Zondagavond 11 november a.s. zal de bekende dichter/dominee Hans Bouma voorgaan in een verhaaldienst in de Gereformeerde Kerk Enter. Wat is een verhaaldienst ? Over bijbelse figuren kun je een preek houden, maar je kunt hen ook zelf aan het woord laten. Dominee Hans Bouma zegt daarover: “In een eenvoudig liturgisch kader vertelt een bijbelse figuur bij monde van mij zijn of haar verhaal.”                                                                                                                                                                   Op basis van de woorden van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 staat de  cruciale vraag  “Wat voor mens wil je zijn ?” centraal. Pianist Roel Praas neemt muzikaal deel aan deze dienst. Het verhaal wordt ingeleid met poëtisch-muzikale collages “Spreek dan van geluk” en “Zo valt er te leven”; Hans Bouma legt zijn gedichten neer als papieren bootjes op een stroom van muziek.                                           Een ieder wordt van harte uitgenodigd voor deze bijzondere, inspirerende dienst.
Aanvang 19.00 uur.

Op Dankdag staan we zowel in de ochtend met de schoolkinderen als in de avond als gemeente stil bij het verhaal in Lukas 17:11-19. Het verhaal over de 10 mannen die melaats zijn, een heel erge ziekte in die tijd, waar je bijna nooit meer beter van werd. Wat melaatsheid precies is, weten we het niet, maar het maakte je uiterlijk lelijk, het was pijnlijk en besmettelijk, er ontstonden vergroeiingen en verminking. Een melaatse was een ‘levende’ dode…

Melaatsheid had ook grote gevolgen: je moest weg uit je gezin/dorp, je had geen werk meer, dus er kwam armoede, je kon niemand meer ontmoeten, je was nergens meer welkom.

Melaatsheid is dus heel erg, vanwege de ziekte, maar nog meer vanwege de bijbehorende eenzaamheid. Vaders en moeders die nooit meer thuis mogen komen, nooit meer kunnen spelen met kinderen. Kinderen die weg moeten, het dorp uit, ergens een hutje bouwen, je wordt volledig afhankelijk van anderen, van de spullen die gebracht worden. En wat als iemand melaats wordt? Gaat die alleen weg of gaat er iemand mee? Wat als het je kind is of je partner? Anderen moeten eten brengen om te overleven, dat zetten ze neer op afstand en dan lopen ze snel weg. Melaatsen moeten er naar toe strompelen om het op te halen. Hoe vernederend. Je mag niet in de buurt van anderen komen, anders moet je ze waarschuwen: ‘onrein!’ Vaak leefden ze in groepen om zo, te midden van alle ellende, aan elkaar wat steun te hebben, zo ook deze 10 mannen.

En dan, op een dag: Die 10 mannen hebben van Jezus gehoord, ze gaan naar Hem toe, en roepen van een afstand: Heb medelijden met ons! Jezus zegt dat ze naar de priester moeten gaan en onderweg zien ze dat ze zijn genezen. Ze kunnen weer terug naar hun gezin, vrienden, dorp, werk zoeken, weer erbij horen, voor zichzelf zorgen, niet afhankelijk van anderen. Deze mannen krijgen een heel groot cadeau van God!!! Wat zijn ze blij!!!

Het kan heel cliché overkomen, de genezingen van Jezus. Hopelijk dat we ontdekken dat het geen trucjes waren of entertainment, maar dat ‘levende doden’ weer werkelijk konden gaan leven.

God geeft ons ook heel veel. De meesten van ons hebben genoeg eten en drinken, zijn gezond, mogen gewoon in het dorp wonen, kunnen naar hun werk en de kerk, hebben het fijn thuis.

Wij krijgen dus heel veel cadeaus van God. Meer dan we vaak willen zien. Want ook al gaat het soms wat minder in Nederland, zijn er ook mensen die geen werk hebben, die gebukt gaan onder geestelijk en lichamelijk lijden, we hoeven niet om te komen van de honger. En als we ziek zijn, kan er goed voor ons worden gezorgd, hoeven we niet een hutje buiten het dorp te bouwen. Dankdag is ook een moment in het jaar om stil te staan bij al die gewone en tegelijk geweldige geschenken die we van God ontvangen. Het is in elk geval niet toevallig of vanzelfsprekend…

 Jezus maakt ook duidelijk: onreinheid hoor niet bij God. Jezus zorgt ervoor dat deze mannen weer naar de tempel mogen, weer God kunnen ontmoeten. In die tijd had de tempel een veel grotere betekenis dan nu de kerk. Denk bij de tempel ook maar aan de functies die nu dorpshuizen, sportclubs, markten en winkels hebben. De sociale en commerciële ontmoetingsplaatsen waren allemaal in de buurt van de tempel.

