Ben jij een erfgenaam van God?

Is bij jou het deksel er al af?

Heb jij de Geest ontvangen?

Zondagmorgen denken we met elkaar na over erfgenaam van God zijn, over het deksel dat er af moet, over de Geest die je ontvangt. We lezen met elkaar Galaten 3 : 26 – 4 : 7. We zingen met elkaar prachtige psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. Bas Scholten, Corien Baan en Sanne ter Harmsel begeleiden ons daarbij.

In deze dienst belijden 10 gemeenteleden in het openbaar van hun geloof in Jezus Christus. Petra en Laura zullen daar nog iets meer over vertellen. Van iedereen is in de Samenhang te lezen waarom hij of zij deze keuze maakt.

Voor de kinderen van de basisschool is er kinderkerk, voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum.

Na de dienst is iedereen van harte welkom om in Ons Centrum de jonge lidmaten te feliciteren en elkaar te ontmoeten.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

“En het geschiedde in die dagen…”

Wat weten we over ‘die dagen’ waarin Jezus geboren wordt?

Zondagmorgen denken we na over de dagen en de wereld waarin Jezus geboren gaat worden. Om nog beter te begrijpen wat er op Kerst gebeurt en waarom dat zo belangrijk is. We komen keizer Augustus, de slang en het kruis tegen op weg naar Kerstfeest als we lezen uit Lukas 2 en Johannes 3.

Het Kinderkoor EigenwijZ verleent medewerking aan de dienst. Daarnaast is ook bij de opzet van de dienst gedacht aan de (gezinnen met jonge) kinderen. Dus een extra reden om zondagmorgen als gezin/familie er bij te zijn. Vanwege de interactieve en korte preek gaan alleen de kinderen van groep 1-4 naar de kinderkerk en komen de kleinsten uit de crèche meezingen bij het laatste lied ‘Vrolijk Kerstfeest iedereen!’

Welkom in de Gereformeerde Kerk, Rijssenseweg 13, zondagmorgen 23 december om 9.30u.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Sint en Kerst…

We geloven er niet meer in, maar doen er nog wel aan.

Of ik nog in Sinterklaas geloof? Nee, natuurlijk niet.

Maar het is wel een mooi feest en de kinderen geloven er nog wel een beetje in.

Ze geloven in elk geval dat ze kadootjes krijgen. Dus we doen er nog wel aan.

En Kerst?

We doen er nog wel aan, maar wat geloven we er nog van?

Van de week zei iemand heel eerlijk, wat vele anderen alleen maar durven te denken : het Kerstfeest lijkt gewoon heel veel op het Sinterklaasfeest. De gezelligheid met familie, lekker eten en kadootjes. Dat wil je niet missen. En dan ook nog eens een paar dagen vrij…

Kan je Kerstfeest vieren zonder het Kerstkind? Blijkbaar wel…

Zoals je ook Sinterklaasfeest kan vieren zonder nog in Sinterklaas te geloven.

Op Kerstavond willen we daar met elkaar over nadenken.

Is het ons Kerstfeest of Gods Kerstfeest?

Welkom in de Gereformeerde Kerk, Rijssenseweg 13, maandagavond 24 december om 21.30u.

Aan deze dienst wordt medewerking verleend door Gospelkoor His Masters Voices.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Wat is het verschil tussen een vleermuis en een haan?

Zijn er dingen die je wel durft te doen als het donker is, maar niet als het licht is?

Hou je meer van het donker of van het licht?

En hoe zal het met Boer Marnix gaan?

Op Kerstmorgen vieren we samen het Kerstfeest. Sanne ter Harmsel en Renske ten Hove verlenen hun vocale medewerking aan de dienst door twee prachtige liederen te zingen.

In deze kerkdienst is er veel aandacht voor de (belevingswereld van) kinderen. Hoe kan het ook anders als deze dienst draait om een ander kind, het Kerstkind  Dus een extra reden om Kerstmorgen als gezin/familie er bij te zijn.

Vanwege de interactieve en korte preek gaan alleen de kinderen van groep 1-4 naar de kinderkerk en komen de kleinsten uit de crèche meezingen bij het laatste lied ‘Vrolijk Kerstfeest iedereen!’

