Vanwege het grote aantal jongeren dat naar de Follow Me mentorcatechese hoopt te komen, zijn we dringend op zoek naar minimaal twee extra mentoren. Na een centrale opening en inleiding door de dominee, gaan de jongeren in kleine groepjes verder met het thema. Dit gebeurt aan de hand van werkvormen in de werkmap. Als mentor leidt je het groepsgesprek.

God liefhebben boven alles en de jongeren als jezelf. Dat is het belangrijkste vereiste om een goede mentor te kunnen zijn. Je hoeft zelf nog geen belijdenis te hebben gedaan, zelfs niet naar de kerk te gaan. Als je maar van God en jongeren houdt en in alle kwetsbaarheid samen met hen in gesprek wil gaan.

Je krijgt een uitgebreide handleiding waarmee jij je kan voorbereiden en je onderdeel uitmaakt van het catecheseteam met de andere mentoren en predikant. Samen gaan we het avontuur aan met God en de jongeren.

Follow Me is op de dinsdagavonden vanaf 19 september 2017 tot en met februari 2018 van 19.30u tot 20.30u met de jongeren van 15 tot en met 20 jaar.

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met dominee Floris Den Oudsten (dominee@gereformeerdekerkenter.nl)

Like Jesus bestaat dit jaar 5 jaar! Reden voor een éxtra groot feest voor éxtra veel tieners uit het hele land! Ook wij willen graag met de tieners van hervormd en gereformeerd Enter hier naartoe. Op zaterdag 7 oktober in de Americahal in Apeldoorn. Daar staan niet alleen David de Vos en de Teenzoneband voor je klaar om je een toffe dag te bezorgen. Ook LZ7 en Lindz zijn dit jaar van de partij!

Wil jij graag mee ? reserveer zelf je ticket via : https://goandtell.nl/activiteit/like-jesus-2017/ en meld je via dit online formulier aan of  bij een van de jeugdouderlingen, Marije, Hans, Thijs of Herma, dan wordt er vervoer voor je geregeld.

Al bijna 40 tieners in de leeftijd van 15-20 jaar hebben zich aangemeld voor de Follow Me catechese op dinsdagavond. Geweldig!

Maar nog niet alle tieners hebben zich aangemeld. Omdat we niet alleen voor genoeg materiaal moeten zorgen, maar ook voldoende mentoren voor de groepjes, ontvangen we graag nog de reacties van de tieners die nog niet hebben gereageerd.

Aanmelden kan met het opgavenstrookje of via het online-formulier op de website.

En als je niet kan, laat dat dan ook even weten.

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!

 
Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter

Na de put-ervaring en verkoop op Marktsplaats door zijn broers, omdat Jozef zich onmogelijk had gemaakt bij zijn broers, omdat hij super irritant gedrag vertoonde (roddels, leugens, voortrekken, dromen vertellen) gaat het nu goed met Jozef in Egypte. Hij is op Marktplaats gekocht door een vooraanstaande man, Potifar, bevelhebber van lijfwacht van Farao. Potifar is Jozef goedgezind, Jozef vindt genade in zijn ogen, wordt Potifars persoonlijke bediende. Alles in huis en wat hij verder bezat geeft hij Jozef in beheer, hij maakt hem verantwoordelijk voor alles. Alleen zijn eten niet, vanwege vergiftiging? Of is hij een emotie-eter? Potifar kan zich zo focussen op zijn werk, heeft zo geen oog meer voor andere dingen, zijn vrouw…

 

Genesis is duidelijk: het gaat goed met Jozef en met Potifar, omdat de HEER met Jozef is. Dat lees je telkens, in verzen 1-6 drie keer : de HEER, de God die was, is en zal zijn, die is met Jozef. Vanaf het moment dat Jozef er is, begint de HEER Potifars bezit te zegenen, omwille van Jozef, zoals Laban voorspoed en succes had met zijn schapen, omwille van Jakob.

 

Jozef uit Gen.37 is blijkbaar veranderd. De HEER is met hem, hij kan dienen en krijgt vertrouwen. Patronen worden doorbroken, boezemzonden verdwijnen, nieuwe  ronde, nieuwe kansen, Jozef is een nieuw mens. Onmogelijk maar waar : Jozef is ineens een totaal ander persoon in deze familiesoap…

 

Anderen worden gezegend door de aanwezigheid van een mens met wie de HEER is. Je omgeving vaart er wel bij met iemand die God dient. De huizenprijs in jouw straat stijgt, wie wil er niet wonen? De onderneming waar je werkt, gaat het voor de wind, wie wil er niet werken of klant zijn? Er komt een wachtlijst voor jouw werkgroep, jullie studentenhuis, jouw sportteam… Als jij God dient, heeft dat effect op je omgeving : niet de werken van het vlees, maar de vrucht van de Geest groeit. Liefde/blijdschap/vrede/geduld/vriendelijkheid/goedheid/geloof/zachtmoedigheid/zelfbeheersing Anderen plukken daar vruchten van. Het geheim van de christelijke geloofsgemeenschap is dat anderen Gods goedheid proeven. Zolang wij de lofzang gaande houden, volharden in gebed, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Voor iedereen die nu met €  tekens in de ogen zit te luisteren, er staat niet dat het om geld gaat. Voorspoed en geluk zit gelukkig vaak in het kleine, is onbetaalbaar…

 

De zegen van de HEER rustte op alles? Toch niet… Bij zo’n successtory  weet je: ergens gaat het mis.  Bij GTST en al die andere, wat je vroeger keek, ging er dan ook vaak iets mis…

Alles lijkt prima en voorspoedig te lopen totdat …  Genesis zou Genesis niet zijn als het weer fout gaat op seks gebied, de schone schijn. Een verhaal uit zo’n achterlijk boek dat ineens wel heel modern overkomt : een vrouw die de man actief verleidt. Evenals moeder Rachel, is Jozef mooi van gestalte, knap om te zien, aantrekkelijk, nog geen twintig. En dat gaat op een bepaald moment problemen geven. Genesis is heel sober, maar onwillekeurig ga je het plaatje inkleuren. Was Potifar zo enthousiast over zijn nieuwe aanwinst Jozef, zoals een man over een nieuwe auto? Is de vrouw jaloers op die slaaf die alles voorspoedig maakte? Alle aandacht van haar man krijgt? Of zijn ze ongelukkig getrouwd? Voor de buitenwereld een goed huwelijk, maar binnenskamers… Was zij uitgehuwelijkt aan een oudere man, totaal niet aantrekkelijk, geen enkele romantiek of liefde? Potifar was vaak afwezig, elk stadje een ander schatje? Wat zijn vrouw op gedachten bracht?

