Zou jij naar de HGJB – Kerstconferentie 2017 in Stadskanaal willen?

Zou je het ook durven?!

 Wat de KC is? Op de HGJB-website staat:
Tussen kerst en oud en nieuw organiseren we in bungalowpark Pagedal de HGJB-Kerstconferentie. Samen met zo’n duizend jongvolwassenen uit allerlei kerken en gemeentes willen we ons vier dagen lang in beweging laten zetten door Gods Woord en Zijn Geest. Zo leren we niet alleen onszelf beter kennen, maar bovenal raken we door samenzang, bijbelstudies en onderlinge gesprekken opnieuw of voor het eerst onder de indruk van Gods goedheid. Wat ook zo mooi is: de hele conferentie lang worden nieuwe vriendschappen gesloten en bestaande verdiept. Je bent van harte welkom om het mee te beleven van 27 t/m 30 december 2017.

 Gezelligheid en ontmoeting

Het programma van de kerstconferentie bestaat uit die speciale mix van gezelligheid en diepgang. De aanbidding en de bijbelstudies in de samenkomsten gaan diep. De workshops zetten je flink aan het denken. Tegelijkertijd zijn er ook concerten van goede bands, is er de lach tijdens het cabaret en natuurlijk het übergezellige midnightprogramma elke avond. Lasergamen, squashen, zwemmen en een sporttoernooi: het is er allemaal. Door de gespreksgroepjes en de huisgenoten in je bungalow leer je heel snel nieuwe mensen kennen. Je bent van harte welkom!”

 Als Gereformeerde Kerk van Enter zouden we het super gaaf vinden als jij met anderen uit Enter naar de KerstConferentie zou gaan. Omdat we het zo waardevol zouden vinden, stelt de kerk € 750,- beschikbaar als stimulans om naar de KerstConferentie te gaan. Dit bedrag wordt verdeeld over de deelnemers vanuit onze gemeente, met een max van € 75,- per deelnemer.

We hopen dat het geld daarmee niet meer het probleem hoeft te zijn. Stel dat het geld nog steeds een drempel is, laat het weten aan dominee Floris Den Oudsten.

Meer info over de KC lees je op de HGJB website.

De ervaring is dat als je naar de KC gaat, je echt een boast in je geloofsgroei krijgt.
Want vier dagen bezig zijn met geloof, dan ga je God ervaren.
Durf jij het aan?! Vier dagen feest met God en andere jongeren?!

Hieronder de aftermovie van vorig jaar om er een beeld bij te krijgen.

Eerder lazen we Genesis 37 en 38 gaat over seks en bedrog. Het doet op eerste gezicht niet veel onder voor een gemiddelde soap. Maar dan met doden, daarbij vergeleken is GTST een zwak aftreksel… Maar God is er ook, die op de achtergrond telkens bijstuurt… door de onmogelijkheden heen. Daarna lazen we Genesis 39 : de HEER is met Jozef! Familiesoap Jakob & Jozef gaat verder.

De camera is gedraaid, van het huis van Potifar, naar de gevangenis, naar het paleis van Farao. Daar komen we weer terug bij het begin, de dromen…

We lezen Genesis 39 : 21 – 41 : 16 en Genesis 41 : 25 – 41 : 57

Droomt u wel eens?

Iedereen droomt elke nacht, zo verwerk je afgelopen dag. Soms heb je zomaar dezelfde gedachte als van iemand van wie je heel veel houdt. In het onbewuste gebeurt meer dan wij allemaal kunnen begrijpen.

Droom je wel eens?

Niet als verwerking van het verleden, maar over iets in de toekomst? Droom lekker verder! Dromen is fijn, maar ze zeggen ons niets. Soms ben je ook maar blij dat je wakker wordt, omdat de droom een nachtmerrie was…

Dromen we zo nu en dan nog wel eens? Als gemeente?
Zingen we nog wel eens liedjes van heilig verlangen?
Over kinderen van de gemeente, de catechese, mensen weer naar kerk, Kerstconferentie
Dromen we zo nu en dan nog wel eens? Persoonlijk?
Over onze (klein)kinderen, onze eigen toekomst, de dag van morgen.
Durven we soms ons gesomber even los te laten?

