Artikelen door Inge Koers

Ik geef je te eten!

Komende zondag 11 maart heeft de kindernevendienst als thema: “Ik geef je te eten” We willen allemaal iets te eten of te drinken meenemen, zodat we dit kunnen geven aan mensen die het niet zo breed hebben. Zondagmorgen en zondagavond kunnen de spullen voor in de kerk ingeleverd worden! Daar staat iemand om de spullen […]

De Pleitbezorgers – terugblik zondagmorgen 18 februari

De discipelen, de leerlingen van Jezus, hebben echt geen idee waar Jezus het over heeft. N.a.v. de vragen van Petrus, Thomas en Filippus legt Jezus het nog eens uit… maar of ze het begrijpen? Lees het zelf maar in Johannes 13 : 36 – 14 : 31 en 16 : 5-15. Jezus zegt daar heel […]

De Pleitbezorgers – vooruitblik zondagmorgen 18 februari

Wel eens voor een rechter gestaan? Hoe zorg je dat je wordt vrijgesproken? Door een goede advocaat. Die niet op het gevoel van de rechter inpraat, maar goede argumenten heeft om jou vrij te pleiten. Het beeld van de pleitbezorger haalt Jezus er bij als Hij zijn verwarde leerlingen op de dag voor zijn dood […]

Dans jij mee?! – terugblik zondagmorgen 11 februari

De afgelopen weken stonden we stil bij de ontmoetingen van Jezus met : De sceptische Nathanael, die ontdekt dat bij Jezus uit Nazareth de waarheid te vinden is, een nieuwe kijk op de wereld. De insider Nicodemus en de outsider Samaritaanse vrouw die allebei ontdekken, we hebben een nieuwe start nodig, mét Jezus. De zussen […]

Dans jij mee? – vooruitblik zondagmorgen 11 februari

Waarom doet Jezus wat Hij doet en zegt Hij wat Hij zegt op die bruiloft in Kana? Hij is niet vriendelijk tegen zijn moeder, ‘vrouw, wat heb ik met u te doen?‘. Heeft het over ‘mijn uur’, het uur van zijn dood. Maakt heel veel wijn in plaats van een stevige preek over dronkenschap,… Wat […]

Bokskampioen wordt drugsbaron wordt christen

Dinsdagavond 20 februari 19.00 uur: ex-drugscrimineel Joop Gottmers Bokskampioen wordt drugsbaron wordt christen… Joop Gottmers. In levende lijve komt hij naar Wierden om over zijn heftige verleden te vertellen. Op dinsdagavond 20 februari staan de deuren van de Dorpskerk wijd open voor jong en oud. Je kunt vanaf 18.30 uur naar binnen. Om 19.00 uur […]

De wijn is op… – terugblik zondagmorgen 28 januari

In deze dienst denken we na over de vraag hoe de dingen in de wereld hersteld kunnen worden. Hoe is Jezus te werk gegaan? Eerder stonden we stil bij de ontmoeting van Jezus met de sceptische student Nathanael, die openstaat voor Jezus’ kijk op wereld. De ontmoeting van Jezus met insider Nicodemus en outsider Samaritaanse […]

Belijdeniscatechisatie

Waarom ga jij naar de kerk? Waarom geloof je? Waarom …..? Velen gaan wel (eens) naar de kerk, zeggen wel te geloven, maar waarom, dat is nog best lastig uit te leggen. Aan jezelf, laat staan aan anderen. Daarom is het goed om je verder in het geloof te verdiepen. Echt open te staan voor […]

De wijn is op… – vooruitblik zondagmorgen 28 januari

“In zonde ontvangen en geboren.” Zondag klinken deze woorden uit het doopformulier weer. Maar geloven we dat ook echt, bij zo’n klein babytje, bij de persoon die ons in de spiegel aankijkt? Geloven we dat wij allemaal tot het ergste in staat zijn? Yehil De-Nur, Holocaust overlevende, deed  tijdens het proces tegen Adolf Eichmann een bijzondere ontdekking […]