 

Tussendoor : Zeg jij het als je ongelukkig bent in je huwelijk? Vragen jullie nog wel eens aan elkaar of je werkelijk gelukkig bent? Zoeken jullie hulp? Of stort jij je in je werk? Sport? Netflix? Drugs?

 

Zal Potifars vrouw knap en aantrekkelijk zijn geweest? Belangrijke mensen hebben vaak jonge en aantrekkelijke partners, ook als ze zelf niet aantrekkelijk zijn… Dat was toen denk ik niet anders. Als het een oude, onaantrekkelijke vrouw was geweest, zou het voor Jozef ook helemaal geen verleiding, geen gevecht zijn geweest… En over een ouwe fiets had maagd Jozef waarschijnlijk vast nog nooit gehoord.

 

Als de vrouw begint te flirten, haalt Jozef gelijk God erbij. Jozef weerstaat de voortdurende verleiding van Potifars vrouw. Hij beargumenteert ook uitvoerig waarom hij niet ingaat op haar voorstel. Hij wil het geschonken vertrouwen van Potifar niet beschamen. Het zou ook een misdaad zijn, als slaaf zou hij gedood mogen worden door Potifar. Opvallend : Jozef zegt niet dat hij het niet wil…

Maar het kan ook niet voor God, het zou zonde zijn, niet zoals God bedoeld had. Dit laat zien dat Jozef in het verre land dichter is gaan leven bij God. Jozef staat dag aan dag bloot aan de verleidingen, en dag aan dag weigert Jozef. Zou zo’n Jozef in het echt bestaan vandaag de dag? Dagelijks verleiding, maar niet toegeven? Jozef kon niet anders, hij moest gewoon blijven werken, hij kon als slaaf niet wisselen van baan. Ook wanneer de vrouw Jozef wil dwingen, geeft Jozef niet toe en vlucht hij naar buiten.

 

Is die vrouw nu een slechte vrouw, een sloerie/slet? Als getrouwde vrouw is dit niet de bedoeling, hoe ongelukkig je ook bent. Het zegt dus veel over die relatie, blijkbaar mist ze iets. Potifar was ook weinig thuis, had weinig/geen aandacht voor wat er thuis speelt, daar had hij Jozef voor. Of zat ze in midlife-crisis en is zo’n knappe kerel, aantrekkelijk om te zien, begin van het drama? Jozef die ook nog eens zeer voorspoedig is, alles wat hij doet is een succes, ook relationeel? Was Jozef een heel speciaal iemand, de eerste man voor wie ze echt liefde voelt? Of zijn er ook vrouwen die heel bewust, terwijl ze alles hebben, met vuur spelen? Heel bewust overspel plegen, met anderen het liefdesspel bedrijven, de echt breken, ontrouw zijn… Vreemd gaan, naast hun eerste liefde een tweede liefde, second love, opzoeken.

 

Voor het zwakke geslacht, de mannen : Als jij in Jozefs schoenen had gestaan, had die vrouw dan ook zo veel moeite moeten doen? Of was je gelijk met haar het bed in gedoken? Volgens vrouwen is Jozef uniek, zou geen man bestand zijn tegen deze verleidingen. En tegelijk : als je elke dag bloot staat aan verleidingen, niet even, maar voortdurend, als een specifieke vrouw je verleidt, in bed wil hebben, dan krijg je een man de kop wel gek.

Vrouwen : ik denk dat veel mannen vandaag de dag elke dag bloot staan aan die verleidingen. Vroeger waren het bepaalde blaadjes, nu zitten de pornozenders gewoon in het tv-pakket. En niemand merkt als je lid bent van datingsites…porno kijkt, erotische chat… En voor vrouwen is dat het ook steeds meer ‘gewoon’ geworden om te kiezen voor het avontuur.

Hoe (on)gelukkig je ook bent getrouwd, ga geen avontuur aan met je beeldscherm of met een ander. Zoek niet een second love maar blijf bij je eerste liefde : zoek hulp!

 

Jozef had geen keuze, moest standhouden, er voor vechten. Wij zijn trouwens vaak wel in staat om keuzes te maken. Om van baan te veranderen vanwege collega, om computer/telefoon van filter te voorzien, computer in woonkamer te zetten i.p.v. zolder, bepaalde tv-kanalen te laten blokkeren. Wij hoeven niet telkens het hol van de leeuw in zoals Jozef. Pas op voor die momenten dat niemand er is, dat je gegrepen wordt, achter je computer, op je werk.

 

Zou jij op Jozef willen gaan lijken? Niet (meer) toegeven aan verleidingen? Hoe zou je dat kunnen volhouden? Als je vriend(innet)je telkens er over begint, je collega blijft flirten, … Jozef moet er voor vechten, het komt ons ook niet aanwaaien als we heilig en rein willen leven. Uiteindelijk kunnen we het alleen volhouden als God met ons is.

 

Die Jozef verprutst zijn carrière omdat hij niet ingaat op avances van deze vrouw. Het kost hem alles, want na de put, daalt hij nu nog dieper af, in de diepten van gevangenis. Hij had  toch gewoon één keertje die vrouw haar zin kunnen geven om er maar vanaf te zijn? Maar hij gaat niet in op haar voorstel dat ze dagelijks zingt: kom bij me liggen…sla je arm om me heen Hiermee doorbreekt hij het familiepatroon van kijken en nemen, van lust en aanrommelen. Het patroon wordt doorbroken. Hoe is dat bij ons? Wat moet er bij ons gebeuren voor dat we veranderen?