Geloven we dat God bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken?

We bidden voor mentoren en er zijn meer dan genoeg mentoren. Waren die er ook gekomen als we niet hadden gebeden? Als we niet dromen, niet vragen, niet durven, zullen we veel minder krijgen. Onlangs hoorde ik een wijze man spreken over genezing op gebed : als je voor 100 mensen bidt en 1 geneest, is altijd meer bereikt dan als we voor niemand bidden…

Hopen/dromen : de afgelopen week over de kindernevendienst. Dat het geen kinderopvang is, maar schakel voor onze kinderen in de relatie met Jezus. Als dat onze gezamenlijk droom wordt, dan zullen we over vijf jaar verwonderd zijn, net als bij de catechese.

Dromen we ook wel eens dromen waarvan we gelijk weten: hiermee wil God mij iets zeggen? Dromen we wel eens, waarbij we ons afvragen: wat zou hier nu de bedoeling van zijn? Dat het ons iets te zeggen heeft, we uitleg nodig hebben? De Bijbel is een verzameling dromerig boeken, Genesis is een dromerig boek, de soap Jozef is dromerig. Niet romantisch/slaapverwekkend, maar toekomstgericht, spannend; niet sensatie, maar je zit op het puntje van je stoel.

In de familie van Jozef is vaker gedroomd, heeft God vaker direct tot mensen gesproken. Vader Jakob met zijn droom bij Bethel en zijn vluchten bij Laban vandaan.

God die spreekt door dromen is iets van alle tijden, maar niet van alle plaatsen en culturen. Vandaag de dag spreekt God nog steeds via dromen: moslims die witte man in kamer zien en tot geloof komen. Maar ook Erik van Otten zag een wit licht in de slaapkamer, maar of je het echt gelooft…

      (beluister uitzending gemist Erik van Otten)

In het algemeen, met anderen erbij, zingen we het toch Marco Borsato na: meeste dromen zijn bedrog. Goddank kende Jozef dat liedje niet, en als hij het gekend had, had hij er om gelachen.

Het verhaal van Jozef heeft vaker menselijke patronen doorbroken. Als het ging om seksuele uitspattingen, familieruzies, ons lees- en kijkgedrag… Tenminste, dat hoop ik, droom ik van…dat Bijbel/God ons verandert, ook in het alledaagse… Nu misschien wel onze nuchterheid, onze neiging om God niet te snel in ons leven te betrekken. Op catechese vroeg ik : wat is er nodig, wat moet er gebeuren, om te geloven dat God echt bestaat?

In Jozefs tijd werden dromen heel serieus genomen. Zijn broers waren niet voor niets woedend over de dromen van Jozef, ze haatten hem. Jozef was geen fantast, maar onuitstaanbaar met zijn dromen met betekenis die negatief voor hen zou zijn en positief voor dat broertje. Geen : de meeste dromen zijn bedrog. Ze willen hem daarom ook vermoorden, zodat die dromen nooit uit zouden komen. De schenker en bakker waren niet voor niets terneergeslagen en treurig. De geest van de Farao is niet voor niets verontrust, Farao haalt niet voor niets iedereen erbij… In die tijd was dat ook heel hip: dromen uitpluizen a.d.h.v. handboeken Dan : de schenker die ondanks Jozefs pleidooi Jozef gewoon vergeten was, herinnert zich nu weer die Hebreeuwse jongen die zijn droom en die van de bakker naar waarheid had uitgelegd. Dan wordt het spannend : als je ontdekt dat je een belofte vergeten bent na te komen, wat doe je dan? Laat je het maar gaan of ga je alsnog er mee aan de slag, zoals die schenker?