Welkom in de Gereformeerde Kerk, Rijssenseweg 13, dinsdagmorgen 25 december om 9.30u om samen het Kerstfeest te vieren.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Op Tweede Kerstdag vieren we met jong en ouder het Kinderkerstfeest. Het Kerstverhaal wordt verteld door kinderen uit groep 5-8 ondersteund door aansprekende Lego-platen. We zingen de prachtigste kerstliederen in een sfeervolle kerk. Er is geen crèche, want het Kinderkerstfeest is van 0-100 jaar. De allerkleinsten zijn dus ook gewoon van harte welkom op dit Kinderkerstfeest. De collecte wordt aan het begin gehouden en is bestemd voor ‘Kinderen in de Knel’. Na afloop is er nog drinken én voor alle kinderen een verrassing…

Iedereen is van harte welkom op het Kinderkerstfeest op woensdagmorgen 26 december om 10.00u in de Gereformeerde Kerk aan de Rijssensweg.

Wie nodig jij uit om mee te gaan?!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

Samen het nieuwe jaar in!

Op zondagochtend 6 januari willen we na de dienst (start dienst 10.00 uur) gezamenlijk het nieuwe jaar vieren!

Onder het genot van koffie met wat lekkers, een hapje en een drankje, is er de gelegenheid om alle gemeenteleden een gelukkig en gezegend nieuwjaar te wensen.

Hiervoor zijn we op zoek naar bakkers een lekkere cake of koek willen bakken voor bij de koffie.

Voor de kinderen willen we dit keer apart wat lekkers bij de ranja. Denk aan kleine cup cakes, versierde koekjes etc….

Wil jij hier wel bij helpen? Stuur dan een mailtje naar info@gereformeerdekerkenter.nl

Bij veel aanmeldingen maken we een lijstje en ben jij bij de volgende gelegenheid aan de beurt 😉

Bedankt voor de hulp!

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemden we de namen van de kinderen voor wie we in het afgelopen kerkelijke jaar hebben gedankt voor hun geboorte. Daarbij dachten we ook aan alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen die in het afgelopen jaar zijn geboren. En ook aan alle kinderen die nooit het levenslicht hebben gezien, omdat ze overleden in moeders buik. We herdachten ook de gemeenteleden die overledenen zijn in het afgelopen kerkelijke jaar. En daarbij dachten we ook aan hen van wie we de namen niet genoemd hebben, maar die korter of langer geleden zijn overleden.

Bij een overlijden wensen we elkaar vaak ‘sterkte’ toe. Maar is dat wel menselijk? Moet die ander zichzelf vermannen, zichzelf sterk maken. En is dat wel christelijk? Kan die ander zichzelf sterk maken? We lazen Psalm 27, over sterkte en levenskracht…

Hoe kom je aan een sterk hart? Wat betekent het : de HEER is mijn levenskracht zoals Psalm 27 bezingt?

Velen van ons weten wat het betekent, hoe het is, als vader, moeder je verlaten, je een broer of zus, man of vrouw, dochter of zoon, neef of nicht, buurman of buurvrouw, vriend(in) moet missen. We kennen die momenten van angst, vrees, verdriet, gemis, verlatenheid, kortere of langere tijd geleden.

De HEER is mijn licht, heil/behoud, levenskracht, of : bij de HEER is mijn leven veilig, waardoor er geen angst en vrees is…

Levenskracht klinkt positief, bemoedigend, troostvol, krachtig. De HEER, de God die was, is en zal zijn, altijd en overal, die is levenskracht. Als dat waar is, dan is het lek boven, van ons levensschip dat dreigt weg te zinken, in de zee van eenzaamheid, angst, verdriet, ellende en ziekte. God die nooit loslaat, vasthoudt, vasthoudend is, daarmee kan je het leven aan, ook als het tegenzit, als andere krachten in het leven inbreken, je de gebrokenheid van het leven ervaart, je soms toch angst en vrees kent.