 

Hoe mooi de vrouw ook geweest kan zijn, haar karakter is verre van mooi. Deze vrouw die waarschijnlijk alles had wat ze wilde, alles kreeg wat ze vroeg, wordt heel gemeen als ze ‘nee’ te horen krijgt en dat nog wel van een slaaf. Bij de vrouw zien we fout op fout: na oneerbare voorstellen, gaat ze nu liegen en bedriegen. Die Hebreeër, die buitenlander : het zondebok-effect. De buitenlanders de schuld van alles geven is al een oud mechanisme.

 

Bij thuiskomst is Jozefs meester, zijn naam wordt niet meer genoemd, woedend. Op wie? Machteloos omdat hij het misschien wel zag aankomen, omdat zijn vrouw voor zijn lievelingsslaaf ging? Woedend omdat zijn vrouw hem van alles de schuld geeft? Die slaaf die jij bij ons hebt gebracht. Gelooft Potifar zijn vrouw op haar mooie ogen? Is hij blind voor ongeluk en haar second love?

Hij laat Jozef naar de gevangenis brengen, maar niet vonnissen. Hij gelooft blijkbaar zijn vrouw toch niet, maar wil dat niet publiekelijk toegeven. Het is geen happy end, Jozef zit in de gevangenis. Ja, voorspoed, maar wat heb je daar aan als je gevangen zit? Maar aan de andere kant : ondanks alle ellende, zegen van God….

Weer herhaalt zich het patroon vanuit het begin van Gen.39. Weer zit Jozef aanvankelijk in de put, maar ook in de gevangenis is de HEER met Jozef.  Dit betekent niet dat Jozef alle spanning en onzekerheid bespaard blijft, maar wel dat de HEER met hem is t.m.v. alle ellende en tegenspoed. Het hoofd van de gevangenis vertrouwt alle gevangenen aan Jozef toe, want de HEER is met Jozef, alles gaat voorspoedig. Evenals Potifar heeft ook het hoofd van de gevangenis er alle vertrouwen in dat Jozef deze verantwoordelijkheid kan dragen.

Daar heeft bij geholpen dat Jozef leiderschapskwaliteiten heeft net zoals in het huis van Potifar. Naast Gods leiding hebben ook de talenten van Jozef bijgedragen aan zijn levenswending. Terwijl Jozef eerst niet veel tact toonde in de omgang met zijn broers weet hij enkele jaren later precies hoe hij met mensen moet omgaan.

 

Dat is de omkeer in het verhaal van Jozef : het beeld van Jozef verandert totaal, er staat een nieuw karakter op. Eerst een ‘pestventje’, nu is de HEER met hem… Mensen, maar ook kinderen, kunnen radicaal veranderen in hun manier van doen. Besef je je dat wel eens?  Als je al geïrriteerd raakt bij het zien van iemand?  Sta je open voor de mogelijkheid dat iemand gewoon echt anders is? Probeert u dat ook bij uw opgroeiende kinderen, misschien wel lekker aan het puberen? Misschien morgen wel, als u weer gaat werken…je naar school gaat. Hebben we nog beetje geduld met anderen, met onszelf? Geloven we : ook wij kunnen veranderen? Het heeft jaren geduurd voordat Jozef veranderd, er heeft eerst heel wat moeten gebeuren… Door de rotzooi heen heeft Jozef God leren kennen. Ontdekt dat God hem niet los heeft gelaten, terwijl hij en zijn familie er een zooitje van maakte. De HEER heeft beloofd bij jou te zijn, bij jouw (klein)kind…bij de doop : God laat niet los, jou niet, anderen niet. Geloven we dat, durven we daar op te vertrouwen?! De HEER is met je, mag Hij ook aan je zijde zijn?! Hij die zegt, is : Ik zal er zijn !

 

 

Hartelijke groet,

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

Hallo allemaal,
17 september is het weer zover, de startzondag!
Een mooi begin van het nieuwe seizoen.
En deze keer van 10.30 uur tot 15.00 uur, met als thema “proeverij”.
Het belooft weer een mooie dag te worden met voor elk wat wils.
Van jong tot oud, iedereen is van harte uitgenodigd.
Hieronder ziet u de indeling van de zondag.

10.00 uur : Inloop met koffie en ranja
10.30 uur : (kids)praise in de kerk en je kan je haren laten vlechten.
11.00 uur : Kerkdienst voor 0 tot 100 jarigen! Voor elke smaak wat en met
preekbingo.
Dus echt voor iedereen! Ook de allerkleinsten mogen mee.
Voel je daarbij niet bezwaard, de dominee is wel wat gewend.
En wil het écht niet, dan is er oppas beschikbaar.

12.00 uur : Samen lunchen. Hiervoor vragen we, of u zelf eten mee wilt brengen,
dat kan van alles zijn, broodjes, quiche of hartige taart, salade. Zodat we een
mooi buffet kunnen maken van deze lekkernijen.
En dat voor het aantal mensen waar u zelf mee komt .

13.30 uur : Begin van diverse workshops:
Erik van Otten vertelt zijn verhaal in zaal 2 van 13.30 tot 14:15 uur.
Graffiti spuiten graag van te voren aanmelden : jeugwerk@gereformeerdekerk.nl
DENK ERAAN KLEDING KAN WEL VIES WORDEN DUS TREK JE KIDS NIET DE MOOISTE KLEREN AAN :))
Handlettering van 13:30 tot 14:15 en van 14:15 tot 15:00 uur
Preekoetprakesereren oetprobeern, met dominee Floris den Oudsten van 13:30 tot 14:15 en van
14:15 tot 15:00 uur
Soos voor hangjongeren vanaf 13:30 uur
Fietstocht :vertrek 13:30 uur
Portret/gezinsfoto laten maken. Van alle foto’s wordt een mozaïek gemaakt.
In de kelder is er film en kan je worden geschminkt en je haren laten vlechten.
Buiten is er sport en spel voor de kinderen vanaf 13.30 uur

De workshops duren 45 min. Daarna kunt u wisselen naar een andere
workshop.
15.00 uur : Quiz en borrel

Voor de laatste nieuwtjes, volg onze facebook pagina.
We zien je graag, voel je welkom!
De startzondagcommissie

Yes! De catechisatie gaat binnenkort weer beginnen!
Alle tieners in de leeftijd van 15-20 jaar krijgen deze week een uitnodiging mét opgavestrookje. Graag opgavestrookje inleveren voor a.s. vrijdag bij dominee Floris Den Oudsten, Rijssenseweg 11. Of meld je aan via dit online formulier.