De karakterverandering van Jozef zet door. Eerst verwend, roddelen, kwaad spreken, daarna dienstbaar, niet het bed induiken met vrouw van Potifar, maar God erbij halen. En nu voor de godheid Farao schaamt hij zich ook niet voor zijn geheim: niet ik, het is God. Jozef gaat dus niet voor eigen roem, hij looft in alles zijn Schepper. Misschien kan je leuk sporten, muziek maken, leren. Maar je hebt jezelf niet gemaakt, hoogstens jou gegeven talenten benut. Noem jij in het openbaar nog wel eens jouw Maker en Onderhouder na een compliment? Niet: ach, of : niets te danken, maar : God! Als mensen enthousiast zijn, mompel ik snel iets van : ‘ik doe gewoon waar ik goed in ben’, of iets over een nieuwe bezem. Nee, God is aan het werk en ik mag op dit moment in zijn plan een rol vervullen. Niet verlegen, maar God danken en eren voor wat God doet door je heen.

Uit de gevangenis, in de luxe van Farao komt Jozef zelfverzekerd over, niet echt onder de indruk. Zijn geheim: God, de Koning van de hele wereld is met hem, daar is Farao een kleine jongen bij. Dan krijgt Jozef de bizarre dromen te horen die niemand kon uitleggen : angstwekkend. En Jozef legt ze in één keer uit, want God is met Hem : daar leeft Jozef ook uit en mee. En Farao ziet dat ook: een man in wie Gods Geest is. Jozef wordt als een zoon van de Farao. Uit de put, uit de gevangenis, hoe dieper, hoe hoger. Er wordt geknield als Jozef langskomt, zal Jozef gedacht hebben aan zijn dromen? De vrouw van Potifar is verleden tijd, Potifera zijn toekomst. Jozef is dan 30 jaar. Dan wordt Jozef vader en Jozef weet heel goed namen te kiezen. Manasse : God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten en Efraïm : God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking

Hoe kiezen wij namen? Wij doen dat meestal anders… Soms worden op het laatste moment nog knopen doorgehakt, soms laat je het anderen doen. Onze namen zijn minder sprekend. Maar wij moeten op andere momenten kleur bekennen. Wat zet je op het geboortekaartje? Krijgt God daar een ereplaats? Hoe geef je invulling aan het ja-woord bij doop? Is jouw belofte aan God bepalend of de eigenwijsheid van je kind?

Jozef doet met namen geven alsof het klaar is, het boek dicht kan : moeite en familie vergeten en doorgaan: vruchtbaar, eigen familie. Maar het is nog lang niet af, God heeft nog veel meer hoofdstukken, nog veel meer afleveringen… Dromen en God, prima, maar God heeft de regie, ook in deze dromerige soap.

En jezelf? Wat moet er nog gebeuren dat jij jouw leven geheel aan God gaat wijden? God echt met jou is, in alles?! Anderen jou zien als man/vrouw in wie Gods Geest aanwezig is? Een put-ervaring: ernstig ongeluk of ziekte? Ik daag u/jou uit om de weeffouten in uw leven te herstellen. Je (nog meer) van betekenis zult zijn, als de kracht van God door je heen werkt. Zodat God jou kan gebruiken in zijn plan met deze wereld, om zijn wil die nu al in de hemel geschiedt, ook op aarde te laten geschieden. Kan je dat niet? Klopt, God doet het, door jou heen, mag God dat in en door jouw leven doen?

Droomt u wel eens? Of zijn het vaker nachtmerries?

Farao’s nachtmerrie veranderde omdat er iemand was die namens God hem nabij was. En diegene kon hem uit zijn droom helpen, omdat God met hem was. Laat het verhaal van Jozef niet zien dat ook al is je leven een nachtmerrie, als God met je is, dat je dan heel anders in het leven staat? Mijn nachtmerrie, moet Gods droom worden.

Jozef was op gegeven moment klaar met zijn dromen, maar God niet. God wil ons nog veel meer geven, er is namelijk nog veel meer. God wil onze dromen nog verder laten uitkomen, als we in Jezus’ naam bidden, dromen. Want bidt en u zal gegeven worden, zoekt en je zal vinden… God wil onze nachtmerries openen, de nacht eruit halen, het licht er in stoppen. ‘Geef mij je nacht, ik geef je er hoop voor terug.’