In de diensten staan we stil bij dat ene regeltje waar je zo over heen zou lezen : Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Loven is iets anders dan danken, maar wat is het verschil? Andere Bijbelvertalingen vertalen dat deze man God verheerlijkt. Is dat hetzelfde als danken en loven?

Welkom op Dankdag in de kerk! En als u/jij dankpunten hebt, laat het mij weten.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Hallo allemaal,

Zoals jullie weten staat het kamp weer voor de deur. We zullen op 20, 21 en 22 oktober naar De Arendshorst in Ommen gaan. De kampbrieven zijn onderweg. Hier zit een opgavestrookje bij. Deze graag invullen en in een dichte enveloppe met contant geld inleveren bij de eerste club-avond (On Track/Follow Me).

Degene die geen brief van ons hebben ontvangen, maar wel in groep 7, groep 8, VGZ 1, VGZ 2, VGZ 3 of VGZ 4 zitten en bij onze kerk zijn aangesloten, mogen dit bericht als uitnodiging beschouwen.

We zijn een aantal punten vergeten in de brief:
– Zwemspullen meenemen.
– Mobiele telefoons zijn toegestaan, maar niet tijdens de spellen.
– U krijgt nog een AVG-brief waarin u aan kunt geven wat er met de foto’s mag gebeuren van uw kind.

Wij zijn nog opzoek naar leiding!
– Volwassen leiding voor 1, 2 of 3 dagen (evt. ook blijven slapen)
– Leiding die op zaterdag of maandag mee willen fietsen van/naar locatie (Ommen) zodat we de veiligheid van de kinderen kunnen waarborgen.

Opgeven bij: Eline Damkat (elinedamkat@gmail.com)

Op dit moment is er niet genoeg volwassen leiding om het kamp tot een succes te kunnen brengen!!!

Opgave kamp

Zondag 21 oktober 2018

Aanvang 19:00 uur

 “Met heel mijn Hart” is een koorproject van The Choir Company met lofprijzings en aanbiddingsliederen als het Overwinningslied (Stuart Townend), In Uw Naam (Brooklyn Tabernacle Choir), Gebed voor Nederland (The Parachute Band), U Bent alles voor Mij (Brian Doerksen), Het Korstbare Kruis (Michael W. Smith), etc.

Na plaatsen als Hoogeveen, Maarssenbroek, Zeewolde, Diever, Gouda, Delft, etc. wordt dit project op 21 oktober as. voor het eerst in het oosten van het land georganiseerd.

We nodigen je van harte uit om deze muzikale uitdaging met ons aan te gaan en er samen met de projectkoordeelnemers, solisten en band een feestelijk dienst van te maken!

Na de dienst er is koffie/thee om elkaar te ontmoeten en na te praten, toegang is vrij, er is een collecte tijdens de dienst.

 

Bidden is een relatie met God aangaan en onderhouden. Bidden veronderstelt dus wel een relatie met God… Maar ook al heb je een relatie met God, dan nog kan jij je herkennen in de uitroep van Jezus’ discipelen Heer, leer ons bidden! Je kent wat standaardgebeden, maar in bed val jij voor de eerste regel al in slaap, voor het eten sluit je even je ogen en je baalt als je andere zo ‘mooi’ hoort bidden. Je voelt je misschien schuldig omdat je, als je al eens bidt, geen idee hebt wat je doet. Praten met God? Een vriendschap met de Eeuwige? Spannend? Lastig? Als communicatie in ‘normale’ relaties niet altijd ideaal is, logisch toch dat de communicatie tussen schepseltjes en Schepper ook wel eens tegenvalt? Maar de vriendschap met God is te waardevol om er dan maar mee te stoppen. Daarom de komende  tijd aandacht voor het gebed voor nog-niet-bidders, ontevreden bidders en nieuwsgierige bidders waarin het gaat over jouw gebedsleven. Bidden is te leren. Spannend, confronterend en uitdagend. En wat dit te maken heeft met Bruce Almighty? Welkom op zondagmorgen 23 september bij deel 1 van de serie themadiensten over gebed!