Alle ouders van tieners in de leeftijd van 15-20 jaar worden komende zondagmorgen 10 september na de kerkdienst in Ons Centrum verwacht. Dan wordt kort uitgelegd hoe de vernieuwde catechese dit seizoen georganiseerd wordt en waarom uw tiener dit niet mag missen 🙂
Alle tieners in de leeftijd van 15-20 jaar verwachten we dinsdag 19 september om 19.30u in Ons Centrum.

De jongeren van 21 jaar en ouder krijgen volgende week een uitnodiging. Zij worden op maandag 18 september verwacht in Ons Centrum. Ook als je al belijdenis hebt gedaan, ben je van harte welkom. Ook hiervoor kun je je online opgeven.

Stel je voor dat je getrouwde vriendin actief bezig is om een jonge man, die echt heel knap is, tussen haar lakens te krijgen. Wat zou je daar van vinden? En wat zou je er van vinden als jouw man zwicht voor het voortdurende geflirt van een andere vrouw?

Zou Jozef vandaag de dag nog veel medestanders hebben, door consequent te weigeren om het bed te delen met een machtige vrouw, waarschijnlijk ook best aantrekkelijk? Zou die vrouw bij jou zoveel moeite hebben moeten doen of was je gelijk of na een tijdje wel met haar het bed in gedoken?

De vrouwen die ik sprak waren unaniem : Jozef bestaat niet meer! En tegelijk waren ze ook eerlijk : als een bepaalde vrouw halfnaakt een man verleidt, dag in, dag uit, dan krijgt ze op gegeven moment elke man de kop wel gek.

Of zou het toch kunnen om weerstand te bieden aan seksuele verleidingen? Als je verkering hebt, (on)gelukkig getrouwd bent of single?

 

Zondagavond lezen we over de vrouw van Potifar en haar second love, maar Genesis 39 gaat over nog meer dan alleen maar hier over.

Afgelopen week dacht ik er al met een aantal vrouwen over na, zondag denken we er met elkaar verder over na. Het belooft in elk geval een spannend gebeuren te worden. Dus van harte welkom zondagavond om 19.00u in de Gereformeerde Kerk te Enter.

 

Zondagmorgen kijken we terug op de afgelopen Vakantie Bijbel Week. We zien foto’s en een filmpje, de kinderen zingen het themalied en rappen de Bijbeltekst die ze hebben geleerd. Mooi om zo met jong en oud de zeer geslaagde VBW af te sluiten. Maar het is ook een welkomstdienst, om mensen uit te nodigen om mee te gaan op survival. Wie neem jij mee?!

We gaan het hebben over Gods mysterie dat Paulus mag onthullen. Het geheim dat ons helpt op onze survival, ons reis door het leven, achter Jezus aan. Wat dit te maken heeft met een erfenis, losse lichaamsdelen en een nieuwe fiets?!

Van harte welkom in de kerk. Zorg dat je er op tijd bent, want de band zingt ook voor de dienst al enkele liederen.

De dienst begint om 9.30u in de Gereformeerde Kerk aan de Rijssenseweg 13. Iedereen is van harte welkom en toegang is gratis. Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum, het gebouw naast de kerk. Maar misschien is het ook een mooie kans om de kleine eens mee te nemen naar de kerk. Halverwege naar de crèche brengen kan altijd nog. We zingen bijna allemaal bekende kinderliederen en de preek is kort en krachtig.

Na de kerkdienst is er nog alle tijd en ruimte voor ontmoeting in Ons Centrum.

Het verhaal van de geschiedenis van Jakob en zijn zonen is weinig voorspelbaar en niet cliché. Simeon en Levi en Dina in Sichem (34, 49:5-7), Ruben en Bilha (35:22), Jozef op Marktplaats gezet (Genesis 37), en nu staat Juda centraal : want of het niet gekker kan, lezen we vanavond Genesis 38, over Juda.

 

Waarom Genesis 38? Je kan het weglaten, wordt ook vaak gedaan vanwege de inhoud… Weglaten kan ook omdat hoofdstukken 37 en 39 goed op elkaar aansluiten zonder hoofdstuk 38. Maar het is belangrijk voor de verhaallijn, zorgt voor spanningsopbouw als we Jozef even laten rusten. Hoe zal het hem vergaan, als hij langere tijd van zijn familie gescheiden is? In de tussentijd is zijn oudste broer Juda, die Jozef verkocht, getrouwd en (groot-)vader geworden.

 

We lezen Genesis 38

 

Genesis als soap is een stuk spannender dan waar miljoenen ’s avonds naar kijken, dan ‘50 tinten grijs’. Mooie vrouwen, gedwongen huwelijken, mannen die voor uiterlijk schoon gaan, mooie vrouwen die de intimiteit van de seksualiteit kapot maken, het voortrekken van lievelingskinderen, mannen die uit angst hun mooie vrouw als zus voorstellen en naar een andere man laten gaan, bedriegers, haat en nijd in huwelijken, tussen vrouwen die ook zussen zijn, en in gezinnen, overspel, prostitutiebezoek of was het incest?, het uitroeien van een stad, verkopen van een broertje.

De verhalen van Abraham, Izak & Jakob zit vol haat, bedrog, schone schijn, seksuele uitspattingen. Het draaide toen en nu altijd weer om Geld-Seks-Macht. Oftewel: als Genesis een soap is, dan levensecht en weinig voorspelbaar en niet cliché.

 

Want kort na Jozefs verkoop naar Egypte verlaat Juda, de bedenker van het verkoopplan, zijn broers. Met toestemming van zijn vader? Om te leven had hij een deel van de kudde van vader Jakob nodig. Of had hij vee gekocht van het deel van de opbrengst van de verkoop van Jozef? Trekt hij weg van zijn broers vanwege hun grofheid en ruwheid? Juda is de meest egoïstische van het stel, door tegen de familieafspraak in een vrouw buiten de familie te nemen.

