Artikelen door Inge Koers

Geslaagd!

Beste ouders of opa’s en oma’s, Slaagt u kind of kleinkind dit jaar voor zijn of haar middelbare opleiding? ( VMBO, HAVO…) Wilt u dat dan doorgeven? Dan kunnen wij zorgen voor een leuke attentie! Als u dan de naam en het adres, en voor welke opleiding ze geslaagd zijn, door zou willen geven op […]

Wij hebben jouw hart nodig 2.0 – Terugblik zondagmorgen 3 juni

Aan het begin van de dienst vertelde jeugdouderling Marije Getkate over het doel van de thema-dienst over het jeugdwerk: We willen als WIJ de gemeente meenemen in onze droom en de betrokkenheid van u als gemeente op het jeugdwerk vergroten. Onze droom hebben we verwoordt in een missie en speerpunten :   Missie Om de […]

Thema-avond jeugdwerk – Wij hebben jouw hart nodig 2.0

We willen als WIJ de gemeente meenemen in onze droom en de betrokkenheid van de gemeente op het jeugdwerk vergroten. Onze droom hebben we verwoordt in een missie en speerpunten : Missie Om de jeugd te helpen groeien in het geloof, ze te laten zien en merken wat het is om te leven vanuit de […]

Gereformeerde Kerk omgedoopt tot Pinksterkerk

Op haar laatste vergadering van donderdag 17 mei heeft de kerkenraad unaniem besloten om vanaf Pinksteren niet meer als Gereformeerde Kerk maar als Pinksterkerk verder te gaan. Desgevraagd legt een woordvoerder uit dat hiermee absoluut een wissel omgaat. Niet langer de kleine kerkgeschiedenis, maar de Bijbel is leidend bij het uitkiezen van de vlag die […]

Heiligen en dienstknechten… – terugblik zondagmorgen 13 mei

Zondagmorgen werd de doop bediend, vertelde Ellis Getkate over haar reis naar Ethiopië en dachten we na over onze werktitels ‘heiligen en dienstknechten’. Hieronder een uitgebreide samenvatting. Voor de hele dienst/preek verwijzen we naar www.gereformeerdekerkenter.nl De brief aan de gemeente in Filippi wordt wel de meest vriendelijke brief van Paulus genoemd. Er is een heel […]

Heiligen en dienstknechten… – vooruitblik zondagmorgen 13 mei

“Gelooft u, dat dit kind, hoewel zij van nature met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, in Christus in genade aangenomen en zo geheiligd is, en dat zij daarom behoort gedoopt te zijn?” Zondag klinken deze woorden van de tweede doopvraag weer : geheiligd in Christus. Maar geloven we dat ook echt, bij zo’n […]