven. Waarover die hymne zingt waar we ons geloof vanmorgen mee hebben beleden.

Het zit heel hoog, ja, beslist, ik beschouw het als schade en vuiligheid/vuilnis : Paulus heeft er letterlijk schijt aan…het is allemaal als vuiligheid/vuilnis/stront… Hij wil niets meer mee te maken hebben met al het goede uit het verleden, maar wat misbruikt kan worden om god-loze scheidslijnen te trekken om anderen buiten te sluiten of gevangen te houden. Zoals schepelingen de kostbare lading overboord gooien om niet te vergaan, zo moet christenen alles als schade beschouwen, hoe kostbaar en waardevol ook, wat in bepaalde situaties levensbedreigend kan zijn voor de vrijheid in Christus.

…opdat ik Christus mag winnen en in Hem gevonden wordt!!!

Niet mijn rechtvaardigheid, die uit het houden van de wet is of uit…

Maar Zijn rechtvaardigheid, die uit God is, d.m.v. geloof in Jezus Christus.

Paulus schrijft al weer snel verder:

…opdat ik Hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Door rechtvaardiging door het geloof, alleen zo, wordt je gered van dood, geroepen tot nieuw leven. Christenen leven met Christus, in een persoonlijke relatie, gekenmerkt door het eigen maken van de gezindheid van Christus, in eensgezindheid als gemeente. Het is Jezus voor en het is Jezus na. Ook delen in zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden…

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe Jezus Christus, onze Heer en Heiland, in de wereld is gekomen om ons te verlossen…

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

In de sport wordt heel wat afgejaagd. Paulus schrijft er ook over in zijn brief aan de Filippenzen:

“Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.”

Jagen, vergeten wat achter je is. Jagen : net zoals Eric Liddell. Hij werd geboren in China waar zijn ouders werkten als zendelingen. Hij bleek een uitstekend atleet te zijn en kreeg al snel de reputatie de snelste Schotse loper te zijn. In 1923 liep hij een Brits record op de 100 meter dat 35 jaar lang niet gebroken zou worden. De Olympische Spelen van 1924 werden gehouden in Parijs. De voorronde van Liddells sterkste afstand, de 100 m, werd gehouden op een zondag. Uit geloofsovertuiging besloot hij van deelname op deze afstand af te zien. Hij trainde daarom intensief op de 400 m en won de finale met ruime voorsprong in een wereldrecordtijd. In film Chariots of Fire zien we hoe hij in die finale op de grond valt. In werkelijkheid was het niet deze finale maar een andere wedstrijd, maar het idee is hetzelfde, kijk maar wat Eric doet als hij jaagt naar de prijs, maar daarbij ten val komt…

Zondagavond horen we wat wij van Eric kunnen leren als navolgers van Christus.

Welkom zondagavond in de kerk. We lezen weer verder in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3 vers 1-16.

Zie voor meer informatie, o.a. over de preken van de afgelopen weken over de Filippenzenbrief, www.gereformeerdekerkenter.nl

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Let op voor kerkmensen die het niet begrijpen, die gevangen zitten in  traditie en religie, wetjes en regeltjes. Niet de vrijheid in Christus kennen, niet in/uit relatie leven met God de Vader, de gezindheid van Jezus niet eigen hebben gemaakt!

Let op voor schijn-heiligen, die niet werkelijk in Christus geheiligd zijn, maar de schone schijn ophouden door vroom uiterlijk gedrag zonder liefde, die zich heiliger voordoen door hun werken i.p.v. in Christus.

Let op voor meelopers, mensen die niet uit navolging, maar uit angst elke zondag twee keer in de kerk zitten, ten diepste niet Jezus willen volgen, weigeren hun leven aan Hem te wijden.

Let op voor mensen die zeggen dat een christen te herkennen is aan ‘praat, daad, gewaad’. Daar is op zich niets mis mee, maar resulteert vaak in : als je netjes roddelt, voor het oog niets echt ergs doet, nette kleding aan hebt, dan ben je een goed christen.”

Welkom zondagmorgen in de kerk. We lezen weer verder in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3 vers 1-16.

Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum, voor de andere kinderen is er kindernevendienst.

Zie voor meer informatie, o.a. over de preken van de afgelopen weken over de Filippenzenbrief, www.gereformeerdekerkenter.nl

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384