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Beste broeders en zusters,

Zoals afgelopen zondagmorgen nog eens werd onderstreept, is bij de opbouw van onze gemeente het volhardende gebed onmisbaar. Natuurlijk, we zijn heel blij met de prachtige methoden die we bij de crèche, peuterkerk, kinderkerk, club, On Track en Follow Me gebruiken. We weten ons gezegend met heel veel vrijwilligers die heel veel van God en van jongeren houden. We zijn dankbaar voor al die jongeren die positief en enthousiast deelnemen aan het jeugdwerk. Maar zonder het volhardende gebed komt alles op losse schroeven te staan. Daarom is het heel waardevol dat er een grote groep gemeenteleden is die heeft aangegeven te willen bidden voor ons jeugdwerk.
Hier willen we graag een focus in aanbrengen. Een paar mensen die voor de crèche en peuterkerk bidden, een paar voor de kinderkerk, de club, On Track en Follow Me. Misschien heeft u wel (klein)kinderen die naar één van deze onderdelen gaat waardoor u een voorkeur hebt.
We horen het graag van u. door het seizoen heen willen we u dan ook op de hoogte houden van hoe het gaat op de club of catechese of bij de crèche, peuter- of kinderkerk.
We hopen van u te horen welke focus u in het gebed voor ons jeugdwerk wilt aanhouden. Laat dit weten aan dominee Floris den Oudsten.

Hartelijke groet,

De WIJ

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Vanaf aanstaande zondag (16 september 2018) is het mogelijk om de zondagse diensten in de Gereformeerde kerk Enter via beeld en geluid te volgen op internet! Het volgen van de dienst kan op verschillende manieren. Onderstaand zullen we de verschillende manieren bespreken.

Computer/laptop

Er zijn twee manieren om de kerkdienst op jouw computer of laptop te volgen.

Website van de kerk

 • Ga naar de website van Gereformeerde kerk Enter www.gereformeerdekerkenter.nl.
 • Klik op ‘KerkTV’
 • Klik op ‘Kijk/luister (live) onze diensten’. De pagina van Kerkomroep.nl wordt geopend.
 • Je ziet nu een overzicht van de laatste diensten.
  • Wanneer er op dit moment een uitzending is dan wordt dit weergegeven door middel van de tekst “live” op de betreffende regel.
  • Klik op ‘Liturgie’ om wat korte informatie over de dienst te zien.
  • Klik op ‘Luisteren’ om de dienst te beluisteren.
  • Klik op ‘Opslaan’ naast luisteren om een audio bestand van deze dienst op jouw eigen computer op te slaan. Live uitzendingen kunnen nog niet opgeslagen worden.
  • Klik op ‘Kijken’ om de dienst te bekijken.
  • Klik op ‘Opslaan’ naast kijken om een video bestand van deze dienst op jouw eigen computer op te slaan. Live uitzendingen kunnen nog niet opgeslagen worden.

Website Kerkomroep

 • Ga naar de website van Kerkomroep www.kerkomroep.nl
 • Bij ‘Vind uw kerk’ vullen we de naam “Gereformeerde kerk Enter” in en drukken daarna op ‘Enter”
 • Bij de resultaten klikken we op ‘Gereformeerde kerk Enter’
 • Je krijgt nu een overzicht van de diensten die je kan luisteren en/of kijken.
  • Wanneer er op dit moment een uitzending is dan wordt dit weergegeven door middel van de tekst “live” op de betreffende regel.
  • Klik op ‘Liturgie’ om wat korte informatie over de dienst te zien.
  • Klik op ‘Luisteren’ om de dienst te beluisteren.
  • Klik op ‘Opslaan’ naast luisteren om een audio bestand van deze dienst op jouw eigen computer op te slaan. Live uitzendingen kunnen nog niet opgeslagen worden.
  • Klik op ‘Kijken’ om de dienst te bekijken.
  • Klik op ‘Opslaan’ naast kijken om een video bestand van deze dienst op jouw eigen computer op te slaan. Live uitzendingen kunnen nog niet opgeslagen worden.