Abraham : Ik wil u laten zweren bij de HEER, de God van hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaänieten te midden van wie ik woon. (Gen 24:3)

Toen riep Izak Jakob en zegende hem; en hij gebood hem en zei tegen hem : Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän. (Gen.28:1)

Juda zag daar de dochter van een Kanaänitische man (…) Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. (Gen. 38:2)

Juda is behoorlijk gevoelloos tegenover Tamar, zou hij vertrokken zijn vanwege de broers? Of was het gewoon nodig om goede weidegrond te vinden? Was hij bang voor zijn vader, om hem onder ogen te komen? Was het verdriet van zijn vader ondragelijk?

Juda trekt in als vreemdeling bij Hira : is Hira zijn beschermer? Of gaan ze samen verder met een belanggemeenschap, worden ze compagnons?  Het is tijdelijk, want later is Juda er weer bij, weer deel van de familie als de broers naar Egypte gaan.

 

Dit uitstapje van Juda is negatief : Juda ziet een vrouw en neemt haar. Dus geen vrouw binnen de familie, zoals vader Jakob en opa Izak. Vanuit lustgevoelens wil hij haar. Haar naam wordt niet eens genoemd. Vervolgens komen er snel en achter elkaar 3 jongens. Maar geen gelukkig gezinsleven : schoondochter Tamar al snel kinderloze weduwe. Volgens gewoonten van die tijd mag ze verwachten dat een zwager met haar trouwt, Juda regelt dit. Doel van dit zwagerhuwelijk : overleden broer alsnog nageslacht bezorgen, zodat naam niet wordt uitgewist. Onan gehoorzaamt vader Juda, volgt uiterlijk de plaatselijke gebruiken, maar hij wil zijn broer geen nakomelingschap geven. Zijn oplossing : voor de vorm de verplichting van zwagerhuwelijk aangaan, maar voorkomen dat Tamar zwanger raakt. Reden : de zoon van Tamar zou recht hebben op een dubbel deel van de erfenis, Onan zou helft van de erfenis verliezen. Daarom wil hij zwangerschap voorkomen en dat is slecht, dat uitgerekende en egoïstische gedrag, denken vanuit Geld-Seks-Macht. God ziet niet alleen de vorm, maar ook de intenties, bedoelingen. Het is ook in strijd met Gods belofte en plan om Abraham, Izak, Jakob een groot nageslacht te geven. Het is dus onzin om te denken dat er doodstraf staat op zelfbevrediging. Hier gaat het om het dwarsbomen van Gods plan! Schone schijn, schijn-heilig, zonder liefde lijkt het wat, maar is het niets. Heeft Tamar er niets aan en wordt God heel boos. Na de dood van zijn tweede zoon wordt Juda bang, heeft Tamar een verkeerde invloed?  Weet hij dat zijn zonen slecht zijn? In ieder geval wil hij niet zijn derde zoon aan Tamar geven, bang dat die ook zal sterven. Angst is slechte raadgever, wordt niet beloond in dit geval… Tamar lijkt het kind van de rekening te worden, het slachtoffer als mannen spelletjes spelen…

 

Geruime tijd later sterft Juda’s vrouw, de dochter van Sua. In tegenstelling tot zijn vader Jakob, die niet ophoudt met rouwen om Jozef,  en Tamar, die haar weduwenkleren nog draagt, gaat Juda zich direct na de publieke rouwtijd weer gewoon kleden. Ook een scherp contrast tussen de ontroostbare Jakob die om Jozef blijft rouwen en de volledige afwezigheid van verdriet of rouw bij Juda om het verlies van zijn 2 zonen, het z.s.m. weer overgaan tot orde van dag, back to business. Samen met Hira gaat hij naar het jaarlijkse schaapscheerderfeest, soort Enterse Dagen. Het overlijden van Juda’s vrouw en zijn plan om naar Timna te gaan is voor Tamar tijd om in actie te komen. Snel en doelgericht handelt ze. Ze trekt haar weduwkleren uit, maakt zich onherkenbaar met een sluier en gaat langs de weg naar Timna zitten.  Ze zit er zo bij dat Juda denkt dat ze een prostituee is. Deze streek van Tamar is het antwoord op de streek die Juda met haar uit haalde toen hij Sela haar niet tot man gaf. Tamar, het kind van de rekening zet het Juda betaald. Het is hier geen getrouwde man die betaalde seks heeft, maar wel een prostituee, nog wel zijn schoondochter.

 

Als je één keer in de fout gaat, dan stopt het niet meer… Dat zie je telkens in Genesis, in de soap Jozef, maar ook daarvoor en daarna, door de hele Bijbel heen : het blijft niet bij één keertje als je in de fout gaat. Het blijft niet zonder gevolgen, want vroeg of laat krijg je dan de rekening gepresenteerd.

 

Het gaat er nogal zakelijk aan toe tussen schoonvader en schoondochter. ‘Ik wil bij u komen’ en ‘wat wilt u mij geven?’ Sowieso bizar, laten we ons het maar niet al te gedetailleerd voorstellen… Juda belooft een geitenbokje, Tamar eist een onderpand: zegel, snoer, staf (alle bankpasjes). Tamar gaat daarna snel naar huis en trekt haar weduwenkleding weer aan. Juda zelf durft niet meer terug te gaan om zijn onderpand terug te halen en het loon te brengen. Of was hij zo belangrijk dat hij niet gemist kon worden op het feest? Hoewel de onderpanden meer waard zijn dan het geitenbokje, geven ze toch snel op. Het lijkt erop dat Juda zich bewust is dat het bezoek aan de prostituee geen eervolle zaak was. Maar ophouden met zoeken, leidt niet tot de gewenste doofpot : Tamar blijkt zwanger te zijn. Juda krijgt te horen dat zijn schoondochter zwanger is door zich als een hoer te gedragen, door met anderen te hebben geslapen, door maar wat aan te rommelen. Hiermee is ze schuldig aan overspel, want ze was beloofd aan Sela, haar jongste zwager. Juda die als schoonvader nog steeds gezag over haar heeft en opkomt voor rechten van zijn zoon neemt een resoluut besluit en eist de doodstraf, door verbranding. Heerlijk, als je in de positie bent om macht uit te oefenen, je die macht ook aan te leunen. Dan haalt Tamar haar troef te voorschijn. Komen de bankpasjes te voorschijn, zet ze het haar schoonvader publiekelijk betaald.

…terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen: ‘Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn.’ Juda herkende ze. (Gen.38:25-26)

Juda valt door de mand, zoals Jakob zijn vader Izak bedroog, zoals Juda zijn vader Jakob bedroog :

Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: ‘Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?’ Jakob herkende het. (Gen.37:32-33)

Zo wordt Juda nu bedrogen door zijn schoondochter. Dit is de ommekeer : eerst wil Juda haar verbranden, nu erkent hij haar goed recht. Tamar die door haar schoonvader groot onrecht was aangedaan, toen hij haar Sela onthield, heeft gevochten voor haar recht. Dit recht wordt nu door Juda erkend. Juda is een ongevoelig en verhard mens. Hij bedacht ook het plan om Jozef te verkopen en als hij hoort van de ontucht van Tamar beslist hij direct haar te laten verbranden. Er moest bij Juda veel gebeuren voor dat foute patronen werden gestopt: weer bedrog en seks. Maar Juda komen we later nog tegen, dan zal blijken of hij werkelijk veranderd is… Waarschijnlijk heeft Juda Tamar tot vrouw genomen om zo voor zijn kinderen en de moeder te zorgen. De vrouw die kind van de rekening dreigde te worden, laat haar schoonvader tot de laatste cent betalen.

Tamar krijgt een tweeling, twee mannen die de plaats van Er en Onan innemen. Peres is de voorvader van koning David en daarmee voorvader van Jezus. Zo wordt deze geschiedenis, op eerste gezicht bizar, van groot belang binnen de heilsgeschiedenis. Kanaänitische Tamar heeft door vastberadenheid kinderen te krijgen, onbewust een hoger doel gediend. Ervoor gezorgd dat Juda eer is toegevallen voorvader van zowel David als Jezus te worden. Verbazend en bemoedigend hoe onze verhalen van rotzooien en schijnheiligheid een plek krijgen in de Bijbel.

 

Want hoe zit het met ons? Hoe zit het in uw relatie? De omgang met seks, relaties? Hoe rein van hart en ogen bent u? Wij pakken het misschien iets gecultiveerder aan, zodat het niet zo opvalt of het niet zo erg lijkt. Maar ook christenen gaan vreemd, lichamelijk of geestelijk je closer weten met iemand anders dan je eigen man/vrouw. Een schoonvader die seks heeft met zijn schoondochter, incest gaat christelijke gezinnen ook niet voorbij…

En hoe kan het dat je dag aan dag GTST wilt kijken? Of al die andere series op Netflix… Waarom voeden we ons zelf, onze kinderen met die troep? Denk je echt dat God je daarmee iets wilt leren over liefde en trouw? Of zijn tegenstander? En ‘50 tinten grijs’… zonder dat ik het heb gelezen, durf ik te beweren dat het qua thematiek overeenkomsten kent met de Bijbel, maar dat het totaal anders is qua oplossing.

In de verhalen van Genesis, te midden van de rotzooi, duikt God telkens op… Daarom lezen we het verhaal van Jozef: gezin, relaties, seks zijn geen gegeven!!! Ook patronen van de Enterse gemeenschap zijn geen gegevens waar we maar mee te dealen hebben. Dan ken je God nog niet, dan ken je de kracht van het kruis niet. Gods reddende kracht die oudste en jongste zonen en dochters op het feest wil, Jozef, Juda, Tamar… Dus niet : leef maar raak, want God maakt alles wel goed. Maar wel : God kent geen hopeloosheid, beloofd=beloofd, God laat niet los, maar gaat door.

 

Welke indruk zal Tamar hebben gekregen van Israël, de God van Israël? Haar man, haar zwagers, haar schoonvader, ze doen wat slecht is in de ogen van de HEER, onttrekken zich aan hun godsdienstige plichten, zo blijft ze arm en zonder toekomst, zonder hoop. Terwijl God wil dat zwakken en armen in zijn naam geholpen worden, dat zijn wil geschiedde op aarde zoals nu al in de hemel. Maar in het begin gaat het mis en het blijft misgaan, bij Israël en bij ons. Welke indruk krijgen anderen van God als ze naar ons leven kijken? Laten we niet zo leven dat anderen alleen via list, via ongepast gedrag, toekomst zien in het leven. Laten we leven zoals de God van Jakob wil,  geloven in een nieuw begin voor onszelf en anderen (Psalm 146).

 

De komende maanden lezen we samen hoofdstuk voor hoofdstuk over Jozef, zijn broers en hun vader Jakob. Het is me trouwens het gezin wel… zoiets als Familie Flodder…je hebt er gelijk een beeld bij… Tenminste : welk beeld hebben wij van het gezin van Jakob en de onderlinge verhoudingen in het gezin? Lezen we misschien het verhaal van Jozef gekleurd omdat we de afloop al weten? Jozef de brave jongen en de broers de jaloerse ‘losers’?! Laten we met elkaar een poging wagen om het verhaal ‘gewoon’ te lezen. Daarmee wordt het spannender, mooier, evenwichtiger, eerlijker. Net zo goed als het verhaal eerlijker en echter wordt als we het in de context lezen van Genesis. Lees/Blader maar eens door Genesis 12-50 waar verteld wordt over de aartsvaders: de familieverhalen van Abraham, Izak, Jakob en Jozef. (zie eerder bericht voor een overzicht) Als je Genesis doorbladert denk je eerder aan een soap, dan aan een Bijbelverhaal. Mooie vrouwen, gedwongen huwelijken, mannen die voor uiterlijk schoon gaan, mooie vrouwen die de intimiteit van de seksualiteit kapot maken, het voortrekken van lievelingskinderen, mannen die uit angst hun mooie vrouw als zus voorstellen en naar een andere man laten gaan, bedriegers, haat en nijd in huwelijken, tussen vrouwen die ook zussen zijn, en in gezinnen, overspel, prostitutiebezoek of was het incest?, het uitroeien van een stad.