De nachtmerrie werd een droom, maar als Jozef denkt dat het klaar is, hij tevreden is, dan gaat God verder: familie naar Egypte… is dat een droom die uitkomt of de volgende nachtmerrie? Mag God van jouw nachtmerrie zijn droom maken? Jouw aardse droom hemels maken? Vertrouw je die God, die belooft er te zijn in tijden van vreugde en verdriet, weet jij je bij Hem veilig?

“Regeer in mij met al uw kracht, in mijn mooiste droom in mijn zwartste nacht”

Wij zoeken gemeenteleden in het bezit van een naaimachine die ons op woensdag 18 oktober om 19.00 uur in het Ons Centrum willen komen helpen met het naaien van de kerstkleding voor de kinderen.
We vinden het fijn dat u laat weten of u komt zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

U kunt u opgeven bij:
Ellen Tijhof : 0547-384141 of 0620037510
Denise ter Weel: 0641906616
Mariël Beldman: 0650653275

Alvast heel hartelijk bedankt namens de kinderen en de leiding van de kindernevendienst!

Oktober is de maand van de geschiedenis en dit jaar is het thema geluk. Herman Pleij, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde, schreef er een essay over dat voor € 3.50 in de boekhandel te koop is. Geluk is een beetje wetenschap geworden: er zijn tal van mensen die zich hier vanuit hun vak, bv. psychologie, mee bezig houden.

Het lijkt mij daarom goed om hier zondag bij aan te sluiten. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt het woord geluk gebruikt, in de vertaling van 1951 staat hier het woord welzalig of zalig. Dat is kerkelijke taal die vroomheid veronderstelt. Wat kunnen we vanuit de bijbel over geluk zeggen? Jezus heeft er een aantal woorden aan gewijd en mensen gelukkig genoemd. Hoewel….. als je naar hun omstandigheden kijkt, is het nog maar de vraag of ze – naar onze maatstaven – wel zo gelukkig zijn. Zondagavond meer hierover.

Stel dat Marco Borsato in de tijd van Jozef had geleefd, zou hij dan ook gescoord hebben met zijn ‘Dromen zijn bedrog’? Jozef die zelf droomde, die dromen kon uitleggen, dromenuitleg die ook werkelijkheid bleek te zijn.

Droom jij wel eens? Geloof je dat er meer is dan met het blote oog waar te nemen is?
Iedereen schijnt ’s nachts te dromen, daarmee verwerk je de afgelopen dag, het verleden.
Geloof je dat God met een droom iets kan duidelijk maken voor je toekomst?
Dromen we nog wel eens, zingen we zo nu en dan nog liedjes van heilig verlangen?

 Zondagmorgen lezen we Genesis 39:21 tot en met 41: 16 en 41:25 tot en met 41:57. Inderdaad een lange Schriftlezing, maar de Bijbel is dan ook de beste tekst die we hebben. En de preek zal wat korter zijn…

 Iedereen is van harte welkom! ’s Morgens begint de kerkdienst om 09.30 uur en is er kindernevendienst en oppasdienst voor de allerkleinsten in de kelder van Ons Centrum. We herdenken ook een overleden gemeentelid. De avonddienst begint om 19.00 uur.

Dit heb je gemist! Een bomvolle kerk met zelfs sta-plekken. Het laatste optreden van Yadah die ons vaak heeft geholpen om bijzondere jeugddiensten waaronder deze, waarvoor hartelijke dank. Compassion Nederland werd onder de aandacht gebracht door Ellis Getkate volgend jaar de Muskathlon Ellis Ethiopië 2018 in Ethiopië gaat mountainbiken. Wij als gemeente maar ook zeker jij kan haar sponsoren. Meer informatie over hoe je haar kunt sponsoren komt op onze website en Facebook pagina. Gor Khatchikyan de spreker van vanavond vertelde zijn verhaal wat zeker de moeite is om nog is te beluisteren. Dit kan via onze website www.gereformeerdekerkenter.nl /uitzending gemist. De onmisbare zegen door Floris Den Oudsten die we elke week mee krijgen. Kortom een bijzondere mooie en waardevolle jeugddienst. Ben jij er de volgende x ook (weer) bij? Houd onze Facebook pagina en website in de gaten voor de laatste updates en evenementen.

https://youtu.be/vzFx7aZdRRs

Doopwater = afwaswater ? Om ons schoon te wassen, te ‘reinigen van al onze zonden’…?! Als ouders een kindje krijgen, zijn ze God vaak dankbaar voor het wonder van nieuw leven. Ook dit kind is een kind van God, God houdt ook van dit kind, behoort gedoopt te zijn : het ontvangen van het teken én zegel van Gods verbond, Gods liefde en trouw is er ook voor dit kind, zeker weten!