Tablet/telefoon

 • Download de app ‘Kerkomroep’ uit de App Store of de Google Play store.
 • Open de app door te klikken op het icoontje van Kerkomroep
 • Klik op ‘Zoek een kerk’
 • Klik op ‘Kerknaam’
 • Vul in “Gereformeerde kerk Enter”
 • Klik op Enter
 • Klik op de kerknaam
 • Je krijgt nu alle diensten van de Gereformeerde kerk Enter te zien.
  • Klik op ‘Luisteren’ om de dienst te beluisteren.
  • Klik op ‘Kijken’ om de dienst te bekijken.
 • Wanneer er op dit moment een uitzending is dan wordt dit weergegeven door middel van de tekst “live” op de betreffende regel.

Toevoegen aan favorieten

 • Klik op ‘Toevoegen aan ‘Mijn kerken’’
 • Je krijgt nu de melding “‘Gereformeerde kerk Enter’ is succesvol toegevoegd aan ‘Mijn kerken’”
 • Klik op ‘Ok’
 • Je kan nu bij het opstarten van de app direct klikken op ‘Mijn kerken’
 • Klik op ‘Gereformeerde kerk Enter’

Het is mogelijk dat je automatisch een melding krijgt wanneer er een live dienst start. Het is zelfs mogelijk dat je deze live dienst automatisch laat starten. Wil je dit instellen. Volg dan onderstaande handelingen.

 • Vanuit het hoofdmenu van de app klik op ‘Mijn kerken’.
 • Swipe van rechts naar links op de naam ‘Gereformeerde kerk Enter’.
 • Er verschijnen nu 3 witte puntjes (blauwe achtergrond).
 • Klik op de witte puntjes.
 • Klik op ‘Push notificaties inschakelen’ als je een melding wilt ontvangen als de uitzeding van de kerkdienst begint.
 • Klik op ‘Automatisch afspelen inschakelen’ als je de live uitzending automatisch wilt starten.

TV scherm

Er zijn allerlei technische mogelijkheden om uw TV scherm te gebruiken om KerkTV te tonen. Dit kan onder andere door de  computer/tablet met het TV scherm te verbinden. Als je een smartTV met internet hebt, dan kun je via de internet browser op je TV naar www.kerkomroep.nl gaan en de kerkdienst via daar bekijken (voor verdere stappen zie ‘Website kerkomroep’).

Omdat al deze mogelijkheden erg afhankelijk zijn van de gebruikte apparatuur, worden de diverse mogelijkheden hier niet in detail beschreven.

 

Volgende week zondag is het zover, we starten het winterwerk!

Graag nodigen we jullie uit voor de startzondag.
Het thema voor dit jaar is: ‘Een goed gesprek’.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee klaar in ‘Ons centrum’.
Om 10.30 uur begint de kidspraise in de kerk en
om 11.00 uur de dienst welke geschikt is voor alle leeftijden.
Na de dienst is er een maaltijd in ‘Ons centrum’, waarbij we
iedereen willen vragen iets te maken/halen en mee te
nemen. Zo ontstaat er een gevarieerd buffet met voor ieder
wat wils.
Na de maaltijd is er een uitgebreid middagprogramma met
diverse workshops, een wandeling en sport & spel voor de
kinderen. Daarnaast kunnen de kinderen ook knutselen,
dansen een film kijken etc. Kortom, een programma voor
het hele gezin. Dit jaar is er ook weer graffiti spuiten. Mocht
je een t-shirt van graffiti willen voorzien, zou je dan een
eigen shirt mee willen brengen?
We zien jullie graag op 16 september a.s.!
Hartelijke groet,
De startzondagcommissie

Klik op de planning voor een groter formaat.

Hoeveel geduld van God kan jouw ongeduldige geloof aan?