Als kwaaddoeners, tegenstanders en vijanden, een leger op je afkomen, de oorlog uitbreekt… In de Psalmen wordt vaker over vijanden gezongen, in situaties van ernstige ziekte of groot onrecht. Vijanden willen de rechtvaardige, die op God vertrouwt, naar Gods wil leeft, die Zijn wil op aarde wil laten geschieden zoals nu al in de hemel geschiedt, van God los maken, verleiden om het vertrouwen in God op te geven. Kwaaddoeners zijn mensen die met geweld en haat het leven tot een hel maken. Je staat alleen, weerloos. Na deze week tegen kindermishandeling kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen. Kwaaddoeners willen ons verleiden om toe te geven aan onrecht, om onverschillig te gaan leven. Bij tegenstand mogen we ook denken aan de weerbarstigheid en de gebrokenheid van het leven, waar we mee te maken hebben, de stemmen die je maar niet tot zwijgen kan brengen, als het maar blijft spoken in je hoofd en leven, andere machten en krachten van zich laten horen, de doodskrachten tegen Gods levenskracht opstaan. Krachten van Geld, Seks en Macht, gezondheid, verveling, onverschilligheid, drugs, verslaving. Afgoden in plaats van de HEER die was, is en zal zijn, die levenskracht is. Je vast houdt aan eigen krachtbronnen, waar je op vertrouwt, leven, heil, geluk van verwacht.

Wat of wie zijn onze vijanden, waar ontmoeten wij kwaaddoeners, hoe ervaren wij tegenstand? En wat doen wij er mee? Gaan we ze in eigen kracht te lijf? Of keren we ons naar God die levenskracht geeft, heil/behoud, bij wie ons leven veilig is?

Dat lezen we in Psalm 27 over de beweging naar God toe, naar het huis van de HEER, de tempel. De plaats waar je vergeving ontvangt van misstappen, verzoening van al je zonden, redding in nood, troost in verdriet, steun in zwakheid, de plaats waar je God zelf ontmoet, die leven geeft. Geborgenheid in hut en tent. En van daaruit ga je weer naar buiten, niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Zou je dat durven? Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht het leven verder leven? Eigen krachtbronnen verlaten en gaan leven uit Gods levenskracht? Want van wie of wat verwacht je meer, van jezelf, een ander of van God? Als je leeft uit Gods levenskracht, is het dan nog een optie om terug te vallen op andere krachten?

Naast het vertrouwen en leven uit God, zingt de psalm ook over heel andere ervaringen. Het vertrouwen, ‘zou ik nog vrezen?’ gaat over in een gebed in grote nood. Zo is het leven, vertrouwen en radeloosheid liggen meestal dicht bij elkaar. We horen roepen om antwoord, over toorn, in de steek worden gelaten, herkenbare ervaringen in perioden van ziekte, rouw, lijden, gemis, je verlaten en onbegrepen voelen. En tegelijkertijd zoeken en verlangen, hopen op Gods ervaringen, dat je niet alleen verder hoeft.

Wie op God vertrouwt, moedig is, kent nog altijd vrees en angst. Maar je basis is levenskracht, God, de HEER die was, is en zijn zal. Als vast fundament is Gods trouw en liefde voor allen die weten, dat met op anderen of jezelf vertrouwen je te kort komt in het leven, bij het sterven.

En dan kan je iets leren, leren Gods weg te gaan, bidden om niet overgeleverd te worden aan de tegenstanders, kwaaddoeners, vijanden… Zo kan ons leven op en neer gaan, op bergen en in dalen, maar overal is God. Kan ons levensschip heen en weer geslingerd worden door stormen, maar het lek is gedicht.