Dopen is schoonwassen. Maar is een baby dan vies?!

Wie kent ons beter: onze ouders, wijzelf, God? God kent ons het beste, beter dan wij onszelf kennen, Hij doorgrondt ons -> Psalm 139 In de preek meer over, nu lezen we het doopformulier, hoe de Bijbel en christelijke traditie de doop uitlegt.

Doopformulier

We lezen Romeinen 6: 1-14 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Als we heel vies zijn, wat zeggen we dan? Ga jij je eerst maar eens schoonmaken. Of, bij baby’s, maken we ze zelf schoon, pas dan is de ander weer om te knuffelen/zoenen.

Doop als teken (zien) en zegel (zeker weten) van verzoening : in Gods ogen zijn wij weer om te zoenen.

Doopwater = afwaswater, om ons schoon te wassen, te reinigen van al onze zonden… God kent jou vanaf het begin, maar God kent ook de baby’tjes beter dan ouders van het baby’tje. In onze ogen zijn baby’tjes onschuldig, perfect, geestelijk gaaf en puur, zeker niet zondig. Maar God de Schepper die alles van ons weet, ons heeft gemaakt, ziet dieper. God weet : wij zijn allemaal geboren met de neiging om te zondigen en God los te laten. Thuis en op school leren we veel, maar ondeugend zijn / gemeen doen, gaat als vanzelf, van nature. Fijn dat ouders blij zijn met hun kind, als kind van God. En God houdt van ieder mens, jong en oud.

Maar de Bijbel zegt : er is een probleem! Iedereen is in zonde ontvangen en geboren, niemand is perfect. Soms zelfs letterlijk/lichamelijk, maar altijd geestelijk ziek. Daarover is God verdrietig en boos, omdat iedereen die niet perfect is niet bij Hem kan en wil komen. Gelukkig is God boos en verdrietig, uit liefde, anders zou Hij onverschillig zijn : zoek het lekker uit! Bedroefd, verdrietig : God weet dat het anders kan en moet, God wil voor ons het beste, heeft met ons grootse plannen. Als mensen dat niet willen begrijpen, aanrommelen in zijn schepping…kunnen we nooit hemels gaan leven. Vertoornd, boos : God wil niet dat het goede en mooie van Hem kapot gemaakt wordt. Wij karakter-moord plegen door te roddelen. Als mensen aan het waardevolle bezit van Hem zitten…wat hij geschapen heeft, zijn geliefde kinderen. Dus er is een probleem : God is verdrietig & boos omdat het niet meer perfect is tussen God en mens. Bij de doop erkennen we dus : iedereen, ook kleine kinderen, is niet perfect, onrein, verloren, heeft redding nodig. Dus elke baby is als vuile afwas die schoon moet worden om tot bestemming te komen. Doopwater = afwaswater, voordat God blij kan zijn moet er afgewassen worden, om ons schoon te wassen, te reinigen van al onze zonden…

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 

Allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt.
Allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn met Hem het afwaswater ingegaan.
Wij zijn door de doop in Christus’ dood met Hem begraven.
Wij zijn door de doop met Jezus begraven, ondergegaan in het afwaswater.
Om zoals Christus uit de dood is opgewekt, wij ook als nieuw zijn, een nieuw leven kunnen leiden.
Zoals Jezus uit afwaswater is gekomen, zo zijn wij ook met Jezus er uit gekomen: schoon!
Zoals Jezus door de dood nieuw leven kreeg, zo symboliseert de doop dat we in het water van de doop met Christus sterven én met Christus opstaan en een nieuw leven krijgen.

