Artikelen door Inge Koers

Rouwende zussen, schreeuwende Jezus – vooruitblik zondag 21 januari

Hoe gelukkig ben jij?! Velen zijn gelukkig, tenminste, dat willen we elkaar doen geloven. Maar stel dat een ander jouw gedachten van de afgelopen drie weken zou kunnen inzien… Wat je soms denkt, wat je soms doet, als niemand je ziet… Kunnen wij werkelijk gelukkig zijn als we beseffen hoeveel schaamte, schuld, onvrede er in […]

Wat is er mis met wereld zoals die nu is?

We dachten er met elkaar over na n.a.v. de ontmoetingen van Jezus met een insider en outsider. In Johannes 3 ontmoet Jezus een moreel hoogstaande insider, politiek en religieus leider van de gevestigde orde. In Johannes 4 ontmoet Jezus een in sociaal, moreel en religieus opzicht buitenbeentje, toevallig ook nog eens vrouw. Als we deze […]

Wie ben jij?! – vooruitblik zondagmorgen 7 januari

Zondagmorgen vragen we ons af wie wij zijn. Zoals dat ook aan Johannes werd gevraagd: wie ben jij?! We zien Johannes en andere volgelingen van Jezus in hun zoeken en vinden, in hun scepsis en getuigen van wie Jezus is. Hoe verschillende karakters, met verschillende benaderingen, tot de ontdekking van hun leven komen. En we ontdekken […]

In de spotlights : God zoekt jou op – terugblik Kerstmorgen

De afgelopen weken van Advent was een periode van verwachting, van uitzien, maar ook van inkeer, zelfreflectie en bekering. We lazen het Bijbelboek Jona, over de profeet Jona die naar Nineve moet, maar God ongehoorzaam is… En als Jona dan gaat, dan blijkt hij maar weinig van Gods liefde en genade voor iedereen te willen […]