Gods Koninkrijk wordt door Jezus aangekondigd. Het komt dichterbij, God wordt in Jezus koning over hemel én aarde. Daarmee is het verhaal van Jezus ook een revolutionair verhaal. Het gaat over de invulling van een vacature, terwijl er geen vacature is. Toen Jezus aankondigde dat God de leiding had op aarde, betrad hij niet neutraal terrein, maar bezet gebied. Er was namelijk al een koning van de joden, er was al een hogepriester. Er was geen vacature voor een nieuwe koning en priester. Maar Jezus is Gods kandidaat. Jezus komt een vacature vervullen, terwijl er geen vacature was voor koning van de joden, voor hogepriester…

Hoe dat afloopt? We lezen er zondagmorgen én zondagavond meer over in Lukas 22.

Het Avondmaal wordt bediend en we mogen van onze overvloed geven voor de hulp aan de slachtoffers van de grootste natuurramp ooit. Hiervoor kan ook gedoneerd worden op NL25RABO0317402617 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Enter

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384