Het lijkt wel alsof aan het einde de psalmdichter nog eens diep zucht. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEER zou zien in het land van de levenden… Ik was vergaan. Die goedheid van de HEER is niet iets van later, na de dood, in de hemel ofzo. Nee, de goedheid van HEER is iets van nu, dit leven, deze aarde, en zal vol-maakt worden op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hoe we hier die goedheid van HEER kunnen ervaren? In dit leven van gebrokenheid, ziekte, lijden, sterven? Sterk zijn, moed houden, dapper, vast beraden, niet opgeven. Moed hebben is niet : niet meer bang zijn. Angst is geen zwakte. Wie bang is, is niet laf. Het gaat om een vast hart dat niet wankelt, niet wiebelt, omdat het ten diepste met God verbonden is. Deze moed kun je inoefenen, door naar God te verlangen. God geeft een vast hart, geeft moed, waardoor angst het voelen en handelen niet meer bepaald. Moed heeft met willen te maken, de wil om in verzet te komen, tegen vijanden, krachten, onrecht en geweld. Moed is een keuze tegen paniek. De keuze gemaakt door een sterk hart, sterk gemaakt door levenskracht van God. Wees niet twijfelachtig of je de goedheid wel zult zien in het land van de levenden, want dan ken je God nog niet. Hoe kan je moedig blijven? God zal je hart sterk maken. Dat is iets anders dan tegen de ander ‘sterkte’ te zeggen. Dan werp je de ander terug op zichzelf, moet de ander zichzelf sterk maken. Ja, het maakt het meeleven lastiger, maar ook eerlijker, menselijker, christelijker. Je kan niet meer even zeggen ‘sterkte’ en doorlopen, maar het verdriet en gemis van de ander zet je stil. Wat wil je ten diepste zeggen? Ik leef met je mee, ik probeer het, wat een gemis, het allerbeste, Gods kracht en troost toegewenst en toegebeden. God = licht = heil = levenskracht, in Christus, leven en opstanding. Grote betekenis voor het leven, leven met Gods kracht, echt leven, ook als je sterft. Nooit meer zwak, altijd krachtig, ook als je zwak bent, altijd leven, ook als je sterft, leven. Zijn we ons daar bewust van, leven we daarmee, kunnen we daarmee sterven, is dat onze troost? Het kan je rust geven die je jezelf, die je een ander, die een ander jou niet kan geven. Als je het niet bij ander of jezelf kan vinden, zoek het dan bij de Ander, bij God. God die in Christus mens is geworden, ons leven is binnengekomen, als licht in de duisternis, als leven in ons doods bestaan, als hemel in de hel, om ons te zoeken, in het licht van God te zetten, nieuw leven te geven, voor onszelf en voor allen die ons lief zijn, met wie we het willen delen. Want als het voor mij is, is het ook voor de ander die er voor open staat, het wil geloven. Wil jij die kracht ontvangen? Zoals je programma/app download op computer/mobiel en moet openen. Wil je die kracht toepassen in je leven? Na downloaden en installeren opnieuw opstarten. Van daaruit leven, echt leven, leven zoals God bedoeld heeft, waarvoor hij levenskracht geeft.

En toch, we kennen die momenten dat levenskracht afwezig is. Afgelopen jaar lazen we Johannes 11, over Jezus die te laat komt als Lazarus op sterven ligt. Jezus spreekt over opstanding en leven, maar er is een begrafenis geweest en Lazarus is dood. Dan zegt Jezus niet : zorg maar dat je er aan went, iedereen gaat een keer dood, zo zit de wereld in elkaar, verzet je er niet tegen, maar verzoen je er mee, zo is het leven nu eenmaal. Nee, dat zegt Jezus niet, maar hij kijkt onze grootste nachtmerrie recht in de ogen : de dood, het verlies van leven, van geliefden, ouder en jonger. En Jezus wordt woedend, is boos op het kwaad en het lijden. Het kwaad en de dood zijn gevolg van de zonde en horen niet bij Gods oorspronkelijke plan. God heeft geen wereld gemaakt die vervuld is met ziekte, lijden en dood. Toen in Gods wereld ziekte, lijden en dood intrede deed, kwam God in actie, zond God zijn Zoon. Hij komt om ons kracht te geven in onze zwakheid, om ons hart sterk te maken, moed te geven. Christus voor wie dood en graf geen eindstation is, voor wie kwaad, haat en onverschilligheid niet noodlot is. Maar hij die opstanding en leven is, die kracht heeft die aan alles leven geeft. Ook voor ons, als andere krachten die levenskracht van God bedreigen, willen doen vergeten. Ga het zelf maar na, zijn die andere krachten leven gevend, echt geluk makend? Wat hou je over als krachten van geld, macht, seks, gezondheid verzwakken? Als er doodskrachten opstaan tegen het leven?