De Bijbel is heel eerlijk, er in geen enkele reden om nageslacht van Abraham, inclusief Jozef, positiever te laten zijn dan dat ’t was. Het geromantiseerde beeld van Jozef en zijn familie is snel verdwenen : er is veel haat, schone schijn, seksuele uitspattingen. Er wordt ook gesproken over het geloof van de hoofdpersonen, vaak wordt de Naam van Heer aangeroepen, maar die andere verhalen…

Genesis is hierin niet uniek, denk maar eens aan David, zijn misstappen en de verhouding tussen zijn zonen, de strijd om de troonopvolging.

De vraag komt boven : wat is het verschil tussen ‘Goede tijden, slechte tijden’ en ‘Vijftig tinten grijs’ en de Bijbelverhalen die ook bol staan van seks, intriges, roddel, haat, moord…?! We gaan er de komende tijd met elkaar over nadenken.

We lezen Genesis 37.

Wie is Jozef? Van wie is hij er eentje? Herkenbare vraag, je wilt iemand kunnen plaatsen. In Genesis 30:24 lezen we over de geboorte van Jozef, de oudste van de twee zonen die Jakob bij Rachel uiteindelijk verwekt. Zoon van Jakob, kleinzoon van Izak, achterkleinzoon van Abraham. Nu is hij 17 jaar oud, officieel al volwassen : is hij de ideale schoonzoon? Hij is gewend samen met zijn halfbroers, van de andere vrouwen van Jakob, schapen en geiten te weiden. Jozef is verwend, wordt voorgetrokken en dat mogen zijn broers weten ook. Jozef is irritant! Confronterende tiener, zoiets als een puber of  een volwassene die nooit volwassen is geworden? En hij maakt het ernaar dat hij wordt gehaat. Want zijn broers haten hem niet zomaar, ze willen hem niet zomaar vermoorden… Jozef kletst bij zijn vader over zijn broers. Alle praatjes die de ronde deden vertelde hij door (vs.2). Het hier gebruikte woord betreft altijd negatief gepraat, dat bovendien niet waar is. Hij is een praatjesmaker, een leugenaar. En hij heeft het niet van een vreemde, een aartje naar zijn vaartje. Zijn vader Jakob, moeder Rachel, opa’s Izak en Laban, oma Rebekka, allemaal bedriegers : het zit in de familie. Het lijkt erop dat Jozef met opzet zijn broers bij zijn vader in een verkeerd daglicht wil stellen, Jakob gelooft hem. Dat is niet zo vreemd: Ruben had geslapen met zijn bijvrouw Bilha, straks duikt Juda de tent in met schoondochter Tamar die zich had verkleed als hoer (preek zondagavond 30 juli).

Jakob laat voor zijn lievelingszoon Jozef een bijzonder mooi bovenkleed maken. Het voortrekken/bevoorrechten van één van de kinderen (of vrouwen) zit diepgeworteld in familie van Jakob. Ezau was het lievelingskind van Izak, Jakob het lievelingskind van Rebekka, Jakob hield meer van Rachel dan van Lea. Het is daarom niet vreemd dat de broers Jozef haten en niet meer vriendelijk met hem kunnen praten. De vrede is verdwenen en de familierelaties lijken een dieptepunt te hebben bereikt. De situatie wordt nog erger als Jozef zijn dromen krijgt en deze vertelt aan zijn vader en broers. Want naast het voortrekken, de mooie mantel en het roddelen van hun jongere broer hebben ze zich het meest geërgerd aan zijn dromen. Jozef vertelt zijn dromen; over de korenschoven van zijn familieleden die voor zijn korenschoof bogen en over de zon, maan en elf sterren die voor hem bogen. Zijn broers haten Jozef daarom nog meer. Zijn vader wijst hem terecht, het wordt hem ook iets ‘te’…

Stel : Jozef is je broer en vertelt zijn dromen ’s morgens tijdens het ontbijt… Dat roddelende broertje, die expres leugens tegen je vader vertelt, die wordt voorgetrokken en dan ook nog eens zulke dromen heeft…

En in zo’n situatie, als alles in de omgeving er aan meewerkt, kan het slechtste bovenkomen in mens… Want dan lezen we dat de broers de kudde aan het weiden zijn in de buurt van Sichem. Je vraagt je af : wat hebben ze daar te zoeken?! Sichem…stad die ze tijdje terug hadden uitgemoord en geplunderd : je moet maar durven! Alsof je een paar jaar geleden Wierden hebt uitgemoord en geplunderd en vorige week gezellig naar WieZo ging. Niet vreemd dat Jakob wil weten hoe het met zijn zoons gaat. Hij kent ze, hij weet waar ze toe in staat zijn. Jakob vraagt Jozef om in Sichem te gaan kijken of alles in orde is met de broers en het vee. Maakt Jakob zich geen zorgen over het welzijn van Jozef of is hij blind voor wat er in zijn gezin speelt?

Als de broers meesterdromer Jozef in zijn prachtige gewaad al van verre zien aankomen, hebben ze blijkbaar niet veel tijd nodig om eensgezinds een list te bedenken om hem te doden. Door hem te doden willen ze bewijzen dat Jozefs dromen niet uitkomen. Ruben, de oudste broer, probeert de moord op zijn halfbroer Jozef te voorkomen. Omdat hij nog iets goeds te maken heeft met vader Jakob i.v.m. zijn misstap met Bilha? Omdat hij het meeste verantwoordelijkheidsgevoel heeft, weet dat dit fout afloopt? Want : al is leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel…Ruben stelt voor Jozef levend in een waterput te gooien en hem daar de hongerdood te laten sterven. Hij is van plan Jozef later stiekem uit de put te halen en hem terug te brengen naar zijn vader. Ruben durft tegen de groepsdruk in te gaan en krijgt zijn zin. Maar tijdens Rubens afwezigheid stelt Juda voor om Jozef te verkopen aan handelaren op weg naar Egypte. Wat zal Jozef gezegd hebben, wat zullen de broers gedacht hebben? Je broertje op Marktplaats verkopen…: bizar!