Het doopvont verbindt ons met het kruis : verzoening.

Jezus is niet voor niets of voor iets heel kleins uit hemel bij zijn Vader naar aarde gekomen. Jezus is niet voor niets of voor iets heel kleins aan kruis gespijkerd. Dat moest om ons te redden, schoon te wassen, van al onze zonden. Om ons met God te verzoenen, er voor te zorgen dat we in Gods ogen weer om te zoenen zijn, te knuffelen en omarmen als zijn geliefde kinderen die helemaal schoon zijn door Jezus. Het bloed van Jezus wast ons witter dan sneeuw, verzoening van al onze zonden.

Doop als teken (zien) en zegel (zeker weten) van vernieuwing.

Dopen is eigenlijk helemaal onderdompelen : zoals deze pop in glazen vaas met water. Als baby helemaal in water ondergedompeld wordt, wordt het één met het water, met Christus. Eén in zijn dood en één in zijn opstanding. Als je deelt in zijn dood, dan deel je ook zijn opstanding. Bij de doop erkennen we : iedereen, ook baby’s, heeft een tuintje in het hart waar onkruid harder, eerder en sneller groeit dan vrucht van Geest als er niets gebeurd… Daarvoor moest Christus aan het kruis : om het onkruid te vernietigen én om de vrucht van de Geest te doen groeien.

5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.
Als Christus sterft, sterft christen ook. Christus is gestorven aan het kruis, christen ook.
Christus is opgestaan, van zonde vrij, christen is met Christus ook opgestaan, van zonde vrij.
Omdat wij door de doop zijn gelijkgemaakt aan Christus. Niet omdat wij ons best hebben gedaan, maar omdat we één met Hem zijn geworden, dat is genade. Genade, mercy (niet krijgen, wat je wel verdiend hebt, straf) grace (wel krijgen, wat je niet verdiend hebt, leven). Voor eens en voor altijd : vrijgekocht als slaaf én als kind van God de Vader aangenomen.

Nadat God de Vader jou heeft één gemaakt met God de Zoon, geeft hij zijn heilige, goede Geest die bij je komt wonen en de relatie/band onderhoudt met Jezus.

7Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Als je schuld hebt en je sterft, wat gebeurt er dan met je schuld? Die verdwijnt, jij bestaat niet meer : door de dood ben je rechtens vrij van schuld. Als jij met Christus bent gestorven, ben jij in Gods ogen vrij van de zonde.

8Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

Dood/zonde heeft geen macht meer over jou : er komt een beschermlaag over jou, je bent minder vatbaar voor zonde.
Dat is geweldig gaaf van God : verzoening én vernieuwing! God lost het probleem op en zorgt dat alles goed komt! Voor nu is het een perfectie in gebrokenheid.

Als God zo veel voor ons heeft gedaan, geeft dat ons een grote verantwoordelijkheid. Telkens als je het doopvont ziet : ik ben gedoopt : verzoening met God & vernieuwing van mijn leven. Als God er zoveel voor over heeft gehad dat je bent schoongewassen, dan kunnen we daar niet onze schouders over ophalen. Gedoopte onverschilligheid = ergste onverschilligheid. Doopbewijs is geen kaartje enkele reis naar de hemel, geen garantie voor toegang tot de hemel. Wie de beloofde vernieuwing weigert, zal geweigerd worden op nieuwe hemel en nieuwe aarde. Doopwater wast ons schoon, redt ons, vernieuwt ons, maar je kan er ook in verdrinken…

Misschien ken je het verhaal wel van die twee jongens : Samen op het slechte pad, allebei veroordeeld, allebei in de gevangenis. De ene jongen heeft rijke vader die straf voor zijn zoon afkoopt, de jongen is vrij. De andere jongen heeft arme moeder die jaren hard moet werken om haar zoon vrij te kopen. Bloed, zweet en tranen, maar eindelijk heeft ze het losgeld bij elkaar en haar zoon komt ook vrij. Later komen de jongens elkaar tegen, de ene met rijke vader zegt : zullen we weer ons oude leven oppakken? Zegt de andere jongen : nee, dat kan ik niet meer, mijn vrijheid heeft mijn moeder alles gekost, ze heeft er alles voor gegeven, dat wil ik haar niet nog eens aandoen. Het zou onzin zijn als hij zou zeggen : ja het voelde goed, dat mijn moeder dit allemaal voor me overhad, dat wil ik nog eens, nog meer ervaren.