Koppel je los van al die andere krachten, krachtbronnen, en laat je verbinden met levenskracht. Nederland moet in 2050 aardgas vrij zijn, we gaan allemaal thuis omschakelen naar andere energiebronnen. Willen wij zelf ook omschakelen, ons loskoppelen, van doodskrachten? Krachten die sterk lijken, maar uiteindelijk niet sterk genoeg zijn maar overtroffen worden door Gods levenskracht. Willen wij voortaan leven met Gods levenskracht? Leven met Christus die leven en opstanding is, ook als je bij graf staat, sterft, het graf ingaat. Leef niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, probeer het of houdt het vol. Het kan ongelofelijk klinken, onvoorstelbaar lijken, soms moet je er op wachten, lang op wachten. Het is een sterk verhaal, dat je hart sterk maakt, waar ik me aan over wil geven. In dit leven de goedheid van de HEER al zien, God mijn hart sterkt maakt met zijn levenskracht.

Dan ontbreekt het mij aan niets, want God omringt mij met zijn liefde.

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik weet dat hij mij brengen zal,

Naar een plaats, waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Wil je de dienst terug kijken of luisteren? Klik hier.

27 November is er weer interkerkelijk bidden in Hervormd Enter.
De vorige bijeenkomst was een zeer gezegende avond met mooie opkomst van mensen uit diverse kerken.

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn, aldus het voornemen van onze regering. We gaan omschakelen naar andere energiebronnen. Uit welke energiebronnen leven wij?Zondagmorgen lezen we Psalm 27, over levenskracht van de HEER. Op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar staan we stil bij de tijdelijkheid van het leven. We noemen de namen van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Velen van ons weten wat het betekent, hoe het is, als vader, moeder je verlaten, je broer of zus, man of vrouw, dochter of zoon, neef of nicht, buurman of buurvrouw, vriend(in), moet missen, die momenten van angst, vrees, verdriet, gemis, verlatenheid, kortere of langere tijd geleden. En dan : de HEER is mijn licht, heil/behoud, levenskracht, je kan ook lezen : bij de HEER is mijn leven veilig, waardoor er geen angst en vrees is…

We willen met elkaar nadenken over de vraag wat het betekent : de HEER is mijn levenskracht. En, hoe kom je aan een sterk hart? Willen wij omschakelen, ons loskoppelen, van doodskrachten, krachten die sterk lijken, maar uiteindelijk niet sterk genoeg zijn, ook al zullen we allemaal eens moeten sterven?

Voor de kinderen is er kinderkerk, voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum. Na de dienst is er koffiedrinken in Ons Centrum waarvoor iedereen die zich verbonden weten met de overledenen, van harte is uitgenodigd.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Zondagmorgen ontmoeten we twee mensen die een bizar gesprek hebben, namelijk over ‘opnieuw geboren worden’… ‘Opnieuw’, in de zin van, helemaal opnieuw beginnen. Wat daarvoor was, is niet belangrijk : je maakt een nieuwe start, een nieuw begin.

Jezus zegt dat je opnieuw geboren moet worden om het koninkrijk van God te zien. Maar je kunt toch niet opnieuw de buik van je moeder binnengaan?!

Opnieuw geboren worden : miljoenen volgen hoe boer Marnix eigenlijk ook opnieuw wordt geboren. Daarover zondag meer…

Ben jij al opnieuw geboren? Nou, ik ben een trouwe kerkganger, ik leid een netjes leven en betaal netjes mijn kerkelijke bijdragen. Tja, dat deed Nikodemus ook… Maar toch zei Jezus ook hij, Farizeeërs (vooraanstaande dominee) en één van de Joodse leiders, toch opnieuw geboren moest worden als hij bij God wilde horen…

Lees thuis gerust alvast Johannes 2 : 23 – 3 : 21 door.

Welkom om 9.30u in de kerkdienst waarin drie kinderen worden gedoopt én na afloop in Ons Centrum om onder het genot van koffie, thee, water of limonade elkaar te ontmoeten en de doopouders te feliciteren.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384