Nadat Jozef verkocht is, dopen de broers het prachtige kleed van Jozef in het bloed van een geitenbokje, en laten het naar hun vader brengen. Zonder iets te zeggen, dan hoef je ook niet te liegen… Zoals Jakob zelf eens met kleren van zijn broer Esau en een geitenbokje zijn vader Izak misleidde, zo wordt hier vader Jakob misleid door kleren van zijn zoon en een geitenbokje. Jakob reageert zoals de broers hadden verwacht. Al de huichelachtige pogingen van zijn zonen en dochters om hem te troosten falen. Spannende vraag : zullen de broers het tegen hun zussen en hun vrouwen verteld hebben of geheim gehouden?

Zo zien we in dit hoofdstuk dat de familierelaties van Jakob doortrokken zijn van haat en jaloezie. In het gezin waar Jozef  toe behoort is er veel gebeurd wat er voor een verziekte sfeer heeft gezorgd. In dit deel van het verhaal zou het Familiediner heel goed passen. Op dit moment alle betrokkenen uitnodigen voor een goed gesprek aan een rijk gevulde tafel… Om te proberen om te komen tot een goed gesprek, een aanzet tot een nieuw begin… Om te komen  tot vergeving, verzoening, liefde…

Dat is de familie van Jakob, Jozef. Maar hoe zit het met ons? Wat zien uw buren als ze kijken naar uw gezin/familie? Schone schijn, alles om de lieve vrede wil, voorkomen dat we zeggen wat we echt denken? In sommige gemeenschappen zijn er veel familieruzies, breekt de hel los als ouders overlijden… Ik ben nog te kort in Enter om er iets over te zeggen, maar Enter ligt ook buiten het paradijs…

Hebt u lievelingskinderen, waardoor u anderen achterstelt? En hoe ga jij met je broertje, met je zusje om? Is dat een gegeven of sta je open voor verzoening? Of kan je die ander wel wat aandoen? Weet u wat er in uw gezin speelt? Hoe de kinderen tegen elkaar zijn als u er niet bij bent? Kunnen jullie als gezin zo in de zomer het gezellig met elkaar hebben? Of weet de hele camping het? Trek jij kinderen voor tijdens kindernevendienst/voetbal/club?

En wij als huisgezin van God hier in Enter? Hoe denken onze plaatsgenoten over ons als familie? Blijven wij elkaar vinden in de kern als we rondom middelmatig of bijzaken verschillen?

Zijn er in uw leven dingen die voor scheve gezichten zorgen in uw omgeving? Hoe praat jij over anderen? Ben jij een praatjesmaker die het niet zo nauw neemt met de waarheid? Hangt jouw leven van liegen en bedriegen aan elkaar? Sfeer van onzekerheid: stik onzeker omdat je niet weet wat ander van je denkt. Of niet onzeker: wacht maar, ik krijg jou nog wel…

Kijk of loop je weg als er in vriendengroep dingen gebeuren die niets te maken hebben met leven in de geest van Jezus? Durf je nog wel eens tegen de groepsdruk in te gaan zoals Ruben?

In de verhalen van Genesis/Bijbel, te midden van de rotzooi, duikt God telkens op… Daarom komende weken het verhaal van Jozef : want gezin, relaties, seks zijn geen gegeven!!! Ook patronen van de Enterse gemeenschap zijn geen gegevens waar we maar mee te dealen hebben. Dan ken je God nog niet, dan ken je de kracht van het kruis niet. Gods reddende kracht die beide zonen op het feest wil, Jozef én zijn broers.

Zo maar vragen die bij mij opkomen als ik het verhaal van Jozef lees en aan ons leven van alledag denk. Dan komt de gebrokenheid dichtbij en herkennen we er misschien wel iets in vanuit ons eigen leven. Dan zijn de ‘zondaars’ die naar Jezus kwamen niet anderen, maar wijzelf, schijn-heiligen… Dan is het ook niet makkelijk om een hoofdschuldige aan te wijzen van de situatie in het gezin van Jakob. Vader, broers, Jozef, God? Want Jozef had het er dan wel zelf naar gemaakt, maar wat voor jeugd heeft hij gehad? Moeder vroeg overleden, haat en nijd tussen de vier vrouwen van vader Jakob en hun kinderen. Wat zal Jozef eenzaam zijn geweest zonder moederliefde. Wie is in zo’n verziekte familie ‘goed’ en ‘fout’?! Een vraag die de komende tijd zichzelf van antwoord voorziet. Ik wijs dus ook geen hoofdschuldige aan in uw familie/omgeving, maar stel alleen de vraag of u er misschien aan toe bent er nog eens over na te denken…

Te midden van alle rampspoed geven de dromen van Jozef aan dat er meer gaande is dan met het blote oog kan worden waargenomen. Dwars door alle menselijke onrecht heen is God aan het werk in de familiegeschiedenis van Jakob. Dat is het verschil met het fictieve leven van Grey&Ana, van Nina, Ludo, Janine en de anderen in Meerdijk. En de grote vraag is of jij dat verschil dat God wil maken, een kans geeft in jouw leven. Of nog meer kansen geeft dan nu al gebeurt.

We zijn een moment stil, om na te denken over het gehoorde. Uit wat voor familie kom je, en wat betekent dat voor jouw leven en jouw  toekomst? Ervaar je soms ook eenzaamheid, besef je dat het klopt toen God zei : het is niet goed dat mens alleen is! Voel je pijn om wat je is aangedaan, maar weet je niet hoe je daar mee verder moet? Zijn we bereid om onze broer/zus/kind/ouder/neef/nicht/oom/tante een nieuwe kans te geven. Zijn we bereid om de kracht van het kruis realiteit te laten zijn in ons leven, in het verlangen naar meer. Wordt het misschien tijd om nooit meer GTST te kijken, nooit meer 50 tinten/roddelbladen te lezen en die tijd te gebruiken om een echt verhaal je leven binnen te laten komen, het verhaal van God… Die van slechte tijden, goede tijden wil maken, kleur aan ons leven wil geven, ons wil laten delen in alle overvloed (Psalm 62).