Ons schoonwassen, ons gelukkig maken, ons één worden met Christus, ons wortelen in  Gods liefde,
ons leven uit de Geest, heeft God alles gekost : zijn enig geboren zoon. Dan ga je toch niet extra zondigen?! om de genade te laten toenemen? Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?

Nee, als je weet dat God dat allemaal voor jou heeft gedaan… Dan zijn wij aan de beurt…

11Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.12Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid14De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Als teken en zegel van die genade werden Sam en Merle gedoopt, worden wij allemaal herinnerd aan onze eigen doop of worden we uitgenodigd om die genade te ontvangen. Laten we het lied ‘Doop’ zingend bidden…

Kerkdienst gemist luister hier.

Vanmorgen een Heilige mooie doopdienst, waarin Sam Smit en Merle ter Harmsel zijn gedoopt. Het prachtige lied van Sela was een zeer mooie aanvulling (mag vaker). Met dominee Floris Den Oudsten

Afgelopen zondag stond voor Gereformeerd Enter in het teken van de opening van het kerkelijk
seizoen. Thema dit jaar van de startzondag was “Kerkproeverij … een open huis”. Hiermee sloot Enter
aan bij de landelijke campagne “Kerkproeverij”, die kerken uitnodigt begin september hun deuren
wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen en “oude” gemeenteleden. Een open huis zijn is
immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.
Het werd een prachtige dag voor de bezoekers van “de proeverij”. Vanaf 10.00 uur opende de
Gereformeerde kerk haar deuren en stond de koffie en limonade klaar. Met een (kids)praise (de
jongste meisjes met gevlochten haren) onder leiding van de praisegroep Yadah werd de officiële
aftrap verricht, waarna rond de klok van elf uur in de ochtend dominee Floris den Oudsten de kansel
beklom voor een dienst voor “0 tot 100-jarigen”. Met een inspriratierijke preek waar de bevlogenheid
vanaf spatte, inclusief een preekbingo, waardoor de jongste jeugd eveneens aan de lippen hing van
de zielenherder, maakte de nieuwe predikant (net begonnen in Enter) een gloedvolle start voor het
komende jeugdwerk en catechesatiegebeuren.
Nadat het massaal opgekomen kerkvolk zich had gelaafd aan een gezamenlijke middagmaaltijd kon
rond half twee voortgezet worden met een kleine keur aan workshops. Erik van Otten die zijn
“levensverhaal” vertelde, graffiti spuiten, schminken, handlettering, “preek oet prakeseren” met Floris
den Oudsten (die daarmee een inkijkje gaf in zijn manier van een preek maken/voorbereiden), een
soos voor “hang”jongeren en voor de meer sportievelingen was ook nog een fietstocht rondom Enter
uitgezet. De Enterse seizoen opening werd afgesloten met een quiz en een borrel.
Degenen die er niet bij waren ……. hebben weer eens ongelijk gehad!!! (zie foto’s)
Jong en oud (en alles wat daar tussen zit) van (Gereformeerd) Enter kan zich in elk geval opmaken
voor een bezielend en geestdriftig kerkelijk jaar.

Er zijn veel activiteiten voor 0 – 100 jaar!!
Voor ons programma check dit evenement!
Om 12.00 uur gaan we samen lunchen, het is de bedoeling dat je allemaal iets lekkers meeneemt, zodat we een lopend buffet kunnen creëren.

Óok voor de (hang)jongeren hebben we een soos waar je je vrienden mee naar toe kunt nemen. (NIXX<<18))
Kom gewoon en bekijk ter plekke of het leuk is i.p.v. om vooraf te denken dat het niet wat voor je is. (zoooo anno 2016)
#startzondag