Je merkt (soms) zo weinig van God…blijkbaar heeft God alle tijd. Prima, maar wat Herman Finkers al zei : kalm aan en rap een beetje / Heanig an en rap wat. God is God, maar Hij mag wel wat sneller reageren op onze gebeden…God moet leveren… Dat heeft ook alles te maken met onze omgeving. Wie stuurt er nog een brief? Als iemand niet snel reageert op je appje dan bel je even of die je het berichtje al heeft gelezen… Vroeger keken ze één keer op een dag in de brievenbus, hoe vaak check jij je mobiel? De kant-en-klaar maaltijden doen het goed, blijkbaar hebben steeds minder mensen tijd en zin om zelf (uitgebreid) te koken….

Hebben we stiekem niet een fastfood-geloof gekregen, een snackbar God? Je loopt binnen, besteld en wilt het snel hebben en snel kunnen opeten. Of een voor-24.00u-besteld-morgen-in-huis geloof, een bol.com God? Vandaag bidden, liefst gister de gebedsverhoring, eventueel vandaag, uiterlijk morgen? Herkenbaar?

Dan aartsvader Abraham die 25 (!) jaar moet wachten op de vervulling van Gods belofte van een kind. Paulus schrijft niet voor niets : “Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd.”

Hoe zouden wij reageren? Wat zou het met ons  geloof doen? Zouden wij net als Abraham op God hebben vertrouwd? Blijven wij hopen en geloven? Verzwakt ons geloof ook niet? Twijfelen wij ook niet aan  Gods beloften? Verliezen wij ons geloof ook niet?

En God? Zou het “Rustaaaag!” van ADO-speler Tom Beugelsdijk soms/vaak niet ook Gods reactie zijn op ons ongeduld? Zou God dat niet soms denken als Hij onze schietgebedjes en drammerige gebedsappjes ontvangt?

Nou ja, we willen er zondagavond met elkaar over nadenken in deze interactieve multimediadienst die in het bijzonder gericht is op de jongeren, maar ook zeker aansprekend zal zijn voor ouderen. Want wie herkent zich niet in de vragen over Gods handelen in ons leven? Wees erbij om 19.00u in de Gereformeerde Kerk aan de Rijssenseweg 13. Een dienst met prachtige muziek via YouTube met als thema ‘God in slow motion’. Iedereen is van harte welkom, dus neem je familie, vrienden en buren gewoon mee. Een dienst voor trouwe kerkgangers en zoekers, voor jong en oud, voor jou en mij.

Na de dienst is er nog iets te drinken voor de jongeren en hun ouders. De mentoren van Follow Me en On Track zijn er om alvast kennis te maken en ouders van de jongeren die naar Follow Me gaan hebben een heel kort oudermoment over het komende Follow Me seizoen.

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Binnenkort start het nieuwe seizoen van club en catechese. Sommige dingen zullen wat anders gaan dan vorig jaar. Maar hetzelfde is en blijft : er zijn heel veel enthousiaste mensen die uitkijken naar gave ontmoetingen met onze jongeren en met God. Zodat onze kerk bruist van vreugde en plezier. Hieronder de avonden (leef)tijden.

Club : groep 3-4 en groep 5-6
Dinsdagavond 18.30u-19.30u

Clubleiding : Joanne Averink, Hendrika ten Brinke, Ellen Egberts, Erna Egberts, Gerrit ter Harmsel, Marleen den Oudsten, Margreet Roddeman, David en Marjolein Vugteveen, Floris den Oudsten

Basiscatechese On Track : groep 7 en 8 en klas 1 + jongens klas 2 (i.v.m. trainen)
Woensdagavond 19.15u-20.15u

On Track mentoren : Ilona ten Brinke, John ten Brinke, Eline Damkat, Wim Getkate, Anja Jansen Eupe, Ard-Jan Lubbers, Janneke Velten, Floris den Oudsten

Mentorcatechese Follow Me : klas 2 tot en met 20 jaar
Dinsdagavond 19.30u-20.30u

Follow Me mentoren : Mirjam ten Brinke, Sjany ten Brinke, Ria Brinkman, Dinant en Ellis Getkate, Marije Getkate, Henk en Manna ter Harmsel, Jannie ter Harmsel, Henk en Jannie ten Hove, Jos ten Hove, Gert Kolkman, Wilbert Oltvoort, Anne Marie Scholten, Darly Schuitemaker, Ruben en Carien Vugteveen, Floris den Oudsten